RAFFA József címfestő, amatőr festő. Kikinda, 1939. jan. 14. Sz.: Raffa József, Szántó Erzsébet. Nős, Patyi Anna. Gy.: Tibor, Boglárka. T.: Kikindai Ipari Iskola (1956-1958). Érd. köre: Reklám, rajz, festészet, színház. É.: A kikindai Művelődési Központ, majd az Ifjúsági Központ díszlettervezője. F. m.: Rajzok, festmények. Társ. tev.: A Kikindai Színház (1958-) és Egység Művelődési Egyesület tagja. C.: Kikinda, N. Francuski 36. +381-(0)230-25-502 (lakás). Ifjúsági Otthon, tel.: +381-(0)230-22-544, fax: +381-(0)230-26-240.

RAJSLI Ilona tanár. Óbecse, 1957. febr. 24. Sz.: Rajsli Géza, Horváth Anna. Férjezett, Lengyel László. Gy.: László. T.: Az általános iskolát és a gimnáziumot Óbecsén végezte (1975). Újvidéken, a BTK Magyar Tanszékén szerezte meg diplomáját (1977-1982). Magiszteri fokozat, uo. (1986-1988). 1993-ban doktorált, uo. Érd. köre: Nyelvtörténet, szociolingvisztika, kulturális antropológia. É.: Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán szakmunkatárs (1985-1987), asszisztens (1988-1993), docens (1993-1999), rendkívüli egyetemi tanár (1999-től). Társ. tev.: A Than Fivérek Értelmiségi Kör (Óbecse) és a Vajd. Magyar Tud. Társaság (Újvidék) tagja. F. m.: Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XVI. századi magyar szépprózában (1994), Nyelvemlékeink I. Nyelvtörténeti tanulmányok (1994). Nyelvemlékeink II. Az Apor-kódex szótára (1996). Múltbéli tájak üzenete (2001). Önálló könyvei mellett számos tanulmányt jelentetett meg folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben. Előadásokat tartott hazai és külföldi tanácskozásokon. Számos diplomamunka mentora. C.: 21220 Óbecse, Lj. Doroslovački 9. Tel.: +381-(0)21-814-024 (lakás). 21000 Újvidék, Filozofski fakultet, Stevan Mušić 24. Tel.: +381-(0)21-58-673 (mhely). E-mail: rubicon@sojanet.co.yu

RECSKÓ Béla festő. Zenta, 1948. febr. 9. Sz.: Recskó Béla, Kuklis Julianna. Nős, Göblös Zsuzsanna. Gy.: Szabolcs, Csaba. T.: Dózsa György Ált. Iskola, Zenta (1954-1962), gépészeti technikum, Szabadka (1962-1966), munkásegyetem, Zenta (1986-1987). Szakmai végzettsége: szerszám- és gépkonstruktőr. É.: Zentán a TAMP-ban termékkonstruktőr (1966-1987), önálló konstruktőr, majd Kanizsán a Keramikában dolgozik (1997-2000). 1986 óta kizárólag festészettel foglalkozik. A zentai Art ´90 festőcsoport alapítója és szóvivője. Érd. köre: Gépek és szerszámok készítése, tájfestészet. F. m.: Több száz alkotás (olaj, akvarell, grafika). Társ. tev.: A VMDK alapító tagja (1991-1998), községi tanácsnok (1992-1998). A VMSZ tagja (1998-2000), községi tanácsnok (1998-2000), a Kereszténydemokrata Mozgalom tagja (2000-), a helyi szervezet elnöke (2000), a Polgári Körök zentai szervezetének a tagja (2002-). Díjak: Zalai Festőtelep különdíja (1998), Muray Róbert Vadászati és Tájfestő Alkotótábor bronz emlékplakettje (2002). C.: 24400 Zenta, Madách Imre 28/a. Tel: +381-(0)24-812-409. E-mail: recsko@sksyu.net

REKECZKY József gépészmérnök. Oromhegyes, Kanizsa, 1930. febr. 11. Sz.: Jakab, Sóti Julianna. Nős, Mária. Gy.: Eleonóra. T.: Elemi isk., Oromhegyes (1937-1941), gimnázium, Zenta (1941-1950). Belgrádi Egyetem, Gépészmérnöki Kar (1950-1956). A műszaki tudományok doktora, Budapest, Műszaki Egyetem (1975). Szak. érd.: Gépgyártás-technológiák és szerszámgépek szerkesztése, fejlesztése és számítógépes vezérlése, a gyártórendszerek dinamikai stabilitása, valamint gyárüzemi alkalmazása. É.: Az adai Potisje Szerszámgépgyárban főmérnök főkonstruktőr, (1956-1964), majd az Újvidéki Egyetem Műszaki Karán adjunktus (1964), magántanár (1971), egyetemi tanár (1977). Társ. tev.: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (2000-). Díjak: Több szakmai díszoklevél és munkaérdemrend, valamint a Szerbiai Egyetemi Tanárok és Tudósok Közösségének Életműdíja (2001). F. m.: Több mint 70 tudományos és szakmai dolgozat és referátum, valamint 2 monográfia. C.: 21000 Újvidék, Narodnog fronta 22. Tel.: +381-(0)21-365-773. E-mail: rekeczky@nsu.ns.ac.yu

RENCSÉNYI HAJNAL Elvira újságíró. Szabadka, 1971. dec. 2. Sz.: Hajnal Sándor, Csóti Eszter. Férjezett, Rencsényi Róbert. Gy.: Dániel, Dávid. T.: Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka (1988-1990), Pedagógiai Akadémia, Szabadka (1990-1992). Érd. köre: Közélet, egészségügy, oktatás, művelődési élet, civil szervezetek. É.: Újságíró, tudósító a Szabad Hét Napnál, majd a jelenlegi Hét Napnál. Fő munkafeladata Szabadka Község önkormányzata munkájának figyelemmel kísérése. Társ. tev.: A Független Újságírók Szervezete (1999-), az országos Újságíró Szövetség tagja (2000). Részt vesz a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező és más humanitárius szociális és szervezetek munkájában. F. m.: Írásai a Szabad Hét Napban, a Magyar Szóban, a Hét Napban és a KODDE évkönyvében jelentek meg. C.: 24000 Szabadka, Víg István u. 10. Tel.: +381-(0)24-546-107 (lakás). Lazar Nešić tér 1/IV. Tel.: +381-(0)24-555-856. Fax: +381-(0)24-555-367 (mhely). Mobil: 064-143-8392. E-mail: relvira@EUnet.yu

REPERGER Miklós tanár. Újvidék, 1954. nov. 15. Sz.: Reperger Mihály, Lázár Etelka. Nős, Túri Erzsébet. Gy.: Miklós, Zoltán, Csaba. T.: Ált. isk., Tiszaszentmiklós (1961-1969). Gimnázium, Zenta (1969-1974). Pedagógiai Főiskola, fizika-kémia szak, Újvidék, Belgrád (1975-1981). Érd. köre: Fizika, szervezési kérdések, politika. É.: Fizika-kémia szakos tanár Apatinban, Szilágyin, Tornyoson, Zentán. Jelenlegi beosztása: pedagógiai vezető. Társ. tev.: A VMSZ tanácsának tagja (1996-), képviselő a zentai Községi Képviselő-testületben, a VMSZ tiszaszentmiklósi helyi szervezetének elnöke, a Magyar Kultúrkör elnöke (1996-). Tagja volt az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanácsnak. C.: Zenta, Teodora Branovački 5. (lakás), Emlékiskola, Zenta (mhely), Tel.: 381-024-815-106 (lakás), +381-(0)24-811-412 (mhely). Tel./fax: Tiszaszentmik-lósi Magyar Kultúrkör: 381-0230-77-311.

RÉTI Katalin református lelkipásztor. Bálványosváralja (Erdély), 1972. dec. 4. Sz.: Réti Balázs és Rozália. T.: Általános iskolába Bálványosváralján (1979-1987), közgazdasági középiskolába Kolozsvárott járt (1987-1991). Egyetemi oklevelet a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett (1991-1996). Érd. köre: Keresztény kelkigondozás, ifjúsági munka, olvasás, népművészet, pszichodráma. É.: Segédlelkipásztor Bácskossuthfalván, lelkipásztor Szabadkán és hét szórvány gyülekezetben. F. m.: Szakdolgozatok (Sztoicizmus a protestáns etikában. A jövőnek nevelünk. A Szabadkai Református Egyházközség rövid története). Társ. tev.: Református Fiatalok Szövetsége, tag. Keresztény Értelmiségi Kör, tag. C.: 24000 Szabadka, Zombori u. 6. Tel./Fax: +381-024-557-144. E-mail: reformsu@tippnet.co.yu

RIBÁR Béla tanár, fizikus. Torontálvásárhely, 1930. szept. 5. Sz.: Ribár János, Méhes Mária. Özvegy. Göttel Márta. Gy.: Zoltán (1960), Edit (1965). T.: Ált. isk. Torontálvásárhely (1936-1941). Gimnázium, Nagybecskerek (1941-1949). Belgrádi Egyetem (1949-1955). Doktori képzés, Bern, Svájc (1966-1969). Okleveles fizikatanár, a tudományok doktora. Kut. téma: Szerves és szervetlen vegyületek kristályszerkezete. É.: 1956-1958 között Nagybecskereken gimnáziumi tanár. 1958-1966-ig tanársegéd a Szarajevói Egyetemen. 1966-1969 között doktori stúdiumokat végez Bernben. 1969-1975-ig docens. 1975-1980 között rendkívüli tanár, 1980-1985 között egyetemi rendes tanár az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán. 1995-től nyugdíjas. Társ. tev.: A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja (1987). A Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja (2001). Az Újvidéki Diáksegélyző Egyesület elnöke (1995-től), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke (1997-től), a Magyar Professzorok Világtanácsának tagja (1998-tól), az MTA határon túli köztestületi tagja (2002-). Díj: Köztársasági Bronzkoszorús Érdemrend (1987), az Újvidéki Egyetem emlékérem (1995), K. Stojanović emlékérme (1996), Eötvös-díj (VMPE, 2001), Pro Universitate et Scientia kitüntetés (2001), Aracs-díj (2003). F. m.: 175 tudományos és szakdolgozat. A százéves röntgensugárzás (1995), Híres magyar tudósok (1997). A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság kiadványainak sorozatszerkesztője. C.: 2100 Újvidék, Jug Bogdan u. 35. (lakás), SANU, Ogranak u Novom Sadu, S. Markovića 6. (hivatal). Tel./Fax: +381-(0)21-551-977 (lakás), +381-(0)21-420-210 (hivatal). Mobil: +381-(0)63-8394-628. E-mail: ribar@eunet.yu, www.vmtt.org.yu

RONCSÁK Petrovics Erika iskolapedagógus. Bajsa, 1961. jún. 1. Sz.: Petrovics János és Anna. Férjezett, Roncsák Alexander. Gy.: Roncsák Marcell (1993). T.: Általános iskola, Bajsa (1967-1975). Középiskola 9. és 10. o., Topolya (1975-1977), hivatásirányú középiskola, jogi szak (1977-1979). Újvidéki Egyetem BTK Pedagógiai Intézet (1979-1983). Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken vesz részt: Moszkva (2000), a United Games szervezeten keresztül Berlin, Olomouc (2000), Herceg Novi (2001), Genf (2001, 2002), Budapest (2003), emberjogi kérdésekben tréningek vezetésére, műhelyvezetésre szerez képesítést. Szak érd.: Emberi jogok, erőszakmentes kommunikáció, konfliktuskezelés, pedagógiai és pszichológia műhelyek vezetése. É.: Különböző szabadkai iskolákban iskolapedagógus, jelenleg részmunkaidőben a szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium pedagógusa. A Zenith Műhely programkoordinátora. F. m.: Az emberi jogok 55 éve - karikatúrában, háromnyelvű (magyar, szerb és angol) kiadvány szerkesztője (2003). Cikkei jelentek meg az Új Képben. Társ. tev.: a szabadkai Zenith Műhely elnökségének elnöke (2002-). C.: 24000 Szabadka, Zenith Műhely, Zombori út 26/a. Tel.: 361-24- 024 559-133. Fax.: 361-24 559-133 (mhely). E-mail: rpe@tippnet.co.yu, www.zenith.org.yu

