Stresszintézet Adán


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

Stresszintézet Adán?!

Keszég Károly tv interjúja

Kezünkben dokumentumok, amik egy intézet születését dokumentálják. Hátunk mögött pedig az intézet születésének leendő helye. A Sellye-Szabó-féle  Stresszkutató Intézet most születik Adán.

- Mik az előzmények?

 Tóth János ( az Intézetalapítási Bizottság elnöke ): Múlt év augusztusában dr. Szabó Sándor Ada szülötte azzal a kéréssel fordult Ada  község Képviselő Testületéhez, hogy tegyék lehetővé számára, hogy egy ilyen alapítvány létesítsen, abból a célból, hogy Adán a művelődési életet, a szellemi életet továbbfejlessze, illetve az egészségügy terén is továbblépést biztosítson. Természetesen ez a beadvány nagy visszhangra találat Ada népénél, és jelentős akciót indítottunk ennek a megvalósítása érdekében. A Községi Végrehajtó Tanács külön bizottságot nevezett ki, aki ezzel a témával foglalkozott, és tavaly augusztusa óta napjainkig a bizottság intézményesen dolgozott,és annak eredménye, hogy egy hónappal ezelőtt a Szövetségi Kormánytól megkaptuk a jóváhagyási engedélyt, és ma már ott vagyunk, hogy a bírósági befejezés van folyamatban, illetve az ügyviteli helyiség biztosítása, és gyakorlatilag életre kelhet ez a nagyon nemes elképzelés , amit dr. Szabó Sándor felkínált Adának.

Dr. Hódi Sándor ( Szabó Sándor jugoszláviai képviselője ): Kezdetben ezt egy alapítványként képzeltük el, és mint egy magán alapítvány működött volna. Ennek itt Kelet-Európában nincsenek hagyományai, különösképpen itt nálunk. Nemis találtunk az országban külföldi személy által létesített magán alapítványt. Azt hiszem, hogy a bürokrácia részéről tapasztalt nehézkesség, ellenérzés, fenntartás ehhez kötődik. Nem volt törvényben, még az alapítvány fogalmát se találtuk meg pontosan, precízen definiálva. Ez nehezítette a dolgokat. Miután január elejétől megjelent a külföldi személy által létesített magánvállalatok lehetősége, könnyebbé vált a dolog. A korábbi elképzelést és tartalmat most egy magán intézet formájában sokkal korszerűbben, sokkal adekváltabb formában lehet megvalósítani.

- Ezek szerint dr. Szabó jól időzített? 

Tulajdonképpen jól időzített, és most az események élvonalába haladtunk ennek az egész intézet kiharcolásában, úgyhogy jól ismerjük , hogy milyen nehézségekkel és konfliktusokkal jár egy ügy megvalósítása még akkor is, ha ennek a törvényes lehetőségei adottak. Én azt hiszem, hogy mindketten azt a fajta amerikai szemléletmódot vállaltuk fel, ami jellemző rájuk. Ha adott egy probléma, akkor azt kell keresni, hogy kell megvalósítani, függetlenül attól, hogy milyen nehézségekbe ütközik. Valahogyan valamilyen formában meg kell találni a megoldást, mert mindenre van valamilyenféle megoldás. Ezzel szemben nálunk az a szemléletmód uralkodik még mindig, hogy legalább húsz okot találunk rá, hogy miért nem lehet. Az első nehézség is elég ahhoz, hogy megtántorodjunk, elrettenjünk, depresszióssá váljunk, és egy defenzív politikába vonuljunk. A frusztráció, a stressz is így dolgozható fel legszerencsésebb módon. Cselekvően, a végsőkig kitartva, megvalósítva a célkitűzést.

(Keszég Károly interjúja, Újvidéki Televízió, 1998..)

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális </