ELŐADÁSOK[1]

 1. 1989. október 31. Előadóest a Megyei Művelődési Központ és a szolnoki Demokrata Fórum rendezésében. Vendégek: Randin Jenő, a Magyarok Világszövetségének elnöke: Magyarok a nagyvilágban. Dr. Hódi Sándor: Kisebbségi lét. Szolnok.
 2. 1989. november 23. A balesetveszély személyiségháttere. Saobraćajni tribun. Komisija za bezdbednost saobraćaja. Szabadka.
 3. 1989. november 26. Egészség - életmód. Tudományos tanáskozás. Selye-Szabó Stresszkutató Intézet, Ada.
 4. 1990. január 28. A vajdasági magyarság önszerveződése. Vajdasági magyar vezetők megbeszélése Budapesten. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkárság.
 5. 1990. március 15. Az alakuló közgyűlés dokumentumainak előkészítése. Javaslatomra napirendre kerül még: a VMDK székhelyének, védjegyének, jelszavának, lapjának, a tagdíjnak és a tagsági lapoknak a kérdése. Előkészítő Bizottság tanácskozása. Ada, Felszabadulás tér. 11.
 6. 1990. március 19. Szervezési kérdések. VMDK székháza. Ada.
 7. 1990. március 28. Önszerveződés. A szervezet területi tagozódása helyett javaslom szakágak, szekciók létrehozását. VMDK tanács ülés. VMDK székháza, Ada.
 8. 1990. március 31. Ne legyen riasztó gondolat magyarként élni. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alakuló közgyűlése, Doroszló.
 9. 1990. április 11. A doroszlói alakuló közgyűlés értékelése. Felhívás a VMDK támogatására. Ada, Felszabadulás tér. 11.
 10. 1990. április 19. A ’44-es vérengzések. Határozat a VMDK programjának kidolgozásáról. VMDK székháza, Ada, Felszabadulás tér. 11.
 11. 1990. április 27. Az önszerveződés helyi kezdeményező bizottságának megalakulása. Ada, II. helyi Közösség.
 12. 1990. május 4. A Jugoszláviai Magyar Írástudók Fóruma megalakításának kérdései. Fórum Könyvkiadó Alkotók Gyűlése. Újvidék.
 13. 1990. május 8. A VMDK és a magyar sajtó. A bejegyzés előkészítése. VMDK tanács ülés, Ada.
 14. 1990. május 8. (19,30-tól 21 óráig) A bánáti magyarság bekapcsolódása az önszerveződés folyamatába. Kikinda, Egység művelődési otthon.
 15. 1990. május 11. A VMDK adai helyi szervezete létrehozásának előkészületei. II. Helyi Közösség.
 16. 1990. május 15. Választási törvény - választási platformok. VMDK székháza, Ada, Felszabadulás tér 11.
 17. 1990. május 19. A kisebbségek önszerveződéséről. A VMDK adai szervezetének alakuló közgyűlése. Ada, művelődési otthon színházterme.
 18. 1990. május 20. Önazonosságunk megőrzése. A VMDK Nyugta-bácskai körzeti szervezetének alakuló közgyűlése. Szilágyin a Kultúrotthonban.
 19. 1990. május 24. RMDSZ II. Marosvásárhelyi Kongresszusa. Marosvásárhely, Ifjúsági Ház, N. Grigorescu utca 17-19.
 20. 1990. június 3. Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. A VMDK szabadkai helyi szervezetének alakuló közgyűlése.
 21. 1990. június 3. Állásfoglalás a nyelvhasználati törvény tervezetéről. VMDK Tanácsának ülése.
 22. 1990. június 5. Tagtoborzás. Rendezvények szervezése. A VMDK adai helyi szervezetének tanácskozása. Ada, II. Helyi Közösség ülésterme.
 23. 1990. június 11. A finn modell. Vita a nyelvhasználati törvényről. Kanizsa. Városháza díszterme.
 24. 1990. június 14. . Trianon-tanácskozás 3. része: A Kárpát-medence lélektorzulásai. Széchenyi Casino, Budapest, Tanács krt. 28.
 25. 1990. június 17. Az értelmiség szerepéről. A VMDK helyi szervezetének alakuló közgyűlése, Újvidék.
 26. 1990. június 21. Választási platform. Párttörvény. A tantervre vonatkozó észrevételek. VMDK elnökségi ülés, Ada, Felszabadulás tér 11. 1990. június 23. Az önszerveződés nehézségei. A kisebbségi lét problémái. Temerini tagtoborzó gyűlés.
 27. 1990. június 24. A nemzeti önmegvalósítás útja az önkormányzat és az autonómia. A VMDK nagybecskereki szervezetének alakuló gyűlése.
 28. 1990. június 25. Beszámoló Jeszenszky Géza magyar külügyminiszterrel való találkozóról. A Magyar Művelődési Társaság alakuló közgyűlésére való előkészületek. A VMDK adai helyi szervezete, II. Helyi Közösség ülésterme.
 29. 1990. június 29. Állásfoglalás a középiskolai magyar tagozatok létrehozataláról és a beiratkozásokról. VMDK székháza, Ada, Felszabadulás tér 11.
 30. 1990. július 2. Ne csak jog - lehetőség is legyen! Vitaest a nyelvhasználati törvényről. Ada, művelődési otthon színházterme.
 31. 1990. július 5. A tájékoztatás szabadságáról. A VMDK helyi szervezete, Ada, II. Helyi Közösség ülésterme.
 32. 1990. július 8. A VMDK temerini szervezetének alakuló közgyűlése.
 33. 1990. július 14. A tájékoztatás kérdései. Az oktatási bizottság megalakítása. VMDK székháza, Ada, felszabadulás tér 11.
 34. 1990. július 22. Szabad sajtót! A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége becsei helyi szervezetének alakuló közgyűlése. Óbecse.
 35. 1990. augusztus 25. Kezdeményezés egy lapkiadó létrehozására és a Hírmondó megindítására. VMDK adai székháza, Felszabadulás tér 11.
 36. 1990. augusztus 30. A VMDK Egészségügyi Szakbizottságának létrehozása. Munkaprogram kidolgozása. VMDK adai székháza, Felszabadulás tér 11.
 37. 1990. szeptember 1. A VMDK Gazdasági Szakértői Bizottságának létrehozása. Munkaprogram kidolgozása. VMDK székháza. Felszabadulás tér 11.
 38. 1990. szeptember 6. A VMDK programcéljainak ismertetése. A VMDK törökfalui és völgyparti tagozatának megalakulása.
 39. 1990. szeptember 7. Kezdeményezés a Magyarságkutató Intézet létrehozására. A VMDK elnökségének 7. értekezlete.
 40. 1990. szeptember 22 - 23. A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. Útkeresés a jövőbe c. konferencia . Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. Kufstein.
 41. 1990. szeptember 29. Átmenet a demokráciába. A VMDK I. Kongresszusa Ada, művelődési otthon színházterme.
 42. 1990. október 10. Adalékok a nyelvromlás és a tudati változások összefüggéseinek vizsgálatához. . . Nyelvében él a nemzet. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada.
 43. 1990. október 11. Választási dokumentumok előkészítése. VMDK székháza, Ada, Felszabadulás tér 11.
 44. 1990. október 12. A Fórum Könyvkiadó középtávú tervének megvitatása. Fórum Könyvkiadó Kiadói Tanács. Újvidék.
 45. 1990. október 14. Az agyagfalvi emlékműavatás. Székelyudvarhelyi ülésszak. Orbán Balázs Közművelődési Egyesület. Székelyudvarhely.
 46. 1990. október 24. Választási előkészületek. VMDK adai helyi szervezete. Ada, II. Helyi Közösség nagyterme.
 47. 1990. október 30 - 31. A rendszerváltás társadalomlélektana. MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Neveléstudományi - Pszichológiai szakbizottsága, a Csongrád megyei TIT és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. A konferencia színhelye: az MTA SZAB székházának díszterme, Somogyi u. 7.
 48. 1990. november 7. Választási bizottságok kinevezése. VMDK tanács ülés. VMDK székháza, Ada.
 49. 1990. november 11. A VMDK I. rendkívüli kongresszusa. Választási előkészületek. VMDK székháza, Ada
 50. 1990. november 23 - 24. Kreativitás - Stressz - Egészség. Nemzetközi tudományos tanácskozás. 1st Symposium Universalis. Selye-Szabó Intézet, Ada.
 51. 1990. december 16. Választások értékelése. Újvidéki razzia. VMDK tanács ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 52. 1990. december 26. Kezdeményezés egy VMDK pénzintézet (bank) létrehozására. VMDK székháza, Ada.
 53. 1991. január 16. Működési feltételek megteremtése. Infrastruktúra kiépítése. VMDK adai helyi szervezete. II. Helyi Közösség nagyterme.
 54. 1991. január 19. Eljött a kisebbségi kérdés ideje. A Zürichi Kisebbségvédelmi Társaság II. kisebbségvédelmi egyeztető konferenciája, Zürich.
 55. 1991. január 25. A jugoszláviai helyzet. A délvidéki magyarság sorsa. FONÓ Magyar Kulturális Egyesület. Frankfurt.
 56. 1991. január 26. A kisebbségek önszerveződése. Elhangzott a stuttgarti magyarok központi kulturális rendezvényén. Stuttgart.
 57. 1991. február 2. A vajdasági magyarság lelki egészségügyi problémái. Művelődési otthon, Péterréve.
 58. 1991. február 3. Hogyan tovább? A szervezet demokratizálásának kérdése. Nemzetközi tevékenység. Bővített elnökségi ülés, VMDK székháza, Ada.
 59. 1991. február 6. A föld-visszaszármaztatásról. VMDK adai körzeti szervezete. II. Helyi Közösség nagyterme.
 60. 1991. február 23. Az oktatásügyi bizottság programcéljai. Szabadka. Népkör, kisterem.
 61. 1991. március 1 - 3. Az önszerveződés ellentmondásai. A Kárpát-medence magyarsága a XX. század végén c. tudományos konferencia. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Ungvár, a Politikai Oktatás Székháza.
 62. 1991. március 6. Megmaradásunk - a közösségi élet esélyei Délvidéken. Széchenyi Casino. Hagyományőrző és Művelődési Társaskör, Budapest, Tanács krt. 28.
 63. 1991. március 10. Magyarországi továbbtanulási lehetőségek. Hírmondó átszervezése. A VMDK elnökségének 6. bővített ülése. VMDK székháza.
 64. 1991. március 14. Múltidézés az 1848-as szabadságharc áldozatainak síremlékénél. Ada.
 65. 1991. március 15. Március 15-e szellemének időszerűsége. Magyarittabé. Kossuth-szobor megkoszorúzása alkalmából.
 66. 1991. március 16. Kezdeményezés ez magyarságkutató intézet létrehozására. VMDK székháza.
