VAJDA Gábor irodalomtörténész, kritikus. Bácsfeketehegy, 1945. febr. 20. Sz.: Vajda Gábor, Ubornyi Lujza. Nőtlen. Gy.: Eleonóra, Gábor. T.: Általános iskola, Bácsfeketehegy (1951-1959). Vegyészeti technikum, Szabadka (1959-1964). Újvidéki Egyetem, Magyar Tanszék (1964-1969). Magiszteri fokozat, Belgrád, Általános Irodalmi Tanszék (1969-1973). Doktorátus, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (1981). Érd. köre: Kultúra, irodalom, szociográfia, pszichológia, filozófia, politika, valamint a délvidéki magyarság művelődési helyzete. É.: A Hungarológiai Intézet kutatója és a Magyar Tanszék asszisztense (1969-1978), középiskolai tanár a topolyai középiskolában (1978-1980), szabadfoglalkozású író (1980-1996), tudományos munkatárs a szabadkai Városi Könyvtárban (1996-). Társ. tev.: A VMDK tagja (1990-1994), a Szabad Líceum alapítója és elnöke (1991), a szabadkai Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor alapítója és szervezője. Az Aracs Társadalmi Szervezet tagja (1997-), az Aracs folyóirat felelős szerkesztője (2001-től), a JMMT tagja (1990-), a Magyarságkutató Tudományos Társaság (2002-), a vajdasági Magyar Tudományos Társaság (2001-) tagja, az MTA határon túli köztestületi tagja. Díjak: Üzenet-díj (1990), a Soros Alapítvány pályadíja (1990-1991), Pro Renovanda Cultura Hungariae ösztöndíja (1992-1995, 2000), Arany János Közalapítvány ösztöndíja (2001). F. m.: Kázmér Ernő szellemi arca (1980), Források és partok (1983), Ács Károly (1984), A magyar irodalom a Dél-vidéken Trianontól napjainkig (1995), Lefojtottság (1996), A muszáj-Herkules (1997), Visszaidegenedés (2001), Próza és idea (2003). Önálló kötetei mellett számos cikket, kritikát, tanulmányt közölt vajdasági lapokban, folyóiratokban és a rádióban. Magyarországon a Hitelben, a Magyar Naplóban, a Kortársban, valamint a Tokaji Írótábor évkönyveiben közölték írásait. C.: 24000 Szabadka, Zentai út 4/II. (lakás). Tel.: +381-(0)24-525-246 (lakás). Városi Könyvtár, 24000 Szabadka, Dušan cár u. 2. Tel.: +381-(0)24-553-115. Fax: +381-(0)24-21-383 (mhely). Mobil: 063-7-139-479. E-mail: vajda@suonline.net

VAJDA János pszichológus. Szabadka, 1949. márc. 13. Sz.: Vajda József, Pálinkás Erzsébet. Nős, Bezzegh Éva. Gy.: Tamás (1976), Zsófi (1979). T.: Az általános iskolát és a gimnáziumot (1964-1968) Szabadkán végezte, egyetemi oklevelet Budapesten, az ELTE BTK pszichológia tanszékén szerzett (1968-1991). Egyetemi évei alatt Eötvös-kollégista. Továbbképzés, Zágráb, Institut für integrative Gestalttherapie Würtzburg (1986-1991). Szak. érd.: Gestalt csoport és egyéni terápia, gyermeklélektani szaktanácsadás. É.: Először pszichiátriai szakrendelőben, majd pedig a Pszichopedagógiai Tanácsadóban dolgozik Szabadkán. Magyarországra költözve a szolnoki Nevelési Tanácsadóba kerül, közben a mentálhigiénia oktatásában is részt vesz Szegeden. Később egy ideig a Határon Túli Magyarok Hivatalában dolgozik Budapesten. Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház rendelőintézetében és a Vakok Állami Intézetében pszichológus Budapesten. Társ. tev.: A szabadkai önkormányzatban a VMSZ községi képviselője, a Szabadkai Pszichológusok Egyesülete, a Benned a Lehetőség Alapítvány munkatársa. C.: 1091 Budapest, Üllői út 53. Tel.: (06-20)-39-44-931. Fax.: (36-1-)-248-1442. E-mail: j.vajda@gestalt-team.hu

