UMEK Miklós újságíró, szerkesztő. Újvidék, 1927. aug. 30. Sz.: Umek Oszkár, Gőgös Ilona. Nős, Norma. Gy.: Miklós. É.: Újságíró-szerkesztő az Újvidéki Rádiónál, több vajdasági lap külső munkatársa. Érd. köre: tudományos ismeretterjesztés, űrkutatás. Tagság: Több külföldi asztronautikai társaság (köztük a Magyar Asztronautikai Társaság) tagja. Díjak: Több elismerő oklevél és kitüntetés. F. m.: Asztronautikai és UFO cikksorozatok, riportsorozatok világ körüli utazásáról (USA, Japán, Indonézia, Egyiptom, Dél-Amerika, európai országok). C.: 21000 Újvidék, Save Kovačevića 12. Tel: +381-(0)21-334-040.

UTASI Anikó tanár. Újvidék, 1966. márc. 27. T.: Képzőművészeti Középiskola, Újvidék (1984), Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1993). Magiszteri fokozat, uo. (1999). Érd. köre: Magyar irodalom, gyermekirodalom, képzőművészet. É.: tanár az Óvónőképző Főiskolán, Újvidéken (1994-). F. m.: 12 tanulmány, esszé, 9 fordítás. Társ. tev.: A VMTT és az MTA köztestületi tagja. C.: 21000 Újvidék, Pariske komune 17/III.1. Tel.: +381-(0)21-331-791 (lakás). Óvónőképző Főiskola, Újvidék, Petar Drapšin u. 8. Tel.: +381-(0)21-452-063 (hiv.). Mobil: +381-(0)63-70-57-995. E-mail: utasi@ptt.yu

UTASI Csaba tanár, irodalomtörténész, kritikus. Vörösmart, 1941. jan. 15. Sz.: Utasi János és Ilona. Nős, Piroska. Gy.: Anikó, Csilla. T.: Ált. isk., Vörösmart (1947-1955), gimnázium, Újvidék (1955-1959). Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomál (1953-1963). Doktorátus, uo. (1983). Érd. köre: Magyar irodalom. É.: A Forum Könyvkiadó szerkesztője (1965-1972), tanársegéd (1972-1984), docens (1984-1990), egyetemi rendkívüli tanár (1990-1995), egyetemi rendes tanár (1995-től) az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. A XX. századi magyar irodalom történetének tanára. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója (1983-1987), az újvidéki Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese (1987-1989). Tagság: A Magyar Írószövetség, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Díj: Híd Irodalmi Díj (1982), Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (1983). F. m.: Tíz év után (1974), Vonulni ha illőn (1982), Irodalmunk és a Kalangya (1984), Vér és sebek (1994), Csak emberek, ötven vers, ötven kommentár (2000), Mindentől messze (2002) C.: 21000 Újvidék, Pariske komune 17/III. (lakás), Újvidéki Egzetem, BTK, Stevana Mušića 24 (mhely). Tel.: 381-021-331-791 (lakás), 381-021-58-673. E-mail: utasi@ptt.yu

UTASI Jenő pap, plébános. Zenta, 1949. okt. 24. Sz.: Vastag Gábor és Mária. T.: Általános iskola, Zenta (1956-1964), Paulinum Klasszikus Gimnázium, Szabadka (1964-1968), Hittudományi Főiskola, Diakovár (Đakovo) (1970-1975), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, újságírói képzés (2002-2004). Érd. köre: Egyház és közélet, az egyház szerepe a kisebbség életében, egyház és oktatás, egyház és média, újságírás, oktatásügy. É.: Kisegítő lelkész Zentagunarason (1975) és Óbecse belvárosában (1975-1977), plébános Tóthfaluban és Oromon (1977-). A Logos Nyomda és Kiadó megbízott igazgatója (1993-). Társ. tev.: A Szerbia és Montenegró Püspökkari Konferencia médiatanácsának a tagja, az Aracs folyóirat felelős szerkesztője. C.: 24427 Tóthfalu, Zlatibor u. 4. +381-(0)24-883-037 (lakás). Tel: +381-(0)24-883-036. Fax: +381-(0)24-883-040 (hiv). Mobil: +381-(0)24-511-905. E-mail: logos@tippnet.co.yu

UZON Miklós ügyvéd. Szabadka, 1917. aug. 28. Sz.: Uzon László, Mamuzsich Vilma. Nős, Kalmár Rozália. Gy.: Horvát Éva, O. Uzon Ágnes. T.: Ált. isk. és Magyar Főgimnázium, Szabadka (1928-1936). Jogi Kar, Szabadka (1936-1940). Doktorátus, Pécs (1942). É.: Magyar közigazgatási joggyakorlat (1941-1944), ügyvédjelölt Szabadkán (1945-1948). 1948-ban politikai okokból kizárták az ügyvédi kamarából. 1949-1953-ig vállalati titkár és jogi referens a szabadkai önkormányzatánál. 1962-1975 között ügyvéd Bajmokon és Szabadkán. Ismét kizárják az ügyvédi kamarából, mert a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület alelnökeként síkra száll egy magyar kulturális szövetség létrehozásáért. 1996-ban rehabilitálták. Jelenleg nyugdíjas. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja (1990-1994), a kegyeleti bizottság alapítója és máig tagja, 1944-től a VMSZ alapító tagja és különböző bizottságainak tagja (1994-). Az Észak-bácskai Cserkész Szövetség ellenőrző bizottságának az elnöke. Tagja a Pax Romanának, az Aracs és a Nyitott Távlatok társadalmi szervezeteknek. A szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület (1990-) alapítója, elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke. Díj: Aracs-díj (1996). F. m.: Cikkek, visszaemlékezések a régi Szabadkára (Napló, Magyar Szó, Hét Nap, Szabad Hét Nap), riportok a 44-es vérengzések túlélőivel a Naplóban. C.: 24000 Szabadka, Žarka Zrenjanina 5. Tel/fax: +381-(0)24-555-746.

 

ÜRMÉNYI Ferenc jogász. Ada, 1959. aug. 18. Sz.: Ürményi Sándor, Gulyás Margit. Nős, Jakus Erika. Gy.: Diana, Anett, Ferenc, Anna. T.: Általános iskola, Ada. Todor Dukin Gimnázium, Becse (1974-1978). Újvidéki Egyetem, Jogi Kar (1978-1983). Erdészeti-vadászati szakképesítés, Kraljevo (2000-2002). Érd. köre: Büntetőtörvény, büntetőjog, természetjárás, vadászat. É.: Vállalati jogász, ügyvédgyakornok, vagyonjogi ügyész, bíró, a községi képviselő-testület elnöke, bankigazgató a Delta Bank adai kirendeltségénél. Ada polgármestere (2004-). Társ. tev.: Ada Község polgármestere és községi képviselő (1996-2000 között és 2004-től). Az adai Vadászegyesület (1990-), a Jugoszláv Szafari Klub (2001-) és a Hubertus Céllövő Klub (2002-) elnöke. Díjak: A szerbiai és a baranyai Vadászszövetség arany érdemrendje, valamint számos különféle elismerés közéleti tevékenységéért. C.: 24430 Ada, József Attila u. 51. (lakás). Ada, Save Kovačevića 1. Tel.: +381-(0)24-853-468 (mhely). Ada Községi Képviselő-testület, Trg oslobođenja 1. Tel./fax: +381-(0)24-851-322 (hiv.) Mobil: 063-310-603.