HÓDI SÁNDOR

Létélmény és valóság

Tanulmány az öngyilkosságról

96 oldal

Forum Könyvkiadó

Újvidék,1978

HÓDI SÁNDOR

A „meghívott” halál

Tanulmány az öngyilkosságról

186 oldal

Forum Könyvkiadó

Újvidék,1979

HÓDI SÁNDOR

Pszichológia és ideológia

Tanulmányok,kritikák

140 oldal

Forum Könyvkiadó

Újvidék, 1981

HÓDI SÁNDOR

Magatartásformák és társadalmi viszonyok

232 oldal

Forum Könyvkiadó

Újvidék, 1983

HÓDI SÁNDOR

Illúziók nélkül

Tanulmányok,kritikák

156 oldal

Forum Könyvkiadó

Újvidék, 1985

HÓDI SÁNDOR

Táj és lélek

154 oldal

Forum Könyvkiadó

Újvidék, 1989

HÓDI SÁNDOR

Önmagunk vállalása

132 oldal

Felelős kiadó: dr. Hódi Sándor

Ada - 1991

HÓDI SÁNDOR

A VMDK programja

Ada, 1991.

HÓDI SÁNDOR

Sokáig éltünk némaságban

(Szerk. munkatárs: Hódi Éva)

A VMDK évkönyve.

Ada, 1991.

HÓDI SÁNDOR

A nemzeti identitás zavarai

96 oldal

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SOROZAT

Forum Könyvkiadó

Újvidék, 1992

HÓDI SÁNDOR

MAGYAR AUTONÓMIA

A VMDK állásfoglalása az önkormányzatról

68 oldal

LOGOS grafikai műhely

Tóthfalu, 1992

HÓDI SÁNDOR

Kisebbségi autonómiák - önkormányzati törekvések

Dokumentum-gyűjtemény.

(Szerk. munkatárs: Hódi Éva, Rehák László).

Magyarság-kutató Tudományos Társaság

Szabadka - Ada. 1992.

HÓDI SÁNDOR

Esély a megmaradásra

(Szerk. munkatárs: Hódi Éva)

A VMDK évkönyve.

Ada, 1992.

A balkáni pokolban

A VMDK évkönyve 1993.

Szerkesztette: dr. Hódi Éva és dr. Hódi Sándor

330 oldal

Ada, 1994

HÓDI SÁNDOR

MAGYAR AUTONÓMIA

A VMDK állásfoglalása az önkormányzatról

64 oldal

LOGOS, Tóthfalu

Korrektor: Balla Lajos

Lektor: Szloboda János

HÓDI SÁNDOR

Kisebbségi létértelmezések

160 oldal

Balaton Akadámia könyvek

Felelős kiadó: dr. Szíjártó István

Balatonboglár - 1997

HÓDI SÁNDOR

Jugoszlávia bombázása

Lélektani és politikai reflexiók

Háborús napló

240 oldal

LOGOS grafikai műhely

Tóthfalu, 1999

HÓDI SÁNDOR

Jugoszlávia bombázása

Háborús napló

Magyar Fórum Kiadó

HÓDI SÁNDOR

A lélek útvesztői

Pszichológiai esszék

Logos - Tóthfalu, 2000

HÓDI SÁNDOR

Légüres térben

TÍZ ÉVI KÜZDELEM A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁGÉRT

699 oldal

Logos grafikai műhely, Tóthfalu, 2000

HÓDI SÁNDOR

Magyarok a forrongó Szerbiában

258 oldal

Logos - Tóthfalu, 2002

HÓDI SÁNDOR

NEMZET ÉS HALADÁS

A magyarság helyzete a XXI. században

183 oldal

Logos - Tóthfalu, 2002

Nyolcvan év kisebbségben

Válogatás a Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsa által a millennium tiszteletére meghirdetett pályázat legjobb munkáiból

268 oldal

Szerkesztette: Hódi Éva és Hódi Sándor

Logos, Tóthfalu, 2002. június

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Vélemények, elvárások, jogszabályok

Stratégiai füzetek 2.

204. oldal

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet.

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.
Lektor: Dr. Hódi Éva
Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2002. június

HÓDI SÁNDOR

NEMZETI ÖNKÉP

Régiókutatás

Interetnikus kapcsolatok a Duna-Tisza-Maros-Körös eurorégióban

278 oldal
A kézirat az Arany János Közalapítvány támogatásával készült
Lektor: Dr. Hódi Éva
Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor és Németh Sz. Natália
Fedőlapterv: Bata Attila
Példányszám: 600
Logos, Tóthfalu, 2003

TRIANON
a magyarság tudatvilágában

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 3. 194 oldal

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.
Lektor: Dr. Hódi Éva
Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003. június

 

A RÉGIÓK EURÓPÁJA

A Duna-Körös-Maros-Tisza-eurorégió jelene és jövője

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 4. 206 oldal

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor
Lektor: Dr. Hódi Éva
Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor
Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003

VOLT EGYSZER EGY ORSZÁG

Jugoszlávia létrehozása és széthullása

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 5. 202 oldal

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.
Lektor: Dr. Hódi Éva
Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor
Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003

HÓDI ÉVA – HÓDI SÁNDOR

KI KICSODA 2004

Vajdasági magyar közéleti lexikon

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet kortárs kép- és adattára

Kiadó: Logos, Tóthfalu, 2003

HÓDI SÁNDOR

Köszönöm, drágám!

Szerelem, szex, házasság a Vajdaságban

A házastársi konfliktusok pszichológiai és családpszichológiai vizsgálata

Kiadó: Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2006

HÓDI SÁNDOR

A tudás határai

Töprengések az emberi lélekről

Kiadó: Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2007

Vissza