Mit rejteget a Vajdasági ki kicsoda 2004


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

Mit rejteget a Vajdasági ki kicsoda 2004?

Már kapható Vajdaság első közéleti lexikonja, a folytatás 2006-ra várható

Már a 2004-es évben vártuk, végül csak néhány hete, közvetlenül karácsony előtt jelent meg az első Vajdasági ki kicsoda lexikon. A több mint 600, többségében fényképpel ellátott szó­cikket tartalmazó kiadványa teljesség igényével készült, de valódi teljessége igazából csak folyamatos kiegészítésével és újrakiadásával érhető el. A kétezer példányban megjelent könyvről a társszerzők, dr. Hódi Éva és dr. Hódi Sándor a következőket mondták:

– Az adatgyűjtést 2000 decemberében kezdtük, 2004 őszén zártuk, tehát a lexikon négyévi munka eredményeként szüle­tett meg. A ki kicsoda típusú könyvek valamely ország, térség vagy nemzet „híres embereiről” szolgáltatnak friss adatokat, a címszavakban szereplő információk a megkérdezett személy szubjektív közlésén alapszanak.

A vajdasági magyar közéleti lexikon szerkesztési elvei is leginkább a hagyományos ki kicsoda jellegű kiadványok szerkesztési koncepció jávai mutatnak hasonlóságot, a lexikonban szereplő személyek kiválasztásának kritériumai azonban mások voltak. Nemcsak azoknak a tevékenységét és életpályáját kívántuk bemutatni, akik saját területükön kiváló eredményt értek el, és közismert személyiségekké váltak, hanem igyekeztünk számba venni a vajdasági magyar kultúra és közélet azon szereplőit is, akik a maguk helyén és módján, tehát a szórványban található kisebb falvakban – nagyobb hírnév nélkül – jelentősen hozzájárultak nemzeti identitásunk és értékeink megőrzéséhez, közösségünk anyagi és szellemi gyarapításához. Azáltal, hogy ezek a kevésbé híres, de a megmaradásunk szempontjából igencsak fontos szerepet betöltő személyek is helyet kaptak a könyvben, igyekeztük őket beemelni a köztudatba.

* Milyen céllal készült a Ki kicsoda 2004?

–  Az egyik célkitűzésünk az volt, hogy szellemi életünk kiválóságainak az összeírásával – tevékenységük, életpályájuk, érdeklődési körük, életművük bemutatásával – elkészítsük a vajdasági magyarság „szellemi regiszterét”, felmérjük azt a tudás tőkét, amellyel a jelen pillanatban rendelkezünk. A kortárs lexikon elkészítésének másik célkitűzése a nemzeti közösségünk számára valamilyen szempontból fontos személyek minél teljesebb számbavétele volt. A vajdasági magyarság sajátos körülményei miatt fontosnak tartottuk bemutatni azoknak az életpályáját vagy fáradozását, akik mindennapi helytállásukkal és feladatvállalásukkal példaképül szolgálhatnak mások számára.

*Mit mondhatunk a szócikkekről?

 – Szeretnénk leszögezni, hogy köny­vünk nem értékel, mindössze számba veszi a közösségünk szempontjából fontosnak vélt embereket. A szócikkek egyetlen eset­ben sem tartalmaznak a szerkesztők részéről teljesítményre utaló minősítéseket, rangsorolást, de még jelzőket sem. A terjedelem sem áll össze­függésben a teljesítmény vagy életpálya értékelésével. A szócikk hosszúságával nem az illető fontosságát szándékoztuk hangsúlyozni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy voltak, akik több adatot soroltak tel magukról, míg mások kevésbé részletezték munkásságukat.

Egy másik fontos megjegyzés: nem állt szándékunkban, de módunk és lehetőségünk sem lett volna rá, hogy az adatok pontosságát ellenőrizzük. A címsza­vakat az esetek több mint 90 százalékában a beküldött adatok alapján írtuk meg, csupán néhány esetben kel­lett más forrásokhoz folyamodnunk.

* Mikorra várható a folytatás?

– Még nem tudjuk, jó lenne kétévenként megjelentetni, tehát legközelebb 2006-ban, de egyelőre annak is nagyon örülünk, hogy végre az első napvilágot látott, mert Erdélyben és a Felvidéken már jóval előbb elkészült a ki kicsoda, és ott már folyamatosan jelenik meg. Remélhetőleg a következőhöz mi is elég segítséget és támogatást is kapunk, hiszen ez az adattár még nem teljes. Sokan hiányoznak a lexikonból, akiknek ott lenne a helyük, de mivel ismételt próbálkozásunk ellenére sem válaszoltak felkérésünkre, kimaradtak. Továbbá, több mint száz szócikknek a közlésétől – az adatok elégtelensége vagy a fénykép hiánya miatt – ez alkalommal el kellett tekintenünk. Reményeink szerint a következő kiadásra sikerül kiegészítenünk az adatokat és beszereznünk a fotókat.

* Hol vásárolható meg a lexikon?

– Mivel a tóthfalusi Logos nyomdában készült, ott is vásárolható meg, de nálunk, Adán is beszerezhető. Az ára 1650 dinár vagy 20 euró.

  Horváth Ágnes: Magyar Szó, 2006. 1. 14-15. (szombat-vasárnap)

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net