Januári könyvbemutató


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Interjúk
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

 

Januári könyvbemutató
KI KICSODA 2004

    Január 20-án a Városháza nagytermében mintegy negyven érdeklődő adai könyvbarát és Varga Imrének, a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzuljának és feleségének jelenlétében dr. Hódi Sándor és dr. Hódi Éva bemutatták legújabb könyvüket, amely a KI KICSODA 2004, Vajdasági Magyar Közéleti Lexikon címet viseli. Alcímben pedig jelzik, hogy ez a honi Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet kortárs kép- és adattára. Kiadó a tóthfalusi Logos Grafikai Műhely, a felelős szerkesztő Utasi Jenő. A színvonalas bemutatót szerencsésen a magyar kultúra napjához (január 22.) időzítették, de ebbe az események is „besegítettek”, hisz nyomdai késések nélkül ez a nagyszabású kiadvány még a múlt év közepén az olvasó elé kerülhetett volna.


A könyv fedőlapja
 

    A könyv több mint 400 oldalon, hatszáznál több szócikkben kiemelkedő vajdasági magyar személyeket mutat be, színes fényképükkel együtt. Szép számmal vannak köztük adaiak is, amit a könyvbemutató során videó-vetítővel be is mutattak, hisz időközben már a kiadvány digitális, CD változata is elkészült.
    Mi itt Vajdaságban a hasonló erdélyi, felvidéki vagy kárpátaljai területekkel szemben eddig hátrányban voltunk, mert náluk ezek a lexikonok már megszokottak, sőt több, folytatólagos kiadványuk is megjelenik. Ilyent a közismert adai Hódi-szerzőpár is tervez.
    Itt említjük meg, hogy 1909-ben, tehát szűk száz évvel ezelőtt Csoór Gáspár szerkesztésében már megjelent egy hasonlóképpen monumentális mű Bácska társadalmi élete címmel, amelyik elképesztően pazar díszkötésben, ezer bácskai közéleti személyiség, köztük 30 adai és 12 moholi fényképét és adatait tartalmazza. Az adai mellékletet Piller György, akkori adai kántortanító írta. Ennek a könyvnek a kuriózuma, hogy domborműves címoldalán az adai Wolf Józsefné fényképe látható, ő pedig nem más, mint az általunk is jól ismert, néhai Wolf István és Wolf Gyula nagyanyja.
    A Ki kicsoda 2004 könyv szerzői elmondták, hogy a kötet összeállítása csaknem négy évet vett igénybe. Az adatgyűjtést 2000 decemberében kezdték, és 2004 őszén zárták. Az adatlapokat – előzetesen mintegy ezret – postán küldték szét, további kérdőívek pedig személyes ismeretségek útján terjedtek. Minden megkérdezett mégsem kerülhetett be a könyvbe, mert csak a szerzőpárhoz visszaérkezett adatok alapján állt össze a lexikon anyaga. „Nyíltan kevesen tagadták meg a válaszadást, bár erre is volt példa. Az okok többrétűek: a magyarság vállalásától való félelem, a (párt)múlttal való szembenézés kényelmetlensége, a saját életművel való elégedetlenség érzése, de voltak, akik egyszerűen nem kívánták az életrajzi adataikat nyilvánosságra hozni.(Előszó)”


Dr. Hódi Sándor és Éva,
a Vajdasági magyar közéleti lexikon szerzői

 

    A szerzőpár az Előszóban még elmondta, hogy „nemcsak azoknak a tevékenységét és életpályáját kívántuk bemutatni, akik saját területükön kiváló eredményt értek el, és közismert személyiségekké váltak, hanem igyekeztünk számba venni a vajdasági magyar kultúra, közélet azon szereplőit is, akik a maguk helyén és módján – nagyobb hírnév nélkül – jelentősen hozzájárultak nemzeti identitásunk és értékeink megőrzéséhez, közösségünk anyagi és szellemi gyarapításához.”
    
„Az egyik célkitűzésünk az volt, hogy szellemi életünk kiválóságainak összeírásával – tevékenységük, életpályájuk, érdeklődési körük, életművük bemutatásával – elkészítsük a vajdasági magyarság „szellemi regiszterét”, más szóval felmérjük azt a tudástőkét, amellyel a jelen történelmi pillanatban rendelkezünk. Talán mondanunk sem kell, hogy az efféle „nemzeti regiszter” milyen nélkülözhetetlen feltétele a gyors tájékozódásnak és kapcsolatteremtésnek, ugyanakkor az eredményes kisebbségi politika és a különböző közösségi cselekvési programok elkészítése sem képzelhető el nélküle.”
    A lexikont Adán a könyvtárban vásárolhatják meg 999 dinárért és az olvasni szerető, hagyományaihoz ragaszkodó adai közönség számára ez a lehetőség nem szalasztható el. Minden család asztalán a KI KICSODA lehet az egyik legszebb húsvéti ajándék, hisz színeiben a tavasz üdeségét hozza, jelentősége pedig távolba mutató.
    Küszöbön áll dr. Hódi Sándor újabb könyvének a bemutatója is. A Forum kiadónál már kijött a nyomdából a Köszönöm, drágám! szociográfiai esszégyűjtemény, és hamarosan ezt a könyvet is alkalmunk lesz kézbe venni.

Király János

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net