 67. 1991. március 23. (18 óra) Jogfosztottságban. Művelődési otthon, Csóka.
 68. 1991. március 23. (20 óra) Időszerű társadalmi és politikai kérdések. Művelődési otthon. Törökkanizsa.
 69. 1991. április 6. Kerekasztal megbeszélés. Nemzetközi kapcsolatok. Kongresszusi előkészületek. VMDK adai székháza.
 70. 1991. április 11. A jugoszláviai magyarság helyzete. EURÓPA - CLUB rendezvénye, Pazmaneum. IX. Boltzmanngasse 14. Bécs.
 71. 1991. április 20. Önmagunk vállalása. Tőkés László fogadása alkalmából a feketicsi református templomban. Feketics.
 72. 1991. április 21. Kisebbségi létünk új távlatai. Európai kitekintő. A VMDK II. kongresszusa, Szabadka.
 73. 1991. május 8. Aktuális politikai helyzet. Támadás a VMDK helyi szervezete ellen. Ada, II. Helyi Közösség nagyterme.
 74. 1991. május 9 - 11. A vajdasági magyarság a rendszerváltásban. 18. Nationalitatenkongress. Die Föderalistische Union Europaischer Volksgruppen, Budapest, Hotel „AGRO”.
 75. 1991. május 15. Az évi közgyűlés előkészítése. VMDK adai körzeti szervezete, II. helyi Közösség nagyterme.
 76. 1991. május 18. Elnöki beszámoló. Új szerveződési modell. A VMDK adai szervezetének évi közgyűlése. Ada, városháza díszterme.
 77. 1991. május 22. Közgyűlés értékelése. A helyi önkormányzattal kapcsolatos kérdések. VMDK adai körzeti szervezete. II. helyi Közösség nagyterme.
 78. 1991. május 29. Művelődési élet. A VMDK adai körzeti szervezete. II. helyi Közösség nagyterme.
 79. 1991. június 1. A magyar kormány kisebbségpolitikája. A magyar kormány és a kisebbségi vezetők egyeztető tanácskozása. Lovasberény.
 80. 1991. június 5. Az ifjúsági szervezet megalakítására irányuló kezdeményezés. VMDK adai körzeti szervezete. II. Helyi Közösség nagyterme.
 81. 1991. június 8. Időszerű politikai kérdések. A VMDK elnökségének XIV. bővített ülése. VMDK székháza, Ada, Felszabadulás tér 11.
 82. 1991. június 14-én. A jugoszláviai magyarság helyzete és kilátásai. Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - PAX ROMANA - Müncheni Csoportja. (KMÉM). München, Magyar Katolikus Misszió, Oberführinger Str. 40.
 83. 1991. június 21-22. Hét magyar kisebbségvédelmi szervezet szándéknyilatkozata. KENF előkészítő ülés. Felsőőr, Ausztria.
 84. 1991. június 28. Külpolitikai tevékenység. Ágoston és Milošević találkozója. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 85. 1991. július 3. Az éjszakai lövöldözés. Katonai mozgósítás. Nyitott ajtó rendezvény. Ada, II. helyi Közösség nagyterme.
 86. 1991. július 5. Békefelhívás. VMDK adai körzeti szervezete, II. Helyi Közösség nagyterme.
 87. 1991. július 6. Politikai helyzetértékelés. Thökölyánium. VMDK elnöksége, VMDK székháza.
 88. 1991. július 9. Az elnökség munkájának értékelése. VMDK adai körzeti szervezete. II. Helyi Közösség nagyterme.
 89. 1991. július 23. Az utcai megbízottak munkája. VMDK adai körzeti szervezet. II. Helyi Közösség nagyterme.
 90. 1991. július 26. Megfélemlítés. Menekültek. VMDK adai helyi szervezte. Ada, II. Helyi Közösség nagyterme.
 91. 1991. augusztus 16. Oktatási kérdések. Bővített elnökségi ülés. VMDK székháza, Ada.
 92. 1991. augusztus 24. Berepülések. Karitatív tevékenység. VMDK adai körzeti szervezete. II. helyi Közösség nagyterme.
 93. 1991. augusztus 28 - szeptember 1. Magyar és magyar származású pszichológusok találkozója. Magyar Fórum, Budapest.
 94. 1991. szeptember 14. A Kárpát-medence magyar kisebbségek közös érdekvédelmi szervezetének. KENF alakuló ülése. Bécs. Hitel Regina. Ferenc József terem.
 95. 1991. szeptember 21-22. Új lehetőségek keresése. A KENF koordinációs tanácskozása. Budapest.
 96. 1991. október 5. A demokrácia iskolája - problémák és lehetőségek. Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) 15. tanulmányi napjai. Eger.
 97. 1991. október 13. A KENF megmentése. Berettyóújfalu.
 98. 1991. október 16. Találkozó Jugoszláviai magyar írókkal, az Ablak 1991/1-es számának szerzőivel. Székelyudvarhely.
 99. 1991. november 24. Egy a nemzet. Az önrendelkezés követelése. III. nemzetközi magyar kisebbségvédelmi egyeztető konferencia. Zürich.
 100. 1991. november 30. A KENF tisztújító közgyűléseCsölösztő.
 101. 1991. december 8. A pszichoterror mint politikai fegyver. Kanizsa, művelődési otthon.
 102. 1991. december 11-12. Előkészületek az MVSZ rendkívüli közgyűlésére. KENF koordinációs ülés. Budapest.
 103. 1991. december 23. Kulturális autonómiák - kisebbségi önkormányzatok. Magyarságkutató Tudományos Társaság ülése. Ada.
 104. 1992. január 2. Békemegmozdulások. Aláírásgyűjtés. Javaslat a szerb kormányhoz. Kerekasztal megbeszélés, VMDK székháza, Ada.
 105. 1992. január 4. Meghívó Hágába. Levél az ENSZ-hez a vajdasági magyarság ügyében. VMDK székháza, Ada.
 106. 1992. január 8. Békemise. Meghívó Novi Pazarba. VMDK adai körzeti szervezete, II. helyi Közösség, Ada.
 107. 1992. január 11. Velencei Tamás elhurcolása. Levél Tőkéshez. VMDK székháza, Ada
 108. 1992. január 15. Az adóreformról. Nyitott ajtó. VMDK adai körzeti szervezete, II. Helyi Közösség nagyterme.
 109. 1992. január 18. Politikai helyzet. Az 1992-es évkönyv terve. VMDK székháza, Ada.
 110. 1992. január 22. Évi program. Évkönyv. VMDK adai körzeti szervezete, II. Helyi Közösség nagyterme.
 111. 1992. január 25. Szervezeti és koncepcionális kérdések. KENF koordinációs ülés. Budapest.
 112. 1992. február 1. A Magyarságkutató Tudományos Társaság és a DMA bemutatása. VMDK székháza, Ada.
 113. 1992. február 4. Dr. Balogh Tibor tanszékvezető főiskolai tanárral való megállapodás értelmében az 1991-92-es tanév második félévében, mint csoportpszichológiai konzulens A kisebbségi lét mentális specifikumaicímmel két hetenként pszichológiai speciális kollégiumot tartottam a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, Szegeden.
 114. 1992. február 5. Autonómiák, önkormányzatok. A KENF bemutatása. Nyitott ajtó. II. Helyi Közösség nagyterme, Ada.
 115. 1992. február 8. Az új oktatási törvény. VMDK székháza, Ada.
 116. 1992. február 11. A VMDK évkönyvének kiadása. Magyarságkutató Tudományos Társaság ülése. Ada, Felszabadulás tér 11.
 117. 1992. február 12. Vajdasági magyar tudósok. Körzetesítés. VMDK székháza, Ada.
 118. 1992. február 18-19. A vajdasági magyarság társadalmi helyzete. Europa-Club. Ausztriai Magyarok Központi Szövetsége. Bécs.
 119. 1992. február 20. Helyzetelemzés. Erdélyi autonómiatervezet. A KENF infrastruktúrájának kiépítése. KENF ülés, Budapest.
 120. 1992. február 22. A területi autonómia kérdése. Brüsszeli Jugoszlávia-konferencia. VMDK székháza, Ada.
 121. 1992. február 25. A VMDK washingtoni meghívása. Szervezeti kérdések. VMDK székháza, Ada.
 122. 1992. február 29. A parlamenti képviselők munkája. Közgyűlési előkészületek. VMDK elnökségi ülés, VMDK székháza, Ada.
 123. 1992. március 13. Tanulj anyanyelveden. Vitaest. A VMDK zentai szervezete. Művelődési Ház.
 124. 1992. március 14. (16 óra) Magyarnak maradni. Ünnepi megemlékezés a szabadságharc évfordulója alkalmából a római katolikus temetőben a szabadságharc elesett honvédjei síremlékénél. Ada.
 125. 1992. március 14. Helyzetértékelés. VMDK elnökségi ülés. VMDK székháza, Ada.
 126. 1992. március 15. Ünnepi megemlékezés. Művelődési otthon, Moravica.
 127. 1992. március 16. Az önszerveződés esélyei. KENF koordinációs tanácskozás. Budapest.
 128. 1992. március 20. A VMDK tevékenységéről. Haza és Haladás Alapítvány-Reguly Antal Akadémia, Veszprém.
 129. 1992. március 26-27. Szimmetria - aszimmetria. A Német Népfőiskolai Szövetség és a Csongrád megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság. Szeged.
 130. 1992. március 27-29. Demokrácia és kollektív jogok. Nemzetközi konferencia. RMDSZ, Temesvári Ifjúsági Alapítvány, Egyetemi szolidaritás Társaság, Emberjogi Liga. Temesvár.
 131. 1992. március 31. A nemzeti identitás zavarai. Könyvbemutató. Szarvas Gábor Népkönyvtár olvasóterme, Ada.
 132. 1992. április 2. Menekültek. Beidézések. VMDK adai körzeti szervezete. II. Helyi Közösség nagyterme.
 133. 1992. április 3. Kisebbségi autonómia és állam c. konferencia. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kerekasztal. Békéscsaba.
 134. 1992. április 4. Aktuális politikai helyzet. VMDK elnökségének XIII. bővített ülése. VMDK székháza, Ada.
 135. 1992. április 8. Mozgósítás. Šešelj kirohanása. VMDK adai körzeti szervezet. II. Helyi Közösség nagyterme.
 136. 1992. április 16. Közgyűlési előkészületek. Statútum. VMDK elnökségi ülés. Ada
 137. 1992. április 21. A magyar autonómia tervezet vitája. Miniszterelnöki Hivatal, Határon Túli Magyarok Titkársága. II. emelet 36. sz. tanácsterme. Budapest.
 138. 1992. április 22. Közgyűlés előtti helyzet. Hadgyakorlat Kanizsán. Pszichológiai nyomás. VMDK adai körzeti szervezet. II. Helyi Közösség nagyterme.
 139. 1992. április 25. Szempontok a Magyar autonómia-tervezet vitájához. VMDK közgyűlése. A magyar autonómia vitája. Kanizsa.
 140. 1992. május 2. A közgyűlés értékelése. Az autonómiakoncepció véglegesítése. VMDK tanács ülés, adai székház.
 141. 1992. május 5. A vajdasági magyarságról és a perszonális autonómiáról. EBESZ küldöttség a VMDK székházában.
 142. 1992. május 6-9. Az Európai Népcsoportok Alapvető Jogainak Egyezménye. Nemzetközi Szakértői Konferencia, Budapest, Miniszterelnöki Hivatal.
 143. 1992. május 10. Békenagygyűlés. Oromhegyes, Zitzer klub.
 144. 1992. május 16. Az Európai Kisebbségi Charta. FUEV-KENF-HTMH közös tanácskozása. Budapest.
 145. 1992. május 15-17. Kollokvium a nemzeti önrendelkezés, kisebbségi jogok és kisebbségi autonómia témakörben. Konferencia színhelye: Hotel Dobogókő. Szervezők: Batthyányi Lajos Alapítvány, Haza és Haladás Alapítvány, Budapest.
 146. 1992. május 23. A szervezet felépítéséről. Javaslat az MVSZ átszervezésére. MVSZ elnökség. Benczúr u. 15.
 147. 1992. május 25. Az emberek és nemzetek közötti kapcsolatok a község területén. „A békéért, a toleranciáért és az egyenlőségért” községi bizottság rendezvénye. Községi képviselőtestület, Ada.
 148. 1992. június 9-17. Autonómiák. Svájci előadókörút. Zürich, Bázel, Genf.
 149. 1992. június 3. A választások értékelése. A VMDK adai körzeti szervezete. II. Helyi Közösség.
 150. 1992. június 13. Aktuális témák. VMDK székháza.
 151. 1992. június 14. A SMIKK irodalmi és előadóestje. Vendégek: Saáry Éva író, költő, Tollas Tibor költő, lapkiadó és dr. Hódi Sándor, pszichológus, a VMDK alelnöke.
 152. 1992. június 19. „Hatalomátvétel”. Az első magyar községi képviselőház alakuló gyűlése. Ada, városháza díszterme.
 153. 1992. június 20. Aktuális témák. VMDK tanács ülés, Zenta, az Eugén épületében.
 154. 1992. július 1. Svájci beszámoló. VMDK adai körzeti szervezet, II. Helyi Közösség, Ada.
 155. 1992. július 3. A községi képviselőtestület ideiglenes ügyrendje. Ada Községi Képviselőtestületének ülésterme.
 156. 1992. július 8. Szeretetszolgálat. VMDK adai körzeti szervezet, II. Helyi Közösség, Ada.
 157. 1992. július 15. Többpárti találkozó előkészületek. VMDK adai körzeti szervezet, II. Helyi Közösség, Ada
 158. 1992. június 26-27. Autonómiák. Helyzetelemzés. KENF koordinációs ülés. Budapest.
 159. 1992. július 12. Méltóképpen képviselni a magyarság érdekeit. A VMDK szabadkai körzeti szervezetének évi közgyűlése. Szabadka, Népkör.
 160. 1992. július 22. Karitatív kérdések. Helyi kábeltévé. VMDK adai körzeti szervezet, II. Helyi Közösség nagyterme.
 161. 1992. július 25. A VMDK és az MVSZ. Nemzetközi előkészítő. VMDK székház, Ada.
 162. 1992. augusztus 4. A magyarság esélyei Közép-Európában. Kárpát-Alpok Alapítvány, Budapest, XI. , Szent Gellért rakpart, a Magyarországi Pálos Szerzetesrend Kolostora.
 163. 1992. augusztus 18-23. Referátum. Magyarok III. Világtalálkozója, Határon Túli Magyarság Fóruma. Budapest, Szentháromság tér 6. Korvin terem.
 164. 1992. augusztus 18-25. Az európai dezintegráció hatása a közép- és kelet-európai nemzeti közösségekre. PEOPLE’S ACADEMY FOR MINORITES Alapítvány. Budapest.
 165. 1992. augusztus 19-21. „A magyarságtudat mentálhigiénéje”. II. Magyar Pszichiátriai Fórum. A Magyarok III. Világkongresszusa. Szentendre. Pestmegyei Művelődési Központ.
 166. 1992. augusztus 23. Autonómiatörekvések és esélyek, stratégiák. KENF értékelő ülés. Budapest
 167. 1992. szeptember 19-20. Kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat. Az Ausztriai Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. Kismarton.
 168. 1992. október 3. Előkészületek a bécsi közép-európai konferenciára. KENF koordinációs ülés. Budapest.
 169. 1992. október 17. Bevezető előadás. A Vox Humana Emberbaráti Szolgálat alakuló gyűlése. Ada, városháza díszterme.
 170. 1992. október 30. Az MVSZ Kárpát-medencei Régiója Titkárságának kialakítása. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 171. 1992. november 2-3. A VMDK autonómiakoncepciója a Carrington-terv alapján. „A kisebbségi önrendelkezés lehetőségei Kelet-Közép-Európában, a Carrington-dokumentum alapján”. Nemzetközi konferencia. Batthyány Lajos Alapítvány, Budapest.
 172. 1992. november 13-14. Magyar kisebbségek útja a közös Európába. Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Magyar Intézet. 5. tudományos tanácskozása. Felsőőr (Oberwart)
 173. 1992. november 16. NGO státusz. KENF koordinációs ülés. Budapest.
 174. 1992. november 28. A Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 175. 1992. november 29. A magyarság helyzete a Kárpát-medencében. MVSZ Választmányi ülés. Budapest.
 176. 1993. január 16. Nemzeti közösség - közéleti elkötelezettség. A VMDK képviselőinek tanácskozása. Ada, művelődési otthon.
 177. 1993. január 30. Beszámolók a kárpát-medencei és a nyugati szórványmagyarság helyzetéről. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 178. 1993. február 11-12. Magyar tudományosság a környező országokban. Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság. Határainkon Kívüli Magyar Tudományosságot Koordináló Albizottság, Budapest, Nádor u. 18.
 179. 1993. február 13. A Magyarok Világszövetsége Népegészségügyi Társasága közgyűlését előkészítő bizottság ülése. MVSZ székház, Benczúr u. 15.
 180. 1993. március 12-22 között a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének meghívására előadókörúton vettem részt Svédországban, amelynek során a vajdasági magyarok helyzetéről és önszerveződéséről tartottam előadásokat. Március 12. péntek. Ljungby. Svédország.
 181. 1993. március 13. szombat. Jönköping, Svédország.
 182. 1993. március 14. vasárnap. Magyar Ház. Stokholm. Svédország.
 183. 1993. március 17. szerda. Văsterăs. Svédország.
 184. 1993. március 18. csütörtök. Kumla. Svédország.
 185. 1993. március 20. Göteborg. Svédország.
 186. 1993. március 21. Lund. Svédország.
 187. 1993. március 27. „Vállalkozó Magyarok Világszövetsége”. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 188. 1993. március 28. Svédországi beszámoló. A nincstelenség ideje. A Vox Humana elnökségi ülése. Mohol, plébánia hivatal.
 189. 1993. április 1. A magyarság helyzete a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. MVSZ választmányi ülés, Budapest.
 190. 1993. április 14. A segítségre szorulók támogatásáért. A Vox Humana Emberbaráti Szolgálat adai helyi szervezetének alakuló gyűlése. Ada, II. Helyi Közösség.
 191. 1993. április 17-18. Az MVSZ szellemi programtervezete. A külföldön élő magyarok részvételi lehetősége az 1994-es magyarországi választásokon. MVSZ választmányi ülés. Plenáris ülés a Kereszténydemokrata Néppárt székházában. Budapest, XII. Nagy Jenő u. 5.
 192. 1993. április 22-24. A Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar rehabilitációs Társaság, a Magyar Psychiátriai Rehabilitációs Egyesület és a Pomázi Munkaterápiás Intézet tudományos ülése. Pomáz - Szentendre.
 193. 1993. április 24-25. A Kárpát-medencei autonómiatervezetek. A koncepciók elemzése és egyeztetése. Az Európai Népcsoportok Föderalista Uniója, a Közép-Európai Népcsoportok Fóruma, Magyarok Világszövetsége által rendezett tanácskozás. Budapest, MVSZ székháza.
 194. 1993. május 1. Levél a szerb kormányhoz. VMDK elnökségi ülés. Ada, felszabadulás tér 11.
 195. 1993. június 5. A magyar nyelvű tájékoztatás elsorvasztása. A kárpát-medencei kisebbségek helyzete. Vajdaság. MVSZ székháza, Budapest.
 196. 1993. június 6. Nemzetpolitika stratégia az MVSZ-ben. Az MVSZ és a KENF kerekasztal-megbeszélése. A nemzetpolitikai munkacsoport alakuló ülése. Budapest, MVSZ székháza.
 197. 1993. június 12. A Vajdasági Magyar Közszolgálati Televízió létrehozására irányuló kezdeményezés. VMDK elnökségi ülés, Ada, Felszabadulás tér 11.
 198. 1993. június 19. A helyi közösségek jövője. VMDK székháza, Felszabadulás tér 11.
 199. 1993. június 26. Oktatási kérdések. Aktuális politikai kérdések. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 200. 1993. július 10. A Vox Humana magyarországi képviselete. Meghatalmazás Kovács Miklós és Apró István részére. Vox Humana Igazgatóbizottsági ülés, Mohol, plébánia hivatal.
 201. 1993. július 17. Gazdasági program. Politikai beszámolók. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 202. 1993. július 22-24. Határozottabb fellépéssel rendezhető a kisebbségi kérdés. Az RMDSZ és a VMDK együttműködési megállapodása. Az RMDSZ meghívására Kolozsváron és Marosvásárhelyen tett látogatások.
 203. 1993. július 31. Nemzetközi kisebbségi konferencia előkészítése. KENF ülés. Budapest. Normafa étterem.
 204. 1993. augusztus 1. Nemzetpolitikai stratégia kidolgozása. MVSZ-KENF tanácskozás. Budapest, Benczúr u. 15.
 205. 1993. augusztus 29. Ösztöndíjak. Politikai helyzet. Kanizsai Írótábor. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 206. 1993. szeptember 4. (de. 10 óra) Egészségügyi helyzet. Gyógyszerhiány. A Vox Humana Egészségügyi Szakbizottságának tanácskozása. Mohol. Plébánia hivatal.
 207. 1993. szeptember 4. Állásfoglalás az állami ösztöndíjak ügyében. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 208. 1993. szeptember 5. Alapszabály módosítása. A közgyűlés és a konferencia előkészítése. Közép-európai Népcsoportok Fóruma, Budapest, Bem tér 3. MDF székháza.