VANKÓ Gergely szabadfoglalkozású művész, buddhista filozófus. Bácskossuthfalva, 1948. júl. 18. Sz.: Vankó Gergely és Horkai Zsófia. Nős, Vankó Basa Lenke. Gy.: Tamás, Gábor. T. Általános iskola, Bácskossuthfalva (1956-1964). Gimnázium, Topolya (1964-1968). Egyetem, Budapest, buddhológia (1975). Doktorátus, Körösi Csoma Sándor Intézet, Budapest (1978). Szakmai végzettsége: Doctor philosophiae buddhológiae (a buddhista filozófia doktora). Érd. köre: A keleti kultúra, buddhológia, költészet, esszék, tárcák, tanulmányok írása. F. m.: Örvénygyökér (versek, 1976). A középdeterminizmus teóriája (1978). Vakok ideje, versek (1981). Napot görgető dzsungelek. Indiai útinapló (1985-1997). Őrhely a teljességben, versek (1986). Önálló könyvei mellett 70 orientalisztikai, buddhológiai cikk, esszé, tanulmány szerzője. Tagság: Vajdasági Írók Egyesülete, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Írószövetség, Berlini Asha Rékai Jógaiskola, Berlini Buddhista Intézet, Dharamszálai Könyvtár és Archívum Intézménye. Díj: Képes Ifjúság Verspályázat 1966 - első díj. C.: 24340 Bácskossuthfalva, Kovács Gyula u. 6 (lakás). Levélcím: 24340 Bácskossuthfalva, Pf.: 3. E-mail: vankoge@freestart.hu

VÁRADY Tibor jogász, író, tanár. Nagybecskerek, 1939. május 25. Sz.: Dr. Várady József, Pin Zorka. Nős, Várady Vera. Gy.: Zoltán, Tibor. T.: Gimnázium, Nagybecskerek (1955-1958). Belgrádi Egyetem Jogi Kar (1958-1962). Magiszteri fokozat, Belgrád (1963-1967). Harvard, USA (1967-1968). Jogtudományok doktora Harvard, USA (1968-1970). 1987-től a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja. 1992-től a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja, 2003-tól rendes tagja. 1996-1999 az MTA tanácskozási jogú tagja. Kut. területe: Nemzetközi jog, nemzetközi magánjog, nemzetközi kereskedelmi jog, kisebbségi jog. É.: Ügyvédjelölt apja irodájában (1962-1963). Tanársegéd, docens, majd tanár az Újvidéki Egyetem Jogi Karán (1963-1992). Jugoszlávia igazságügyi minisztere Milan Panić kormányában (1992-1993). A Közép-európai Egyetem professzora, a Nemzetközi Gazdasági Jogi Program vezetője (1993). Az atlantai Emory University School of Law rendes tanára (1999). A Közép-európai Egyetemen a jogi stúdiumok igazgatója (1993-1997), uo. rektor-helyettes (1994-1997). 1981 és 1998 között több ízben amerikai egyetemeken (Harvard, University of Florida, University of California Berkeley, Cornell University) vendégtanár volt. Szak. tags.: 1976-1993, majd 2002-től a Jugoszláv Kereskedelmi Kamara Választott-bíróságának a tagja. 1980-tól a Societé de la législation comparé tagja. 1989-1993-ig, majd 2001-től a Hágai Állandó Választottbíróság tagja. 1996-2000 között az Asser College Europe Igazgatóbizottságának elnöke. 1997-től a World Law Institute állandó tanári karának tag-ja. Neve az alábbi állandó választottbíróságok névjegyzékén szerepel még: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választottbírósága. Horvát Kereskedelmi Kamara Választottbírósága. Bosznia és Herecegovina Kereskedelmi Kamarájának Választottbírósága. Cairo Regional for Commercial Arbitration. Regional Center for Commercial Arbitration in Kuala Lumpur. Társ. pol. tev.: 1965-től az Új Symposion folyóirat szerkesztője, 1969-1971 között a felelős szerkesztője, 1990-1999 között a Létünk folyóirat felelős szerkesztője. 1990-1992 között a Szerb Köztársasági Parlamenti képviselője (UJDI), 1992-1994 között a Jugoszláv Parlament képviselője. A Magyar Nemzeti Tanács tagja, a Nyelvhasználati Bizottság elnöke (2002-2003), Szerbia és Montenegró Külügyminisztériumának fő-jogtanácsosa (2001). Díj.: "Stražilovo" Irodalmi Díj. F. m.: Húsz - köztük három szépirodalmi könyv - és több száz tanulmány szerzője és társszerzője. Könyvek: Arbitražno rešavanje sporova (társszerző, 1973), Međunarodni i unutrašnji sukob zakona (1975), Zaključivanje ugovora sa stranim partnerima (I.-II., szerk. és társszerző, 1979, Osnovi međunarodnog privatnog prava (1977), Međunarodno privatno pravo (1980), Međunarodno privatno pravo (1983), International Commercial Arbitration. A Transnational Perspektive (társszerző, 1999, második kiadás 2003), International Commercial Arbitration. Document Supplement (társszerző, 1999, második kiadás 2003), Language: A Right and a Resource (társszerkesztő, 1999.), Međunarodno privatno pravo (társszerző, 2001, újabb kiadás 2003), International Commercial Arbitration. Teacher's Manual (társszerző, 2001, második kiadás 2003). Szépirodalom: Vagy nem az élet a legjobb időtöltés? (1971), Az egérszürke szoba titka (1976), Mit i moda (1978), The Secret of the Mouse-Grey Room (regény (1981), Történelemközelben (1995). 10 kötet egyetemi jegyzet. A könyvek mellett hetven cikke jelent meg angol, német, illetve francia nyelven, további száz szerb és harminc magyar nyelven. C.: 21000 Újvidék, Kej Žrtava Racije 2. Tel.: +381-(0(21-56-699. E-mail: varadyt@ceu.hu

