Előadások


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális
 

Honlap
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Interjúk
Bemutatók
Aktuális

Március 15. üzenete

Az 1848-as szabadságharc 160. évfordulóján

Azért jöttünk ma össze, hogy közösen ünnepeljük meg Március 15-ét. Közösen ünnepeljük, közösen gondoljuk át a magyar szabadságharc üzenetét, a magyarság jelenlegi helyzetének és jövőbeni gyarapodásának, felemelkedésének kérdéseit. Mérlegre kell tennünk, hogy 2008. magyarsága mennyire méltó Kossuth és Petőfi örökségéhez.

 

Elhangzott 2008. március 14-én Adán a koszorúzási ünnepségen.

Koszovó Jövője é s a délvidéki magyarság önrendelkezési esélyei

Autonómia nélkül egyetlen etnikai közösség sem képes hosszabb távon fennmaradni.

Mi az autonómia? Mit jelent az autonómia egy közösség fennmaradása szempontjából?

Kerekasztal-beszélgetés. II. Délvidéki Nemzeti Tábor - az Egyesült Magyar Ifjúság szervezésében. Ada, 2007. június 30.

Az autonómia időszerűsége 

Az elcsatolt területeken élő magyarság, bár Európa legnagyobb lélekszámú kisebbsége, Trianon óta a mai napig sem tudott szert tenni a kisebbségi jogoknak (a politikai szabadságnak) arra a minimumára, amely lehetővé tenné nemzeti identitásának megőrzését. És fennmaradását. Folyamatosan jogfosztott helyzetben él, és olyan súlyos nyomás nehezedik rá, hogy nem képes se gazdaságilag, se politikailag, a szellemileg talpra állni.

 

Elhangzott 2005. október 22-én az Autonómiák és decentralizáció Közép-Európában c. tanácskozás bevezető előadásaként Tóthfaluban

Volt egyszer egy ország

Bennünket elsősorban az elorozott területek kapcsán érint Jugoszlávia sorsa, valamint annak folytán, hogy helyzetünk az ország megszűnése után is nyílt és megoldatlan kérdés maradt. Vannak persze más, általánosabb vetületei is Jugoszlávia létrehozásának és széthullásának, amelyek szélesebb érdeklődésre tarthatnak számot. Ezekkel a kérdésekkel, úgy tűnik, a történészek még, a politikusok pedig már nem kívánnak foglalkozni.

 

Elhangzott 2003. jún. 24-én a Volt egyszer egy ország c. tanácskozás bevezető előadásaként  Tóthfaluban.

 

Kiskapu a fejlett világra

A régió gondolata azt jelenti, hogy Európa kisebb nagyobb térségeiben élő népek – a határoktól, kormányoktól függetlenül – ügyeik nagy részét helyben intézhetik. A régió az autonómiát jelenti a centralizált államhatalommal szemben, az önállóság és önrendelkezés egyik fontos lépését a hatalom megosztásában...

 

Elhangzott A régiók Európája című tanácskozás bevető előadásaként 2003. ápr. 26-án Tóthfaluban.

Történelmi traumák a magyarság kollektív tudatában

Az individuális életvezetés lemondások és elfojtások révén valósul mag. Hasonló a helyzet a közösséggel is. A közösséget összetartó, egyesítő, átfogó kötelékek alkalmazkodást kívánnak a csoport tagjai részéről. Ez a veszteség általában megtérül: cserében a személyiség megőrizheti lelki épségét, a másokkal megosztható személyes tapasztalat és életérzés pedig biztonságérzetet nyújt, és segítséget jelent az életszervezésben...

 

Elhangzott a Nemzet és haladás, Trianon a magyarság tudatvilágában címmel 2002. aug. 31-én Tóthfaluban tartott tanácskozás bevezető előadásaként.

Új korszak előtt

Előzetes gondolatok a Magyar Nemzeti Tanácsról szervezett konferenciához

Tisztelt Püspök Urak! Miniszterhelyettes Úr! Főkonzul Úr! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Hosszú évek után először vagyunk ismét együtt múltunktól, pártállásunktól, ideológiai felfogásunktól, szervezeti tagságunktól és mindennemű szekértábortól függetlenül. Talán nem vagyunk már annyira bizakodóak, mint zászlóbontáskor, tizenkét évvel ezelőtt. És nem vagyunk olyan sokan sem, mint utolsó nagy sereglésünk idején...

 

Elhangzott a Magyar Nemzeti Tanácsról szervezett konferencián Tóthfaluban 2002. jún. 22-én a tanácskozás vitaindító előadásaként. 

