Lemorzsolódott a tagság


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

Lemorzsolódott a tagság

Adán is létrehozták a VMDK Polgári Demokratikus Szárnyát – Beszélgetés dr. Hódi Sándorral

 

Adán nagy érdeklődés nyilvánul meg a VMDK Polgári Demokratikus Szárnyának megalakítása iránt. Mivel magyarázható ez az érdeklődés és kik a tagjai a kezdeményező bizottságnak? – kérdeztük dr. Hódi Sándortól, a VMDK adai körzeti szervezetének elnökétől.

– A VMDK zentai közgyűlését követően a VMDK adai tagsága sorában rendkívül nagy volt a csalódottság. Az emberek érdektelenné váltak a további munka iránt, és nyíltan megmondták, hogy nem kívánnak tagjai maradni egy olyan baloldali párttá szerveződött VMDK-nak, amelynek vezetése nem tartja tiszteletben az alapvető emberi normákat. A zentai közgyűlést megelőző, majd azt követő, szűnni nem akaró leszámolások, rágalmak olyan nyugtalanságot, megoszlást és bizalmatlanságot keltettek a vajdasági magyarság körében, hogy ma, ha rendkívüli választásokat írnának ki az országban, az bizonyára katasztrófával végződne a VMDK számára. Sokan úgy érzik, hogy a VMDK-n belüli morális válság súlyosabb probléma, mint a felszínre került politikai ellentmondások. Ez utóbbiak ugyanis természetes velejárói minden pluralista társadalomnak, az a módszer és hangvétel viszont, amit a VMDK jelenlegi vezetése megenged magának, idegen azoktól a keresztény elvektől és európai normáktól, amit a vajdasági magyarság többsége sajátjának vall. Az ellenslgképben való gondolkodás, a bűnbakkeresés, a boszorkányüldözés, a koncepciós perek, a központi direktívák kora lejárt. Legalábbis ezen az alapon a vajdasági magyarságot nem lehet megnyerni politikai-közéleti szerepvállalásra. A tagság lemorzsolódása, a helyi és körzeti szervezetek felmorzsolódása ezt eléggé meggyőzően példázza.

A VMDK megmaradt tagjai közül sokan úgy látják, hogy a VMDK demokratizálása nélkül nincs lehetőség a szervezet megújulására. Ezért érzik szükségét annak, hogy – elfogadva a VMDK alapvető politikai célkitűzéseit – létrehozzák a VMDK nyitottabb, toleránsabb szárnyát, amely nemcsak megtűri a másságot, hanem alapvető fontosságúnak is tartja a polgárok akaratát. Alulról történő építkezés, valós önszerveződés és a tényleges érdekek figyelembe vétele nélkül ugyanis előbb-utóbb minden mozgalom kifullad, minden szervezet összeomlik.

A VMDK Polgári Demokratikus Szárnya adai szervezetének létrehozását kezdeményező személyek többségében a VMDK eddigi körzeti vezetőségének a tagjai, de vannak köztük olyan új VMDK-tagok is, akik épp a többszólamúság, a megújulás reményében léptek be a VMDK-ba. Mi most a teendő?

– 1994. június 1-én Adán kezdeményező bizottság alakult a VMDK Polgári Demokratikus Szárnya adai szervezetének létrehozására. Ez a következő szándéknyilatkozatot fogalmazta meg:

– A kezdeményező bizottság az adai polgárság köréből tömöríteni igyekszik soraiba mindazokat, akik a vajdasági magyarság sorsáért felelősséget érezve síkraszállnak: egyéni és kollektív jogainak megvalósításáért; a nemzeti identitásuk megőrzéséért; a polgári demokráciáért és a piacgazdaságért; a család védelméért; a szociális biztonságért; a nemzeti egyenjogúságért és a más népekkel való békés egymás mellett élésért.

A VMDK alapvető célkitűzéseinek a vállalása – az autonómia megvalósítása – mellett vállaljuk a harcot a vajdasági magyarság meglévő művelődési, oktatási, tudományos és egyéb intézményei megőrzéséért, anyagi helyzetének javításáért és társadalmi helyzetének rendezéséért. Az egyszólamúság és kizárólagosság helyett azonban, ami sajátos módon jellemzővé vált a VMDK-ra, hívei vagyunk az eszmei többszínűségnek és többszólamúságnak mind a közéletben, mind pedig a politikai küzdelemben.

A VMDK Polgári demokratikus Szárnyának más alakuló helyi szervezeteivel, illetve a különböző politikai irányzatokkal, platformokkal együtt szeretnénk hozzájárulni a vajdasági magyarság politikai érdekképviseletének felfrissítéséhez, átszervezéséhez és megerősítéséhez.

A VMDK Polgári Demokratikus Szárnya nyitva áll mindazok előtt, akik elfogadják célkitűzéseit és csatlakozni kívánnak törekvéseihez. A kezdeményező bizottság megkezdi a helyi szervezet alakuló gyűlésének előkészületeit. A közgyűlés időpontjáról és további tevékenységéről értesíteni fogjuk az érdeklődőket – közölte velünk tegnap dr. Hódi Sándor –, a VMDK adai körzeti szervezetének elnöke, a VMDK Polgári demokratikus Szárnya kezdeményező bizottságának tagja.

(Pertics Péter: Magyar szó, 1994. június 3., péntek)

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net