VARGA Anikó tanár. Csantavér, 1964. jún. 8. Sz.: Sinkovics Béla, Schmidt Erzsébet. Férjezett, Varga Gusztáv. Gy.: Réka. T.: Vladimir nazor Ált. Iskola, Palics (1970-1978), Moša Pijade Gimnázium, Szabadka (1978-1980), S. Marković Matematikai Gimnázium, Szabadka (1980-1982), Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Tanszék (1984-1990). Posztgraduális képzés, összehasonlító irodalomtudományból, Szeged (1996-1999). Doktori képzés, Szegedi Tudományegyetem (1999-2000). Érd. köre: Irodalomelmélet, filmművészet. É.: 1992-1993 között magyar nyelv és irodalom tanár Szabadkán a Lazar Nešić Szakközépiskolában, majd 1993-1995 között a Vladimir Nazor Ált. Iskolában, 2001-2003 között Magyarországon a pusztamérgesi gimnáziumban tanít. 2003-tól a Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium igazgatója Szabadkán. F. m.: Több tanulmánya jelent meg hazai és magyarországi folyóiratokban. Társ. tev.: Palicsi Bagolyvár, alapító tag (2003-), a Könyvtár Civil Szervezet, tag. C.: H-6724 Szeged, Jakab Lajos 16/1. Tel.: +361-62-458-351 (lakás). 24000 Szabadka, Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium. Tel./Fax: +381-(0) 24-524-785 (mhely). Mobil: +381-063-591-585. E-mail: anniekovarga@freemail.hu, www.nyelvigim.edu.yu

VARGA Attila tanár. Szabadka, 1957. jún. 12. Sz.: Varga Péter, Mucsi Ilona. Nős, Hőnig Ildikó. Gy.: Orsolya, Dávid. T.: Gyakorló Ált. Isk., Szabadka (1964-1972). Matematikai és Nyelvi Szakgimnázium, Szabadka (1972-1976). Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék (1976-1980). Szak. érd.: Magyar nyelv és irodalom, magyar népzene, magyar néprajz. É.: Könyvtáros a Jovan J. Zmaj Ált. Iskolában Szabadkán, majd magyartanár a szabadkai VIII. Vajdasági Rohambrigád Ált. Iskolában. Jelenleg a szabadkai Egészségügyi Középiskola magyartanára és könyvtárosa. Társ. tev.: A Lányi Ernő Művelődési Egyesület tagja (1986-tól), a Vajdasági Magyar Folklórközpont (VMF) alapító tagja, alelnöke (1995-). F. m.: Felvételek különböző népzenei kiadványokban: 3. Vajdasági táncháztalálkozó, Új élő népzene I. CD, Bakos Árpád: Idők tánca CD-je, Ethnokor együttes, Nap és Hold közt, valamint Új zene az új évre című CD és DVD. C.: 24000 Szabadka, Ady Endre u. 21. (lakás), Egészségügyi Középiskola, 24000 Szabadka, Belgrádi út 126. (mhely). Tel.: +381-(0)24-45-701 (lakás), +381-(0)24-558-336 (mhely). E-mail: varatil@tippnet.co.yu

VARGA F. József munkavédelmi mérnök. Péterréve, 1959. febr. 22. Sz.: Varga Ferenc, Máriás Julianna. Nős, Micsíz Ida. Gy.: Róbert (1988) Lóránt (1996). T.: Általános iskola, Péterréve (1965-1973). Középiskola Ada (1973-1977. Főiskola, Újvidék (1983-1987). Szak. érd.: Munkavédelem, tűzvédelem, tűzvédelmi oktatás. É.: munkavezető, mukavédelmi és tűzvédelmi előadó, a munkavédelmi szolgálat főnöke, a péterrévei Helyi Közösség titkára, alpolgármester Óbecsén. Érd. köre: Az Istenhez vezető út keresése, a Szentírás olvasása. Társ. tev.: A VMSZ alapító tagja. Hét alkalommal sikerrel szerepelt a választásokon. Négy alkalommal választották meg tartományi és három alkalommal községi képviselőnek. Jelenleg a tartományi VMSZ képviselőcsoport vezetője. A VMSZ óbecsei körzeti szervezetének az elnöke. A péterrévei Szülők Tanácsa elnöke (1997-), a Karate Klub elnöke (1998-), a 7 Nap igazgatóbizottsága (2000-) és a péterrévei iskolaszék (1997-) tagja. A Tisza Néptáncegyüttes ellenőrző bizottsági tagja (2002-), az MVSZ JOT etikai bizottságának az elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács tagja (2002-). C.: 21226 Péterréve, Ady E. u. 2 (lakás), Óbecse, Felszabadulás tér 1. (hiv.). Tel.: +381-(0)21-803-448 (lakás), +381-(0)21-811-720 (hiv.). Mobil: 063-833-40-75

VARGA FUTOVICS Valéria erdészmérnök. Sz.: Zenta, 1953. márc. 9. Sz.: Futovics István, Hegyi Piroska. Férjezett, Varga Csaba. Gy.: Emília (1978), Viola (1981). T.: Thurzó Lajos Ált. Isk., Zenta (1961-1968). Zentai Gimnázium (1968-1972). Erdészeti Egyetem, hortikultúra szak, Belgrád (1972-1976). Magisztérium (tájrendezés és tájtervezés), Belgrádi Erdészeti Egyetem (1981-1983). Szak. érd.: Kertészet, dísznövénytermesztés, rózsatermesztés, gombatermesztés, egészséges életmód, környezetvédelem. É.: Gombatermesztési, beruházási és fejlesztési előadó, a végrehajtó bizottság városfejlesztéssel megbízott tagja, környezetvédelmi felügyelő, magáncég igazgatója, a végrehajtó bizottság kommunális ügyekkel megbízott tagja (2002-ig). Jelenleg egyéni vállalkozó, pénzügyi tanácsadó. Társ. tev.: A Reformpárt zentai alapszervezetének az elnöke (1994-1995), a VDRP tartományi vezetőségének az alelnöke (1994-1995), a reformisták vajdasági főbizottságának a tagja (2000-2003), a nőszervezet elnöke (2000-2003), a Teras tagja (1991-től, a Sportszövetség igazgatóbizottsági elnöke (2001-), a Vöröskereszt igazgatóbizottsági tagja (2000-). C.: 24000 Zenta, Petra Gorčića 20. Tel./Fax.: +381-(0)24-815-184 (lakás). +381-(0)24-813-574 (mhely). Mobil: SCG: 063-8795-228. HU: +36-70-4546-501. E-mail: volumen@sksyu.net

VARGA István tanulmányíró, kritikus, fordító. Szabadka, 1938. aug. 19. T.: Ált. isk. és gimnázium Szabadka (1957) Belgrádban, a Filológiai Kar Német Tanszékén szerez diplomát (1961). É.: Némettanár Szabadkán (1961-1965), fordító az Állatorvosi Intézetben (1965-). F. m.: Tanulmányok, könyvismertetők a Magyar Szóban, Hídban, Üzenetben és más lapokban. C.: 6100 Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 1-3/I/6.

VARGA József diakónus, katolikus hittanár. Zenta, 1961. máj. 8. Sz.: János, Milutinovits Julianna. Nős, Vilić Danica. Gy.: Tereza (1995), Dávid (1997), Máté (1999), Sámuel (2003). T.: Ált. iskola, Zenta (1968-1976), általános középiskola (1976-1978), fémipari középiskola, Zenta (1978-1980). Gépészeti Egyetem, Belgrád, 1981-1983. Hittudományi Főiskola, Szeged (1990-1995). Általános iskolai katolikus hittanár. Érd. köre: A hittel, vallással kapcsolatos kérdések, zene, irodalom, tudomány, sport. É.: 1984-1989 között a Sentalban dolgozott Zentán, 1989-től lelkipásztori kisegítő és hitoktató a zentai Kis Szent Teréz plébánián, 1999-ben családjával a felsőhegyi Szent József plébániára költözik, ahol mint kihelyezett lelkipásztor tevékenykedett. 1999-ben diakónussá szentelték. Társ. tev.: 1985-től a Fokoláré Lelkiség tagja. A lelkiségben és a püspökség keretében főleg a családpasztorációban vesz részt. C.: 24406 Felsőhegy, JNA u. 38. Tel.: +381-(0)24-843-093. E-mail: pepi@sksyu.net