 209. 1993. szeptember 7. KENF. EDU. Vuk Drašković budapesti látogatása. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 210. 1993. szeptember 11. A magyarság helyzete a Kárpát-medencében. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 211. 1993. szeptember 18. Az állami ösztöndíjak ügyének rendeződése. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 212. 1993. szeptember 26. VMDK óbecsei-törökbecsei körzeti szervezetének évi közgyűlése. Óbecse, Nagy István Otthon nagyterme.
 213. 1993. október 3-6. I. Külhoni Magyar Sajtótalálkozó. Hotel Benczúr. Budapest, VI. ker. Benczúr u. 35.
 214. 1994. október 4. MVSZ KENF munkacsoportjának ülése. Budapest, Benczúr u. 15.
 215. 1993. október 9. A vajdasági magyarság segélyezése. Parlamenti helyek. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 216. 1993. október 14. „Téli remény”. Tanácskozás a magyar külügyminisztériumban a vajdasági magyarság segélyezéséről. Munkacsoport létrehozása. Budapest.
 217. 1993. október 16. Erdély jelene és jövője. A vajdasági magyarok helyzete. Az Erdélyi Szövetség Heves Megyei Szervezetének rendezvénye. Eger.
 218. 1993. október 23. (de. 10 óra) Új tagozatok. Szakbizottsági beszámolók. Vox Humana Igazgatóbizottsági ülése. Mohol, plébánia hivatal.
 219. 1993. október 23. A magyar tájékoztatás és a Forum-ház kérdése. VMDK elnökségi ülés. Ada, felszabadulás tér 11.
 220. 1993. október 30. Hazai körkép. Sydney, punchbowli Magyar Ház.
 221. 1993. október 31. A történelem sodrában. Szent Korona Társaság, Sydney.
 222. 1993. november 6. Délvidéki Magyar Szövetség, Sydney.
 223. 1993. november 6. Vajdasági helyzetkép. Sydney, S. B. S. - rádió.
 224. 1993. november 7. A délvidéki magyarság megpróbáltatásai. Délvidéki Magyar Szövetség, Melbourne.
 225. 1993. november 7. A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. Az SBS Rádió melbourne-i stúdiója. A beszélgetést Ámon Antal vezette.
 226. 1993. november 18. Közép- és kelet-európai változások. A VMDK Sydneyi szervezetének rendezvénye. Sydney.
 227. 1993. november 23. A vajdasági magyarság helyzete és politikai küzdelme. George Seitz parlamenti képviselő meghívására helyzetismertetés Victoria állam parlamentjében. Melbourne.
 228. 1993. november 27. A hit megtartó ereje. Fehér István lelkipásztor meghívására előadás a melbourne-i adventista egyházi gyülekezetben. Melbourne.
 229. 1993. november 28. A vajdasági magyarság önszerveződése. A Victoriai Magyar Társadalmi Szervezetek Szövetségének rendezvénye. Magyar Központ Ifjúsági Terme, Melbourne.
 230. 1993. december 4. A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. A geelongi Szent László Egyesület felkérésére előadás a Corio Hallban. Geelong.
 231. 1993. december 9-én. A kisebbségek helyzete. A melbourne-i 3ZZZ Rádió stúdiója. A beszélgetést Orosz Marika vezette.
 232. 1993. december 12. A Dél-Ausztráliai Magyar Klub meghívására előadás Magyar Házban. Adelaide.
 233. 1994. január 3. A Vox Humana tevékenységének értékelése. VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér.
 234. 1994. január 7. Határkérdés. Offenzív vagy defenzív politikát?VMDK elnökségi ülés. Ada, Felszabadulás tér 11.
 235. 1994. január 15. (de. 9,30 óra) Rendkívüli évi közgyűlés. Zenta. Munkásegyetem épülete, Petar Drapšin u. 18.
 236. 1994. január 15. FIDESZ küldöttség Adán. II. Helyi Közösség nagyterme.
 237. 1994. január 17. Az 1993-as évi tevékenység áttekintése. A Vox Humana Ellenőrző Bizottsági ülése. Mohol, plébánia hivatal.
 238. 1994. január 28-29 A magyarság helyzete a Kárpát-medencében. Miféle bűnökért lakol a délvidéki magyarság?MVSZ székháza, Budapest.
 239. 1994. február 7. A Vox Humana működési szabályzatának kidolgozása. A segélyszervezetnek Vajdaságban hetvenkét tagozata van. Vox Humana Igazgatóbizottsági ülés. Mohol, plébánia hivatal.
 240. 1994. február 12. Az egyház és a politika között. Vékás támadása a szerb sajtóban az egyház és a Vox Humana ellen. (Između crkve i politike. Denvnik, 1993. 02. 03.). Danyi László plébános válasza. Vox Humana Igazgatóbizottsági ülése. Mohol, plébánia hivatal.
 241. 1994. március 12. A Téli remény segélyakció mérlegének megvonása. Jeszenszky Géza külügyminiszter úr és a Vox Humana vezetőinek találkozója Moholon. Plébánia hivatal.
 242. 1994. március 16. Beszámolók. Javaslat a magyar Segélyszolgálat Alapítvány létrehozására. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 243. 1994. április 3. Kapcsolatteremtés. A Magyar Vöröskereszt küldöttsége Moholon. Plébánia hivatal.
 244. 1994. április 8. A magyarság helyzete a Kárpát-medence országaiban. Szétszóratásban. MVSZ elnökségi ülés. Benczúr u. 15. Budapest.
 245. 1994. április 9. Országos tanácsok alakítása. Kárpát-medencei választmányi tagok régióülése. Budapest, Benczúr u. 15.
 246. 1994. április 15. A Vox Humana elleni politikai támadások. Igazgatóbizottsági tanácskozás. Mohol, plébánia hivatal.
 247. 1994. április 29-30. Autonómiák. Brüsszeli kisebbségi iroda. Közép-Európai Népcsoportok Fóruma és az Interconfessió Alapítvány tanácskozása. Budapest.
 248. 1994. május 3. Májusi számadás ’94. Budapest, Kossuth Klub.
 249. 1994. május 4. Hogyan tekint az NDSZ a határon túli nemzetrészekre és az államközi szerződésekre? Veszprém. A Nemzeti Demokrata Szövetség közgyűlése.
 250. 1994. május 8. A vajdasági békeaktivisták III. találkozója. Tóthfalu.
 251. 1994. május 10. Mérlegen az eddigi munka. A Vox Humana Emberbaráti Szolgálat tanácskozása. Mohol, plébánia hivatal.
 252. 1994. május 12. Az MVSZ országos tanácsinak megalakítása. Beszámoló az MVSZ választmányi üléséről. Tanácskozás a Világszövetségről. Zenta, városháza zöldterme.
 253. 1994. május 14. Bevezető előadás.   1.)  Új magyar érdekszövetség megalakítása. 2.) a VMDK-hoz való viszonyulás. Tanácskozás. Zenta, Kertek III. Helyi Közösség kisterme.
 254. 1994. május 18. A Vajdasági Magyar Szövetség létrehozására irányuló kezdeményezés. Tóthfalu. Plébánia hivatal.
 255. 1994. május 24. Új érdekszervezetre van szükség. Kezdeményezők csoportja. Palics, szakszervezeti villa.
 256. 1994. május 25. A VMDK-n belüli platformosodás kérdése. Tóthfalu, Plébánia hivatal.
 257. 1994. május 31. Az új szervezet előkészítése. Palics, szakszervezeti villa.
 258. 1994. június 1. A VMDK adai Polgári demokratikus Szárnyának kezdeményező ülése. Ada, II. Helyi Közösség nagyterme.
 259. 1994. június 12. Az új szervezet programminimuma. VMSZ előkészítő ülés. Zenta, Kertek Helyi Közösség.
 260. 1994. június 13. A vajdasági magyarság körében előállt helyzetről. Politikai elképzelések. Szabadkai püspökségen tett látogatás. Püspöki hivatal, Szabadka.
 261. 1994. június 18. Vitaindító. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alakuló közgyűlése. Zenta, Városháza díszterme.
 262. 1994. június 22. A kutatási projektumok véglegesítése. Magyarságkutató Tudományos Társaság II. ülése. Szabadka, Népkör I. emeleti kisterem.
 263. 1994. június 30. Bejegyzés, infrastrukturális kérdések, működési feltételek megteremtése. VMSZ elnökségi ülés. Palics, volt szakszervezeti villa.
 264. 1994. július 21. Észrevételek és javaslatok a magyar kormányprogram határon túli magyarokkal foglalkozó részéhez. VMSZ tanácsa. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 265. 1994. július 22. Memorandum. Észrevételek a magyar kormány határon túli magyarokkal foglalkozó részéhez. A FUEV-be tömörülő határon túli magyar szervezetek szigligeti összejövetele. Szigliget.
 266. 1994. július 11-25. Önérvényesítés - önmegvalósítás. Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor. Temerin.
 267. 1994. augusztus 10. Szakbizottságok kinevezése. A VMSZ elnökségi ülése. Palics, volt szakszervezeti villa.
 268. 1994. szeptember 10. Machiavellisztikus politika érvényesül a kisebbségek körében is. A magyarok és az MVSZ helyzete egyes országokban. Főtitkárválasztás. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 269. 1994. szeptember 14. Tabajdi Csaba közvetítési kísérlete a VMSZ és VMDK között. VMSZ elnökségi ülés.
 270. 1994. október 6. Az 1994-es évkönyv szerkesztése és megjelentetése. A kutatási terv pontosítása. Magyarságkutató Tudományos Társaság ülése. Szabadka, Age Mamužića 13/II. Kosztolányi Dezső Színház helyisége.
 271. 1994. október 20. Önkárosító magatartásformák. „A magyar nép betegségei. ”c. tudományos tanácskozás. Magyar Egészségügyi társaság. Budapest, Semmelweis u. 1 - 3.
 272. 1994. október 21-22-23. A világban működő magyar szervezetek képviselőinek felszólalása. Alapszabály módosítás. MVSZ küldöttgyűlés. Budapest.
 273. 1994. november 4. Vajdaság betelepítése. Szervezeti kérdések. VMSZ elnökségi ülés. Ada, II. Helyi Közösség nagyterme.
 274. 1994. november 10. Küldöttközgyűlésre készített beszámolók. MVSZ JOT, Zenta, Városháza zöldterme.
 275. 1994. november 19. Az önszerveződés buktatói. Magyar paradigma és posztmodern jövő c. tanácskozás. Interconfessió Társaság, Temesvár. A rendezvény színhelye: Brassai Sámuel Líceum és az Erdélyi Unitárius Püspökség díszterme. Kolozsvár.
 276. 1994. december 16 - 17. „Divide et domine!”. Erőszakos betelepítések a Délvidéken. MVSZ tanácskozás a magyar nemzet állapotáról. Nagyvárad.
 277. 1994. december 21. Szerbia új területrendezési terve. A VMSZ munkatervezetének megvitatása és elfogadása. VMSZ tanácsának 2. ülése. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 278. 1995. január 12. Az önkormányzatok időszerű kérdései. A VMSZ bemutatkozásainak tervezete. VMSZ 7. Elnökségi ülése. Topolya, polgármesteri hivatal.
 279. 1995. január 13-14. Az MVSZ stratégiája. A nemzeti színház ügye. . MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 280. 1995. január 27. A VMSZ gazdasági programjának megvitatása. A VMSZ 8. elnökségi ülése. Kishegyes, polgármesteri hivatal.
 281. 1995. február 17. A VMSZ elnökségének állásfoglalása az autonómia kérdésében. MVSZ elnökségi ülés. Becse, polgármesteri hivatal.
 282. 1995. március 3. Az államszerződések és a kisebbségek önrendelkezési törekvései. Állásfoglalás az alapszerződések kérdésében c. tanácskozás. Egyeztető értekezlet a szlovákiai, kárpátaljai, romániai, vajdasági, horvátországi és szlovéniai magyar szervezetek képviselőivel. MVSZ- tanácskozás. Budapest, Benczúr utca 15.
 283. 1995. március 25. Öngyilkosságok a Vajdaságban. „A magyar nép betegségei. ”c. -  egyeztető értekezlet. Magyar Egészségügyi társaság. Budapest, Semmelweis u. 1 - 3.
 284. 1995. április 14. Az autonómiával kapcsolatos javaslatok megfogalmazása. A VMSZ autonómiakoncepciójának kidolgozásával foglalkozó bizottság ülése. Szabadka, Ante Mamužića 3.
 285. 1995. április 21. Elnöki tanácsadó testület létrehozása. A választmányi ülés megbeszélése. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 286. 1995. április 21-22- 23. Magyarságtudat és nemzeti stratégia. Az MVSZ Választmányának plenáris ülése, Budapest.
 287. 1995. április 28. A közgyűlés előkészületei. Az autonómiával kapcsolatos javaslatok. VMSZ elnökségi ülés. Zenta, polgármesteri hivatal.
 288. 1995. május 6. A vajdasági magyarság politikai helyzetének értékelése. Platform bizottság kezdeményezése. Zenta, városháza díszterme.
 289. 1995. május 19 - 20. „Törekvések és esélyek a kisebbségi érdekérvényesítésben. ” c. nemzetközi konferencia. Project on Etnic Relations és a Miniszterelnöki Hivatal Határon Túli Magyarok Hivatala. Budapest.
 290. 1995. május 27. A jövőbe vetett reménnyel egy új szövetségért. Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Nemzeti Keresztény Tömörülésének alakuló közgyűlése. Zenta, városháza díszterme.
 291. 1995. május 31. A szakértői bizottság autonómiakoncepcióval kapcsolatos javaslatai. Közgyűlési előkészületek. Palics, a volt szakszervezeti villa.
 292. 1995. június 1 - 3. Nemzeti kisebbségek és az európai biztonság. Kollektív jogok és autonómia. A békeszerződések és a nemzeti közösségek Európában c. konferencia. MVSZ székház, Budapest. Semmelweis u. 1-3.
 293. 1995. június 17. (de. 10 óra) Program és alapszabály-tervezet megvitatása. A Vajdasági Magyar Szövetség tisztújító közgyűlése. Szabadka, községi képviselőtestület épületében. Lazar Nešić u. 1. szám.
 294. 1995. június 27. A VMDK pártközi együttműködésre vonatkozó javaslatáról. VMSZ elnökségi ülés. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 295. 1995. június 29. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 296. 1995. június 30. Az anyanyelvi oktatás helyzete és intézményrendszere. A Kárpát-medencei régió magyar művelődésügye. MVSZ elnökségi ülés. Ungvár. Ukrajna.
 297. 1995. július 14. A vajdasági magyarság helyzetének ismertetése. Vendéglátó: a Magyar Demokrata Fórum Csongrád Megyei Szervezete. Szeged, városháza vendégháza.
 298. 1995. július 29 - 30. Nemzetstruktúra és nemzettudat. Magyar paradigmákc. konferencia. SMIKK Tanulmányi Napok. Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, az Interconfessió Társaság és Vörösmarty Társaság. Székesfehérvár.
 299. 1995. augusztus 4. Állásfoglalás a VMDK tanácsának határozatával kapcsolatban. VMSZ elnökségi ülés. Palics, volt szakszervezeti villa.
 300. 1995. szeptember 11 - 12. Tépelődés a magatartáskutatás nehézségeiről és napjaink balkáni rémtörténetéről. ETIOLÓGIA - MINDENNAPI TUDAT - PSZICHOLÓGIA interdiszciplináris konferencia. A Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi - Pszichológiai Szakbizottsága és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológiai Tanszéke. Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged.
 301. 1995. szeptember 16 - 17. Új magyar paradigma. A magyar médiastratégia a III. évezred küszöbénc. konferencia. Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, Interconfessió Társaság. Zenta, a városháza díszterme.
 302. 1995. szeptember 18. Tájékoztató a Göncz Árpádnál, a Magyar Köztársaság elnökénél tett látogatásról. A VMSZ elnökségi ülése. Zenta, polgármesteri hivatal.
 303. 1995. október 14. Nyelv és lélek tájainkon. Nyelvművelésünk múltja és távlatai c. tudományos tanácskozás. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada. Városháza díszterme.
 304. 1995. október 17. Politikai helyzetértékelés. AVMSZ tanácsának ülése. Ada, polgármesteri hivatal.
 305. 1995. október 21 - 22. Háborús fenyegetettségben. A Magyar Mentálhigiénés Szövetség II. országos konferenciája és közgyűlése. Létkérdések: szorongás és egzisztencia. Egyes léthelyzetek és hivatáscsoportok egzisztenciális veszélyeztetettsége és szorongásszínje, mint az értelmes cselekvés akadálya. Zalaegerszeg, Helyszín: Népjóléti Képzési Központ.
 306. 1995. november 13. Az autonómiakoncepció kidolgozásának menete. A magyar iskolahálózat tervének kidolgozása. Konzultációs megbeszélés. VMSZ szabadkai hivatala.
 307. 1995. december 4. Szervezeti kérdések. A VMSZ elnökségi ülése. Palics, volt szakszervezeti villa.
 308. 1995. december 8-9. Az MVSZ külügyi stratégiája. Bécs. Az MVSZ kihelyezett ülése. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, Invalidstrasse 11-12. Bécs.
 309. 1995. december 21. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) autonómiakoncepciójának megvitatása és véglegesítése. VMSZ központi hivatalában, Szabadka, Age Mamužića 13/II.
 310. 1995. december 22. Az autonómia bizottság által javasolt autonómiakoncepció megvitatása. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 311. 1996. január 18. Megállapodás-tervezet a vajdasági magyarok önszerveződésének alapjairólcímű dokumentum megvitatása és elfogadása. A VMSZ tanácsának ülése. Zenta, Magyar Ház, Népi forradalom u. 15.
 312. 1996. január 23. A szakbizottságok programjainak megvitatása. VMSZ elnökségi ülés. Kishegyes, polgármesteri hivatal.
 313. 1996. február 22. A politikai marketing bizottság programterve. A VMSZ marketing bizottságának II. ülése. Szabadka, Age Mamužića 3.
 314. 1996. március 1. Az autonómiakoncepciók körüli történések. VMSZ elnökségi ülés, Becse, polgármesteri hivatal.
 315. 1996. március 2. - 1996. május 24. Személyiségtípusok és a társadalmi magatartásformák. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán „Önépítés és nyitottság” címen meghirdetett új pedagógus-továbbképzési program keretében meghívott előadóként előadásokat tartottam.
 316. 1996. április 12 - 13. A vajdasági magyarság helyzete és jövőbeni kilátásai. MVSZ kihelyezett ülése. Szabadka, városháza díszterme.
 317. 1996. április 27. A Miniszterelnöki Hivatal tájékoztatója az elszámolásra vonatkozóan. Az MVSZ elnökségének 14. ülése. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 318. 1996. május 24 - 26. „Új magyar paradigma” c. tanácskozás. Interconfessió Társaság (Temesvár), Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár. Szent István Művelődési Ház.
 319. 1996. június 15 -16. A magyarságtudat állapotáról. A III. évezred kapujában. c. nemzetstratégiai tanácskozás. Budapest, Kongresszusi Központ.
 320. 1996. június 15 -18. Tézisek egy új nemzeteszmény megteremtéséhez. Az MVSZ nemzetépítő stratégiája. Magyarok IV. Világkongresszusa. Budapest.
 321. 1996. június 18. Tájékoztató Csubela Ferenc, volt elnök halálának körülményeiről. Tájékoztató a DMA ügykezeléséről. Az MVSZ elnökségének 16. Ülése. Topolya, helyi közösség tanácsterme. Rde Končar u. 44.
 322. 1996. június 29. Választások ’96. VMSZ tanácskozás. Szabadka.
 323. 1996. július 17. Választási program. Helyzetértékelés. VMSZ elnökségi ülés. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 324. 1996. augusztus 10. Az ifjúság kékmadara. A Vajdasági Fiatalok (VIFO) találkozója. Ada, színházterem.
 325. 1996. augusztus 16. Mandátumok elosztása. MVSZ Kárpát-medencei Régió tanácskozása. MVSZ székháza, Benczúr u. 15.
 326. 1996. augusztus 21-22. Beszámoló a vajdasági magyarság helyzetéről. A Magyarok IV. Világkongresszusa. Budapest. Kongresszusi központ.
 327. 1996. augusztus 24. Lakossági fórum. Dr. Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnökének adai látogatása. Ada, művelődési központ színházterme.
 328. 1996. augusztus 27. A román-magyar alapszerződésről. VMSZ elnökségi ülés. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 329. 1996. augusztus 30. Együttes fellépés a választásokon. A VMSZ adai választási gyűlése. Ada, községi képviselőtestület díszterme.
 330. 1996. szeptember 12. A határon túli magyar közösségek helyzete. Az MVSZ JOT küldöttközgyűlése. Magyar Ház, Zenta.
 331. 1996. szeptember 20 - 22. A nemzettudat károsodásáról. „Szárszó ‘96 - Budapesten”. A Közép-Európa és a nemzeti kisebbségek jövője c. tanácskozás, Budapest, XII. Alkotás u. 44.
 332. 1996. szeptember 25. Választási előkészületek: politikai marketing és propaganda. A VMSZ Marketing Bizottságának ülése. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 333. 1996. október 11 - 12. Egy interetnikai kutatási program körvonalazása. A temesvári Szórvány Alapítvány és adai Selye-Szabó Stresszkutató Intézet egyeztető tanácskozása. Ada.
 334. 1996. október 25-27. Tisztújítás. Alapszabály-viták. Elnökhelyettesi tisztség és Védnöki Testület létrehozása. Az MVSZ küldöttgyűlése. Budapest.
 335. 1996. december 14. Megmérettetés. 1996 novemberében Kis-Jugoszláviában megtartott választások értékelése. MVSZ székház, Budapest.
 336. 1997. január 3. A Tartományi Képviselőház január 9-e alakuló ülésével kapcsolatos teendők. VMSZ elnökségi ülés. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 337. 1997. január 25. A régió költségvetése és az országos tanácsok működtetése. Az MVSZ kárpát-medencei országos tanácsai elnökeinek tanácskozása. Budapest, Magyar Ház, Semmelweis u. 1-3.
 338. 1997. február 7. Közvita. Az adai választási eredmények elemzése. A VMSZ központi irodájának szervezésében megrendezett tanácskozás. Ada, községi képviselőtestület kisterme.
 339. 1997. február 14. Magyarságtudat és nemzeti stratégia. Az MVSZ Ideiglenes Stratégiai Bizottsága munkatervének elfogadása. Budapest, Benczúr u. 15. Elnöki tárgyaló.
 340. 1997. február 15-16. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 341. 1997. február 22. A közgyűlésre kerülő dokumentumok előkészítése. VMSZ tanácsának ülése. Zenta. Városháza.
 342. 1997. március 4. A március 15-ei ünnepség előkészítése. A zentai önkormányzatban előállt helyzet. VMSZ tanácsának 9. ülése. Palics, szabadkai önkormányzat vendégháza.
 343. 1997. március 6. Beszámoló az MVSZ elnöksége február 15-16-i üléséről. Jelölések a Védnöki testületbe. Folyó ügyek: zárszámadás, költségvetés, munkaprogram elfogadása. MVSZ JOT bővített tanácsülés. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 344. 1997. március 20. A tanács ülésének előkészítése. A VMSZ elnökségi ülése. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 345. 1997. április 2. A KDT alapszabályának és programjának elfogadása. A Kereszténydemokrata Tömörülés küldöttgyűlése. Zenta, MVSZ JOT székháza, Népi forradalom u. 15.
 346. 1997. április 3. (de. 10,30) Előkészületek a Stratégiai Bizottság megválasztására. Az Ideiglenes Stratégiai Bizottság ülése. MVSZ Benczúr utcai székháza, félemelet, az elnökhelyettesi iroda.
 347. 1997. április 3. (du. 13 óra) Az MVSZ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. Az MVSZ Védnöki testületére vonatkozó javaslatok. Az MVSZ elnökségének ülése a frissen felújított Benczúr utcai székházban.
 348. 1997. április 5-6. A Kárpát-medencei Régió cselekvési terve. MVSZ Választmányi ülése. Budapest, Benczúr u. 15.
 349. 1997. április 6. (13 óra) A Magyarok Világszövetsége Nemzetstratégiai Bizottságának alakuló ülése. Budapest, Benczúr u. 15.
 350. 1997. április 9. Beszámoló az MVSZ Választmányi üléséről. Az MVSZ JOT székházának működtetése. Az MVSZ JOT tanácsának ülése. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 351. 1997. április 11 - 12. Az identitás színeváltozásai. Kisebbség - szórvány. A határtalan kultúra dimenziói. Nemzetközi tudományos konferencia. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának Neveléstudományi - Pszichológiai Szakbizottsága. A SZAB székházában. Somogyi u. 7.
 352. 1997. április 18. A VMSZ adai helyi szervezetének alakuló közgyűlése. Ada, községi képviselőtestület tanácsterme.
 353. 1997. április 22. A VMSZ képviselőcsoportok viselkedési szabályai. A VMSZ elnökségének 30. kibővített ülése. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 354. 1997. május 9. Lelkiállapot és médiapolitika. Most a holnapért”. Népesedési- és családpolitikai konferencia. Budapest, Bem tér 3. III. emeleti nagyterem.
 355. 1997. május 14. Elnöki beszámoló. Cselekvési program ismertetése. Az MVSZ JOT küldöttközgyűlése. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 356. 1997. május 16. Előkészületek a köztársasági választásokra. Az MVSZ tanácsának 10. ülése. Palics, szabadkai önkormányzat vendégháza.
 357. 1997. május 17. Közösségi érdek - közösségi cselekvés. Elvi szempontok nemzeti stratégiánk kialakításához. Nemzeti megmaradásunk stratégiája c. tanácskozás. Szabadka, Népkör.
 358. 1997. május 18. A vajdasági magyarság jövője. MVSZ kihelyezett ülése. Szabadka. Városháza.
 359. 1997. május 22. A zentai önkormányzatban előállt helyzet. VMSZ elnökségi ülés. Zenta, városháza zöldterme.
 360. 1997. május 27. Állásfoglalás a zentai önkormányzatban előállt helyzetről. VMSZ elnökségi ülés. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 361. 1997. június 27. Helyzetelemzés. VMSZ adai helyi szervezete. Ada, községi képviselőtestület étterme.
 362. 1997. július 5. (12 óra). Rövid- és hosszú távú stratégiai javaslatok. Előterjesztés: A világmagyarságról készítendő helyzetelemzés. MVSZ Stratégiai Bizottság. Komárom-Esztergom megyében, Neszmély községben.
 363. 1997. július 5. Megvalósítható önkormányzatiság a Kárpát-medencében. A Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei önkormányzati konferenciája. Komárom-Esztergom megyében, Neszmély községben.
 364. 1997. július 10. Választási előkészületek. VMSZ választási bizottságának első ülése. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 365. 1997. július 11. A csíksomlyói elnökségi ülés megakadályozása. Az MVSZ rendkívüli elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 366. 1997. július 12-13. Az MVSZ megalakulása 60. évfordulójának előkészítése. A Világlap helyzete. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 367. 1997. július 25. A választási kérdések. Állásfoglalás. VMSZ tanácsának 12. ülése. Palics, a szabadkai önkormányzat vendégháza.
 368. 1997. augusztus 4. Működési gondok. Zenta KKT Végrehajtó Bizottsága felmondása, illetve határozata az új bérleti díjra vonatkozóan. MVSZ JOT tanácsának bővített ülése. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 369. 1997. augusztus 14. Állásfoglalás a szerbiai választásokon való részvételről. Képviselőjelöltek listájának véglegesítése. Koalíciós tárgyalások. A VMSZ tanácsának 13. bővített ülése. Palics, önkormányzat vendégház.
 370. 1997. augusztus 30. A VMSZ évi közgyűlése. Szabadka, a községi képviselőtestület nagyterme. Layar Nešić tér 1.
 371. 1997. szeptember 9. A VMSZ köztársasági képviselőjelöltjeinek bemutatkozása. Lakossági fórum. Ada, községi képviselőtestület díszterme.
 372. 1997. szeptember 12-13. Helyzetelemzés a vajdasági magyarságról. A politikai önszerveződés hiányosságai. MVSZ szakértői tanácskozás, Dunaszerdahely.
 373. 1997. szeptember 23-24. Civil részvétel és globalizáció: partnereink bevonása. A CIVICUS II. közgyűlése. Budapest, MSZOSZ-székház, Dózsa György út 84/A.
 374. 1997. szeptember 24. Beszámoló a dunaszerdahelyi tanácskozásról. A Magyar Ház bérleti jogviszonyának kérdése. MVSZ JOT bővített ülése. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 375. 1997. szeptember 25. Tárgyalások az új önkormányzat képviselőivel a Magyar Ház további használatáról. Az MVSZ JOT ülés. Zenta, Magyar Ház, Népi forradalom u. 15.
 376. 1997. szeptember 30. Személyi kérdések. Az ügyintéző munkaviszonyának megszüntetése. MVSZ JOT elnökségi ülés. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 377. 1997. október 5. A vajdasági etnikumok szenvedéstörténete századunkban. Centrál Kör. Nyitott egyetem. A Művelődés-közéleti Vándoregyetem Szimpóziuma, Szabadka - Ada.
 378. 1997. október 16. Zenta Község Képviselő Testülete Végrehajtó Bizottságának és az MVSZ JOT képviselőinek tanácskozása a Magyar Ház használatáról. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 379. 1997. október 17 -19. Az etnikumok közötti kapcsolatok történelmi és társadalomlélektani vonatkozásai. International Scientific Conference, Country Council Hall. Confidence-Building Measurment Program, Council of Europe, Strasburg. Diaspóra Alapítvány, Temesvár.
 380. 1997. október 23. Tanácskozás Magyarország NATO- és Európai Uniós csatlakozásáról, különös tekintettel a környező országokban élő magyar közösségek érdekeire. Magyarok Világszövetsége, Budapest, Benczúr u. 15.
 381. 1997. november 8-9. Magyarország Európai Uniós csatlakozásaés a határon túli magyarság. MVSZ Stratégiai Bizottsági ülés. Budapest, Benczúr u. 15. Elnöki tárgyaló.
 382. 1997. november 15. Vajdaság: A szellemi élet újjászervezésének intézményes feltételeiről. A nyugati szórványmagyarság anyanyelvi oktatásának helyzete. Előterjesztés az MVSZ 1998-as programtervéhez. MVSZ székház, Budapest.
 383. 1997. december 11. A Világszövetség folyó ügyei. A Magyar Ház kérdése. MVSZ JOT ülés. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 384. 1998. január 23. Az MVSZ Kárpát-medencei régiója 1997-es cselekvési programjának teljesítése. Az 1998-as évre szóló programterv. Kárpát-medencei Régió tanácskozás. Budapest, Benczúr u. 15.
 385. 1998. január 24. Velünk vagy nélkülünk. Az MVSZ és a 98-as választások. A „nemzeti minimum”. Külügyi beszámoló. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 386. 1998. február 10. Aktuális politikai kérdések. A VMSZ tanácsának bővített ülése. Ada, községi képviselőtestület díszterme.
 387. 1998. február 20. Szervezeti kérdések. A VMSZ adai helyi szervezetének tanácsülése. I. Helyi Közösség, Rade Popović utca 4.
 388. 1998. február 27. A közösségszerveződés kínjai. A Kisebbségi létértelmezések című könyv bemutatója. Szabad Líceum, Szabadka.
 389. 1998. március 3. Vízió és valóság. A kárpát-medencei magyarság oktatási chartája. MVSZ székház, Budapest.
 390. 1998. március 12. Szervezeti kérdések. A VMSZ adai helyi szervezetének tanácsülése. A VMSZ helyi irodája, Lenin u. 48.
 391. 1998. március 18. Előkészületek az áprilisi választmányi ülésre. Ügyvitel. MVSZ JOT ülés. Magyar Ház, Zenta, Népi forradalom u. 15.
