PÉNZES János a szabadkai egyházmegye püspöke. Bajmok, 1943. aug. 10. Sz.: Pénzes Lázár, Kanyó Mária. T.: Római Katolikus Hittudományi Kar, Zágráb (1961-1969), szakosítás dogmatikából (1972-1975). Pázmány Péter Katolikus Egyetem, licenciátus (1997), eccléziológia (1996-1998). Phd. fokozat (1998). É.: Adán káplán (1968-1969), a szabadkai Paulinum papnevelő intézetében és gimnáziumában prefektusa és hittanár (1969-1971), a szabadkai püspöki iroda jegyzője (1971-1972), Horgoson adminisztrátor (1972-1976), uo. plébános (1976-1989), püspöki tanácsos (1980-1989), Szabadka-Újváros esperes (1981-1989), a házassági bíróságnál kötelékvédő (1976-1989). 1989-től szabadkai megyéspüspök. F. m:: Vasárnapi szentmise (1984), A házszentelés jelentősége (1985), Hittel élni jó (hitoktatási kézikönyv, 1987). Szent Ágoston, De catechizandis rudibus. A képzetlenek hitre neveléséről (Patrisztikus füzetek, Agapé, 2001). Érd. köre: Teológia, ecclesiológia, patrológia. C.: Trg žrtava fašizma 19, 24000 Szabadka. Tel.: +381-(0)24-553-610, fax: 24-552-497. E-mail: penzes@tippnet.co.yu

PERISITY Irma újságíró. Hajdújárás, 1939. márc. 8. Sz.: Farkas Imre, Bíró Piroska. Férjezett, Perišić Sreten. Gy.: Melinda (39), Karolina (26). T.: Szabadkai Tanítóképző (1953-1957). Érd. köre: Próza és vers. É: A hajdújárási Petőfi Brigád Általános Iskola titkára, a Zorka Vegyiművek üzemi lapjának a szerkesztője. Jelenleg nyugdíjas. 14 éve a Hét Nap munkatársa. Társ. tev.: A helyi folklórcsoport vezetője (1963-1972), a községi, tartományi és köztársasági szakszervezet vezetőségi tagja (1962-1990). Díjak: A vajdasági újságírók Mayar Ottmár-díja (1988), továbbá 27 különféle, az 1990-ig értékelt társadalmi tevékenységekért járó oklevél, emlékplakett, érem. F. m.: újságcikkek. C.: 24000 Szabadka, Dankó Pista u. 10. Tel.: 381-024-43-997.

PERTICS Péter újságíró. Zenta, 1944. máj. 15. Sz.: Pertics Péter, Bognár Teréz. Nős, Tuza Etelka. Gy.: Brigitta. T.: Ált. Isk., Zenta (1951-1959), gimnázium, Zenta (1959-1963), Újvidéki Egyetem (1963-1967). É.: A Magyar Szó Bánáti Híradó c. melléklete körzeti szerkesztőségének és a Tiszavidék zentai szerkesztőségének a munkatársa. Érd. köre: Újságírás, belpolitika. Pol. tev.: A JKSZ tagja, a párt megszűnése előtt kilépett. A VMDK alapító tagja, a zentai helyi szervezet elnökségének tagja. A pártszakadás után a VMSZ alapító tagja és a zentai helyi szervezet elnökségi tagja. C.: 24400 Zenta, K. Edv. Kardelja. 14/10. Tel.: +381-(0)24-812-156 (lakás). 24400 Zenta, Magyar Szó szerkesztősége, Pf. 54. Tel.: +381-(0)24-814-550. Fax: +381-(0)24-812-347 (mhely). 

PÉTER Antal esperes. Péterréve, 1950. febr. 3. Sz.: Péter Imre, Dósa Katalin. T.: Péterrévén (1956-1965), Szabadkán (1965-1969) és Diakóváron (Đakovón, 1969-1976) végezte tanulmányait. Hittudományi főiskolai végzettsége van. Szak. érd.: Hitoktatás, betegek és idősek látogatása, karitatív tevékenység. É.: Káplán Szenttamáson (1976-1977), Zomborban (1977-1979) és Becsén (1979-1981), plébános Becsén a Szent Margit Plébánián (1981-) és Peczesoron (Havas Boldogasszony Vikária), a Becsei Kerület esperese (1997-2000). Érd. köre: Állatvilág, díszállatok és dísznövények gondozása, biológia, matematika. F. m.: A Becse történelméből c. betiltott könyv felelős kiadója (1985), Árpádházi Szent Margit tisztelete c. imakönyv felelős kiadója. Nevéhez fűződik 1981-1982 között a templomépítés befejezése, 1983-1985-ig az új plébánia építése, 1996-ban Pecze-soron a templom építése a honfoglalás 1100 évfordulója tiszteletére. C.: 21220 Óbecse, Zilahy Lajos u. 21. Tel.: +381-(0)21-812-257

