Az iskolai reformokról


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális
 

Honlap
Fel
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Bemutatók
Kritikák
Aktuális

Az iskolai reformokról

Dr. Hódi Sándor pszichológus az alternatív pedagógiáról

Ha meg akarunk felelni korunk kihívásainak, már egészen másfajta tudással kell rendelkeznünk, mint a korábbi évszázadokban, vagy akár tíz-húsz évvel ezelőtt. Azzal a tudáshalmazzal, amely bőven elegendő volt a középkor gyermekének a cipőtalpalásához, ma már semmire sem mennénk.

A tények ismerete önmagában csak azt teszi lehetővé, hogy egy tévé kvíz nyerteseként boldog tulajdonosai legyünk a legmodernebb családi gépkocsinak. De hogy a családban hogyan éljünk, hogy hogyan legyünk önmagunk és a társadalom számára is hasznosak és eredményesek, erre nem kapunk útmutatást az iskolában. Hogy milyen a jó iskola? Erről kérdeztük dr. Hódi Sándor pszichológust.

- Milyen tapasztalatai vannak az iskolával kapcsolatban?

- Nem szerettem iskolába járni. Azt hittem, hogy az iskolát a gyerekek kínzására találták ki. Minden nap kész gyötrelem volt számomra. Ennek ellenére (vagy éppen ezért?) mindent elkövettem, hogy tovább tanulhassak, amiről a szüleim nyomorúságos körülmények miatt hallani sem akartak. Hallatlan energiámba került, hogy meggyőzzem őket és beiratkozhassak a gimnáziumba, amihez a jegyeimet is fel kellett tornáztatni. A gimnázium és az egyetem sem tartozott a világ legjobb iskoláinak a sorába, de ezen már fel sem akadtam. Úgy tekintek vissza iskolaéveimre, mint afféle kiképzőtáborra, amelyben megtanultam, hogyan kell átpréselnem magam a különböző élethelyzetekkel járó akadályokon.

- Újabban sok szó esik az alternatív iskolákról. Ezek más élményt jelentenek a gyerekek számára, mint a hagyományos oktatási modell?

- Világszerte egyre több szó esik az iskola reformjáról, az alternatív pedagógiáról, a gyerekek 99 százaléka azonban még klasszikus iskolákba jár, amelyek lényegüket tekintve az idők során nem sokat változtak. A klasszikus iskolák egyik fontos jellemzője, hogy a mindenkori király, az uralkodó párt, a minisztérium vagy egy általuk kinevezett magas grémium mondja meg, hogy mit (milyen tudást) kell a gyerekek fejébe préselni. A másik jellemzője a hierarchikus viszonyokra való nevelés. A klasszikus iskolák a diktatúrák kicsinyített másai, amelyekben megpróbálják még gyermekkorukban alattvalókká gyúrni az embereket.

Például annak az iskolának, ahova én jártam, az volt a feladata, hogy a szocializmus lelkes híveivé neveljen bennünket, és ezzel együtt meggátolja a magyar kisebbség társadalmi felemelkedését. Több mint félszázan iratkoztunk be az első osztályba, és alig több mint tízen fejeztük be a nyolcadikat. A többiek kihullottak, akik aztán tisztességes szakmát és állást jelentő diploma hiányában munkanélkülivé váltak, és szétszéledtek a nagyvilágban.

A klasszikus iskolákkal szemben az ún. demokratikus iskolák gyermekközpontúak. Nem alattvalókat akarnak nevelni, hanem a gyermeki individualitást segítenek kibontakozni. Teszik ezt abban a meggyőződésben, hogy mindenki akkor jár legjobban, ha a személyiséget hozzásegítjük önmaga megvalósításához.

- Ez fontos szemléleti változás az iskolák jövője szempontjából.

- Ekörül parázs politikai és szakmai viták dúlnak. Szinte minden valamire való pszichológus előáll egy elmélettel arra vonatkozóan, hogyan kellene az iskolát megreformálni. Egyesek csak az iskolai ártalmakról szeretnék a gyerekeket megkímélni. Mások abból a feltevésből indulnak ki, hogy minden gyerek tudásszomjtól hajtva jön a világra, s csodákra lesz képes, ha ebben támogatjuk, legalábbis nem akadályozzuk. Engedjük hát – mondják –, hogy a gyerek kibontakoztathassa képességeit, önállóan, a maga módján, a maga tempójában fejlődjön, hogy a végén azzá legyen, aki.

És itt kezdődnek a gondok. Félő, hogy a reformiskolák hívei nagy nekibuzdulásukban a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntik. Az egyéni szabadság határainak ez a mérhetetlen kitágítása nem számol sem a történelmi körülményekkel, sem a társadalmi szükségletekkel, így nem tudjuk, hogy majd miféle önmaguktól eltelt individuálisakat szabadít a világra – hallottuk Hódi Sándortól.

Gruik Ibolya, Magyar Szó, 2006. május 1-2.

 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Kritikák | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net