 392. 1998. április 1. Kisebbségi létértelmezések. Szerzői est a Szarvas Gábor Könyvtár előadótermében. Ada.
 393. 1998. április 3. A választmányi ülés előkészítése. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 394. 1998. április 3-5. Az MVSZ stratégiai kérdései. Regionális gondok. Szolidaritási nyilatkozat. MVSZ választmányi ülés. Budapest, Magyarok Háza, Semmelweis u. 1-3.
 395. 1998. április 20 - 21. Új utak a Kárpát-medence civil szervezeteinek együttműködésében. Pro Professione Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság. MTA Politikai Tudományok Intézete. Budapest.
 396. 1998. június 20-21. A határon túli magyarok státusának kérdése. Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága. Budapest, Benczúr u. 15.
 397. 1998. július 15. Állásfoglalás a Világszövetség megújulásáról. Előkészületek a küldöttgyűlésre. MVSZ JOT bővített tanácsülés. Zenta. Magyar Ház, Népi forradalom u. 15.
 398. 1998. július 18. Az MVSZ-ről készülő törvény koncepciója. MVSZ Stratégiai Bizottsága. Budapest, Benczúr u. 15.
 399. 1998. augusztus 3. Az alapszabállyal kapcsolatos kérdések. Személyi ügyek. MVSZ tanácskozás. Elnöki tárgyaló. Budapest, Benczúr u. 15.
 400. 1998. augusztus 23-26. A magyar kultúra külhoni műhelyei a harmadik évezred küszöbén. A külhoni magyarság szervezeti élete, a magyar-magyar kulturális kapcsolatok és az ezredfordulón túlnyúló törekvések, programok. Budapest, VI. Semmelweis utca 1-3.
 401. 1998. augusztus 27. Beszámolók. Jövőbeni programelképzelések. Kárpát-medencei Régió megbeszélés. Államigazgatási Főiskola 3. sz. tárgyalója. Budapest.
 402. 1998. augusztus 27. A magyarság állapota. Pártok, szervezetek, intézmények szerepe Javaslat: hatáselemzések készítése. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 403. 1998. augusztus 28-30. Szempontok az MVSZ ezredfordulós programjához. Két küldöttgyűlés között. MVSZ küldöttgyűlés. Államigazgatási Főiskola, Budapest, IX. Ménesi út 5.
 404. 1998. szeptember18. Gubás Jenő: Veszendő végeken c. könyvének bemutatója. Bevezető. Szarvas Gábor Könyvtár, Ada.
 405. 1998. október 10. A tudat és lelkiállapot nyelvi vetületéről. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Tudományos ülésszak. Az adai képviselőtestület tanácsterme.
 406. 1998. október 27. Az 1999-es évi programterv. Az MVSZ-ről szóló törvény koncepciója. MVSZ JOT tanács ülés. Magyar Ház, Zenta.
 407. 1998. november 13-14. Az MVSZ 1999-es évi programja. Főtitkárválasztás. Debrecen, Arany Bika Szálló.
 408. 1998. december 17. Az ezredforduló kihívásai. Elnöki beszámoló. Az MVSZ JOT évi közgyűlése. Magyar Ház, Zenta. Népi forradalom u. 15.
 409. 1998. december 29. Hatékonyabb Világszövetséget. Az MVSZ JOT újonnan megválasztott tanácsának alakuló ülése. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 410. 1999. január 26. A magyar államalapítás ezredik évfordulójának megünneplése. Tájékoztató a Nemzeti Kulturális Alap programjáról. MVSZ JOT bővített tanácsülés.
 411. 1999. január 29-30. Millenniumi programtervek. Előterjesztés: Nemzettudat ápolása. Szellemi akadémia létrehozása Összevont elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 412. 1999. március 15. A Szabadság Fája. Az adai Millenniumi Bizottság és az MVSZ JOT közös akciója. Ada, emlékpark.
 413. 1999. április 26. A bombázások következményei. A Világszövetség küldöttségének fogadása a Magyar Házban. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 414. 1999. július 2. Beszámoló a NATO-bombázások következményeiről. Az autonómia kérdése. Elnöki Kollégium. Budapest, Benczúr u. 15.
 415. 1999. augusztus 5. Tanácskozás a Világszövetség megújulásáról. Javaslat előterjesztés: professzionalizálás, intézményesítés. MVSZ JOT ülés. Magyar Ház, Zenta, Népi forradalom u. 15.
 416. 1999. augusztus 6. Háborús napló. Jugoszlávia bombázása. Kikinda. Ifjúsági Otthon.
 417. 1999. augusztus 13. Állásfoglalás a nemzeti tanácsról. Az MVSZ JOT tematikus tanácskozása. Magyar Ház, Zenta, Népi forradalom u. 15.
 418. 1999. szeptember 2. Jugoszlávia bombázása. Háborús napló. Az adai Szarvas Gábor Könyvtár olvasótermében
 419. 1999. szeptember 7. Jugoszlávia bombázása. A zentai csata 302. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyes könyvbemutató a városi könyvtár dísztermében.
 420. 1999. szeptember 11. A délvidéki magyar találkozóról. Az MVSZ JOT képviselőinek és a Világszövetség Erdélyi Társasága elnökének megbeszélése a Magyar Házban. Zenta. Népi forradalom u. 15.
 421. 1999. november 4. A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. Az MVSZ JOT tematikus tanácskozása. Zenta, Magyar Ház, Népi forradalom u. 15.
 422. 1999. november 10. MVSZ törvénytervezet. Előterjesztés. MVSZ Stratégiai Bizottsága. Budapest, Benczúr u. 15.
 423. 1999. november 11. A Magyar Állandó Értekezlet és a Világszövetség kapcsolata. 2000. évi programok. Kárpát-medencei Régió tanácskozás. Budapest, Benczúr u. 15.
 424. 1999. november 10. Milyen legyen a Magyarok Világszövetsége?Az MVSZ Stratégiai Bizottságának javaslata. Budapest, Benczúr u. 15.
 425. 1999. november 12-13. Helyzetrajz. A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 426. 1999. november 25. Az évi közgyűlés előkészítése. MVSZ JOT. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 427. 1999. december 2. Jugoszlávia bombázása. Lélektani és politikai reflexiók. A horgosi József Attila könyvtár és a Testvériség Művelődési Egyesület szervezésében. Horgos. Művelődési Ház
 428. 1999. december 16. Beszámoló az elmúlt időszakról Jövőkép: A Magyarok Világszövetsége 2000-ben. . MVSZ JOT évi közgyűlése. Magyar Ház. Zenta, Népi forradalom u. 15.
 429. 2000. január 12. Tizenegy hét története. Jugoszlávia bombázása. A szabadkai Szabad Líceum rendezvénye. Városi könyvtár.
 430. 2000. január 13. Tíz év után. Az MVSZ JOT tematikus tanácskozása. Magyar Ház, Zenta, Népi forradalom u. 15.
 431. 2000. január 17. Státustörvény. MVSZ. Budapest, Benczúr utca 15.
 432. 2000. január 26. Jugoszlávia bombázása. Kanizsa. Városháza díszterme. A JMMT és a kanizsai önkormányzat rendezvénye.
 433. 2000. január 28-29. A Magyarok V. Világkongresszusának és tisztújító közgyűlésének előkészítése. Előterjesztés: Tíz év után. MVSZ elnökségi ülés. Balatonvilágos, Aligai út 1.
 434. 2000. február 10. Állampolgárág vagy státustörvény?A határon túli nemzetrészek jogállásának rendezési lehetőségeiről. Az MVSZ JOT tematikus tanácskozása. Magyar Ház, Zenta, Népi forradalom u. 15.
 435. 2000. február 25. Mindennapi lélektanunk - Háborús traumák. Than Fivérek Értelmiségi Kör. Óbecse. Városháza.
 436. 2000. március 3-4. Az abortusz mint mentális probléma. Magyar Egészségügyi Társaság. Az orvos és az abortusz. SOTE I. sz. Szemészeti Klinika Tömő utcai előadóterme.
 437. 2000. március 16. Társadalmi válsághelyzet és az ifjúság. Szolnok, Tiszaliget, Turisztikai és Szabadidő Központ Konferenciaterem.
 438. 2000. március 29. Hétköznapok pszichológiája krízishelyzetben. Újvidéki Színház Kisterme.
 439. 2000. március 31. Időszerű politikai helyzetértékelés. A májusi tisztújító közgyűlés előkészületei. MVSZ elnökségi ülés. Budapest, Benczúr u. 15.
 440. 2000. április 3. Jugoszlávia bombázása. Meghívott vendégek: Csurka István író, politikus a könyv magyarországi kiadója. Hódi Sándor pszichológus, közíró, a könyv szerzője. Hornyik Miklós újságíró, irodalomtörténész, Medvigy Endre irodalomkutató. Budapest, Magyar Ház, Széchényi-terem, Semmelweis u. 1-3.
 441. 2000. május 5-6. Magyarok együtt. EKOSZ konferencia az anyaország és a peremmagyarság kapcsolatainak alakulásáról, különös tekintettel a külhoni állampolgárságra. Szekszárd.
 442. 2000. május 10. Előkészületek a Világtalálkozóra és a küldöttgyűlésre. MVSZ JOT küldöttgyűlés. Zenta, Magyar Ház.
 443. 2000. május 21-22-23. Sorskérdések. A magyarság szellemi, lelki állapotáról. Magyarok V. Világkongresszusa. Budapest.
 444. 2000. június 7. Hogyan tovább? Szakadás a Világszövetségben. Zenta, Magyar Ház, Népi forradalom u. 15.
 445. 2001. május30-31. Nemzeti önkép az ezredfordulón. Hogyan vélekednek magukról és egymásról a régió népei? (Különös tekintettel Vajdaságra). „Kisebbségi magyarság: nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városi környezetben és falun”. MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest.
 446. 2001. június 13. szerda, 19 órakor. Szabad Líceum, Szabadka. A lélek útvesztői. Könyvbemutató.
 447. 2001. június 27. Szerda, 18 órai kezdettel. Légüres térben. Tíz évi küzdelem a délvidéki magyarságért. Könyvbemutató. Szarvas Gábor Könyvtár, Ada.
 448. 2001. július 31, kedd. Nemzeti kultúra és megmaradás. VI. Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor. Szabadkai Városi Könyvtár.
 449. 2001. szeptember 7. Légüres térben. Könyvbemutató. Zentai városi könyvtár.
 450. 2001. október 14. Vasárnap, délelőtt 10. Légüres térben. Könyvbemutató. A Magyar Kultúra Napjai Kisoroszon.
 451. 2001. október 20. Európai kitekintő. Elhangzott a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet megnyitóján. Tóthfalu.
