Kisebbségek


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Interjúk
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

Hódi Sándor: A DÉLI VÉGEKEN Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2008 / htm

Hódi Sándor:  LÉGÜRES TÉRBEN.TÍZ ÉVI KÜZDELEM A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁGÉRT. 699 oldal. Logos, Tóthfalu, 2000 / htm

Hódi Sándor: KISEBBSÉGI LÉTÉRTELMEZÉSEK. 160 oldal. Balaton Akadémia könyvek. Felelős kiadó: dr. Szíjártó István. Balatonboglár - 1997 / htm

Hódi Sándor: MAGYAR AUTONÓMIA  A VMDK állásfoglalása az önkormányzatról. 64 oldal. LOGOS, Tóthfalu, 1992 / htm

Hódi Sándor:  A VMDK programja. Ada, 1991 / htm

Hódi Sándor: ÖNMAGUNK VÁLLALÁSA.  132 oldal. Felelős kiadó: dr. Hódi Sándor. Ada - 1991 / htm

A társas kapcsolatok alakulása többnemzetiségű környezetben. Aracs. A délvidéki Magyarság Közéleti Folyóirata. III. évfolyam 1. sz. 2003. február 20. / pdf

Az etnikai közösségek helyzetének alakulása a rendszerváltást követően. HÍD, 2003. / pdf

Vajdasági jövőkép. Magyar Szó. 2003. január 7. / pdf

Történelmi traumák a magyarság kollektív tudatában. Magyar Szó, Sorskérdéseink, 2002. szeptember 8. / pdf

Új korszak előtt. Előzetes Gondolatok a Magyar Nemzeti Tanácsról folytatott konferenciához. Magyar Szó, 2002. június 30. / pdf

Kisebbségi sorskérdések a XXI. század elején.  In. Nemzet és haladás. A magyarság helyzete a XXI. században. Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 1. Logos, Tóthfalu, 2002. / pdf

A kisebbségi önszerveződés esélyei. Magyar élet a XXI. században. Magyar Szó, 2002. március 31., április 12., 2. / pdf

Nyolcvan év kisebbségben. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 2001. 2. szám. / pdf

Tíz év után. Magyar Szó. 2000. január 29. KILÁTÓ, XXXIX. évf., 4. szám. (Magyar Élet, 2000. január 27. Kikindai újság, 2000. febr. 11., 18., 25... A megrövidült élet. Magyarok Jugoszláviában címen közli a Magyar Fórum:  2000. febr. 24. és márc. 2-án. / pdf

Számvetés a vajdasági magyarságról. Ha későn cselekszünk, elveszünk. Magyar Nemzet. 2000. január 3. / pdf

A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai.  Magyar Szó, 1999. november 14. Valamint: Magyar Élet, 1999. december 16. / pdf

Tovább szűkül a vajdasági magyarok élettere. Új magyar stratégiára van szükség a szerbiai bombázások után. Krónika. Erdélyi magyar közéleti napilap. 1999. november 9. / pdf

Költözési szándék. Régiókutatás. (1.) Magyar Szó, 1999. nov. 21. (2.) nov. 23. (3.) nov. 24. (4.) nov. 25. / pdf

Akkor van értelme, ha független lesz. Állásfoglalás a Nemzeti Tanácsról. Magyar Szó, 1999. aug. 17. / pdf

A magyar kisebbségpolitika bukása. Az 1997-es szerbiai választások tanulságai. HITEL 1998. február. (Lásd még: Magyar Élet. 1998. február 5. Havi Magyar Fórum, VI. évfolyam. 1998. február. Magyar  Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle, 1998. 1 (11.) szám, Kolozsvár. KAPU, 1998, 6, Tallózó) / pdf

Helyi identitás és regionalizmus az etnikumközi kapcsolatokban. Szociológiai felmérés három ország nemzetei és nemzetiségei körében. Magyar Szó, 1997. október 26. / pdf

Helyzetelemzés a vajdasági magyarságról. Valóság, 1997. 10. Magyar Élet, 1997. október 2. (részletek). / pdf

Önámítás nélkül. A délvidéki magyarság lehetőségei. HITEL. X. évfolyam, 1997. augusztus / pdf

Régiókutatás. Beszámoló egy összehasonlító vizsgálatról. Kisebbségkutatás. 1997. 2. szám / pdf

MINORITAS RESEARCH. Condition of Minorites. Regional Research. Report on a Comparative Investigation. / pdf

Vajdasági magyar pártpreferenciák. Politikai törésvonalak a vajdasági magyarság körében. Napló, 1997. jan. 22. (Szabad Újság. Közéleti és gazdasági hetilap. Pozsony. 1997. január 22. I. rész - január 29. II. rész. Márciusi Havi Magyar Fórum. 1997. V. évfolyam 3. szám) / pdf

Megmérettetés. Választások Kis-Jugoszláviában 1996 novemberében. Világlap. A Magyarok Világszövetsége lapja. 1997. február, II. évf. 2. szám. Pléhforradalom. (Részletek a Megmérettetés c. tanulmányból) Magyar Élet. 1997. február 6. XXXIX. évf. 3. szám. / pdf

Mitől rossz a vajdasági magyarság közérzete? In: A Magyar Szó 1996. évi naptára. Fórum Nyomda, Újvidék. Lásd még: Magyar Figyelő. 1995/6. / pdf

Új szerveződés: a Közép-európai Népcsoportok Fóruma. Hírmondó. (1. rész) 1992. október 10., (2. rész) október 24. (Másodközlés: Új szerveződés: a Közép-európai Népcsoportok Fóruma. In: Nemzetpolitikai szemle. Esélyek és remények a Kárpát-medencében. Euró-Hungaria Alapítvány, Budapest, 1992., 128-143.o. / pdf

Választások Vajdaságban . Adalékok a magyarság újabb megpróbáltatásához. Hírmondó, 1992. augusztus 15. / pdf

Pszichoterror 1991. Hitel, 1991. 25. szám (Másodközlés: Hírmondó, 1. rész 1991. 2. rész október 25., november 1. / pdf

Kisebbségi létünk új távlatai. Európai kitekintő. Hírmondó, 1991. május 11. Másodközlés: Európai utas, 1991-2. / pdf

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák |