HÓDI SÁNDOR

Létélmény és valóság

96 oldal

Forum Könyvkiadó

Újvidék,1978

 

Érzékszerveinken keresztül feldolgozhatatlan mennyiségű információ ér bennünket. Becslések szerint nem tudatos szinten másodpercenként 109 bit információt dolgozunk fel, míg tudatosan csak 102 bitet. A bennünket folyamatosan és nagy mennyiségben érő információk nyomán áll össze a valóságról alkotott összkép. Ez az élményháttér határozza meg a tudatot, az asszociációk körét, gondolataink jellegét, érzéseinket, szándékunkat, magatartásunkat. Ez az életélmény önnön visszatükrözött létünk, Hegellel szólva: a lét fénye.

A létélmény problematikájával, mint az objektív valóság pszichikus leképeződésével, nem nagyon foglalkoztak az érintett tudományágak. A  szerző bizonyos értelemben úttörő szerepre vállalkozik, amikor kísérletet tesz  a létélmény és a valóság különböző összefüggéseinek a vizsgálatára. A kötetben szereplő írások kérdésfelvetése egyaránt tartozik a filozófia, pszichológia, pszichiátria tárgykörébe.

Tartalom Vissza