 452. 2001. november 8 - 10. A nemzettudat állapota a határon túli magyar közösségekben az ezredfordulón. Bánffy-napok 2001. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva.
 453. 2002. január 16. A közösségszervezésről és az új folyóiratunkról. Az Aracs c. folyóirat bemutatója. Az adai Szarvas Gábor könyvtár olvasóterme.
 454. 2002. január 31. Az új önkormányzati törvény. A képviselőtestület munkája. A VMSZ adai II. helyi szervezetének gyűlése. Lenin u. 47.
 455. 2002. március 16-17-18. A kisebbségi önszerveződés esélyei. Elhangzott a Magyar Élet a XXI. században c. konferencián Budapesten.
 456. 2002. május 10. Légüres térben. Tíz évi küzdelem a délvidéki magyarságért. A délvidéki magyarság helyzetéről tartott előadás. Lakitelek.
 457. 2002. május 25. Kisebbségi sorskérdések a XXI. század elején. A Nemzet és haladás. A magyarság helyzete a XXI. században c. konferencia bevezető előadása. Tóthfalu
 458. 2002. június 22. Új korszak előtt. Előzetes gondolatok a Magyar Nemzeti Tanács létrehozásához. Bevezető előadás a tóthfalusi tanácskozáson.
 459. 2002. június 27. Magyarok a forrongó Szerbiában. Könyvbemutató az adai szarvas Gábor Könyvtárban.
 460. 2002. augusztus 31. Történelmi traumák a magyarság kollektív tudatában. Nemzet és haladás. Trianon a magyarság tudatvilágában. Bevezető előadás a tóthfalusi tanácskozáson.
 461. 2002. szeptember 9. Magyarok a forrongó Szerbiában. Könyvbemutató Zenta város napja alkalmából a zentai Városi Könyvtárban.
 462. 2002. szeptember 27. Lakitelek - Tóthfalu- Temesvár Alföldkutató Int. eurorégiós együttműködés. Lakitelek.
 463. 2002. október 14. Magyarok a délszláv válságban. Határon Túli Magyarok Fesztiválja 2002. október 11-19. között Pécsett és Baranya megyében.
 464. 2002. október 23. A délvidéki magyarságról új szempontból. A Nyolcvan év kisebbségben c. könyv bemutatója Zomborban a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben.
 465. 2002. november 15. Magyarok a forrongó Szerbiában. Könyvbemutató Kisoroszon a Művelődési Otthonban.
 466. 2002. november 26. Magyarok a forrongó Szerbiában. Könyvbemutató Kikindán az Ifjúsági Otthonban.
 467. 2002. november 30. A fenntartható fejlődés időszerű kérdései a Vajdaságban. Tudományos tanácskozás a magyar tudomány napja alkalmából. Beszélhetünk-e fenntartható társadalmi fejlődésről. Helyszín: A Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Tagozata, Újvidék, Pаšić u. 6.
 468. 2002. december 10. Nyolcvan év kisebbségben. Könyvbemutató Kisoroszon a Művelődési otthonban.
 469. 2003. január 30. Nyolcvan év kisebbségben c. könyv bemutatója az adai Szarvas Gábor Könyvtárban.
 470. 2003. március 27. Nyolcvan év kisebbségben. Könyvbemutató Kanizsán a József Attila Könyvtárban.
 471. 2003. április 19. Bevezető előadás a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet által szervezett A régiók Európája c. tanácskozáson Tóthfaluban.
 472. 2003. április 30. A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai. Előadás a zentai Thurzó Lajos Művelődési Központban.
 473. 2003. május 20. Nyitott távlatok. A Széchényi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet bemutatása és a délvidéki magyarság helyzetének értékelése.
 474. 2003. június 21. Volt egyszer egy ország. Bevezető előadás a Jugoszlávia létrehozása és széthullása c. tanácskozáson.
 475. 2003. szeptember 26. Budapest, Autonómia keresztúton. A megtett út – Lépések az autonómia megvalósításáért. Helyszín: Benczúr Ház, Diszterem. Pro Minoritate Alapítvány és a Budapest Analyses szervezésében.
 476. 2003. október 13. Tóthfalu. A Széchényi Intézet bemutatása Dalma asszony vajdasági látogatása alkalmából.
 477. 2003. október 16-17. A környező országok magyar tudományos műhelyeinek találkozója, Debrecen. Szervező: MTA, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága. A Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet bemutatása.
 478. 2003. november 5. MTA Kisebbségkutató Intézet, a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett tudományos konferencia. Az előadás témája: Interetnikai kapcsolatok alakulása a Duna-Körös-Maros-Tisza Euró-régióban. Helyszín: Budapest, Országház utca 30. jakobinus terem.
 479. 2003. november 19. A X. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok. Határon innen, határon túl. A Kárpát-medencei magyar kulturális ernyőszervezetek fóruma. Szervezők: Vajdasági Magyar Szövetség – Anyanyelvi Konferencia, Budapest – Széchenyi István Stratégiakutató és fejlesztési Intézet. Előadás témája: A kisebbségi magyarság jövőképe.
 480. 2004. február 2. A tehetséggondozásról. Telecska, Általános Iskola.
 481. 2004. február 2. A tehetséggondozásról. Zombor, Testvériség-egység Ált. Iskola.
 482. 2004. február 2. A tehetséggondozásról. Nemesmiletics, Általános Iskola.
 483. 2004. február 2. A tehetséggondozásról. Szabadka, Széchenyi István Ált. Iskola.
 484. 2004. február 3. A tehetséggondozásról. Oromhegyes, Általános Iskola.
 485. 2004. február 3. A tehetséggondozásról. Magyarkanizsa, Jovan Jovanović Zmaj Ált. Iskola
 486. 2004. február 3. A tehetséggondozásról. Oroszlámos, Általános iskola.
 487. 2004. február 6. A tehetséggondozásról. Ada, Cseh Károly Ált. Iskola
 488. 2004. február 6. A tehetséggondozásról. Tiszakálmánfalva, Általános Iskola.
 489. 2004. február 6. A tehetséggondozásról. Újvidék, Petőfi Sándor Művelődési Ház
 490. 2004. február 6. A tehetséggondozásról. Temerin, Általános Iskola).
 491. 2004. március 20. Távlatok és lehetőségek. A délvidéki magyarság megmaradási stratégiája. A magyarság lelkiállapota.
 492. 2004. május. 16. Berekfürdő. Fordulatok évei. Küzdelem a demokráciáért. Délvidéki helyzet.
 493. 2004. július 21. VMSZ, Ada, városháza díszterme. A társadalmi átalakulás és az Európához való felzárkózás milyen vezetőket kíván.
 494. 2004. szeptember 09. Nemzeti önkép. Könyvbemutató. Zentai Alkotóház. Kerekasztal-beszélgetés vezetése. Virtuális vagy valós közösség-e a nemzet?
 495. 2004. október 1. Olvasáskultúra és kisebbségi sors. Zentai Alkotóház.
 496. 2004. október 6. Október 6. Az adai római katolikus temetőben a honvédsírnál mondott ünnepi beszéd.
 497. 2004. 10. 26. MVSZ JOT, Zenta, Magyar Ház. A délvidéki magyarság helyzete a választások után.
 498. 2004. 10. 08. Ada Község Képviselő-testületének alakuló ülése. Az ülés vezetése.
 499. 2005. 07. 07. Túlélő falvak. A stockholmi Erdélyi Könyv Egylet kiadványának bemutatója. A szerzők bemutatkozása.
 500. 2004. 10. 21. Ada Község Képviselő-testülete alakuló ülésének folytatása. Előterjesztés.
 501. 2005. 10. 06. Emlékműsor. Ünnepi beszéd. Ada
 502. 2005. 10. 22. Autonómiák és decentralizáció Közép-Európában. Tóthfalu. Előadás. A konferencia szervezése és levezetése.
 503. 2005. 10. 27. A XXI. század biztonsági kihívásai. Biztonságpolitikai Központ. Szeged. Városháza díszterme. 
 504. 2005. 12. 13. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. Közgyűlés
 505. 2005. 12. 17. Civil Mozgalom. A határon túli magyar támogatáspolitika lehetséges reformjai. Helyszín: Tóthfalu. Római katolikus Plébánia.
 506. 2006. 01. 21. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett délvidéki központi ünnepség. Helyszín: Zenta. Művelődési Ház. 
 507. 2006. 02. 09. Az adai egészségház Igazgatási és felügyeleti bizottságának együttes ülése. Az egészségügy  átszervezése, pénzelés, szolgáltatások árjegyzéke
 508. 2006. 02. 22. Ki kicsoda 2004. a Vajdasági magyar közéleti lexikon bemutatója. Kisorosz. Művelődési Ház.
 509. 2006. 02. 24. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta. Időszerű kérdések. 
 510. 2006. 03. 06. Az MNT Kulturális Bizottságának bővített ülése. Helyszín: Népkör, Garay terem, Szabadka. 
 511. 2006. 03. 22. Ada Község fejlesztési stratégiája. Véleményezés, javaslatok. 
 512. 2006. 03. 23. Ada, Községi Képviselő-testület Nemzetiségügyi Bizottsága. Nemzetiségi viszonyok a községben.
 513. 2006. 04. 03. Az adai Egészségház igazgatási bizottságának ülése. Helyszín: az egészségház nagyterme.  Téma: az egészségügy átszervezése.
 514. 2006. 05. 26. A nagykovácsi Stratégiakutató Intézet és a délvidéki Széchenyi István Stratégiakutató és  Fejlesztési Intézet munkatársainak találkozója, együttműködési megállapodás kidolgozása.
 515. 2006. 05. 27. Esélyteremtés a jövőért c. pályázat eredményhirdetése. Helyszín: Szarvas Gábor Könyvtár,  Ada. Szervezők: Széchenyi István Stratégiakutató Intézet, DMA, Szarvas Gábor Könyvtár. 
 516. 2006. 06. 30. Köszönöm, Drágám (Szerelem, szex, házasság a Vajdaságban) c. könyv bemutatója. Helyszín: az  adai városháza díszterme. Szervező: Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület és a Szarvas Gábor Könyvtár. 
 517. 2006. 07. 12. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta. A VMMI tevékenysége. 
 518. 2006. 07. 28. A Magyar Nemzeti Tanács 12. ülése. Helyszín: Magyar Ház, Szabadka. A határon túli magyarság  identitás-megőrzését támogató magyarországi politika változása.
 519. 2006. 08. 18. Rendkívüli tisztújító közgyűlés és XI. Anyanyelvi Konferencia, Budapest. Helyszín: IBS  (International Business School), Színházterem.

[1] Az 1989 októbere és 2006 szeptember 1. közötti időszakban elhangzott előadások, beszédek, beszámolók, fölszólalások, javaslatok, előterjesztések jegyzéke a rendezvény időpontja, helyszíne és témaköre szerint.

Vissza