 

 

Nemzet és haladás

Kedves Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm önöket, minden kedves megjelentet. Sikerült olyan szép májusi napot kifogni erre a tanácskozásra, amelyen több tucat magyar rendezvény van még a Kárpát-medencében, ebből adódóan egész listát tesz ki azoknak a száma, akik jelezték: szívből fájlalják, hogy nem lehetnek velünk, de korábban már elígérkeztek más rendezvényekre

Elhangzott a Nemzet és haladás című tanácskozás bevezető előadásaként Tóthfaluban 2002-ben

A kisebbségi önszerveződés esélyei

Magyar élet a XXI. században

Hosszú idő után a magyarság szempontjából új történelmi helyzet állt elő. A magyarellenes nagyhatalmi világpolitika megváltozott, és ma Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik legesélyesebb várományosa. Azok nyitottak ajtót előtte, akik az első és második világháborút követő osztozkodásban Magyarországot feldarabolták, és az ország területének nagy részét hadizsákmányként szétosztották...

 

Az előadás elhangzott a Magyar élet a XXI. században c. konferencián. A világ magyarjainak tanácskozása Szárszó szellemében. 2002. március 16-18. Budapest. Kongresszusi Központ.

 

 

Nemzet és érték

Eretnek gondolatok a magyarság lelkületéről

Nem tudom, mennyire illeszkedik előadásom a tanácskozás témájába... Talán nem is mertem volna elfogadni a megtisztelő felkérést, ha  nincs benne az a bátorító megjegyzés, hogy a tanácskozás szervezői nem irodalomtörténeti beszámolókat, hanem helyzetértékelő, kiútkereső állásfoglalásokat kérnek, amelyek az oktatás és a média számára is ötletadóak lehetnek....

 

Elhangzott a Nemzeti kultúránk és irodalmunk kisebbségi körülmények között elnevezésű, Szabadkán megtartott tanácskozáson.

 

Október 6-a üzenete

Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség! Különös üzenete van ma számunkra október 6-ának, az aradi vértanúk napjának. Körülöttünk forrong az ország, sztrájkok, tüntetések, útblokádok mindenfelé. Tegnap Szerbia-szerte százezrek vonultak az utcára, hogy Milosevićet távozásra kényszerítsék, ma pedig milliók, akik a győzelmet ünneplik. Ilyen méretű tömeges tiltakozásra, forradalmi megmozdulásra még nem volt példa, jóllehet nem ez az első megmozdulás és polgári engedetlenség Szerbiában...

 

Elhangzott Adán 2000. október 6-án délután 17 órakor a római katolikus temetőben az aradi vértanúk tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepségen.

 

Az élet védelmében

Az abortusz mint mentális probléma

A társadalmi méretű gyermektelenség - és egyben gyermekellenesség - korunk egyik legfőbb jellemzője, amely a fejlett és kevésbé fejlett világ népei között mindenütt felütötte a fejét. Neme z az egyetlen tünet, amely arra utal, hogy a mai társadalmak értékválságba kerültek. A nemzetpusztulás réme több nációt is fenyeget, ennek ellenére egyetlen országban sem tárták még fel a népességfogyatkozás valódi okát...

 

Elhangzott a magyar Egészségügyi Társaság által szervezett, 2000. március elején Budapesten tartott, Az orvos és az abortusz c. konferencián.

 

A magyarság szellemi, lelki állapotáról

Sorskérdések

Első hallásra talán kissé patetikusnak tűnik a cím vagy korszerűtlennek, hiszen hogy jön ma valaki ahhoz, hogy holmi sorskérdésekről beszéljen, ráadásul magyar sorskérdésekről, egy olyan világban, amelyben a szavak csupán arra jók, hogy eltereljék figyelmet magunkról, életünkről, helyzetünkről, problémáinkról...

Elhangzott a Magyarok V. Világkongresszusán, a stratégiai munkabizottság ülésén, 2000. március 22-én Budapesten, a Hungária Hotel Nagytermében.  

Tíz év után

1989 váratlanul felcsillantotta a reményt a társadalom átalakulására, és azon belül a vajdasági magyarság nemzeti önszerveződése számára. A szovjet birodalom összeomlott, szinte óráról órára változott körülöttünk a világ. Jugoszláviában késve, nagy aggályokkal kísérve indult a pártállam lebomlásának a folyamata, amely szinte azonnal el is akadt...

 

A Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsa által szervezett, 2000. január 13-án Zentán megtartott tanácskozás bevezető előadása. 

