TRIANON

a magyarság tudatvilágában

Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 3. 194 oldal

Sorozatszerkesztő: Dr. Hódi Sándor.

Lektor: Dr. Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Dr. Hódi Sándor

Felelős kiadó: Utasi Jenő, Logos, Tóthfalu, 2003. június

Trianon a magyarság tudatvilágában címmel 2002. augusztus 31-én rendezte a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet a Délvidék első Trianon konferenciáját Tóthfaluban a LOGOS – Magyar Szellemi Műhelyben.

A kollektív tudat nem csak szellemi örökség vagy lelki sajátosság, hanem hatalmi viszonyok függvénye. A trianoni csapást követően a magyar társadalomban kollektív tudatzavar lépett fel, amelynek következményeit a magyarság máig sem heverte ki. A trianoni trauma pszichológiai következményei ott vannak életvitelünkben, karakterjegyeinkben, gondolkodásmódunkban, életérzéseinkben. A nagy kataklizma utórezgéseit mindannyian ott érezzük zsigereinkben. Azok is, akik nem akarnak erről tudomást venni: úgy tesznek, mintha süketek és vakok lennének. Ők kiváltképpen szerencsétlenek.

A megváltozott történelmi körülmények bár nem orvosolták a bajokat, annyiban mégis új helyzetet teremtettek, hogy immár legalább beszélni lehet a trianoni döntés következményeiről, ami feltétele a szellemi-tudati felépülésnek. Az előadók közül többen rámutattak arra, hogy a megalázó békediktátum nemcsak magyar tragédia, hanem szerencsétlenség a térség egészének a fejlődésére nézve is.

Tartalom

Vissza