HÓDI SÁNDOR

A VMDK PROGRAMJA

96 oldal

Ada, Felszabadulás tér 11.

Készült a becsei Proleter nyomdában

1991. március

 

„A VMDK létrehozásának legfőbb értelme és célja, hogy véget vessen a magyarság nemzeti identitászavarának, érzelmi hontalanságának; hogy szervezeti keretet nyújtva a politikai cselekvésvállaláshoz távlatot kínáljon, s hogy rádöbbentsen arra: ellentétben eddigi apolitikus magatartásunkkal, a jövőnket illető kérdésekben politikailag állást foglalni ma nemcsak lehetőség, hanem kötelesség, történelmi korparancs számunkra.”

„Meg kell ragadnunk ezt a – talán soha vissza nem térő – alkalmat és példás összefogással, közös erőfeszítéssel, bátor kiállással, mértéktartó józan politikával, ki kell harcolnunk magunknak azt a jogot, hogy a továbbiakban önállóan dönthessünk sorsunk alakulásáról.”

A szerző által készített dokumetum egyike az elcsatolt területeken élő magyarság önszerveződését szolgáló első és talán legátfogóbb cselekvési programjának, amelynek tézisei ma is időszerűek és megvalósításra várnak.

 

Tartalom

Vissza