Mellékletek

 

                                   

 

 

 

Kérdőív

 

A válaszadás önkéntes és névtelen!

 

 

 

1. Életkora     

2. Neme: (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  férfi

                2 - 

      - egyéb válasz               

3. Családi állapota: (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                11 -  nőtlen, hajadon

                12 -  nőtlen, hajadon, élettárssal él

                13 -  házas, együtt élnek

                14 -  házas, külön élnek, nincs élettárs

                15 -  házas, élettárssal él

                16 -  elvált, nincs élettársa

                17 -  elvált, élettárssal él

                18 -  özvegy, nincs élettársa

                19 -  özvegy, élettárssal él

       - egyéb válasz

 

4. Hány gyermeke van? 

                               - egyéb válasz

 

5.  Nemzetisége

(Karikázza be a megfelelő választ!)

     11 -  magyar

      12 -  román

      13 -  szerb

      14 -  szlovák

      15 -  roma

      16 -  német

      17 -  horvát

      18 -  egyéb,

            mégpedig  ......................

   - egyéb válasz

 

6.  Anyanyelve   

(Karikázza be a megfelelő választ!)

     11 -  magyar

      12 -  román

      13 -  szerb

      14 -  szlovák

      15 -  roma

      16 -  német

      17 -  horvát

      18 -  egyéb,

            mégpedig 

......................

   - egyéb válasz

 

7.  A családban

     beszélt nyelv

(Karikázza be a megfelelő választ!)

     11 -  magyar

      12 -  román

      13 -  szerb

      14 -  szlovák

      15 -  roma

      16 -  német

      17 -  horvát

      18 -  egyéb,

            mégpedig 

......................

   - egyéb válasz

 

8. Iskolai végzettsége: (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1-  be nem befejezett ált. iskola

                2 - általános iskola

                3 - szakmunkásképző

                4 - középiskola érettségivel

                5 - főiskola, egyetem

       - egyéb válasz

 

 

9. Foglalkozásának jellege (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  önálló

                2 -  alkalmazott (fizikai)

                3 -  alkalmazott (szellemi)

                4 -  nem dolgozik, nincs főállása

       - egyéb válasz

10. Ha nem dolgozik (nincs főállása), mi a státusa?  (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  tanuló

                2 -  munkanélküli

                3 -  nyugdíjas, járadékos

                4 -  háztartásbeli, eltartott

                5 -  egyéb, mégpedig  ..............................  

       - egyéb válasz

11. Vallása: (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  római katolikus

                2 -  pravoszláv (görög keleti)

                3 -  görög katolikus

                4 -  református

                5 -  evangélikus

                6 -  új-keresztények (neo-protestáns)

                7 -  egyéb más felekezet, mégpedig  ..............................

                8 -  nincs megkeresztelve, bejegyezve

       - egyéb válasz

12. Vallásgyakorlás  (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

1 -  legalább hetente járok templomba, szertartásokra

2 -  havonta egyszer-kétszer

3 -  ritkábban, nagy ünnepeken

                4 -  nem járok templomba       

       - egyéb válasz

 

13. Szülőhely, lakóhely

(A táblázat megfelelő helyére

írjon x-et!)

 

13.1

saját

születési hely

 

13.2

apja

szül. helye

 

13.3

anyja

szül. helye

 

13.4

szülei jelenlegi lakóhelye

ezen a településen  - 1

 

 

 

 

másutt, de ebben a megyében - 2

 

 

 

 

az ország ezen vidékén  -  3                 

 

 

 

 

az országban, de más vidéken -4

 

 

 

 

más országban  -  5                              

 

 

 

 

egyéb válasz  -                              

 

 

 

 

 

14. Gyermekkor.  Hol töltötte gyermekkorának nagyobbik részét? (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  falun

                2 -  városon

            egyéb válasz

15. Hány éve él ezen a településen?   

 

16. Kötődés. Kérem mondja meg, hogy mennyire kötődik ehhez a helyhez, ahol él? (A megfelelő helyre írja be a válasz számát!)

 1 -  gyengén

 2 -  közepes mértékben

 3 -  erősen

-  egyéb válasz

 

16.1

ehhez a környékhez

 

 

16.2

ehhez a településhez

 

 

16.3

ehhez a megyéhez, (járáshoz)

 

 

16.4

ehhez a tájegységhez, (régióhoz)

 

 

16.5

ehhez az országhoz

 

 

16.6

Európához

 

 

17. Költözési szándék.

Kérem, mondja meg, hogy ha ezáltal javítaná élet- vagy munkakörülményeit szívesen elköltözne innen? (A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!)

 1 -  szinte biztosan

 2 -  valószínűleg

 3 -  nem valószínű

 4 -  semmiképpen

-  egyéb válasz

 

17.1

egy szomszédos utcába, városrészbe

 

 

17.2

a megyében (járásban) egy másik településre

 

 

17.3

az ország másik részébe

 

 

17.4

egy másik európai országba

 

 

17.5

Európán kívül egy másik földrészre

 

 

18. Anyagi helyzete. Az országban vannak jobb és rosszabb társadalmi helyzetű emberek. Képzeljen el egy olyan tízfokú létrát, amelynek a felső (a 10.) fokán a legjobb helyzetű emberek, a létra legalsó (az 1.) fokán pedig a legrosszabb helyzetű emberek találhatók. Ön hol helyezné el magát ezen a létrán? (A megfelelő "létrafokhoz" tegyen X-et!)

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 egyéb válasz

 

19. A lakóépület jellege. (Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát!)

                1 -  tömbház

                2 -  többlakásos ház

                3 -  különálló épület

        egyéb válasz

 

20. Kapcsolatok

Rokonsága és személyes ismerősei körében vannak-e  más nemzetiségűek? (A táblázat megfelelő helyére írjon x-et! Több jelölés is lehetséges!)

 

 

 

20.1

rokon

 

 

 

20.2

barát

 

 

 

20.3

munkatárs

 

 

 

20.4

szomszéd

 

 

 

20.5

ismerős

magyar - 1                                

 

 

 

 

 

román  -  2                                

 

 

 

 

 

szerb - 3                                  

 

 

 

 

 

szlovák -  4                             

 

 

 

 

 

roma  - 5                                  

 

 

 

 

 

egyéb nemzet, mégpedig - 6

 

 

 

 

 

egyéb válasz

 

 

 

 

 

 

21. Kapcsolatok gyakorisága

Kapcsolattartásuk milyen gyakoriságú? (A táblázat megfelelő helyére írjon x-et!)

 

 

 

20.1

rokon

 

 

 

20.2

barát

 

 

 

20.3

munkatárs

 

 

 

20.4

szomszéd

 

 

 

20.5

ismerős

napi rendszerességgel - 4                                

 

 

 

 

 

hetente legalább egyszer  -  3                                

 

 

 

 

 

havonta legalább egyszer - 2                                  

 

 

 

 

 

ritkábban -  1                             

 

 

 

 

 

egyéb válasz

 

 

 

 

 

 

22. Kapcsolatok jellege

Az Ön kapcsolattartására a más nemzetiségűekkel mi  a legjellemzőbb? (A táblázat megfelelő helyére írjon x-et!)

 

 

 

20.1

rokon

 

 

 

20.2

barát

 

 

 

20.3

munkatárs

 

 

 

20.4

szomszéd

 

 

 

20.5

ismerős

egymás kölcsönös segítése - 5                                

 

 

 

 

 

egymás meglátogatása -  4                                

 

 

 

 

 

alkalmi találkozások, elbeszélgetések - 3                                  

 

 

 

 

 

nem több köszönő viszonynál  -  2

 

 

 

 

 

nem tartjuk a kapcsolatot - 1

 

 

 

 

 

egyéb válasz

 

 

 

 

 

 

 

23. Külföldi kapcsolatok

Vannak-e ismerősei a szomszédos országokban? (A táblázat megfelelő helyére írjon x-et!)

 

 

 

20.1

rokon

 

 

 

20.2

barát

 

 

 

20.4

szomszéd

 

 

 

20.5

ismerős

Magyarország - 1                                 

 

 

 

 

Románia -  2                                

 

 

 

 

Jugoszlávia - 3                                  

 

 

 

 

Más ország  -  4

 

 

 

 

egyéb válasz

 

 

 

 

 

 

24. Társadalmi távolság. Milyen jellegű tartós kapcsolatot tudna elfogadni egy más nemzetiségűvel? Elfogadná-e őket itteni lakosként, munkatársként, szomszédként, családtagként stb. Nézzük egyenként!

 

magyart

románt

szerbet

szlovákot

romát

honfitársként - 11                                

 

 

 

 

 

helyi lakosként -  12                                

 

 

 

 

 

munkatársként- 13                                  

 

 

 

 

 

munkahelyi felettesként - 14

 

 

 

 

 

szomszédként - 15

 

 

 

 

 

vendégségbe hívná-e a házába? - 16

 

 

 

 

 

barátként elfogadná-e - 17

 

 

 

 

 

családtagként - 18

 

 

 

 

 

házastársként - 19

 

 

 

 

 

egyéb válasz

 

 

 

 

 

 

 

25. A viselkedés meghatározottsága.  Kérem mondja meg, hogy véleménye szerint az alábbi jellemzők közül melyik, milyen mértékben határozza meg az ember viselkedését? (A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!)

