ESSZÉK, TANULMÁNYOK

 1. Emócióink és létünk. Létünk, II. évfolyam, 3-4. szám. Szabadka, 1972. május-augusztus
 2. A család mai helyzete és problémái. Létünk, III. évfolyam, 4. szám, 1973. július-augusztus.
 3. Egy ifjúságkutatási kísérlet tanulságai. Oktatás és Nevelés. 1975/2.
 4. A klinikai gondolkozásról. Hozzászólás Vekerdi László cikkéhez. Valóság, Budapest, 1975/3.
 5. A tudománnyal nem szabad játszani. Reflexió a futurológiáról szóló interjúra. Magyar Szó, Kilátó 1975. szept. 13.
 6. A halálfélelem kompenzációja és a halhatatlanság. Híd, 1975. november
 7. A Homo Psychicusról. Egy alakuló közgyűlést előkészítő összejövetel ürügyén. Magyar Szó, Kilátó 1975. nov. 8.
 8. A XX. század Prométheuszai. Gondolatok a természeti és szellemi nehézségekkel dacoló emberi magatartásról. Magyar Szó, Kilátó 1975. november 22.
 9. Családterápia. Régi igények, új szolgáltatások. Magyar Szó, Kilátó 1975. december 20.
 10. A balesetveszély személyiségháttere. A gyermek és a baleset. Kiadó: Izvršno Veće Skupštine Opštine, Subotica, 1975.
 11. A motiváció és emóció kísérleti lélektani elemzése. Oktatás és Nevelés, Szabadka, 1976/1. szám
 12. A jó közösség kialakítása. Informátor, az adai Potisje Szerszámgépgyár heti tájékoztató lapja, 1976. II. 6. VII. évf., 281. szám.
 13. Elvek – módszerek. Elinor L. Horowitz: U potrazi za biohemijskim objašnjenjem psihoza. Létünk, 1976/2.
 14. Fragmentumok a jövőkutatásról. Létünk, 1976/2.
 15. Az élmények és az ész. Gondjainkról és a tudományról. Magyar Szó, Kilátó 1976. április 10.
 16. Kozmikus magány. Egyén és történelem történelmi válsághelyzete. Híd, 1976 április.
 17. Milyen hibákat követünk el az emberek megítélésében? Informátor, az adai Potisje Szerszámgépgyár heti tájékoztató lapja, 1976. IV. 16. VII. évf., 291. szám.
 18. Mi közünk a valósághoz? Létélmény és fogalmi ábrázolás. Magyar Szó, Kilátó 1976. szeptember 18.
 19. Normális és kóros személyiségfejlődés serdülőkorban . Oktatás és Nevelés, Szabadka, 1976. 17. szám.
 20. Becsvágy és önbecslés. Gondolatok élettevékenységünk tudatosságáról. Híd, 1976. szeptember.
 21. Az egyéni lét patológiája. Bevezető. Híd, 1977. február.
 22. Az egyediség mint új vegetatív szomatikus egység. Az individuumról. Magyar Szó, Kilátó 1977. április 2.
 23. Az emberi élet sajátossága: a tevékenység. Az individuumról II. Magyar Szó 1977. április 9.
 24. Az ember társadalmi életének sajátossága. Az individuumról III. 1977. április 16.
 25. A felelősség. A magatartások erkölcsi-tudati alapjairól. Magyar Szó, Kilátó 1977. május 28.
 26. Dete nastradalo u saobraćaju. Porodica i dijete. Sarajevo, maj 1977. godina XXV.
 27. Irracionális-e a szerelem? Magyar Pszichológiai Szemle, 1977, XXXIV. kötet 5. szám.
 28. Mindennek mértéke az ember. Gondolatok munkatevékenységünk társadalmi újraértékeléséről. (1. rész) Magyar Szó, Kilátó 1978. márc. 11., (2. rész) márc. 18.