PÉTER Ildikó művelődési menedzser. Zenta, 1974. okt. 12. Sz.: Péter Zoltán, Boja Magdolna. Férjezett, Bencsik László. T. Cseh Károly Általános Iskola, Ada (1982-1990), gimnázium, Zenta (1990-1994), Pécsi Tudományegyetem, Pécs (1994-2000). Érd. köre: A határon túli magyar kultúra bemutatása, menedzselése. É.: A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ művelődési menedzsere, szakmai felelőse. Társ. tev.: A Magyar Ifjak Világfóruma, alapító elnöki tagság (1997-1999), uo. Kárpát-medencei régióelnök (1999-től). Magyar Fiatalok Határok Nélküli Alapítvány kuratóriumi tagja (2002-től). C.: 7624 Pécs, Ifjúság útja 3/a. (lakás). 7621 Pécs, János u. 22 . Tel.: 36-72-525-666., fax: 36-72-525-667 (mhely). Mobil: 36-30-498-2452. E-mail: ildikopeter@hormail.com

PETKOVICS Györgyi közgazdász. Szabadka, 1955. jún. 14. Sz.: Takács Péter, Grácz Mária. Férjezett, Petkovics Imre. Gy.: Ármin. T.: Matematikai és nyelvi szakgimnáziumba járt Szabadkán (1970-1974), egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán szerzett (1974-1979). Magiszteri fokozat, uo. (1985), doktorátus, uo. (1993). Érd. köre: A felsőoktatás fejlesztése, számvitel és menedzsment a mezőgazdaságban. É.: Tanár a szabadkai Közgazdasági Szakközépiskolában (1979), egyetemi tanársegéd (1981), docens (1994), egyetemi rendkívüli tanár (1999) az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán, a Közgazdasági Kar dékánhelyettese (2000-2002). F. m.: több mint 70 tudományos dolgozat, valamint több egyetemi tankönyv és jegyzet szerzője illetve társszerzője. Tagság: Jugoszláv Számvevők és Revizorok Szövetsége, Jugoszláv Közgazdászok Tud. Társasága, Jug. Agrárközgazdászok Társasága, Magyar Professzorok Világtanácsa, Európai Agrárközgazdászok Egyesülete. C.: 24000 Szabadka, Ruma u. 17. Tel.: +381-(0) 24- 576-091 (lakás). Közgazdasági Kar, Szegedi út 9-11. Tel.: +381/ 90) 24-552-494. E-mail: peti@vts.su.ac.yu

PETKOVICS Imre villamosmérnök. Csantavér, 1955. nov. 11. Sz.: Petkovics Ferenc, Mihályi Ilona. Nős, (Petkovics szül. Takács Györgyi. Gy.: Ármin. T.: Matematikai és nyelvi szakgimnázium, Szabadka (1970-1974), Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, villamosmérnöki szakirány (1974-1979). Magiszteri fokozat, Belgrádi Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Számítástechnika és Informatika szak (1980-1987). Érd. köre: Adatbázisok és információs rendszerek tervezése, megvalósítása és üzemeltetése, adattárházak, modellezés és tervezés. É.: Programozó (1980-1981), rendszerszervező (1981-1982), tanársegéd az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Karán Szabadkán (1982-1988). Az informatikai és telekommunikációs osztály főnöke a szabadkai áramelosztóban (1988-1993), a szabadkai Műszaki Főiskola informatikai intézetének vezetője (2001-2003). F. m.: Több mint 60 tudományos és szakdolgozat, valamint több főiskolai jegyzet szerzője. C.: 24000 Szabadka, Ruma u. 17. Tel.: +381-(0) 24-576-091 (lakás). Szabadkai Műszaki Főiskola, Marka Oreškovića 16. Tel.: +381-(0) 24-552-501. Fax: +381-(0)24-555-087. E-mail.: peti@vts.su.ac.yu

PETROVITY BALÁZS Éva filmrendező. Újvidék, 1960. jan. 2. Sz.: Balázs Pál és Anna. T.: Újvidéken a Művészeti Akadémián szerez diplomát film-, színházi-, tévé- és rádiós rendezésből (1984). É.: 1985-től 1999 márciusáig az Újvidéki Televízióban dolgozik. Dokumentum-filmeket készített, majd a művészeti műsorok rendezője volt. Tagság: Jugoszláv Drámai Szövetség. F. m.: A Találkozások c. sorozatban (1993-1999) 49 egyórás művész-portré filmet készített. Főbb filmrendezői munkái: Pannon csúcs (játékfilm, 1989), A letűnő pásztorvilág (1985), A vajdasági szecesszió (1985), A Tisza (1986), Than Mór (1987), Oláh Sándor (1987), Szerelemvarázslás (1987) stb. Díjak: A 29. Jugoszláv dokumentum- és rövidfilmfesztivál Aranyérme, a podgoricai nemzetközi filmfesztivál különdíja. C.: 21000 Újvidék, Ruđer Bošković u. 17.

