SZÉKELY (Vasagyi) Mária fordító, tanár. Zombor, 1941. júl. 30. T.: Az általános iskolát és a gimnáziumot Zomborban végezte (1960). Egyetemi diplomát az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerez (1966). É.: fordító Zomborban a képviselő-testületben (1970), levéltáros a Városi Levéltárban (1971-1973), a Dunatáj lektora (1973-1975), fordító a betegsegélyzőben (1975-1990). 1990-től nyugdíjas. Díj: Apatin község Sinkó Ervin Díja (1982), Híd-díj (2003) F. m.: Föld, föld… Gyűjtés a Dunatáj magyarságának szellemi néprajzi hagyományaiból (1982), Silentium album (2002). C.: 25000 Zombor, JNA C/9. Tel.: 381-(0)25-442-108.

SZEKERES Péter vegyésztechnikus. Zenta, 1944. jún. 8. Sz.: Szekeres János, Fehér O. Luca. Nős, Hajbók Erzsébet. Gy.: Szilvia (1971), Mónika (1977). T.: Általános iskolai (1952-1960) és középiskolai tanulmányait (vegyészeti technikum) Zentán végezte (1961-1965). Érd. köre: Biotechnológia, valamint a politika és a magyar történelem. É.: Élelmiszeripari technikus, laboráns, technológus, munkavezető a Ferminben. Társ. tev.: Megalakulásától a pártszakadásig tagja a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (1992-1994), községi képviselő (1992), a községi Végrehajtó Bizottság tagja (1993-1996). A Vajdasági Magyar Szövetség tagja (1994-2000-ig), a VMSZ színeiben községi képviselő, a Végrehajtó Bizottság tagja (1996-2000). C.: 24401 Zenta, Tornyosi út 106. (lakás), Fermin, Zenta, Karađorđe u. sz. n. (hiv.). Tel.: +381-(0)24-821-536 (lakás), +381-(0)24-815-131/131. 

SZELI István irodalomtörténész, tanár, kritikus. Zenta, 1921. szept. 11. Sz.: Szeli Tivadar, Lesch Rózsa. Özvegy, Heinrich Ilona. Gy.: Miklós, Valéria. T.: Elemi isk. (1927-1931) és algimnázium, Zenta (1931-1935). Főgimnázium, Szabadka (1938-1942). Pázmány Péter Tudományegyetem, Bp. (1942-1944). ELTE Bp. (1958-1960). Doktorátus, Újvidék (1962). Szak. érd.: Összehasonlító irodalomtudomány, a jugoszláviai magyar irodalom története, a felvilágosodás és romantika szellemi áramlatai. É.: Gimnáziumi és tanítóképző intézeti tanár, egyetemi tanár Zentán és Újvidéken (1945-1983). 1949-1956: gimnáziumi igazgató Zentán, 1956-1958-ig járási tanfelügyelő, 1958-1962-ig tartományi tanfelügyelő, 1962-1983-ig, nyugdíjba vonulásáig egyetemi tanár. 1969-1976 között a Hungarológiai Intézet igazgatója. Társ. tev.: JKSZ tag (1960-1991), a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület elnöke (1960-1971), a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke (1977-1982), A Magyar Nemzeti Tanács tiszteletbeli tagja (2003-tól). F. m.: Bevezetés az irodalomelméletbe (1955), Majtényi Zentán (1962), Hajnóczy és a délszlávok, tan. (1965). Utak egymás felé (1969). Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom (1974). Történő történelem (1981), A magyar kultúra útjai Jugoszláviában (1983). Nyelvhasználatunk etikája (1985), Székács József és műve (1986), Az erózió ellen (1986), Így hozta a történelem (1988), Hosszú útnak pora (1991), A peremkultúra élettana (1993), Egy tudományos világkép gyökerei (1996), Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk (1997), Emlékezések könyve (2001). Díjak: Híd Irodalmi Díj (1981), Szenteleky Kornél-díj (1981), Szarvas Gábor-díj (1986), Írószövetség: Életmű Díj, (1987), A Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1989), Bethlen Gábor Díj (1989), Vuk Karadžić-díj (1989), Zenta Pro Urbe Díja (1997). Péterfi Vilma-díj (2004). C.: 21000 Újvidék, Fruškogorska 41. Tel.:+381-(0)21-455-229. 

SZEMERÉDI Pál, káplán. Zenta, 1977. jan. 16. Sz.: Szemerédi Pál, Szeles Piroska. T.: Az általános iskolát Padén végezte (1984-1992), Szabadkán járt gimnáziumba (1992-1996). Pécsett, a Hittudományi Főiskolán szerez oklevelet (1996-2002). É.. Kikindán káplán, kisegítő lelkipásztor, majd áthelyezést kap Nagybecskerekre, ahol szintén mint káplán munkálkodik. C.: 23000 Zrenjanin, Trg slobode 4. Tel.: +381-(0)23-61-317. Mobil: +381-(0)63-730-1642. E-mail: palszemeredi@mgnet.co.yu, Weblap: www.catholic-zr.org.yu

SZENTMÁRTONI Mihály jezsuita, pszichológus. Újvidék, 1945. febr. 22. Sz.: Mihály és Varga Jusztina. T.: Ált. isk., Újvidék (1952-1960), gimnázium, Zágráb (1960-1964), filozófia és teológia szak (1969-1975), pszichológia, Zágráb (1968-1972), klin. pszich. doktorátus, Róma (1976-1981). Szak. végz.: teológus és pszichológus. Érd. köre: Valláspszichológia, pasztorál-pszichológia. É.: Tíz évig (1981-1991) Zágrábban dolgozott mint tanár és gyakorló pszichológus. 1991 óta Rómában él, ahol a Pápai Gergely Egyetem professzora, az Egyetem Lelkiségi Intézetének igazgatója, valamint a Szentté-avatási Kongregáció teológus-konzultora. F. m.: Számos könyvet és tanulmányt jelentetett meg magyarul, horvátul és olaszul. Könyveit lefordították spanyolra, portugálra, lengyelre, szlovákra. Könyvek: A személyi érettség felé (1978), Moral Judgment and Depression (1981), Testvéreink szolgálatában (Benkő A. társszerzővel, 1981), A lekiélet lélektanához (Benkő A. társszerzővel, 1984), A fiatalok világa (1985), Psihologija duhovnog života (1990), Ontroduzione alla teologia pastorale (1992), Igaz-e, hogy a betegség Isten büntetése? (1994), Božja moreplovka. Majka Krucifiksa Kozulić: psihološki i duhovni profil (1995), U potrazi za puninom (1996), Lelkipásztori pszichológia (1997), In cammino verso Dio (1998), A hitoktatás akkordjai. A hitoktatás technikája és művészete (1999), Istenkeresésünk útjai. A vallásos megtapasztalás lélektana (2000), Camminare insieme. Psihologia pastorale (2001), Naći sebe tražeći Boga (2004). Díjak: Teológiai és egyéb publikációi elismeréseként 2003-ban Stephanus-díjat kapott Budapesten. C.: 00187 Roma, Piazza della Pilotta 4. Tel.: 06-6701-5358. Fax: 06-6701-5413. E-mail: szentmartoni@unigre.it

SZILÁGYI Gábor tanár, képzőművész. Pacsér, 1926. okt. 17. Sz.: Szilágyi Gábor, Csányi Hermina. Özvegy, Laszák Rozália (elh. 1990). Gy.: Gábor (1960), Géza (1963). T.: Polgári iskola, Szabadka (1938-1940). Magyar Kir. Állami Fiúgimnázium, Szabadka (1941-1944). Magyar Tannyelvű Áll. Gimnázium, Szabadka (1946-1947), érettségivel. Pedagógiai Főiskola képzőművészet szak, Újvidék (1947-1949). Képzőművészet szakos tanár és alkotóművész: festő és grafikus. Szak. érd.: Tempera, akvarell, olaj és akrill festés, tűzzománc, fotózás, védjelek, illusztrációk, tipográfiai munkák. É.: A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Intézetben képzőművészet szakos tanár (1949-1962), majd a Szabadkai Képzőművészeti Találkozó és Modern Galéria külső szakmunkatársa (1962-1967), meg-bízott igazgatója (1968), igazgatója (1969-1983). 1982-ben nyugdíjba vonul. Szakmai előmenetelét hazai és külföldi művésztalálkozók, alkotótáborok, művésztelepek, műhelyek, alkotóházak, szimpoziumok döntően befolyásolták. Mintegy 40 évet töltött a Palics-Szabadka Képzőművészeti Találkozó szervezésével és vezetésével. Tagság: Szerbiai Képzőművészek Egyesülete (1964-), Vajdasági Képzőművészek Egyesülete (1970-). A Jugoszláviai Képzőművészek Egyesülete elnökségi tagja (1976-1982), az Association Internationale des Arts Plastiques tagja, a Vajdasági Képzőművészek Szabadkai Egyesülete elnöke (1976-1982), titkára (1982-1992), a Vajdasági Magyar Képző- és Iparművészek Egyesületének a tagja (1996-), a JMMT tagja, a Kecskeméti Képzőművészek Egyesülete, a Topolyai Művésztelep tagja. Díjak: Forum-díj (1970), Szerbia Közműv. Közösségének aranyjelvénye (1976), Szabadka Város Októberi Díja (1977), Dévics Imre-díj (1976), az Újvidéki Modern Képzőművészeti Galéria vásárlási díjai (1966, 1973), a Zombori Ősz Rajztriennálé vásárlási díjai (1972), a zágrábi Rajztriennálé díja (1976). F. m.: 50 hazai és külföldi, 76 önálló és 397 kollektív kiállítás. Művei megtalálhatók az újvidéki, nagybecskereki, niši, szabadkai, zentai, becsei, zombori, écskai, topolyai stb. galériákban és különböző monográfiákban. Az INT-ART / Tolerance nemzetközi csoporttal 1988-1996 között Magyar-országon, Olaszországban, Norvégiában, Lengyelországban, Dániában, Németországban és Svájcban mutatkoztak be. 2003-ban létrehozza saját kiállítási szalonját, 3 galériát és egy dokumentációs szobát. C.: 24000 Szabadka, Párhuzamos út 28. Tel.: +381-(0)24-43-929.(lakás), +381-(0)24-546-094 (hiv.) Mobil: +381-(0)63-82-24-715. Weblap: www.siladji.com/sig

SZILÁGYI Gábor ifj. grafikai formatervező és reklámfotós. Szabadka, 1960. nov. 5. T.: A Belgrádi Iparművészeti Akadémián reklámgrafikai és fényképészeti szakon végzett (1979-1984). Szak. érd.: Grafika, reklámfotó, marketing. É.: 1985-1990 között a szabadkai Aurometal reklámgrafikusa, 1990-től szabad művész. Tagság.: A Szabadkai Képzőművészek Iparművészeti és Formatervezői Egyesületének elnöke (1992-től), a Vajdasági Iparművészek és Formatervezők Egyesületének tagja (1994-től). Díjak: Az Újvidéki Nemzetközi Vásáron odaítélt formatervezői díjak (2000, 2001, 2002). F. m.: több mint 200 védjegy, embléma, plakett, komplett katalógusok (Podrum Palić, Vitamin, Bratstvo, Higlo, Aurometal), 3 város, falu címere (Topolya, Pacsér, Királyhalma). C.: DESIGNPRO STUDIO 24000 Szabadka, Jovana Mikića 28. Tel./fax: +381-(0)24-546-094. Mo-bil: +381-(0)63-822-4715. E-mail: dizajn@siladji.com, Weblap: www.siladji.com

SZILÁGYI Károly újságíró, szerkesztő, fordító, tolmács. Maribor, 1940. dec. 8. Egy lánya van (1969). T.: Az újvidéki József Attila Ált. Iskolában, a Moša Pijade Gimnáziumban és a Pedagógiai Főiskolán végzi tanulmányait. 1961-ben magyar és szerbhorvát nyelv és irodalom szakon végez. É.: 1961-1974-ig az Újvidéki Rádió újságírója, a Gyermekrádió, majd az Iskolarádió szerkesztőségében dolgozik, nyilvános műsorokat, vetélkedőket vezet. 1974-1982-ig a Forum Könyvkiadó szerkesztője, a Forum Könyvterjesztő boltvezetője. 1982-1992-ig az Újvidéki Rádió szerkesztője. 1992-1993-ig a Világszövetség c. lap újságírója, 1993-1994 között az MTV szerkesztője. 1994-1999-ig a Házat Hazát Alapítv. sajtófőnöke. 2000-ben az ATV főszerk., jelenleg szak- és műfordító, tolmács, a Nyugati Magyarság szerkesztője, számítástechnikát tanít a budapesti Gábor Dénes Főiskolán. F. m.: Rendszeresen írt az újvidéki és szabadkai lapoknak, több tanulmánya és publicisztikai írása jelent meg Magyarországon. A merülő fullantyú (1977), Déli szomszédaink (1993), Budajenő kis község Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében 1198-1998 (1998), Windows 95 (társsz., 1998), Access (társsz., 1998), Dobri susedi, loši susedi? (2000). Srpsko-hrvatsko-mađarski rečnik (másokkal, 1968), Marad a gyerek, ha látszik (szerk., 1974), Sok az eszkimó, kevés a móka (szerkeszttő, 1975), Botlik-Csorba-Dudás: Eltévedt mezsgyekövek (szerk., 1994). Több publicisztikai, szépirodalmi könyv szerkesztője (1974-1980). Új könyv, új írás, Könyvek írók, emberek, Lírai kistükör, Irodalmi kistükör - az Újvidéki Rádió irodalmi műsorainak szerkesztése. Magyar félmúlt címen tíz, egyórás dok. film az MTV-ben (1993-1994). Fordítások: szlovénből: Téli éj (1972), Josip Vidmar: esszék és meditációk (1977), Miško Kranjec: A Mura hullámain (1978), A hódító (más fordítókkal együtt 1989), Dr. Miha Likar: Doktor úr, igaz-e? (2000). Szerbből, horvátból: Sunčana Škrinjarić: A kékkabátos nyár (1973), Edvard Kardelj: A szabad munkatársítás (1985), Mladen Markov: Bánáti vicinális (1986), Dušan Kostić: Sutjeska (1989), Sava Babić: A másik fél (2000). Macedónból: Vidoje Podgorec: A szőke cigánygyerek (1973), Zsivko Csingo: Hogyan öltem meg pajtásomat (más fordítókkal együtt, 1981), A konzul éjszakája (más fordítókkal együtt, 1981), Vancso Nikoleszki: A bűvös nyereg (1988), valamint különböző folyóiratokban megjelent fordítások és száznál több hangjátékfordítás szlovén, szerb, horvát és macedón nyelvről. Díjak: A Magyar Művelődési Minisztérium és az Európa Könyvkiadó nívódíja (1982), Bazsalikom Műfordítói Díj (1986), a Magyar Televízió nívódíja (1994) C.: 2464 Gyúró. Bicskei út 28. Tel.: +22-467-067. E-mail: szikar@mailbox.hu

SZILÁGYI László szobrász, költő. Szabadka, 1953. máj. 19. Sz.: Szilágyi László és Margita. Nős, Szilágyi Biljana. Gy.: Natasa és Nikola. T.: Ált. isk., Szabadka-Újvidék (1960-1968), középiskola, Újvidék (1968-1972), főiskola (1972-1974), az újvidéki Művészeti Akadémián diplomált 1979-ben. Érd. köre: Szobrászat, költészet. É.: 1982-1986 között külföldön volt, főként Párizsban élt, dolgozott és kiállított. Tagság: Tagja a Szerbiai Képzőművészek Szövetségének, a vajdasági Képzőművészeti Szövetségnek, a Szerbiai Írók Szövetségének. A Vajdasági Írók Szövetségének vezetőségi tagja (2001-2003). F. m.: Hét verseskötetet adott ki eddig. Önálló tárlatai voltak - 1982-től kezdődően - Újvidéken, Kikindán, Zomborban, Belgrádban, Aranđelovacon, Sr. Mitrovicán, Párizsban és Zürichben. Közös kiállításokon Európában több felé szerepelt műveivel. Retrospektív tárlatát 1996-ban rendezte meg Újvidéken. Többszörösen díjazott szobrász. Szabadtéri szobrai Szabadkán, Danilovgradban, Cazinban és Újvidéken állnak. C.: 21000 Újvidék, Fruškogorska 43. Tel.: 381-(0)21-458-164. Mobil: +381-(0)64-22-02-510.

SZIVERI Béla tanár. Nagybecskerek, 1969. okt. 10. Sz.: Sziveri Géza, Allár Lídia. Nős, Tóth Franciska. Gy.: Róbert és Éva. T.: Ált. iskola, Szenttamás (1976-1984), 9. és 10. osztály, Szenttamás (1984-1986), középiskola, Újvidék (1986-1988), Újvidéki Egyetem, földrajz szak (1989-1993), 1994-ben szerzett diplomát. Érd. köre: Természeti földrajz, csillagászat. É.: 1993-tól a temerini Kókai Imre Általános Iskolában, majd a becsei Petőfi Sándor Iskolában tanít. 2001-től földrajztanár és iskolaigazgató a Kókai Imre Ált. Iskolában. Társ. tev.: A kárpát-medencei nemzetközi földrajzverseny döntőinek aktív szervezője. A Vajdasági Magyar Pedagógiai Szövetség elnökségi tagja (1996-2001), a Földrajztanárok Egyletének tagja (Budapest). C.: 21235 Temerin, Munkácsi Mihály u. 17. Tel.: +381-(0)21-842-320 (lakás). Kókai Imre Ált. Iskola, Temerin, Kossuth Lajos u. 31. Tel.: +381-(0)21-843-306. Fax: +381-(0)21-842-966 (mhely). Mobil: +381-063-8-137-527. E-mail: sivbel@neobee.net