 29. A kétnyelvűség pszichológiájáról. Göncz Lajos tanulmányának apropóján. Magyar Szó, Kilátó 1978. április 15.
 30. Közös gondjainkról. (Bakos István: Éhe a kenyérnek...) Híd, 1978 április.
 31. A balesetveszély személyiségháttere. Híd, 1978 június.
 32. A konfliktusokról. Híd, 1978 július-augusztus.
 33. A társadalom rossz lelkiismerete. A tudomány és a gyakorlat viszonya (1.) Magyar Szó, Kilátó 1978. nov. 25.
 34. Kényszerű szereposztás. A tudomány és a gyakorlat viszonya (2.) Magyar Szó, 1978. dec. 2.
 35. A "meghívott" halál. Bevezető. Híd, 1979 január.
 36. Hétköznap és ünnep. Megjegyzések az ünnepi idill luxuskritikájához. Híd, 1979 február.
 37. Az ösztönélet mítoszáról. Adalékok az ember természetének korszerű magyarázatához. Híd, 1979 június.
 38. Pszichológia és ideológia. Híd, 1979 szeptember.
 39. A személyiség pszichológiája. Híd, 1979 október.
 40. Az empátiáról. (Közelebb az emberi kölcsönhatások rejtett szféráihoz). Híd, 1980 február.
 41. A szociálpszichológia kihívása. Híd. Újvidék, 1980., 4. szám.
 42. "Ki ekével, ki kalapáccsal..." A pályaválasztás néhány társadalom-lélektani vonatkozása. Magyar Szó, 1980. június 22.
 43. A pszichiátria kiúttalansága. Híd, 1981 február.
 44. Az emberi kapcsolatformák és az elidegenedés . Előadás a temerini képzőművészek találkozóján. Magyar Szó, 1981. márc. 16. (1.rész), márc. 23. (2. rész)
 45. Pszichológiai típusok. (1. rész) Híd, 1981 6. szám, (2.rész) 7-8. szám.
 46. Konfliktusos magatartásformák kialakulása. (1-3.) Híd, 1981 10., 11., 12. szám.
 47. Viselkedés és betegség. Híd, 1982/5. szám
 48. Eszmény és valóság. Híd, 1982/6. szám
 49. Deviáns-normális. Híd, 1982/10. szám
 50. Lélektani feljegyzések. Híd, 1982/12. szám
 51. Személyiségtípusok - nemzeti sajátosságok. Hungarológiai Közlemé-nyek, 1984. 1. szám 1-31.
 52. Ha már Bácska szóba került... Megjegyzések a társadalmi beilleszkedési zavarokról folyó vitához. Élet és Irodalom, 1984. márc. 9.
 53. A szükségleti perszisztencia és az emberi aktivitás. Létünk, 1984/6. szám 808-824. o.
 54. Egy "szakkritikus" lidércnyomásai. Avagy a pozitivizmus és a humanizmus vitája. Híd, 1984. 9. szám.
 55. Az én-erő és az egyéni érdekérvényesítési képesség. Létünk, 1985/2. szám 205-227. o.
 56. Az előrelátás és az akadályhangsúly mértéke. Létünk, 1985/5. szám 627-645. o.
 57. Kettős kötésben. A politikus és filozófus Lukács. Üzenet, 1985. június
 58. A "nembeli ember" önmegvalósításának tragikus etikája. Létünk, Szabadka, 1985/6. szám.
 59. A baleseti hajlam és a frusztráció. Létünk, XVI. évfolyam, 1. szám, 1986. január-február
 60. Kulturális kölcsönhatások - lelki sajátosságok. Előmunkálatok a vajdasági ember pszichés habitusának vizsgálatához. Létünk, Szabadka, 1986/6. szám.
 61. A családi élet változásai. Létünk, XVI. évfolyam, 5. szám, 1986. szeptember-október.
 62. "Ventillációs" célú beszélgetések. Egészség, Szabadka, 1986. XXXV. évf., 7-8.
