HÓDI SÁNDOR

MAGYAR AUTONÓMIA

A VMDK állásfoglalása az önkormányzatról

64 oldal

LOGOS, Tóthfalu

Korrektor: Balla Lajos

Lektor: Szloboda János

A brosúra a nemzetközi kisebbségek önrendelkezésére vonatkozó nemzetközi dokumentumok és a szakértői bizottság javaslatai és észrevételei alapján készített szakértői tervezetet tartalmazza, amely elsősorban belső tájékoztatásra, az 1992. április 25-i kanizsai közgyűlésen részt vevő küldöttek tájékoztatását szolgálta.

A bizottság tagjai voltak: Balla Lajos, Bálint Antal, dr. Hódi Sándor (a bizottság elnöke), Mgr. Huszágh Endre, Lévai Zoltán, Mgr. Mirnics Károly, Vékás János, Vörös Imre, Kongó Tivadar, Jasztrebinác János és Lukity Károly.

A szakértői tervezetet (Memorandumot) a közgyűlés 1992. április 25-én megvitatta és elfogadta, ugyanakkor határozatot fogadott el arról, hogy azt el kell juttatni Szerbia Köztársaság Nemzetgyűléséhez és a hágai Jugoszlávia-értekezlet folytatásaként működő brüsszeli értekezletre. A Memorandum később szinte valamennyi világnyelven megjelent.

Tartalom

Vissza