Szakadás a VMDK vezetőségében


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

Szakadás a VMDK vezetőségében?

Két koncepció összetűzése A tisztújító közgyűlésen ugyanaz a kérdés vár eldöntésre, mint a májusi magyarországi választásokon: jobbra, balra vagy előre Dr. Hódi Sándor nyilatkozata

Mi osztotta meg a VMDK vezetőségét? Vannak eltérő platformok, vagy csak a politikai lépések megítélésében állt be törés? Illetve: a szakadás - ha van már valóban szakadás - a „cél vagy az eszköz” idézte elő? Melyik elképzelés számíthat nagyobb támogatásra, magyarán: milyenek az erőviszonyok a vezetőségben, a Tanácsban? Van-e valamilyen visszajelzés a helyi vezetőségektől, a tagságtól? Egyáltalán tudunk-e róla? Van-e reagálás az anyaországból? Miért emlegetik a pénzügyeket? Létezik-e alku a Milo&scarom;ević-rezsimmel? S mindennek milyen kimenetele várható? Mit hozhat a tisztújító közgyűlés? Valamelyik áramlat felülkerekedését, kompromisszumot, (a politikai skálán is elhelyezhető) pártokra szakadását? Mindez egy szélesebb szövegkörnyezetbe is elhelyezhető? A magyar politikai színtéren induló háború előcsatározásaként? De még ezen túl is szélesíthető lenne? Záporozhatnak a kérdések, miután - az első kézből való értesülés helyett - különféle variációk jelentek meg a VMDK-n belüli nagyméretű megosztottság okairól. Dr. Hódi Sándornak, a szervezet egyik alelnökének - akit az egyik „táborütőnek” tartanak - tettük fel a kérdést, hogyan látja ő a törést a VMDK vezetőségében, miben látja az okokat: mi történik a VMDK-ban, és mi lesz tovább? Az alábbiakban az övé a szó.

 

Sorsfontosságú közgyűlés

Március 27-e valószínűleg sorsformáló dátum lesz a vajdasági magyarság jövője szempontjából. Ekkor kerül sor ugyanis négy év után a VMDK tisztújító közgyűlésére. A tisztújító közgyűlés kimenetele, az új vezetőség összetétele minden bizonnyal meghatározza, hogy milyen irányt vesz a VMDK politikai arculata, és hogy milyen távlatot kínál fel a vajdasági magyarság számára. Ezen a közgyűlésen ugyanis, számos más aktuális probléma megoldása mellett, mindenekelőtt átgondolásra és megválaszolásra vár a kérdés: a szűk pártosodás vagy a vajdasági magyarság átfogóbb gondjait felvállaló szerveződés az, ami nagyobb esélyt nyújt a megmaradásra.

 

Két koncepció ütközése

A VMDK-n belül a két koncepció csírái már kezdettől fogva megvoltak. Voltak, akik - mindenekelőtt Ágoston András - kisebbségi esélyeinket illetően egy magyar párt létrehozásához fűztek nagyobb reményeket, mások - köztük jómagam is - inkább a magyarság megszervezését és talpraállását tartottuk fontosabbnak. Végül is kompromisszumos megoldás született: a VMDK érdekszervezetnek nevezte magát, de az utóbbi időben egyre inkább pártként funkcionált.

A pártjelleg erősödésével nem tudtak megoldódni, sőt tovább mélyültek a magyarság meglévő intézményei, szervezetei és a VMDK közötti feszültségek. Mint ahogy súlyos ellentétek merültek fel a VMDK és a vajdasági magyarság más önszerveződési formái között is. Az elnökség egyes tagjai szerint ugyanis mindazok a szervezetek, amelyek közvetve vagy közvetlenül a VMDK támogatásával jöttek létre, a VMDK-nak vannak alárendelve. A VMDK elnöksége önkényesen beleszólhat dolgaikba, leltárba veheti készleteiket, elszámoltathat velük, kisajátíthatja anyagi javaikat, menesztheti vezetőségüket, felfüggesztheti tevékenységüket és így tovább.

 

„Se nem demokratikus, se nem közösség többé”

A pártosodás sok minden mást is felszínre vetett. A VMDK-n belüli többféle irányzat között jelentős hangsúlyeltolódás következett be. A pártsemlegesség már a múlté, melynek következtében veszélybe került az a kompromisszum, amely az autonómiáért való küzdelem érdekében összetartott bennünket. A rendszerváltás folyamatának lelassulása Közép- és Kelet-Európában, a baloldali visszarendeződés illúziója Magyar-országon, a kommunista hatalom megszilárdulása Szerbiában sokakat felbátorított, akik eddig a pártsemlegesség mögött meghúzták magukat.

A VMDK vezetésén belüli baloldali kommunista frakció részéről leplezetlenül megjelent a hatalom kisajátítására és a másként gondolkodókkal való leszámolásra irányuló törekvés. Módszerben nem válogatva hazugságokkal, vádaskodással, rágalomhadjárattal próbálják félreállítani politikai ellenfeleiket. A szervezeti munka erősítése, javítása, demokratizálása helyett a frakció magához ragadta az információ közvetítés, a kapcsolattartás, a politikai döntéshozatal előkészítésének a jogkörét. Kierőszakolt testületi döntésekkel próbálják szentesíteni csoportérdekeiket, amelyek nagy veszélyt jelentenek a Közösségre nézve. Ennél is nagyobb gondot jelent az, hogy Ágoston András e csoport élén elérkezettnek látja az időt a hatalommal való egyezkedésre, sőt kiegyezésre, ami veszélybe sodorja a vajdasági magyarság autonómia törekvését.

Sajnos az a helyzet, hogy a VMDK már csak a nevében azonos önmagával. Se nem demokratikus, se nem közösség többé. Átalakult párttá, kommunista párttá, akaratunk ellenére, szinte észrevétlenül. Hisszük azt, hogy nem végérvényesen.

 

Egymásra utalva ezután is

Hisszük azt, hogy a közgyűlésen a dolgok a helyükre kerülnek. Hogy a VMDK újra nyitott, demokratikus közösséggé fog válni, amely hozzájárul a vajdasági magyarság megmaradásához és közösséggé szerveződéséhez, amelyen belül mindenki megtalálja helyét a számára legmegfelelőbb szerepkörben.

Körülöttünk egymásra acsargó népek állnak szembe egymással. A veszély összehozott és összetartott bennünket. Egymásra leszünk utalva ezután is. A külső veszélyeztetettség ellenére azonban foglalkoznunk kell belső bajainkkal. Minthogy a magyar kisebbségek szerves részei a magyar nemzetnek, nem mellékes, hogy hogyan birkózunk meg ezekkel a gondokkal, hiszen a márciusi tisztújító közgyűlésünkön lényegében véve ugyanaz a kérdés vár eldöntésre, ami májusban a magyarországi választásokon: balra, jobbra, vagy előre.

 Sebestyén Imre: Magyar Szó, 1994. március 20.

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net