 63. A lelki válság. Egészség, Szabadka, 1986. XXXV. évf., 9-10.
 64. Krízisállapot ("Idegösszeomlás"), Egészség, Szabadka, 1986. XXXV. évf., 11-12.
 65. Vágy és realitás. A pszichotikus konfliktus Csáth életében és munkáiban. Üzenet 1987. január-március
 66. A zavart elmeállapot. Egészség, Szabadka 1987. XXXVI. évf., 1-2.
 67. A segélykérés. Egészség, Szabadka, 1987. XXXVI. évf., 3-4.
 68. A múlandóság szorításában. (Csáth életének és műveinek rejtett motívumvilága). Híd, 1987/6.
 69. A stressztől az életfilozófiáig. Fél évszázados a stressz-kutatás. (Munkatárs: Szabó Sándor) Létünk, Szabadka, 1988. január-február
 70. Lélekelemzés és osztálytudat. Gondolatok a pszichoanalízis és a marxizmus viszonyáról. Létünk, Szabadka, XVIII. évfolyam, 3-4. szám, 1988. május-augusztus
 71. Halál és szerelem. (Esettanulmány) Létünk, Szabadka, 1988/6. szám.
 72. A kisebbségi mentalitásról. Létünk, XIX. évfolyam 5-6. szám, 1989. szeptember-december.
 73. A pszichózisok és öngyilkosságok területi és etnikai megoszlása a Vajdaságban. Magyar Pszichológiai Szemle, 1989. XLVI. kötet 6. szám, 547-566.
 74. Táj és lélek. Számvetés.Új Symposion, 1989/9.
 75. Szabad, független szellemi műhely... ( Ünnepi köszöntő a Selye-Szabó Stresszkutató Intézet megalakulása alkalmából) 7 NAP, Szabadka, 1989. december 1., XLIV. évf., 48. szám
 76. Megnyíló rezervátumok: a demokráciába való átmenet néhány pszichológiai problémájáról. Új Symposion, 1990. 5-6.szám 84-85.o. Tarantula, (szamizdat folyóirat) 1990. január
 77. Beilleszkedés, integráció, asszimiláció. Létünk, Szabadka, 1990.január-február.
 78. Túlfűtött azonosságtudat: a nacionalizmus. Létünk, Szabadka, 1990/2-3. szám.
 79. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének programja. Létünk. XX. évfolyam, 2-3. szám, 1990. március-június
 80. Nemzeti identitásunk zavarairól. Magyarok Vajdaságban. A Magyar Szó különszáma. 1990. március.
 81. Ünnepi köszöntő. Elhangzott Doroszlón 1990. március 31-én a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége alakuló közgyűlésén. Képes Újság, 1990. április 26.
 82. Az írástudók Fórumáról. Magyar Szó, 1990. május 5.
 83. Ne legyen visszarendeződés. Magyar Szó, 1990. május 21.
 84. A holtakat el kell temetni. Magyar Szó, 1990. május 22. (Lásd még: Magyar Nemzet, 1990, július 16. Hírmondó, 1990. szeptember 15.)
 85. Ne legyen riasztó gondolat magyarként élni. Magyar Képes Újság, Eszék, 1990. április 26. Lásd még: Vajdaság, a Magyar Nemzet melléklete, 1990. július 16.
 86. Egymást kölcsönösen kiegészítve. Magyar Szó, Kilátó, 1990. július 14.
 87. A Hírmondó bemutatkozása. A főszerkesztő köszöntője. Hírmondó, 1990. szeptember 15.
 88. A Vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. In: Útkeresés a jövőbe. Tanácskozás Kufstein várában. 1990. szeptember 22-23-án.
