Nemzetpolitika


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális
 

Honlap
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Interjúk
Bemutatók
Aktuális

 

Hódi Sándor: Mi fán terem a nemzetstratégia? Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Tóthfalu-Zenta, 2007. 188. o. / htm

Hódi Sándor : MAGYAROK A FORRONGÓ SZERBIÁBAN. 258 oldal. Logos - Tóthfalu, 2002 / htm

Hódi Sándor: LÉGÜRES TÉRBEN  TÍZ ÉVI KÜZDELEM A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁGÉRT. 699 oldal. Logos, Tóthfalu, 2000 / htm

Hódi Sándor:  JUGOSZLÁVIA BOMBÁZÁSA  Lélektani és politikai reflexiók. Háborús napló. 240 oldal. LOGOS, Tóthfalu, 1999 / htm

Hódi Sándor: KISEBBSÉGI LÉTÉRTELMEZÉSEK.  160 oldal. Balaton Akadémia könyvek

Felelős kiadó: dr. Szíjártó István. Balatonboglár - 1997 / htm

Hódi Sándor: MAGYAR AUTONÓMIA. A VMDK állásfoglalása az önkormányzatról. 64 oldal. LOGOS, Tóthfalu, 1992 / htm

Hódi Sándor: A VMDK programja. Ada, 1991 / htm

A magyar falvakról és a nemzetstratégiáról - szülőfalum szemszögéből. In. Túlélő falvak. Gondok és tervek a Kárpát-medencében. Erdélyi Könyv Egylet. EKE, 2005. / pdf

Az etnikai közösségek helyzetének alakulása a rendszerváltást követően. HÍD, 2003. / pdf

Magyar-magyar viszonyok. Pszichológiai sajátosságok vagy politikai játszmák? Hozzászólás Hunčik Péter írásához. Beszélő, VIII. évfolyam 1-2. szám. 2003. január-február / htm

Kiskapu a fejlett világra  A régiók Európája.  A Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégió jelene és jövője. Stratégiai füzetek 4. Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor. Logos Grafikai Műhely. Tóthfalu, 2003. / pdf

 "Újból itthon". Az európai integráció és a térség fejlődése. Magyar Szó, 2002. december 22. / pdf

Nyolcvan év kisebbségben. Történelmi visszapillantás. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 2001. november 20. I. évfolyam 2. sz. /pdf

A magyarság helyzete és kilátásai a Kárpát-medencében. Magyar Szó, 2000. december 30., 31., 2001., 2. pdf

A magyar pokol avagy hat tétel a Magyarok Világszövetségéről. Magyar Szó, 2000. december  /pdf

Bukás vagy esély? Pszichológiai eszmefuttatás a Világszövetségről. I. rész. Kikindai újság 2000. december 20., szerda. Befejező rész december 29., péntek. / pdf

Gondolatok a kettős állampolgárságról. Csak azokon lehet segíteni, akik meg akarják változtatni életüket. Magyar Szó 2000. december 24., 25. és 26. / pdf

Hogyan tovább? Magyar Szó 2000. december 17. /pdf

A magyarság szellemi, lelki állapotáról. Sorskérdések. Elhangzott a Magyarok V. Világkongresszusán, a stratégiai munkabizottság ülésén, 2000. március 22-én Budapesten, a Hungária Hotel Nagytermében. Megjelent: Magyar Szó, Kilátó, 2000. július 1. / htm/ pdf

Állampolgárság vagy státustörvény? Az elszakított nemzetrészek jogállásának rendezési lehetőségei. Zenta, 2000. febr.10./ htm / pdf

Költözési szándék. Régiókutatás. Magyar Szó, I. rész: 1999. nov. 21., II. rész:  nov. 23., III. rész: nov.24., IV. rész:  nov. 25./ pdf

Az ezredforduló kihívásai.  Magyar Szó, 1999. január 9. / pdf

Hatékonyabb Világszövetséget! Tisztújítás a Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsának közgyűlésén. Magyar Szó, 1998. december 20. / pdf

Nemzeti tulajdonságok. Hogyan vélekednek magukról és egymásról a régió népei? Magyar Szó, 1998. január 18. / pdf

A magyar kisebbségpolitika bukása. Az 1997-es szerbiai választások tanulságai. Havi Magyar Fórum, 1998. február/ pdf

Helyzetelemzés a vajdasági magyarságról. HITEL, 1997. 10. /pdf

Önámítás nélkül. A délvidéki magyarság lehetőségei. HITEL, 1997. augusztus. / pdf

Vajdasági magyar pártpreferenciák. Politikai törésvonalak a vajdasági magyarság körében. Havi Magyar Fórum, 1997. március. / pdf

Tézisek egy új nemzeteszmény megteremtéséhez. Elhangzott a magyarok IV. Világkongresszusán. Megjelent: Napló, 1996. június 26. / pdf

Magyar sorskérdések. Szabad Hét Nap, 1996. április 25. / pdf

Ne legyen harmadik Trianon. A Magyarok Világszövetségének szervezésében megtartott egyeztető értekezlet állásfoglalása az alapszerződések kérdésében. Magyar Szó, 1995. március 10., péntek. / pdf

Támpontok a magyar paradigmaváltáshoz. Előadás Kolozsváron - 1994. november 19-én. In: Magyar jövőkép. Egy minőségi magyar paradigma. Székesfehérvár, 1996. / pdf

Túl kell lépni a régi sémákon.  A balkáni pokolban. A VMDK évkönyve. 1993. Ada, 1994. / pdf 

Új szerveződés: a Közép-európai Népcsoportok Fóruma. MAGYARSÁG ÉS EURÓPA, Nemzetpolitikai szemle 1992. / pdf

Kisebbségi létünk új távlatai. Európai kitekintő. Elhangzott a VMDK II. kongresszusán, Szabadkán, 1991. április 21-én. Megjelent: Európai utas, 1991-2. / pdf

A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. In: Útkeresés a jövőbe. Tanácskozás Kufstein várában. 1990. szeptember 22-23-án./ pdf

Ne legyen riasztó magyarként élni! Magyar Képes Újság, Eszék, 1990. április 26. Lásd még: Vajdaság, a Magyar Nemzet melléklete, 1990. július 16. / pdf

Táj és lélek. Számvetés. Új Symposion, 1989/9. / pdf/

 

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net