Távlatvesztésünk megelőzése


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

Távlatvesztésünk megelőzése

 Dr. Hódi Sándor, a VMDK alelnöke nyilatkozik a vajdasági magyarok érdekvédelmi szervezetének programjáról, a megmaradásról, saját ügyeink önálló igazgatásáról.

- Közelednek a választások, hamarosan az urnák elé járulunk. Mindenki a lelkiismeretére hallgatva voksol majd. Szerbiában melyik az a politikai erő, amelynek érdeke szavatolni a kisebbségi jogokat?

 - Jelenleg a köztársaságban nincs számottevő politikai erő, amely csakugyan érdekelt lenne a kisebbségi jogok szavatolásában. Ne engedjük, hogy megtévesszen bennünket a némely szerb párt által kilátásba helyezett kisebbségvédelmi politika. Csak a hiszékeny magyarok szavazataira van szükségük, nyelvünk, kultúránk intézményeink azonban útjukban állnak. Ha a VMDK-ra szavazunk, a vajdasági magyarság megmaradására szavazunk. A VMDK autonómia-koncepciója megoldást kínál valamennyiünk számára. Jól gondoljuk hát meg, hogy december 20-án kire adjuk le voksunkat!

- Mit jelentene és mit biztosítana a különleges státus az itt élő magyarság számára?

- A vajdasági magyarság, amióta kisebbségi sorsba került, nélkülözi éltető gazdasági és fogyasztói bázisát. A tisztességtelen elvonások és átömlesztések időszaka, sajnos, korántsem ér véget a választásokkal. Mindaddig, amíg egy mások által elképzelt és ellenőrzött felépítmény terhét kényszerülünk viselni, továbbra is mások fogják élvezni munkánk gyümölcsét. Ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon, az átömlesztéseknek mértéket szabjunk, gazdasági és politikai önállóságra - autonómiára van szükségünk. Hosszú évtizedek óta folyik Vajdaság nemzetiségi összetételének erőszakos megváltóztatása, a magyarság településrendszerének tudatos fellazítása. A más mentalitással, más munkaszokásokkal rendelkező, más tulajdonát nem tisztelő hatalomvágyó népcsoportok betelepítésével a társadalmilag háttérbe szorított magyarságot beolvadásra vagy elvándorlásra kényszerítik. A magyarság urbanizációs fellazítása ma is folytatódik, és ez a folyamat könnyen megpecsételheti sorsunkat. A magyarok lakta összefüggő területek további mesterséges felszabdalása, az erőszakos kolonizáció és a teljes  asszimiláció csak a speciális státus megszerzésével, a magyar autonómia kivívásával állítható meg. A nacionalista tébolyba süllyedő Szerbiában is olykor megfogalmazódnak a demokráciára, a polgárok és a népek szabad államára vonatkozó vágyak. Ne ringassuk magunkat illúziókban. Ott, ahol semmiféle hagyománya nincs a demokráciának, ahol a hatalom minden jogot kérdésessé tehet, a gazdasági versenyből és a hatalomból kiszorított és a legjobb esetben is csak megtűrt lények lehetünk. Nekünk magunknak kell nemzetközi segédlettel a szükséges jogi keretet létrehoznunk a tisztességes emberi élethez, a nemzeti megmaradáshoz, a gazdasági versenyhez és ennek módja a vajdasági magyarság autonómiájának megteremtése.

- Milyen esélyek vannak a szellemi és anyagi javak megmentésére? A magyarok autonómiája mennyiben segítené ezt elő?

- Tekintettel korábbi és legújabb megpróbáltatásainkra, amelyek közepette népességünk elvesztette életerős fiatalságát, szakértelmiségét, távlatvesztésünkön, elbizonytalanodásunkon, szellemi és anyagi javaink megmentésén csak úgy lehetünk úrrá, ha végre a magunk éltét élhetjük és ha nemcsak néhány egyén, de a magyarság egésze számára lehetőség nyílik a társadalmi felemelkedéshez. Ezt a lehetőséget csak a magyar autonómia biztosíthatja. Autonómia nélkül semmilyen esélyünk sincs a földek, gyárak megtartására vagy felvásárlására, ha a tönkremenő állami szektor kapacitásai dobra kerülnek majd, mert most a hatalom hallgatólagos belegyezésével a háborús uszítók, harctéri rablók, egyszóval az alvilág kezében összpontosul a tőke. Ha a magyarság idejében és szervezetten gondoskodik megfelelő bankok, alapítványok létrehozásáról, a szükséges pénzügyi háttér és a kölcsönök biztosításáról, javainkat megtarthatjuk.

- A VMDK hozzájárulhat-e térség stabilizációjához és az európai integrációhoz?

- Szerbiának ránk kell bíznia, hogy törvényes keretek között magunk dönthessünk arról, milyen státust kívánunk magunknak ebben a maradék országban. A haladó európai hagyományokkal és a hágai Jugoszlávia-értekezlet javaslataival összhangban mi az autonómiákban látjuk a megoldást. Az általunk javasolt önkormányzati formák intézményei hozzájárulnának Szerbia demokratizálódásához, a nemzeti ellentétek feloldásához, a térség stabilizálódásához és az európai integrációhoz.

(m. Magyar Szó, 1992. december 11., péntek.)

 

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net