Koszovó jövője és a délvidéki magyarság...


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Interjúk
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

 

Koszovó jövője

és a délvidéki magyarság önrendelkezési esélyei

Kerekasztal-beszélgetés

Tézisek

Autonómia nélkül egyetlen etnikai közösség sem képes hosszabb távon fennmaradni.

Mi az autonómia? Mit jelent az autonómia egy közösség fennmaradása szempontjából?

Az autonómia az érdekek sajátos megjelenítése. Jog az életszervezéshez - közösségi lét kerete és önmeghatározási formája Autonómiával rendelkezik minden szervezet, egyház, iskola, család, személyiség.

Az autonómia gondolata  nálunk nem kapott publicitást - nem is érzi magáénak a vajdasági magyarság. Nem támogatja a politizáló értelmiség sem. Azok a politikusok, akik hivatkoznak rá, inkább csak lejáratják az autonómia gondolatát.

Azok sem látnak mindig tisztán, akiket  foglalkoztat az autonómia gondolata. Az etnikai autonómiát összetévesztik a regionális autonómiával. Magyar autonómia létrehozása helyett Vajdaság egykori autonómiáját szeretnék visszaállítani.  

Ráadásul az autonómia kérdése többnyire vagylagosan merül fel náluk: vagy ez, vagy az. Nincsenek tisztában vele, hogy több szintű autonómiák vannak. Ez is, az is megfér egymás mellett, kiegészíthetik egymást. Vajdaság autonómiája nem mond ellent egy magyarok lakta területi autonómiának, különböző helyi, települési autonómiáknak... 

Az autonómiára való törekvés hiánya a centralista államok eszmei hagyatéka. Centralista államokban élünk ma is, a pártok a hatalmat szeretnék megragadni, nem értik, és nem támogatják a decentralizációt, legfeljebb csak szavakban.

A centralizációval szemben felerősödik az egyének individualizmusa. Mindenki egyénileg próbál boldogulni - mások, a többiek rovására. Ez a kisebbségiek életstratégiája. És ez az egyetemes magyarság tragédiájának az oka. A politikai centralizáció eszméje és az individualista életszemlélet egyidejű jelenléte, a két tényező egymást erősítő hatása miatt nem megyünk, nem mentünk az elmúlt években semmire.

Koszovó kérdése eldőlt. Vajdaság jövője nyitott kérdés. Az autonómia kérdése előbb-utóbb napirendre kerül.  A vajdasági magyarság helyzetének rendezése azonban a távoli jövőbe tolódott ki. Nincs politikai akarat ennek a kérdésnek a rendezésére. Mi több, a politizáló kisebbségi értelmiség (ha beszélhetünk egyáltalán értelmiségről) ellenérdekelt. Karriert, felemelkedést, javakat attól remélhet, ha az autonómiatörekvésekkel szemben lép fel.

A vajdasági magyarságnak nincs autentikus politikai vezetőrétege, ma is, ahogyan a múltban is, helytartók alá van rendelve, azok szervezik, irányítják politikai életét.

 

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok