THOMKA Beáta egyetemi tanár, irodalomkutató. Torontálvásárhely, 1949. okt. 13. T.: Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék (1968-1972), az irodalomtudomány doktora (1985), habilitált doktor, JATE, Szeged (1995), az MTA doktora (1999). É.: Tanár, Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1975-1991). 1991 óta Budapesten, illetve Pécsett él. Vendégtanár, ELTE, Budapest (1991-1997), tanszékvezető, egyetemi docens, JPTE, Pécs (1993-tól), az Irodalomtudományi Doktori Program programvezetője, JPTE, Pécs (1996-tól), az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője, Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2000-től). Tagság: Jugoszláv Írószövetség (1972), Magyar Írószöv. (1991), Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Végrehajtó Bizottság tagja (1991-2001), MTA köztestületi tag, MTA Irodalomtudományi Bizottság (1997-), az MTA I. osztályának tagja (2001-), Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, vezetőségi tag (2001-). F. m. : Narráció és reflexió (1980), A pillanat formái (1986), Esszéterek, regényterek (1988), Prózatörténeti vázlatok (1992), Áttetsző könyvtár (1993), Tolnai Ottó (1994), Mészöly Miklós (1995), Beszél egy hang (2001), Az irodalom elméletei 1-5. (szerk., 1996-1997), Mészöly Miklós művei (életműsorozat szerkesztő, 1995-től), Narratívák 1-5. (tanulmánykötetek szerk., 1998-2001) Glosszárium (2003), Tolnai-symposion (szerk., 2004). Díjak: Sinkó-díj (1986), Soros kutatói ösztöndíj (1991), TEMPUS tudományos ösztöndíj (1992), Soros alkotói ösztöndíj (1993), az Év Publikációja Díj (1995), Soros Alkotói Díj (1996-1997), kutatói ösztöndíj (Berlin, 1997, 2000), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000), József Attila-díj (1998), Alföld-nívódíj (1998) Szinnyei Júlia-díj (2003). C.: bthomka@freemail.hu, E-mail: thomka@btk.pte.hu 

TIETZE Jenő római katolikus lelkipásztor. Nagybecskerek, 1938. dec. 5. Sz.: Antal, László Margit. T.: Az ált. iskola után (1945-1949) az Állami Magyar Főgimnáziumba járt Nagybecskereken (1949-1957). Egyetemi tanulmányait a Zágrábi Egyetem Hittudományi Karán végezte (1957-1965). Szak. érd.: Liturgia, egyházjog. É.: Felszentelés Nagybecskereken (1963), segédlelkész uo. (1965), Versecen (1965-1967), Nagybecskereken (1967-1974), majd pedig nagybecskereki plébános napjainkig. Társasbírósági ügyész (1978-1988), püspöki tanácsnok (1983-), általános helynök (1988-tól), Őszentsége tiszteletbeli prelátusa (1989-). Társ. tev.: A Jugoszláv Máltai Szeretetszolgálat lelki vezetője 1993-tól, a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend tagja (2004-től) Díj: Hűség a Hazához Érdemkereszt (1996), 1956-os Magyar Szabadságharc Érdemkereszt I. fokozat (1999), Mocsáry Lajos-díj (2001), Aracs-díj (2002), Szuverén Máltai Lovagrend kitüntetése (2003). C.: 23001 Nagybecskerek, Trg slobode 4. Pf. 202. Tel.: +381-023-61-317 (lakás), +381-023-530-114 (hiv.). Mobil: 063-8-633-740. E-mail: tietze@ptt.yu, www.catholic-zre.org.yu

TOGYERÁS Dianna keramikus. Szabadka, 1962. A budapesti Iparművészeti Fősikola porcelán szakán diplomált 1987-ben. Tagja a Formatervezők és Iparművészek Vajdasági Egyesületének. Önálló tárlatai: Szabadka (1995), Budapest (1997). Kollektív tárlatok: Nemzetközi Minikerámia Triennálé, Zágráb (1987, 1990, 1994). Jugoszláv Kerámia Triennálé, Belgrád (1989, 1993, 1996), Nemzetközi Kerámia Triennálé, Aveiro (1991, 1993). Díjakat kapott Zágrábban, Belgrádban és Aveiróban. C.: 24000 Subotica, F. Šopena 40/a. Tel.: 381-(0)24-43-327.

TOGYERÁS Irén keramikus. Szabadka, 1942. 1971 óta tagja a Formatervezők és Iparművészek Vajdasági Egyesületének. Önálló tárlatai: Szabadka (1976), Újvidék (1976), Dunacséb (1980). Kollektív kiállítások: Faenza (1972, 1973, 1975, 1977), Belgrád (1974, 1979, 1981), Zágráb (1974, 1993), Vallauris (1976, 1979), Grotaglie (1989), Kairó (2000) stb. Díjak: Szkopje (1980), Szabadka (1980). C.: 24000 Subotica, F. Šopena 40/a. Tel.: 381-(0)24-43-327.

TOGYERÁS József keramikus. Magyarittabé, 1930. T.: Tanárképző Főiskola, Újvidék. Tagság: 1966-tól tagja a Formatervezők és Iparművészek Vajdasági Egyesületének. Pedagógiai munkával is foglalkozik. F. m.: Önálló tárlatai: Belgrád (1961), Isztambul (1978), Zágráb (1976), Szabadka (1967, 1972), Abbázia (1967). Kollektív tárlatok: Belgrádban, Szabadkán, Moszkvában, Pozsonyban, Hamburgban, Párizsban, Bécsben és más helyeken. Hatszor díjazták. C.: 24000 Subotica, F. Šopena 40/a. Tel.: 381-(0)24-43-327.

 

TOLDI Éva tanár, szerkesztő. Topolya, 1962. ápr. 24. Sz.: Toldi István, Bakos Verona. Férjezett, Kontra Ferenc. T.: Az általános és középiskolát Topolyán végezte. 1980-ban érettségizett. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1984-ben magyar nyelv és irodalom szakos tanári képesítést szerzett. Az irodalomtudomány magisztere (1991-ben). Jelenleg doktori értekezésén dolgozik. É.: 1984-1999-ig a Híd szerkesztője, 1984-től a Forum Könyvkiadó szerkesztője, 1995-2002-ig igazgatója, 2002-től az újvidéki Tankönyvkiadó Intézet szerkesztője. Szak. érd.: A magyar történelmi regény a XX. században. Tagság: A Magyar Írószövetség tagja, a József Attila Kör tiszteletbeli tagja, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja. Díjak: Sinkó Ervin Irodalmi Díj (1991), Herceg János Irodalmi Díj (1998), Móricz Zsigmond ösztöndíj (1995), Herrenhaus-Edenkoben ösztöndíj (2000). F. m.: Herceg János (1993), Összetartozó neszek (1997). C.: 21000 Újvidék, Pasterova 4./24. Tel.: +381-(0)21-511-972 (lakás). Tankönyvkiadó Intézet / Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sremska 7. (mhely). +381-(0)21-23-844 (mhely). Fax: +381-(0)21-612-896. E-mail: evatoldi@eunet.yu

TOLNAI Ottó költő, próza- és drámaíró. Magyarkanizsa, 1940 júl. 5. T.: Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Zentán (1955-1959) végzi. 1959-től az újvidéki Magyar Tanszéken, majd 1963-tól a Zágrábi Egyetemen filozófiai tanulmányokat folytat. É.: 1961-től a Symposion művészeti mellékletének a szerkesztője. 1964-től 1974-ig az Új Symposion c. folyóirat szerkesztője, 1972-74 között a folyóirat főszerkesztője. 1974-1994 között az Újvidéki Rádió művelődési műsorainak szerkesztője, képzőművészeti kritikusa. 1994-ben nyugdíjba vonul, azóta Palicson él. F. m.: 1956-tól publikál rövidprózát, 1960-tól verseket. Homorú versek (1963), Sirálymellcsont (1967), Valóban mi lesz velünk (v., Domonkos Istvánnal, 1968), MAO-POE (v., Domonkos Istvánnal, 1968), Szeplőtlen kis gépek, csöpp fejedelmi jelvények (v., 1968), Rovarház (regény, 1969), Agyonvert csipke (v., 1969), ZOO (versek, magyarul és szerbül, 1969). "1969" (v., társszerző, 1970). Ördögfej (ifj. regény, 1970), Gogol halála (elb., 1972), Legyek karfiol (v., 1973), Versek (1973), Sáfrány Imre (kismonogr., 1978). Végeladás (Újv. Színház, 1982, Katona József Színház, 1979), Világpor (v., 1980), Bayer-aszpirin (Újv. Színház, 1982), Elefántpuszi (gyermekv., 1982), Vidéki-Orfeusz (vál. v., 1983), Gyökérrágó (v., 1986), Briliáns (Újv. Színház, 1985, 1991), Rokokó, hosszúkás kamaszvers (1986), Prózák könyve (nov., 1987), Izéke homokozója avagy mamuttemető (Jurta Színház, 1988), Cápácskám: apu! (gyermekv., 1989), Paripacitrom (Újv. Színház, 1991), A meztelen bohóc (képzőművészeti esszék, 1992), Versek könyve (Bp., 1992), Wilhelm-dalok (v., 1992), Árvacsáth (v., 1992), Kékítőgolyó (próza, 1994), Végel(ő)adás, dr. (1996), Rothadt márvány (képzőművészeti esszék, 1997). Műford.: Napjaink éneke. A modern jugoszláv költészet antológiája I., II. (1965, 1967). Társ. tev.: 1966-tól 1990-ig a Jugoszláv Írószövetség tagja, majd a szövetség utolsó elnöke. 1990-től a Magyar Írószövetség tagja. 1992-től a Veszprémben megjelenő Ex Symposion főszerkesztője. 2002-től a Magyar Nemzeti Tanács Művelődési Bizottságának tagja. Díjak: Híd-díj (1967, 1980, 1988), Mikes Kelemen-díj (1988), Szirmai-díj (1988), Üzenet-díj (1991), József Attila-díj (1991), Kortárs nívódíj (1992), az Év Könyve (1992), Ady Endre-díj (Soros Alapítvány, 1992). Alföld-díj (1994), Déry Tibor-jutalom (1995), Bodrogvári Ferenc-díj (1997), Füst Milán-jutalom (1997), Weöres Sándor-díj (1999), Bezerédi-díj (1999). A Köztársasági Elnök Aranyérme (2000), Radnóti Miklós-díj (2000), Párhuzamos Kultúráért (2001). C.: 24413 Palics, Pionir sétány 13. Tel.: +381-(0)24-753-762. E-mail: tolnai@palic.net

TOMÁN László kritikus, szerkesztő. Újvidék, 1930. máj. 16. Sz.: Tomán Sándor, Olga. Nős, Mária. Gy.: Magdolna, Tibor. T.: Elemi iskola, gimnázium és Tanárképző Főiskola Újvidéken, 1936-1950-ig. Általános iskolai magyartanár képesítést szerzett. Érd. köre: A magyar, a délszláv és a világirodalom. É.: Ált. iskolai tanár Palánkán, Verbászon és Újvidéken (1950-1961). A Forum Könyvkiadó szerkesztője (1961-1991). A Szép Szó élő irodalmi szemle szerkesztője (1956-1958), az Aracs folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja (2001-2003). Díj: Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (1978). F. m.: Múltunk, jelenünk... Lesz-e jövőnk? (2000), A bűnös irodalompolitikától az irodalom bűneiig (2001). A legtökéletesebb zár titka (2002), Erről van szó (2003), Köd és tűz (2004). C.: 21000 Újvidék, Daničić u. 9. Tel.: +381-(0)21-23-886.

 

TOMÁN Mária tanár. Zombor, 1937. júl. 23. Sz.: Skorutyák Géza, Margit. Férjezett, Tomán László. Gy.: Magdolna, Tibor. T.:1943-1958-ig: elemi isk. és gimnázium Zomborban, Tanárképző Főiskola Újvidéken. Ált. iskolai magyartanár. Szak. érd.: Magyar ifjúsági és gyermekirodalom, gyermekek írásbeli munkái. É.: Ált. isk. tanár Apatinban és Újvidéken (1957-1993). Jelenleg mint nyugdíjas a Jó Pajtás Rügyfakadás című rovatának szerkesztője (1993). C.: 21000 Újvidék, Daničić u. 9. Tel.: +381-(0)21-23-886.

TOROK (Török) Csaba újságíró, szerkesztő. Bácskossuthfalva, 1939. aug. 16. Sz.: Torok Sándor, Bálint Etelka. Gy.: Szilárd (1970). T.: Ált. isk., Bácskossuthfalva (1946-1950), szabadkai 6. sz. Ált. Isk. (1950-1954). Szabadkai Vegyes Gimnázium (1954-1958). Újvidéki Egyetem BTK, délszláv nyelvek és magyar nyelv és irodalom szak (1958-1961). Érd. köre: Szépirodalom, publicisztika, nyelvművelés, színi- és filmkritika, hely- és névtörténet, műfordítás, közművelődés, zene, képzőművészet, közélet, közírás. É.: A Magyar Szó riportere (1961-től), lektora (olvasószerkesztője), rovatvezetője, színikritikusa. 1986-tól a Dolgozók, 1990-től a Családi Kör c. újvidéki hetilap művelődési és irodalmi szerkesztője, színi- és filmkritikusa. 2001-től nyugállományban van. Társ. tev.: A JKSZ tagja (1957-1989), a Jugoszláviai Írók Szövetsége (1975-), a Magyar Írószövetség (1994-), a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) tagja (1993-). A JMMT első, alapító titkára (1990-től), az Intézőbizottság tagja (2000-ig), a Független Vajdasági/Szerbiai Újságíró Szövetség tagja (1992-), a Nemzetközi Újságíró Szövetség tagja (1997-). A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (München) tagja (2000-). Díjak: a Vajdasági Újságíró Egyesület Svetozar Marković-díja 1987-ben és 1988-ban. F. m.: Örökség (1962), Szégyenfán (1966), Pontos idő (1997), Honosságunk aranyfedezete (In: Délvidéki/vajdasági magyar helységnevek, 2000). C.: Újvidék, Vojvode Mišića 9. (lakás), Családi Kör, V. Mišića 1. (mhely). Tel.: +381-(0)21-56-615 (lakás), +381-(0)21-57-942. Fax: +381-(0)21-57-359 (mhely). E-mail: caladi@eunet.yu