 89. Kongresszusi köszöntő. Hírmondó, 1990. október 13.
 90. Választások előtt. Kétségek és remények. Hírmondó, 1990. nov. 23.
 91. Ki osztja meg a magyar szavazókat? Magyar Szó, 1990. dec. 6.
 92. "Rebellis" magyarok. Beszélő, 1990. december
 93. Nemzeti identitástudatunk zavarairól. Ablak, Székelyudvarhely, 1991/1.
 94. A VMDK és a "hétfejű sárkány". In: Magyarok Jugoszláviában. A VMDK évkönyve, szerk. Kalapis Zoltán, 1991., 25-31. o.
 95. Cselekvő magatartást. Hírmondó, 1991. febr. 8.
 96. A VMDK és a nyugaton élő magyarság. Hírmondó, 1991. február 22.
 97. Március idusán. (Ünnepi beszéd a magyarittabéi Kossuth-szobor megkoszorúzása alkalmából) Hírmondó, 1991. március 22.
 98. Kisebbségi létünk új távlatai. Európai kitekintő. Hírmondó, 1991. május 11. (Másodközlés: Európai utas, 1991-2.)
 99. Marosvásárhely 1991. Hírmondó, 1991. június 7.
 100. München. Hírmondó, 1991. július 06.
 101. Pszichoterror 1991 . Hitel, 1991. 25. szám (Másodközlés: Hírmondó, 1. rész 1991. 2. rész október 25., november 1.)
 102. Magyar-magyar kapcsolatok. A megújuló Magyarok Világszövetsége. Hírmondó, 1992. I. 17.
 103. Összefogás egy lelkipásztorért. Magyar Szó, 1992. január 27., hétfő.
 104. Most már papjainkat is üldözik? Levél Tőkés László püspök Úrnak, az RMDSZ tiszteletbeli elnökének. Hírmondó, 1992. január 31.
 105. A kettős mércék ellen. Magyar Szó, 1992. február 10.
 106. Nemzetitudat.Nemzeti és etnikai folyamatok. (Beilleszkedés, integráció, asszimiláció). In. Kisebbségkutatás 1991/92.
 107. A Közép-európai Népcsoportok Fóruma. Hírmondó. (1. rész) 1992. október 10., (2. rész) október 24. (Másodközlés: Új szerveződés: a Közép-európai Népcsoportok Fóruma. In: Nemzetpolitikai szemle. Esélyek és remények a Kárpát-medencében. Euró-Hungaria Alapítvány, Budapest, 1992., 128-143.o.
 108. Fölhívás a délvidéki magyarság támogatására! Hírmondó, 1992. február 28.
 109. Fölhívás a Vox Humana Emberbaráti Szolgálat támogatására. Világszövetség. 1993. május 31.
 110. Választások Vajdaságban. Adalékok a magyarság újabb megpróbáltatásához. Hírmondó, 1992. augusztus 15.
 111. "Szerbia újabb bűncselekményre készül". Magyar Szó, 1992. szeptember 2. (Hírmondó, 1992. szeptember 12.)
 112. A Közép-európai Népcsoportok Fóruma I. Hírmondó, 1992. október 10., II. rész október 24.
 113. A kisebbségi közösségről. A szerző "Önmagunk vállalása" című könyvből, kivonatosan. Magyar Élet (Az ausztráliai magyarság egyetlen hetilapja), 1993. október 28.
 114. "A vajdasági magyarság történelmének nehéz, talán legnehezebb része előtt áll..." Magyar Élet, 1993. november 11.
 115. Nem lehet fennmaradni, harcolni, küzdeni... Magyar Élet, 1993. november 18. ( Dr. Hódi Sándor szeptember 30-án Sydneyben megtartott beszédének második fele).
 116. Káin, mit tettél? Napló, 1994. augusztus 24.
 117. Milyen a magyarság helyzete? Magyar Szó, 1994. szept. 3.
 118. Új főtitkár az MVSZ élén. (Magyarországon elmosódtak a nemzeti értékek - Machiavellisztikus politika érvényesül a kisebbségek körében is - Csoóri Sándor beszámolója az elnökségi ülésen.) Magyar Szó, 1994. szeptember 20.
 119. Kiállás a kisebbségek érvényesüléséért. Nagyváradon ülésezett a Magyarok Világszövetsége. Magyar Szó, 1994. december 22.
 120. Magyar sorskérdések - a súlytalanság helyzetéről. Köszöntőlevél az Ausztráliai és Új-zélandi Magyar Szövetség közgyűléséhez. KAPU, 1995. február (Másodközlés: Dr. Hódi Sándor levele a VIII. Magyar Tanácskozáshoz. Magyar Élet, 1995. február 9.)
 121. Ne legyen harmadik Trianon! (A Magyarok Világszövetségének szervezésében megtartott egyeztető értekezlet állásfoglalása az alapszerződések kérdésében.) Magyar Szó, 1995. március 10.
 122. Kinek az érdeke? Magyar szó, 1995. április 13. (Másodközlés: Délvidéki bozótháború. A Vox Humana Emberbaráti Társaság viszontagságai címen, Magyar Fórum, 1995. április 20.)