 

4

nagyon

3

eléggé

2

kevéssé

1

egyáltalán nem

egyéb

válasz

25.1 származása                                

 

 

 

 

 

25.2 kultúrája        

 

 

 

 

 

25.3 anyanyelve                                   

 

 

 

 

 

25.4 lakóhelye

 

 

 

 

 

25.5 szülőföldje

 

 

 

 

 

 

 

26. Nemzeti tulajdonságok. Ön szerint milyen mértékben érvényesek az itt következő állítások, tulajdonságok a különböző nemzetiségű emberekre? (Írja be a cellákba a megfelelő válasz számát!)

1 - nem igaz

2 - se ez, se az ellenkezője (nem lehet eldönteni)

3 - igaz

-  egyéb válasz

 

magyarok

románok

szerbek

szlovákok

romák

1 fegyelmezettek                                 

 

 

 

 

 

2 szorgalmasak                                 

 

 

 

 

 

3 becsületesek                                   

 

 

 

 

 

4 összetartóak

 

 

 

 

 

5 kulturáltak

 

 

 

 

 

6 nyíltak

 

 

 

 

 

7 barátságosak

 

 

 

 

 

 

 

27. Elfogadás. Van olyan vélemény, hogy ebben az országban túl sok az idegen. Ön szerint helytálló-e ez a vélemény? (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  igen, teljes mértékben

                2 -  inkább igen

                3 -  inkább nem

                4 -  egyáltalán nem

       egyéb válasz

 

 

28. Kisebbség és állam. Egyetért-e Ön azzal a véleménnyel, hogy az államnak segítenie kell a nemzeti kisebbségeket abban, hogy megőrizhessék kultúrájukat?

(Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  nem

                2 -  csak részben, feltételekkel

                3 -  igen

        egyéb válasz

 

29. Kisebbségi  jogok.  Egyetért-e azzal, hogy a kisebbségek az alábbi jogokkal rendelkezzenek?

(A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!)

2 -  igen

1 -  nem

- egyéb válasz

 

29.1  Anyanyelven tanuljanak általános és középiskolában

 

 

29.2  Anyanyelven tanuljanak egyetemen

 

 

29.3  Külön iskoláik és egyetemük legyen

 

 

29.4  Anyanyelv használati jog közintézményekben

 

 

29.5  Anyanyelvi tv és rádió adások

 

 

29.6  Anyanyelvi írott sajtó

 

 

 

30. Személyiségjegyek. Mennyiben tartja saját magára nézve jellemzőnek az alábbi állításokat? (A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!)

  1  -  nem jellemző

  2  -  se igen, se nem

  3  -  igen, jellemző

     egyéb válasz

30.1  A nehéz élethelyzetekben általában magamat okolom és

         hibáztatom.

 

30.2  Az embereket általában aljasnak és  önzőeknek tartom, akik

         ki akarják használni a másikat.

 

30.3  Szerintem minden rosszban van valami jó is, csak rá kell

         jönni mi az.

 

30.4  Ha megbántanak, szabadjára engedem érzéseimet,

         haragomat.

 

30.5  Ha valami nem is a kedvem szerint történik, mégis 

         próbálom derűsen felfogni a dolgot.

 

30.6  Nem akarom, hogy mások megtudják, sokszor milyen 

         nehéz helyzetben vagyok.

 

30.7  Ha gondjaim támadnak evéssel-ivással, gyógyszerekkel

         nyugtatom magam.

 

 

 

 

31. Értékek fontossága. Mennyire tekinti fontosnak az életben az alábbi értékeket? Osztályozza őket 1-től 10-ig úgy, hogy a legmagasabb osztályzat a 10-es!

1-10

 

 

31.1    családi élet

 

 

31.2    szeretet

 

 

31.3    egészség

 

 

31.4    anyagi jólét

 

 

31.5    önmegvalósítás

 

 

31.6    munka

 

 

31.7    tudás, szakértelem

 

 

31.8    szabadság

 

 

31.9    közbiztonság

 

 

31.10  egyenlőség

 

 

32. Értékrangsor. A fenti értékek közül melyik hármat  tartja a legfontosabbnak? (Írja be a választott érték sorszámát 1-től 10-ig!)

 

                                   32.1.   1. helyen:

                                   32.2.   2. helyen:

                                   32.3.   3. helyen:

 

 

 

33.Tekintélyelvűség.

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?

(A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!

