A RÉGIÓK EURÓPÁJA
A Duna-Körös-Maros-Tisza-eurorégió jelene és jövője  

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 4. 206 oldal

 

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003.

 

Az eurorégiók új lehetőségek és kihívások elé állítják a kisebbségeket. A régió az autonómiát jelenti a centralizált államhatalommal szemben, az önállóság és önrendelkezés egyik fontos lépését a hatalom megosztásában. A regionalizmus döntési jogkört jelent a jövőre nézve tervekben és a pénzek elosztásában, ugyanakkor lehetőséget az olyan politikai gyakorlat felszámolásában, amelyben a kisebbségeket megtűrt, másodrendű polgárokként kezelik.

Mindezek szép gondolatok. De vajon hol tart a régiók Európájának megvalósulása a gyakorlatban? Hányadán állnak a határokkal szétszabdalt etnikai tömbök a határmenti együttműködéssel, a térség integrálásával, a helyi önkormányzatok létrehozásával és az autonómiák megvalósulásával? Milyen új kapcsolatrendszerek jöttek létre a Duna-Körös-Maros-Tisza-eurorégió kialakításával? Vannak-e kézzelfogható eredmények, vagy nem futotta többre hangzatos szavaknál, formális konstrukciónál, alkalmi találkozóknál?

A könyv a Széchenyi István Stratégiakutató Intézet által 2003. április 26-án szervezett tanácskozás anyagának, illetve a vonatkozó dokumentumoknak a közreadásával ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Tartalom

Vissza