PINTÉR János tanár. Szilágyi, 1942. máj. 3. Sz.: Pintér János, Muhi Katalin. Nős, Katalin. Gy.: Gabriella, Rudolf. T.: Gimnázium, Zombor (1958-1961). Újvidéki Egyetem, matematikatanár (1961-1965). Magiszteri fokozat, Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara (1975-1979). Doktorátus, Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Nagybecskerek (1987). Szak. érd.: Matematikai modellezés, oktatáspolitika, oktatás informatika, a nemzetiségi oktatás É.: 8 évig gimnáziumi tanár, 18 évig pedagógiai tanácsos, egy évig főiskolai tanár, 8 éve egyetemi rendes tanár. Tárgyai: a matematika módszertana, pedagógiai informatika. Dékán, dékán-helyettes, tanügyi tanácsos. Társ. tev.: A JKSZ tagja (1975-1995), a JEB tagja (1998-2000). A Vajdasági Matematikusok, Fizikusok és Asztronómusok Társasága Zombori Tagozatának az elnöke (1980-1985), a VMPE nyugat-bácskai tagozatának az elnöke (1998-2000), a Vajdasági Oktatási Tanács tagja, a tanárok továbbképzésével megbízott bizottság elnöke (1978-1980). Az MTA határon túli köztestületi tagja. Díj: az Újvidéki Egyetem Novemberi Díja, Zombor Novemberi Díja, Pedagógiai főtanácsosi díj, a Vajdasági Matematikusok, Fizikusok Társaságának kitüntetése. F. m.: A matematika-tanítás módszertana (tankönyv, 1996), Matematikai modellezés (tankönyv, 1997), A Pedagógiai Kar modellje a kétnyelvű környezetben (1999), Kreativitás a kezdő matematikaoktatásban (1998). Problémamegoldás az általános iskolában (1966). A kezdő matematika-tanítás új elvei (1997). 60 tudományos dolgozat, két monográfia, 16 szakdolgozat, 15 könyv szerzője illetve társszerzője. C.: 25000 Zombor, VI. Lička divizija 7 (lakás). Učiteljski fakultet, 25000 Sombor, Podgorička 4. Tel.: +381-(022-22-030 Fax: +381-(0)25-26-461 (mhely).. Mobil: 064-164-0246. E-mail: pinterso@ptt.yu, rudy@eunet.yu

PISZÁR Ágnes könyvtáros, kritikus, tanár. Zenta, 1962. júl. 17. Sz.: Piszár László, Farkas (Mohácsi) Ilona. Férjezett, Géber László. Gy.: Géber Áron. T.: Az ált. iskolát Zentán, a gimnáziumot Újvidéken végezte (1981), az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerez diplomát (1995). É.: Az Újvidéki Televízió lektora (1991-1999), az Újvidéki Városi Könyvtár Könyvtárosa (2002-). F. m.: Kisesszék (1994). Díj: Sinkó-díj. C. 21000 Újvidék, Servo Mihalj 20. Tel.: +381-(0)64-17-65-904 (lakás). Gradska Biblioteka, Novi Sad, Dunavska 1. Tel.: +381-(0)21-451-166 (mhely).

PISZÁR József újságíró. Zenta, 1931. febr. 20. Sz.: Piszár Péter, Rozália. Nős, Piszár Mária. Gy.: László. T.: Ált. isk. és gimnázium, Zenta (1937-1950), Tanárképző Főiskola magánúton, Újvidék (1951-1957). É.: A Magyar Szóban újságíró (a sportrovat és a Sportvilág szerkesztője), főszerkesztő-helyettes, gazdasági vezető (1950-1993). Nyugdíjasként a Családi Kör külső munkatársa. Érd. köre: Sport, gazdaság, marketing. F. m.: Néhány könyv szerkesztése: A dűlőutak szorgos népe, (Muzslya 100 éves története), Svako dete je genije (a sakkozó Polgár lányokról). Szerkesztője és társszerzője Az újvidéki Egység Sportegyesület története c. könyvnek. Társ. tev.: Tagja és vezetője több sportklubnak, egyesületnek, a sportújságírók szövetségének. Díjak: Magyar Szó plakett, Fórum-díj, Spartak-díj. C.: 21000 Újvidék, Aleksa Šantić u. 14. Tel.: +381(0)21-364-959 (lakás). 21000, Újvidék, Családi Kör. Tel.: +381(0)21-457-942. 