ROZGONYI Endre gépészmérnök. Szabadka, 1949. márc. 31. Sz.: Rozgonyi Mihály, Priboj Mária. Nős, Sebestyén Ibolya. Gy.: Csaba, Rita. T.: Ált. Iskola, Horgos (1954-1963), gimnázium, Szabadka (1963-1967), Újvidéki Egyetem, Gépészmérnöki Kar (1967-1972). Magiszteri fokozat, uo. (1981-1993). Érd. köre: Szerszámok, készülékek tervezése, fejlesztési problémái, videózás. É.: A szabadkai Sever Villanymotorgyár szerszámkészítési osztályán tervező (1972-1979), osztályvezető (1979-1983), majd szakmunkatárs 1999-ig. Jelenleg a szabadkai Műszaki Főiskola tanára. F. m.: 5 könyve (főiskolai jegyzet) és több tanulmánya jelent meg. Társ. tev.: Az MTA köztestületi tagja, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság és a Jugoszláviai Magyar Mérnökök és Építészek Egyesülete tagja. Díjak: A legeredményesebb feltalálónak járó aranyjelvény (Jugoszláv Feltalálók Szövetsége, 1994), innovációs pályázatokon nyert díjak, érmek, plakettek. C.: 24000 Szabadka, Srednja 59. Tel.: +381-(0)24-547-922 (lakás). Marka Oreškovića 16. Tel.: +381-(0)24-552-501. Fax: +381-(0)24-555-087 (hiv). E-mail: rozgonyi@vts.su.ac.yu

RÓZSA Péter mérnök. Zenta, 1947. márc. 10. Sz.: Rózsa Ilona. Nős, Molnár Ilona. Gy.: Annamária. T.: Ált. iskolai tanulmányait és a Vegyészeti Szakközépiskolát (1960-1965) Zentán végezte. Egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Technológiai Karán szerzett (1965-1971). Doktorátus: Regensburgi Egyetem (1972-1979). Érd. köre: Környezetvédelem, víztisztítás. É.: A Regensburgi Egyetemen, majd Zentán a Ferminben dolgozik. Fejlesztési és alkalmazási technológus. F. m.: Egy tudományos dolgozat. Társ. tev.: A zentai Természetjárók Köre elnöke (1985-). C.: 24400 Zenta, Karađorđeva 37 (lakás), Fermin, Zenta (mhely). Tel.: +381-(0)24-814-900 (lakás), +381-(0)24-815-131 (mhely). E-mail: rannika@pyrotherm.co.yu www.termoarok-zenta.org.yu

RÓZSA-MOLNÁR Ilona orvos, gyermekgyógyász. Zenta, 1952. márc. 3. Sz.: Molnár Károly, Klára. Férjezett, dr. Rózsa Péter vegyészmérnök. Gy.: Annamária. T.: Ált. Isk., Zenta (1959-1967), egészségügyi szakközépiskola, Zenta (1967-1971), Orvostudományi Egyetem, Pécs (1972-1978), Orvostudományi Egyetem, Belgrád (1985-1987), Orvostudományi Egyetem, Újvidék (1987-88), Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest (1996-1998). Gyermekgyógyász, egészségügyi menedzser, gastroenterológus. É.: A zentai gyermek-egészségügyi rendelő orvosa, a dr. Gerő István Egészségügyi Központ megbízott igazgatója, a zentai egészségügyi középiskola szakelőadója. Érd. köre: Orvostudomány, egészségügyi szervezés. F. m.: Menekült családok addiktológiai jellemzői. Drogkonzultációs központ létrehozása. Társ. tev.: A Szerbiai és Vajdasági Orvostársaság (1979-), a Magyar Egészségügyi Társaság (1993-), a Magyar Radiológus Társaság (1993-), a Magyar Gyermekorvosok Társasága (1990-től), a Vajdasági Gyermekgyógyászok Társasága tagja (1980-). C.: 24400 Zenta, dr. Gerő István Egészségügyi Központ, Karađorđeva 37. Tel.: +381-(0)24-814-900, 815-211. Fax: +381-(0)24-811-344. Mobil: +381-(0)63-8-382-348. E-mail: rannika@pyrotherm.co.yu, http://www.zdravstvosent.co.yu