 1 -  nem értek egyet

 2 -  se igen, se nem

 3 -  egyetértek 

   egyéb válasz

 

33.1 A gyerekek által megtanulandó legfontosabb erény az

       engedelmesség és a tekintélytisztelet!

 

 

33.2 Ennek az országnak nem annyira jogszabályokra és

       politikai programokra van szüksége, hanem inkább

       határozott és bátor vezetőkre, akik rendet tudnak tartani!

 

 

33.3 Gyakran a testi fenyítés a leginkább célravezető

       módszer a gyereknevelésben!

 

 

33.4 Az emberek két csoportra oszthatók: erősekre és

       gyengékre!

 

 

 

 

34. Etnikai helyzet értékelése. Hogyan alakult saját etnikai közösségének a helyzete 1989 óta a következő területeken?

A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!

 1 -  romlott

 2 -  nem változott

 3 -  javult

   egyéb válasz

 

34.1  az iskolaügy területén

 

 

34.2  az anyanyelv-használat területén

 

 

34.3  a kulturális élet területén

 

 

34.4  a gazdasági élet területén

 

 

34.5  az emberi szabadságjogok területén

 

 

 

 

 

35. A régió helyzetének értékelése. Hogyan alakult annak a régiónak a helyzete, ahol él 1989 óta a következő területeken?      A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!

 1 -  romlott

 2 -  nem változott

 3 -  javult

   egyéb válasz

 

35.1  az iskolaügy területén

 

 

35.2  a nemzetiségi viszonyok területén

 

 

35.3  a kulturális élet területén

 

 

35.4  a gazdasági élet területén

 

 

35.5  az emberi szabadságjogok területén

 

 

 

 

36. Általános problémák.

Mennyire tartja Ön lényegesnek az alábbi problémákat?

A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!

 1 -  nem lényeges

 2 -  kevéssé lényeges

 3 -  lényeges

   egyéb válasz

 

36.1    infláció

 

 

36.2    munkanélküliség

 

 

36.3    az életszínvonal csökkenése

 

 

36.4    nemzetiségi kérdés    

 

 

36.5    bűnözés, korrupció

 

 

36.6    emberi szabadságjogok biztosítása

 

 

36.7    kisebbségi  jogok biztosítása

 

 

36.8    társadalmi reformok megvalósítása

 

 

36.9    társadalmi egyenlőtlenség

 

 

36.10   az Európától való lemaradás

 

 

37. Európai Integráció. Foglalkoztatják-e Önt az Európai Közösséghez való csatlakozással kapcsolatos kérdések? (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 - élénken érdeklődöm irántuk

                2 - többé-kevésbé

                3 - egyáltalán nem

             egyéb válasz

 

 

38.   A térség fejlődése. A térség (régió) fejlődése szempontjából az alábbiak közül mi lenne a legfontosabb? (Karikázza be a megfelelő válasz számát!)

                1 -  az Európai Közösséghez való mielőbbi csatlakozás

                2 -  a határok átjárhatósága

                3 -  politikai önállóság

                4 -  hogy ügyeinket egyre inkább itt helyben mi intézzük

                5 -  az állampolgári jogok biztosítása

                6 - más, mégpedig: .................................................................

        egyéb válasz

 

 

39.   Együttműködés. Szükségesnek tartja-e Ön a szomszédos országok határmenti térségei közötti (regionális) együttműködést?

                1 -  nem

                2 -  nem tudom megítélni

                3 -  igen

        egyéb válasz

 

 

 

 

40. Jövőkép.

Hogyan ítéli meg a jövőbeni kilátásokat az alábbi területeken?

A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!

1 -  borúlátóan

 2 -  is-is

 3 -  bizakodóan

   egyéb válasz

 

40.1 a térségét (régió)

 

 

40.2 a nemzeti közösségét

 

 

40.3 az országét

 

 

40.4  a saját jövőjét

 

 

 

41. Szolidaritás.

Véleménye szerint mennyire számíthat az ember mások segítségére, ha bajba kerül?

A táblázat megfelelő helyére írja be a válasz számát!  

1 -  nem

2 -  olykor

3 -  igen 

     egyéb válasz

 

41.1     családjára

 

 

41.2     rokonaira

 

 

41.3     barátaira

 

 

41.4     ismerőseire

 

 

41.5     szomszédaira

 

 

41.6     állami intézményekre

 

 

41.7     humanitárius szervezetekre

 

 

41.8     az egyházra

 

 

41.9     valamely pártra

 

 

41.10    saját nemzettársaira

 

 

41.11    honfitársaira

 

 

41.12    csak  magában bízhat

 

 

           

 

 

                   KÖSZÖNJÜK A BESZÉLGETÉST!

 


Tartalom

Vissza