POZSÁR Tibor közgazdász. Hódegyháza, 1955. júl. 26. Gy.: Éva, Sándor. T.: Az általános iskolát Hódegyházán (Jázován), a gimnáziumot Zentán, a főiskolai tanulmányokat Újvidéken és Kecskeméten végezte. Felsőfokú mezőgazdasági szaktanácsadó. Érd. köre: A politika és a makrogazdaság viszonya, a falusi életforma értékeinek megőrzése. É.: A csókai húsárugyárban, a padéi Menta gyógynövény feldolgozó üzemben, a zentai önkormányzatban és a Csongrád megyei Földművelésügyi Hivatalban dolgozott adminisztratív, osztályvezetői, igazgatói, falugazdász munkakörökben. Társ. tev.: A VMDK képviselője, a csókai önkormányzat Végrehajtó Bizottságának a tagja volt, majd a VMSZ tagozati elnöke, a mezőgazdasági bizottság tagja. A Bánáti Újság alapító tagja, a Rákóczi Szövetség Észak-bánáti Tagozatának elnöke. A horvátországi háborúban való részvétel megtagadása miatt a hadbíróság elítélte. Díjak: Sziveri-díj, gazdasági tanulmányért Nívó Díj. F. m.: A mezőgazdaság mint stratégiai tényező a vajdasági magyarság fönnmaradásában. C.: 23320 Csóka, Borisa Kidrića 67. Mobil: 063-83-84-459. E-mail: hodics@hotmail.com

PROKES Szabolcs statisztikus. Szabadka, 1936. ápr. 3. Sz.: Prokes Mihály, Berecz Borbála. Nős, Cinzek Aranka. Gy.: Szabolcs, Zoltán. T.: Szabadkai gimnázium (1956-1957). Informatikai főiskola, Belgrád (1979-1981). É.: A járási, majd a Tartományi Statisztikai Intézet munkatársa, a statisztikai osztály főnöke a szabadkai kihelyezett tagozaton. Jelenleg nyugdíjas. Társ. tev.: A Jugoszláv Gyűjtők Egyesületének (Újvidék) és a Szabadkai Gyűjtők Egyesületének a tagja. Hobbi: régi képeslapok gyűjtése (az elsőktől kezdve 1918-ig). Díjak: Kiállítási első díjak, legutóbb Budapesten (2000), a Magyar Kultúra Székházában. C.: 24000 Szabadka, Put JNA 24.. Tel.: +381-(0)24-29-718.

PUTARICH IVÁNSZKY Veronika hidrológus. Budapest, 1936. jan. 9. Sz.: Füredi Klára. Férjezett, Putarich Jovan. Gy.: dr. Nemák Katalin. T.: Teleki Blanka Ált. Gimnázium, Budapest (1950-1954), Gödöllői Agrártudományi Egyetem (1962-1976), Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar (1976-1979), Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar (1977-1982), Belgrádi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar (1986-1992). Szakmai végzettsége: hidrológus (építőmérnök), a műszaki tudományok doktora. Érd. köre: Vízmérleg, vízgazdálkodás, jégképződés a folyókon stb. É.: Műszaki előadó, osztályvezető, főmérnök Budapesten, asszisztens, docens, majd egyetemi tanár az Újvidéki Egyetemen. F. m.: Hidrológiai feladatok megoldása (tankönyv, szerb nyelven, 2000), Hidrológia (tankönyv, szerb nyelven, 2003), több mint 100 cikk és előadás. Társ. tev.: International Commissions on Irigation Drange, Europen Sociatz for Agronomy, International Assotiation of Hydrological Sciences, Jugoszláv Hidrológiai Társaság, MTA határon kívüli köztestülete tagja, a Magyar Professzorok Világtanácsának vezetőségi tagja. Díjak: Árvízvédekezésért kitüntetés a magyar kormánytól (1965), Pro Aqua (1992), Pro Universitate et Scientia (2003). C.: 21000 Újvidék, Dr. Ribara 7. VII. 33. Tel.: +381-(0)21-459-300 (lakás). Poljoprivredni fakultet, Trg Dositelja Obradovića 8. Tel.: +381-(0)21-455-770. Fax.: +381-(0)21-455-713 (mhely). Mobil: +381-(0)64-2093311. E-mail: vera@polj.ns.ac.yu, http://polj.ns.ac.yu/english/faculty/putaric.htm