Pszichológiai töprengések


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális
 

Honlap
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Interjúk
Bemutatók
Aktuális

 

Pszichológiai töprengések

Hódi Sándor: A TUDÁS HATÁRAI  Töprengések az emberi lélekről. 199. o. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2007 / htm

Hódi Sándor: KÖSZÖNÖM, DRÁGÁM! Szerelem, szex, házasság a Vajdaságban. Házastársi konfliktusok pszichológiai és családszociológiai vizsgálata. 172. o. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2006 / htm

Hódi Sándor: NEMZETI ÖNKÉP  Régiókutatás. Interetnikus kapcsolatok a Duna-Tisza-Maros-Körös eurorégióban . 278 oldal. Logos, Tóthfalu, 2004 / htm

Hódi Sándor: A LÉLEK ÚTVESZTŐI  Pszichológiai esszék. 154 oldal. Logos, Tóthfalu, 2000 / htm

Hódi Sándor:  A NEMZETI IDENTITÁS ZAVARAI. 96 oldal. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SOROZAT. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1992 / htm

Hódi Sándor:  TÁJ ÉS LÉLEK  154 oldal. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1989 / htm

Hódi Sándor:  MAGATARTÁSFORMÁK ÉS  TÁRSADALMI VISZONYOK 232 oldal. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1983 / htm

Hódi Sándor:  PSZICHOLÓGIA ÉS IDEOLÓGIA  Tanulmányok, kritikák. 140 oldal. Forum KönyvkiadóÚjvidék, 1981 / htm

Hódi Sándor: A MEGHÍVOTT HALÁL  Tanulmány az öngyilkosságról. 186 oldal. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1979 / htm

Hódi Sándor: LÉTÉLMÉNY ÉS VALÓSÁG   96 oldal. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978 / htm

Töprengés a pszichológia elméleti és gyakorlati kérdéseiről. Miért nem látjuk előre a társadalmi változásokat? In.: Délvidék / Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta, 2007./ htm

Az élet mint absztrakció. Pszichológiai szemlélődés a tudomány határterületein. Létünk, 2006/1. / htm

A tehetség napja. Egy kezdeményezés margójára. A nap kommentárja. Magyar Szó, 2006. március 31. / pdf

A társas kapcsolatok alakulása többnemzetiségű környezetben. Aracs. A délvidéki Magyarság Közéleti Folyóirata. III. évfolyam 1. sz. 2003. február 20. / pdf

A pszichológia jövőképe. Beszélhetünk-e fenntartható társadalmi fejlődésről? Magyar Szó, 2002. december 14., szombat./ htm

Ki menti meg az enyészettől a kisebbségeket? A humor mentális szerepéről és közösségszervező erejéről. A Magyar Szó 2002. évi naptára. / pdf

Az élet védelmében. Az abortusz mint mentális probléma. Elhangzott a magyar Egészségügyi Társaság által szervezett, 2000. március elején Budapesten tartott, Az orvos és az abortusz c. konferencián. Megjelent: Magyar Szó, 2000. március 18./ pdf

A civil szektor. Az önkéntes munka mítosza. Magyar Szó, Kilátó, 1999. október 16./ pdf

Perben a Teremtővel. Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére. Magyar Szó, I. rész: 1999. július 31., II. rész: 1999. augusztus 7., III. rész: 1999. augusztus 14./ pdf

A jó házasság titka. Családkutatás. Kikindai Újság, 1999. május 14./ pdf

Töprengések az emberi lélekről. A harmadik évezred küszöbén. Magyar Szó, Kilátó, 1998. december 12./ pdf

Tudat, lelkiállapot és nyelv. Az adai nyelvművelő napok szakmai ülésének anyagából. Családi Kör, 1998. október 15. / pdf

Az irigység hálójában. Az evolúció zsákutcái. Magyar Szó, Kilátó, 1998. szept. 5./  pdf

A tudás határai. Az igazság mindig utólag válik nyilvánvalóvá. Magyar szó, Kilátó, 1998. aug. 8./ pdf

A csoportos gonoszság. Magyar szó, Kilátó, 1998. július 4./ pdf

A Sátán és az emberi természet. Szabad Hét Nap, 1998. május 20./ pdf

A Gonosz pszichoszindrómája. Milyenek a gonosz emberek? Miben különböznek másoktól? Hol tanyáznak? Miről lehet felismerni őket? És hogyan viszonyuljunk hozzájuk? Magyar Szó, Kilátó, 1998. május 16./ pdf

Mítoszok és kultúrák. A világkép pszichológiai szerepe az emberi közösségek életében. Magyar Szó, Kilátó, 1998. IV. 4./ pdf

Jézus kínszenvedése. A bűnbakképzés társadalomlélektani háttere. Magyar Szó, Kilátó, 1998. III. 21.  pdf

