NEMZET ÉS HALADÁS

A magyarság helyzete a XXI. században

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet.

Stratégiai füzetek 1. 192. oldal

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő

Logos, Tóthfalu, 2002. június

A sorozat egyes füzetei a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet által szervezett tanácskozások anyagát, illetve az Intézetben készült elemző munkákat adják közre. Ez a kiadvány a 2002. május 25-i Nemzet és haladás. A magyarság helyzete a XXI. században c. tanácskozás anyagát tartalmazza.

A jövő a szellemi műhelyeké, az „autonómia-szigeteké”, amelyek a volt kommunista térségben a szükséges szemléletváltás legfőbb forrásai, ugyanakkor ihletői és mozgatói is az Európához való felzárkózási folyamatoknak.

A kötet tanúsága szerint a felzárkózás szempontjából hiba volt a kisebbségi autonómiatörekvések feladása. Azzal a hamis állítással szemben ugyanis, hogy  az autonómiák veszélyeztetik a térség stabilitását, a valóságban pont fordított a helyzet: a kisebbségek helyzetének rendezetlensége jelenti a feszültségforrást, a megoldást pedig – a területi revízió lehetősége híján  – éppen az autonómiák megadása jelentené.

A tanácskozáson megállapítást nyert, hogy létszükséglet a magyar közösségek önfenntartó képességének a fokozása, és ebben a vonatkozásban új alapokra kell helyezni az anyaországi támogatást.

Tartalom

Vissza