 

Az ifjúság kék madara

Gondolatok az életszervezésről és a fiatalok társadalmi önszerveződéséről

A pszichológia szerint vannak életszakaszok, amelyeknek meghatározó szerepük van egész életünkre. Ilyen életszakasz például a kisgyermekkor és az ifjúkör. E szerint a hiedelem szerint személyiségünkre vonatkozóan szinte minden lényeges dolog eldől már az első életévekben...

 

Elhangzott a Vajdasági Magyar Fiatalok Találkozójának 1996 augusztus 10-i adai vitatribünjén.

 

Tézisek egy új nemzeteszmény megteremtéséhez

A nemzeti tudat az emberek állásfoglalásában, magatartásában nyilvánul meg: közös igényekben, törekvésekben, célkitűzésekben. Ha ezek a közös igények és törekvések hiányoznak, ha a nemzeti érdekek nem fogalmazódnak meg világos és határozott célkitűzésekben, az adott népesség nem tekinthető nemzeti közösségnek...

 

 Elhangzott a Magyarok IV. Világkongresszusán, Budapesten.

 

A nyelv és lélek tájainkon

A nyelvre sokan hajlamosak ma is csupán úgy tekinteni mint az emberi kommunikáció eszközére. ezzel szemben a nyelv - a beszéd és az írott szó is az ember egyediségének, lelki sajátosságainak egyik meghatározó eleme. A nyelvben jut kifejezésre az ember valóságismerete, látás- és gondolkodásmódja, értékrendszere, életérzése - szuverén egyénisége....

 

 Elhangzott Adán 1995. október 14-én a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok tudományos ülésszakán.

 

Hogyan tovább?

A mai nap, 1994. március 27-e sorsformáló dátuma lesz a vajdasági magyarságnak. Sokszor voltunk már nehéz helyzetben, de ekkora felelősség talán még sohasem nyomta a vállunkat, mint ma. Eddig mindig valamilyen külső veszéllyel kellett szembenéznünk, ma azonban saját bajainkkal. És ez utóbbi sokkal nehezebb, sokkal fájdalmasabb.

Elhangzott Zentán a VMDK tisztújító közgyűlésén 1994. március 27-én

Kisebbségi létünk új távlatai

Európai kitekintő

Már a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége II. kongresszusának témaválasztása is jelzi, nem szokványos kérdésekről fogunk ma beszélni, nem folyó ügyeink, mindennapi gondjaink megbeszélése végett jöttünk össze, ezeknél súlyosabb döntések elé nézünk. Nem kevesebbet, mint megmaradási esélyeinket kell fontolóra vennünk, utat kell a jövő felé keresnünk....

 

Elhangzott a VMDK II. kongresszusán, Szabadkán, 1991. április 21-én.

 

Ne legyen riasztó magyarként élni!

Valamennyien, akik ma eljöttünk a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alakuló gyűlésére, tanúi és részesei vagyunk egy korszak lezárulásának és egy új korszak kezdetének. A megújhodás szelleme, íme, eljutott végre hozzánk is, hogy a vajdasági magyarok sorsáért felelősséget érző emberek ezreit rázza fel az önként vállalt rákényszerített passzivitásból....

 

Elhangzott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alakuló közgyűlésén Doroszlón, 1990. március 31-én.

A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai

A jugoszláviai magyarság, amióta kisebbségi helyzetbe került, hatalmas eróziónak van kitéve. Nem rózsás persze a vele együtt élő más nemzeti kisebbségek demográfiai helyzete sem, ám a magyarság fogyása példa nélkül áll. A Vajdaság egyébként, ahol a magyar ajkúak többsége él, az alacsony natalitású régiók körébe tartozik. Itt a lakosság számbeli gyarapodása - a folyamatos és nagyarányú betelepítés ellenére - mindig alatta maradt az ország más részein bekövetkezett népességnövekedésnek....

 

Elhangzott az Útkeresés a jövőbe c tanácskozáson Kufstein várában, az 1990. szeptember 23-án.

Az emberi kapcsolatformák és az elidegenedés

A modern ember érzésvilágával, személyi kapcsolatformáival, magatartásával kapcsolatban gyakran kerül szóba az elidegenedés. Legtöbbször olyankor történik rá hivatkozás, ha a szerző vagy előadó az okok és összefüggések mindenki számára világos voltára, magától értetődésére szeretne vele utalni...

 

Elhangzott a TAKT (Temerini Amatőr Képzőművészek Találkozóján 1981-ben.

 

.

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net