A hatalom igézetében. C. G. Jung a diktátorok lelki alkatáról. Szabad Hét Nap, 1998. március 18./ pdf

A csoporthelyzet csapdái. Tömeglélektani jelenségek. Magyar Szó, Kilátó, 1998. II. 28./  pdf

Az emberi gonoszság lélektanáról. Szabad Hét Nap, 1998. január 29./  pdf

A hatalom igézetében. C. G. Jung a diktátorok lelki alkatáról. Szabad Hét Nap, 1998. március 18./ pdf

A pszichózisok és öngyilkosságok területi és etnikai megoszlása Vajdaságban. BAROMÉTER. Az ex – YU magyar közérzeti irodalom antológiája. Válogatta és szerkesztette:Dr. Székely András Bertalan.Logos, 1997. 117 – 132. o. / pdf

Kollektivizmus és individualizmus. A peremlét kettős szorításában. Napló, 1997. január 29./  pdf

A nyelv és lélek tájainkon. 1995/6. Napló, 1995. október 25. A nyelv és lélek sorsa tájainkon. Keresztény nevelés. Családi, gyülekezeti és iskolai lap./ pdf

Nemzeti identitásunk zavarairól. Ablak, Nemzeti kisebbségek magyar nyelvű lapja, 1991/1./  pdf

Túlfűtött azonosságtudat: A nacionalizmus. Létünk, XX.évfolyam, 2-3. szám, 1990. március-június/  pdf

Beilleszkedés, integráció, asszimiláció. Létünk, XX. évfolyam, 1. szám, 1990. január-február/  pdf

Megnyíló rezervátumok. A demokráciába való átmenet néhány pszichológiai problémájáról. Új Symposion, 1990. 5-6.szám 84-85.o. Tarantula, (szamizdat folyóirat) 1990. január / pdf

A pszichózisok és öngyilkosságok területi és etnikai megoszlása Vajdaságban. Magyar Pszichológiai Szemle, 1989. XLVI. kötet 6. szám, 547-566. / pdf

Halál és szerelem. Esettanulmány. Létünk, XVIII. évf., 6. szám, 1988. november-december/  pdf

Vágy és realitás. A pszichotikus konfliktus Csáth életében és munkáiban. Üzenet 1987. január-március /     htm

A "nembeli ember" önmegvalósításának tragikus etikája. Vázlatok egy Lukács-portréhoz. LÉTÜNK. Társadalom, tudomány, kultúra. XV. évf., 6. szám, 1985. november-december/  pdf

A történelemfilozófus dilemmái. Lukács György születésének centenáriumára. Magyar Szó, Kilátó, 1985. április 27. / pdf

Ha már Bácska szóba került...ÉLET ÉS IRODALOM, 1984. március 9./  pdf

Az emberi kapcsolatok és az elidegenedés. Magyar Szó, 1981. március 16., hétfő/  pdf

Ki ekével, ki kalapáccsal... A pályaválasztás néhány társadalomlélektani vonatkozása. Magyar Szó, 1980. június 22./  pdf

A társadalom rossz lelkiismerete. A tudomány és a gyakorlat viszonya. Feszültségek a pszichológiában. Magyar Szó, I. rész: 1978. nov. 25., II. rész: 1978. dec. 2./ pdf

A kétnyelvűség pszichológiájáról. Göncz Lajos tanulmányának apropóján. Magyar Szó, Kilátó, 1978. április 15./ pdf

A motiváció és emóció kísérleti lélektani elemzése. Oktatás és Nevelés, Szabadka, 1976/1. szám / pdf

Családterápia. Régi igények, új szolgáltatások. Magyar Szó, Kilátó, 1975. dec. 20./  pdf

A balesetveszély személyiségi háttere. A gyermek és a baleset. Kiadó: Izvršno Veće Skupštine Opštine, Subotica, 1975./ pdf

Dete nastradalo u saobraćaju. Majke i dete, 1977 / pdf

Ličnost deteta u nastradalog u saobraćaju. Dete i nezgode. Izvršno Veće Skupštine Opštine, Subotica, 1975./ pdf

A klinikai gondolkozásról. Hozzászólás Vekerdi László cikkéhez. Valóság, Budapest, 1975/3./ pdf

Normális és kóros személyiségfejlődés serdülőkorban. OKTATÁS ÉS NEVELÉS. Pedagógiai folyóirat. IV: évfolyam, Szabadka, 1978./  pdf

A XX. század Prométheuszai. Magyar Szó, Kilátó, 1975. nov. 22./  pdf

Emócióink és létünk. LÉTÜNK. Társadalom, tudomány, művészet. II. évf., 3-4. szám, 1972. május-augusztus  pdf

 

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális

 Š Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net