TARTALOM

 

Előzmények

A nemzettudat színeváltozásai

Önazonosságunk útvesztői

Identifikációs traumák

Miért nem bírják egymást az emberek?

Van-e nemzeti karakter?

A nemzettudat mint társadalmi tőke

Az elmaradt mentalitásvizsgálat

Vázlatok egy portréhoz

A vajdasági minta

Őshonos lakosok és bevándoroltak

Területi kötődés

Költözési szándék

Interetnikus kapcsolatok

A kapcsolatok jellege

A viselkedés meghatározottsága

Hogyan vélekednek a régió népei egymásról és önmagukról?

Nemzeti önkép a szerbiai politikai változások tükrében

Társadalmi távolság a régió népei között

Társadalmi távolság magyarok és szerbek között Vajdaságban

A régió helyzetének értékelése

Az etnikai közösségek helyzetének alakulása

Az európai integráció és a térség fejlődése

Az általános problémák rangsorolása Vajdaságban

Kisebbség és állam

Tekintélyelvűség

Az értékek fontossága

A szolidaritás szintjei

Személyiségjegyek

Jövőkép

Mellékletek