HÓDI SÁNDOR: NEMZETI ÖNKÉP

Régiókutatás

Interetnikus kapcsolatok a Duna-Tisza-Maros-Körös eurorégióban

278 oldal

A kézirat az Arany János Közalapítvány támogatásával készült

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor és Németh Sz. Natália

Fedőlapterv: Bata Attila

Példányszám: 600

Logos, Tóthfalu, 2003

A könyv egy átfogó szociológiai és társadalomlélektani vizsgálat eredményeként a ma három országhoz tartozó Duna-Tisza-Maros-Körös eurorégió interetnikai viszonyaiba enged betekintést. A gazdagon, mintegy 200 táblázattal és színes grafikonnal illusztrált könyvből tájékozódhatunk a nemzeti tulajdonságokról, az etnikai közösségek közötti társadalmi távolságról, a társas kapcsolatok alakulásáról. Pontos adatokat kapunk a mobilitásra, a szülőhelyhez való kötődésre és az elvándorlásra vonatkozóan. Megtudhatjuk, hogyan vélekednek a régió népei egymásról és önmagukról. Hogyan látják saját etnikai közösségük és a régió helyzetének alakulását? Miként vélekednek a kisebbségi jogokról, az európai integrációról, a határmenti együttműködés és a térség fejlődésének a kérdéséről.

A könyvben közzétett fontos felmérési adatokat a szerző új szempontokat felvető elméleti fejezetekkel vezeti be, amelyekben a nemzeti karakterről, az identitás változásairól, önazonosságunk útvesztőiről értekezik. Meglátása szerint a népek sorsának alakulásában a nemzettudat igen fontos szerepet játszik. A nemzet általános sikere, gazdasági teljesítménye ugyanis korántsem csak nyersanyag, technika, infrastruktúra, munkaerő és pénztőke kérdése, hanem a tudaté és a lelkületé is, amely ha sérül, nemhogy sikereket nem lehet elérni, de a korábbi eredmények is veszélybe kerülnek.

Tartalom

Vissza