VOLT EGYSZER EGY ORSZÁG

Jugoszlávia létrehozása és széthullása

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 5. 202 oldal

 

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003.

 

Ez a kiadvány a 2003. június 21-i, Volt egyszer egy ország – Jugoszlávia létrehozása és széthullása c. tanácskozás anyagát tartalmazza.

Sokan azon a véleményen vannak, hogy Jugoszláviát külső erők hozták létre és tartották egybe, amíg érdekeik úgy kívánták. Ez az erőpolitika, mondják, voltaképpen útját állta a történelmi fejlődés természetes rendjének. Mások jobb véleménnyel vannak az egykori Jugoszláviáról, sokáig a világ csodájának tekintettek ódákat zengve Tito államférfiúi nagyságáról, jóllehet – ami a pártállamot, az államrendőrséget és a központi igazgatást illeti –alapvetően ugyanaz a szisztéma jellemezte az országot, mint a többi átkosnak nevezett kommunista diktatúrát.

Bennünket, magyarokat, elsősorban a Trianonban elorzott területek kapcsán érint Jugoszlávia sorsa, valamint annak folytán, hogy helyzetünk az ország megszűnése után is nyílt és megoldatlan kérdés maradt. A helyzet annál is nyugtalanítóbb, mivel tulajdonképpen – súlyának megfelelően – a formálódó közös Európa sem vesz szívesen tudomást erről a kérdésről, jóllehet az elmúlt évek véres balkáni eseményei mindenkit meggyőzhettek a nemzeti kérdés megoldatlanságából származó feszültségek elhúzódó jelenlétéről és permanens veszélyéről. Jugoszlávia megszűnt ugyan létezni, a probléma megoldása azonban elmaradt.

Tartalom

Vissza