Nyolcvan év kisebbségben

Válogatás a Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsa által a millennium tiszteletére meghirdetett pályázat legjobb munkáiból

268 oldal

Szerkesztette: Hódi Éva és Hódi Sándor

A szövegeket válogatta: Hódi Éva

Lektor: Ágoston Mihály és Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő,Logos, Tóthfalu, 2002. június

Az őszinte hangvételű, nemegyszer megrendítő érzelmi töltésű munkákból kibontakozó valóságkép merőben különbözik a sajtóból ismert valóságképtől. Az elmúlt nyolcvan év sérelmei, tragédiái, megélt rémségei sehol sem nyilatkoztak/nyilatkozhattak meg eddig. Így tehát valamennyien fiktív valóságban élünk, melynek koordinátáit és kereteit, akárcsak a tartalmát nem az emberek legbensőbb érzései, élményei határozzák meg, hanem ezernyi más, ennél kevésbé hiteles dimenzió.

A kötetben szereplő írások Trianon következményeire, a kisebbségi sorsra, arra az emberi lélek mélyébe beágyazott valóságra hívják fel a figyelmet, melyet gyakran az egymást követő generációk elfojtva, feldolgozatlanul hordoznak magukban.

A könyv nagymértékben hozzájárul a délvidéki magyarság nemzettudatának elmélyítéséhez, de talán történelmi okulásul szolgál a bárhol élő többségieknek is.

Tartalom

Vissza