 123. Dicstelen szerepvállalás. Magyar Szó, 1995. május 7.
 124. Magyarként itt maradni. A VMSZ programja. (Munkatársak: Csubela Ferenc, Józsa László, Kasza József, Várady Tibor). Magyar Szó, 1995. június 11.
 125. Az etnikai úthenger. Magyar Figyelő, Az MVSZ tájékoztatója. 1995/6. IV. évfolyam
 126. A nyelv és lélek sorsa tájainkon. Keresztény nevelés. Családi, gyülekezeti és iskolai lap. 1995/6. Napló, 1995. október 25.
 127. Mitől rossz a vajdasági magyarság közérzete? In: A Magyar Szó 1996. évi naptára. Fórum Nyomda, Újvidék. Lásd még: Magyar Figyelő. 1995/6.
 128. Magyar sorskérdések. Körkép. Szabad Hét Nap, 1996. április 25.
 129. Tézisek egy új nemzeteszmény megteremtéséhez. (I.) Napló, 1996. június 26. (II.) Napló, 1996. július 3.
 130. Támpontok a magyar paradigmaváltáshoz. Előadás Kolozsváron - 1994. november 19-én. In: Magyar jövőkép. Egy minőségi magyar paradigma. Székesfehérvár, 1996.
 131. Kétharmados vagy teljes nemzeti összefogás? Magyar Fórum, 1996. július 18.
 132. Az ifjúság kék madara. Gondolatok az életszervezésről és a fiatalok társadalmi önszerveződéséről. Napló, 1996. augusztus 21.
 133. A nemzettudat károsodásáról. A Szárszó '96 Budapesten c. tanácskozás margójára. Napló, 1996. október 9. Magyar Fórum, 1996. December 19.
 134. Megmérettetés. Választások Kis-Jugoszláviában 1996 novemberében. Világlap. A Magyarok Világszövetsége lapja. 1997. február, II. évf. 2. szám. Pléhforradalom. (Részletek a Megmérettetés c. tanulmányból) Magyar Élet. 1997. február 6. XXXIX. évf. 3. szám.
 135. Vajdasági magyar pártpreferenciák. Politikai törésvonalak a vajdasági magyarság körében. Napló, 1997. jan. 22. (Szabad Újság. Közéleti és gazdasági hetilap. Pozsony. 1997. január 22. I. rész - január 29. II. rész. Márciusi Havi Magyar Fórum. 1997. V. évfolyam 3. szám)
 136. Kollektivizmus és individualizmus. A peremlét kettős szorításában. Napló, 1997. január 29.
 137. A jövő útjait a teljes múlt világánál találni meg. Múlt és jövő. Kisoroszi Hírmondó. 1997. március. II. évfolyam, 2. szám.
 138. Közösségi érdek - közösségi cselekvés. Elvi szempontok nemzeti stratégiánk kialakításához. Napló, 1997. május 9. Önámítás nélkül. A délvidéki magyarság lehetőségei. HITEL. X. évfolyam, 1997. augusztus
 139. Régiókutatás. Beszámoló egy összehasonlító vizsgálatról. Kisebbségkutatás. 1997. 2. szám
 140. Helyzetelemzés a vajdasági magyarságról. Valóság, 1997. 10. Magyar Élet, 1997. október 2. (részletek).
 141. Helyi identitás és regionalizmus az etnikumközi kapcsolatokban. Szociológiai felmérés három ország nemzetei és nemzetiségei körében. Magyar Szó, 1997. október 26.
 142. Régiókutatás. A viselkedés meghatározottságának vizsgálata. 1. rész: Magyar Szó, 1997. december 21. 2. rész: Magyar Szó, 1997. december 23.
