A világ figyelmének a középpontjában


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

A világ figyelmének a középpontjában

A közelmúltban a FUEV évi kongresszusán, amelyre Németországban került sor, eleget tettek az egy évvel ezelőtt beadott kérelmünknek, és a VMDK-t felvették az Európai Népcsoportok Föderális Uniójába. Ez a legrégebbi, nemzeti kisebbségeket védelmező érdekvédelmi szervezet nyugaton. Nagyon erős német és holland befolyás alatt működő nemzetközi szervezet - mondta beszélgetésünk elején dr. Hódi Sándor, a VMDK alelnöke.

- A kelet-európai népcsoportok előtt korábban szigorúan el volt zárva, sőt főbenjáró bűnnek számított volna ilyen „imperialista” szervezetnek tagja lenni. A kelet-európai változásokat követően ezek a kapuk megnyíltak, nem volt többé politikai akadálya annak, hogy az itt megszerveződött kisebbségek kérjék a fölvételüket. Azért egy bizonyos óvatosság megmutatkozott a FUEV részéről is, ami azt jelenti, hogy a dolog korántsem olyan egyszerű, hogy máról holnapra mindenki tagja lehet.

- Az Európai Népcsoportok Föderális Uniója alaposan leinformálja a felvételi kérelmeket, ennek megvan a maga formája, végül is 50 éves a szervezet. Először is olyan szervezetet vesznek fel, amely legitim, és élvezi az általa képviselt választópolgárok bizalmát, tehát egy mondvacsinált szervezet nyilván nem kerülhet be. A másik, ami szintén fontos, hogy vállalnia kell az európai normákat, tehát a politikai pluralizmus eszméit és az emberi szabadságjogokat. Politikai platformjában, programjában nem alapozhat fasiszta, nacionalista eszmékre, amelyek lehetetlenné teszik az együttélést, illetve konfrontációhoz vezetnek. Ilyen jellegű szervezetnek semmi esélye az Európai Népcsoportok Föderális Uniójában.

- Ebben a pillanatban azonban elmondhatjuk, ami nagyon fontos az itt élő magyarság számára, hogy a VMDK mellett tagja lett a FUEV-nek a Romániai Magyarok Demokratikus Szervezete (RMDSZ), az Együttélés (a felvidéki magyarok érdekvédelmi szervezete) és a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége. Tehát a legtömegesebb magyar kisebbségi szervezetek mind ott vannak ebben a rangos, nagyon sok felelősséget vállaló nemzetközi érdekvédelmi szervezetben.

- Mi úgy ítéltük meg már tavaly, amikor a kérelmet bejelentettük, hogy mindenképpen és mindenhol Európában, ahol a kisebbségek helyzetével kapcsolatos elvi vagy politikai kérdések felmerülnek, ott legyünk, hogy egyrészt sor kerüljön egyeztető tárgyalásokra, a vélemények egyeztetésére, másrészt saját problémáinkat kivigyük a nagyvilágba, és azonnali segítséget kérjünk. Felvételünk azért is fontos, mert ebben a történelmi helyzetben, amikor végtelenül kiszolgáltatottan és végtelenül nagy veszélyben élünk, egyedüli segítséget a nemzetközi közvéleménytől remélünk. Ilyen szituációban nagyon fontos, hogy mellettünk van egy nagy tapasztalattal és befolyással rendelkező nemzetközi szervezet, amelynek szava van az Európai Tanácsban, az Európa Parlamentben és az ENSZ-ben. Bármi történik is velünk, ezeknek a közreműködésére számíthatunk.

- A FUEV, tekintettel helyzetünkre, fölajánlotta, hogy védnökséget vállalna a VMDK, illetve a vajdasági magyarok fölött. Ilyen jellegű tárgyalások folynak a meghatalmazás megadása tárgyában, ami semmire sem kötelez bennünket, viszont szükségünk lehet a FUEV támogatására. Körvonalaztuk az önkormányzati koncepciót, az autonómia tervezetét. Igen fontos számunkra, hogy ennek a koncepciónak az ismertetésében és elfogadtatásában a FUEV segítségünkre legyen. Várjuk, hogy a FUEV-en belül vitassák meg ezzel kapcsolatos terveinket és tegyék meg észrevételeiket. Tekintettel arra, hogy a koncepciót a helsinki dokumentumok szellemében dolgoztuk ki, komolyabb kifogásra nem számítunk, ami azt jelenti, hogy várható a nemzetközi szervezet támogatása ebben a létfontosságú ügyben.

- Történelmi kényszerhelyzetünk hozta magával, hogy ebben a térségben a kisebbségek voltak a szenvedő alanyai a korábbi rendszernek. Az idő érlelte meg a változás szükségességét. A kisebbségek helyzetüknél fogva váltak a demokratikus elvek hordozóivá. Következésképpen a kisebbségi érdekvédelmi szervezetek jelentik az igazi kapcsot Európával, ezek azok, amelyek az európai integrációban és rendszerváltásban érdekeltek. Ennek a nemzetközi politikai fórumok is tudatában vannak, ennek tulajdonítható, hogy egy nagy csoport létrehozása is folyamatban van a FUEV-en belül: formálisan nevezem csoportnak a magyarság érdekvédelmi szervezeteit, amely rányomja bélyegét a FUEV egészére és a FUEV politikai arculatára is. Tehát egy olyan kölcsönösségről van szó, hogy nemcsak a FUEV nyitott a kisebbségek helyzete iránt, hanem a közép-kelet-európai kisebbségek, hogy úgy mondjam, betódulása a FUEV-be egy új politikai rálátást igényel. S véleményünk szerint ez így is van rendjén - hallottuk dr. Hódi Sándortól.

(Pertics Péter: Magyar Szó, 1992. júl. 5.)

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net