 143. Nemzeti tulajdonságok. Hogyan vélekednek magukról és egymásról a régió népei? Magyar Szó, 1998. január 18.
 144. Az emberi gonoszság lélektanáról. Szabad Hét Nap, 1998. jan. 29.
 145. A magyar kisebbségpolitika bukása. Az 1997-es szerbiai választások tanulságai. HITEL 1998. február. (Lásd még: Magyar Élet. 1998. február 5. Havi Magyar Fórum, VI. évfolyam. 1998. február. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle, 1998. 1 (11.) szám, Kolozsvár. KAPU, 1998, 6, Tallózó)
 146. A csoporthelyzet csapdái. Tömeglélektani jelenségek. Magyar Szó, Kilátó XXXVII. évf. 9. szám. 1998. február 28.
 147. A hatalom igézetében. C. G. Jung a diktátorok lelki alkatáról. Szabad Hét Nap. Körkép. 1998. március 18.
 148. Jézus kínszenvedése. A bűnbakképzés társadalomlélektani háttere. Magyar Szó, 1998. III. 21. KILÁTÓ, XXXVII. évf. 12. szám.
 149. Mítoszok és kultúrák. A világkép pszichológiai szerepe az emberi közösségek életében. Magyar Szó, 1998. IV. 4. KILÁTÓ, XXXVII. évf., 14. szám
 150. A Gonosz pszichoszindrómája. Milyenek a gonosz emberek? Miben különböznek másoktól? Hol tanyáznak? Miről lehet felismerni őket? És hogyan viszonyuljunk hozzájuk? Magyar Szó, 1998. V. 16. KILÁTÓ. XXXVII. évf. 19. szám.
 151. Ösztönök és kísértések. A Sátán és az emberi természet. Szabad Hét Nap. 1998. május 20.
 152. A csoportos gonoszság. Magyar Szó, 1998. VII. 4. KILÁTÓ, XXXVII. évf., 26. szám.
 153. A bánsági régió önképe az ezredfordulón. Milyennek látjuk magunkat? Milyennek látnak bennünket mások? HITEL, 1998. július.
 154. Körkép. Régióhírek. Délvidék. Magyar Figyelő, 1998. június - július.
 155. Vajdasági levél az MVSZ-nek. A NAP, Temesvár, 1998. augusztus 6. (A Szabad Hét Nap cikke alapján)
 156. A tudás határai. Magyar Szó, 1998. VIII. 8. KILÁTÓ, XXXVII. évf., 31. szám.
 157. Az irigység hálójában. Az evolúció zsákutcái. Magyar Szó, 1998. IX. 5. KILÁTÓ, XXXVII. évf., 34. szám.
 158. Tudat, lelkiállapot és nyelv. Az adai nyelvművelő napok szakmai ülésének anyagából. Családi Kör, 1998. október 15. Ű
 159. Vajdaság. Régióhírek - Kárpát-medence. Magyar Figyelő, 1998. október
 160. Napló. Magyar Szó. Művelődési rovat. 1998. november 28., 29., 30., december 1.
 161. Töprengések az emberi lélekről. A harmadik évezred küszöbén. Magyar Szó, 1998. december 12. KILÁTÓ. XXXVII. évf., 48. Szám
 162. Régióhírek. Jugoszlávia. Magyar Figyelő 1998/11/12.
 163. Hatékonyabb Világszövetséget! >Tisztújítás a Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsának közgyűlésén.> Magyar Szó, 1998. december 20.
 164. Az ezredforduló kihívásai. Magyar Szó, 1999. január 9.
 165. Magyar sors- és nemzetfelfogás az ezredfordulón. Újévi gondolatok. Magyar Szó, 1999. január 9. KILÁTÓ, XXXVIII. évf., 1. szám
 166. A jó házasság titka. Kikindai Újság. 1999. március 14.
 167. A tudat és lelkiállapot nyelvi vetületéről. HÍD 1999. március-április
 168. Vajdaság. Körkép. Magyar Figyelő, 1999. április - május
 169. A sötétség fogságában. A vajdasági hármas autonómiatervezet ma is időszerű. Magyar Nemzet, 1999. V. 31.
 170. Háborús napló. A bombázások 30 és 31. napja. Felfüggesztették a bombázásokat. Magyar Nemzet, 1999. VII. 17.
 171. Perben a Teremtővel. Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére. I. rész. Magyar Szó, Kilátó, 1999. július 31. II. rész. 1999. augusztus 7. II. rész: aug. 7. III. rész: aug. 14.
 172. A bombázások 32. napja. Bagoly mondja a verébnek. Az önmagát beteljesítő jóslat. Kikindai Újság. 1999. július 30.
 173. Farkasok és bárányok. Háborús napló. Április 24. Kikindai Újság. 1999. augusztus 6.
 174. Akkor van értelme, ha független lesz. Állásfoglalás a Nemzeti Tanácsról. Magyar Szó, 1999. aug. 17.
 175. A civil szektor. Az önkéntes munka mítosza. Magyar Szó, 1999. X. 16. KILÁTÓ, XXXVIII. évf., 17. szám
 176. Magyar áldozatokra emlékeztek. Halottak napi történelemidézés a Délvidéken. Krónika. Erdélyi magyar közéleti napilap. 1999. november 3.
 177. Tovább szűkül a vajdasági magyarok élettere. Új magyar stratégiára van szükség a szerbiai bombázások után. Krónika. Erdélyi magyar közéleti napilap. 1999. november 9. (A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai címmel: Magyar Szó, 1999. november 14. Valamint: Magyar Élet, 1999. december 16.
 178. Költözési szándék. Régiókutatás. (1.) Magyar Szó, 1999. nov. 21. (2.) nov. 23. (3.) nov. 24. (4.) nov. 25.
 179. Tudomány és társadalom. Magyar Szó, 1999. december 4. KILÁTÓ. XXXVIII. évf., 23. szám.
 180. Háború után. Közgyűlés a JOT-nál. Magyar Figyelő VIII. évfolyam 1999 /11-12.
 181. Ha későn cselekszünk, elveszünk. Számvetés a vajdasági magyarságról. Magyar Nemzet. 2000. január 3.
 182. Válasz egy olvasói levélre. Magyar Szó, 2000. január 4.
 183. Tíz év után. Magyar Szó. 2000. január 29. KILÁTÓ, XXXIX. évf., 4. szám. (Magyar Élet, 2000. január 27. Kikindai újság, 2000. febr. 11., 18., 25... A megrövidült élet. Magyarok Jugoszláviában címen közli a Magyar Fórum: 2000. febr. 24. és márc. 2-án.
 184. Állampolgárság vagy státustörvény. Az elszakított nemzetrészek jogállásának rendezési lehetőségei. Magyar Szó, 2000. február 13. Másodközlés: Magyar Élet, 2000. március 2.
 185. 80 év kisebbségben. Az MVSZ JOT pályázati felhívása. Magyar Szó, 2000. február 25.
 186. Az élet védelmében. Az abortusz mint mentális probléma. Magyar Szó, KILÁTÓ, 2000. március 18.
 187. Sorskérdések. A magyarság szellemi, lelki állapotáról. Magyar Szó, KILÁTÓ, 2000. július 1.
 188. A tűz csiholói. Válasz Vajda Gábornak. Szabad Hét Nap. 2000. 10. 04.
 189. Kisebbségi egyetértés a nemzeti önrendelkezés érvényesítéséért. Hozzászólás Végel László írásához (Kisebbségi egyetértés, vagy teljhatalom?) Magyar Szó, 2000. november 28., 29., 30.) Magyar Szó, 2000. december 6.
 190. A magyar pokol avagy hat tétel a Magyarok Világszövetségéről. Magyar Szó 2000. december 17., vasárnap.
 191. Hogyan tovább? Magyar Szó 2000. december 17.
 192. Bukás vagy esély? Pszichológiai eszmefuttatás a Világszövetségről. I. rész. Kikindai újság 2000. december 20., szerda. Befejező rész december 29., péntek.
 193. Gondolatok a kettős állampolgárságról. Csak azokon lehet segíteni, akik meg akarják változtatni életüket. Magyar Szó 2000. december 24., 25. és 26.
 194. Az évezred búcsúztatója. A magyarság helyzete és kilátásai a Kárpát-medencében. Magyar Szó 2000. december 30., 31., 2001. január 1., 2.
 195. Nemzet és érték. Eretnek gondolatok a magyarság lelkületéről. Magyar Szó, KILÁTÓ, XI. évfolyam, 12. Szám. 2001. március 31.
 196. Pató Pál úr unokái és az autonómia. Adalékok a kisebbségek lélektanához. Hét Nap, 2001. március 28.
 197. A magyarság helyzete és kilátásai a Kárpát-medencében. Kikindai Millenniumi Közlöny. Položaj i perspektive Mađara u Karpatskom basenu. Position and perspectives of the Hungarians in the Carpathian basin. 2001. június.
 198. Zavarodott nemzettudat avagy népszerűségi listák történelmünk nagyjairól a Vajdaságban. Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 2001. augusztus 20. I. évf. 1. szám.
 199. Magyar Szellemi Műhely. A tóthfalusi Logos stratégiakutató és fejlesztési intézetet hozott létre. Magyar Szó, 2001. október 7.
 200. Ki menti meg az enyészettől a kisebbségeket? A humor mentális szerepéről és közösségszervező erejéről. A Magyar Szó 2002. évi naptára.
 201. Nyolcvan év kisebbségben . Aracs. A délvidéki magyarság közéleti folyóirata. 2001. 2. szám.
 202. Önazonosságunk útvesztői. HÍD, 2002. január-február.
 203. A kisebbségi önszerveződés esélyei. Magyar élet a XXI. században. Magyar Szó, 2002. március 31., április 12., 2.
 204. Szeretném tudni, hogy... Magyar Szó, 2002. április 14.
 205. Kisebbségi sorskérdések a XXI. század elején. In. Nemzet és haladás. A magyarság helyzete a XXI. században. Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet. Stratégiai füzetek 1. Logos, Tóthfalu, 2002.
 206. Új korszak előtt. Előzetes Gondolatok a Magyar Nemzeti Tanácsról folytatott konferenciához. Magyar Szó, 2002. június 30.
 207. Történelmi traumák a magyarság kollektív tudatában. Magyar Szó, Sorskérdéseink, 2002. szeptember 8.
 208. A pszichológia jövőképe. Beszélhetünk-e fenntartható társadalmi fejlődésről? Magyar Szó. Kilátó. 2002. december 14.
 209. Hasonlóságok és különbségek. A társadalmi problémák súlyosságának megítélése Vajdaságban a szerbek és a magyarok körében. Magyar Szó, 2002. december 15.
 210. Újból itthon?” Az európai integráció és a térség fejlődése. Magyar Szó, 2002. december 22.
 211. Vajdasági jövőkép. Magyar Szó. 2003. január 7.
 212. Az etnikai közösségek helyzetének alakulása a rendszerváltást követően. HÍD, 2003.
 213. Magyar-magyar viszonyok. Pszichológiai sajátosságok vagy politikai játszmák? Hozzászólás Hunčik Péter írásához. Beszélő, VIII. évfolyam 1-2. szám. 2003. január-február
 214. A társas kapcsolatok alakulása többnemzetiségű környezetben. Aracs. A délvidéki Magyarság Közéleti Folyóirata. III. évfolyam 1. sz. 2003. február 20.
 215. Önáltatás nélkül. Magyar Szó. 2006. 02. 23.
 216. A tehetség napja. Egy kezdeményezés margójára. Magyar szó. A nap kommentárja. 2006. 03. 31.
 217. Az élet mint Absztrakció. Létünk. Műhely. 2006/1.
 218. Tehetséggondozó iskoláinkról a pszichológus szemszögéből. http://www.bolyaigimi.org/tehetsegstud/tehsulik.php
 219. A tudáskor küszöbén. http://www.bolyaigimi.org/tehetsegstud/tehsulik.php
 220. Az elvesztegetett tudástőke. Az iskolai alulteljesítés. http://www.bolyaigimi.org/tehetsegstud/tehsulik.php
 221. Számadás a talentumról. http://www.bolyaigimi.org/tehetsegstud/tehsulik.php
 222. A siker illúziója. A tehetségek pszichológiai drámája. http://www.bolyaigimi.org/tehetsegstud/tehsulik.php
 223. Tudomány és világháló. Kezdeményezés a Vajdasági Magyar Szabadegyetem létrehozásra. http://www.bolyaigimi.org/tehetsegstud/tehsulik.php
 224. A tudás határai. Pszichológiai szemlélődés a tudomány határterületein. http://www.bolyaigimi.org/tehetsegstud/tehsulik.php

Vissza