PÁSTY Júlia kereskedő, prózaíró. Apatin, 1944. jún. 6. Sz.: Pásty Gyula, Pásty Etel. Gy.: Horváth Levente, Horváth Gyöngyvér. T.: Elemi Isk. Gombos (1950-1958), szakközépiskola Apatin (1960-1963), kereskedelmi iskola, Szeged (2000-2001). Érd. köre: Prózaírás. É.: Kereskedő Palicson, boltvezető Szegeden. F. m.: Naplómmal kettesben, regény, Szülőföldtelenül, regény (mindkettő írói álnéven - Jusztin Harsona - jelent meg). Társ. tev.: A VMDK szegedi tagozatának elnökhelyettese (2001-től), a Szegedi Írók Társaságának elnökségi tagja. Díjak: Bródy Sándor-díj (2000). C.: 6723 Szeged, Űrhajós u. 6. Tel.: 62-484-019 (lakás). 6720 Szeged, Bolyai u. 11. Tel.: 62-425-388. Mobil: 06-70-254-8514. E-mail: pastyjulia@freemail.hu

PÁSZTOR Bálint jogász, Szabadka, 1979. jan. 3. Sz.: Pásztor István, Pásztor Valéria. Nőtlen. T.: Az általános iskolát és a gimnáziumot Szabadkán végezte (1993-1997), egyetemi oklevelet 2002 februárjában a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karán szerzett. 2002 októberétől a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karán alkotmányjog és politikai rendszer szakon magiszteri tanulmányokat folytat. É.: 2002 áprilisától a szabadkai székhelyű Pannon Invest Consortium Tanácsadó Kft. jogi tanácsadója, 2004 januárjától a cég igazgatója. Érd. köre: Alkotmányjog, politikai rendszer, privatizáció, külföldi befektetések. Társ. tev.: A VMSZ tagja, a 2000. évi választások során a Szerbiai Demokratikus Ellenzék kampánystábjában a VMSZ képviselője. A Magyar Nemzeti Tanács tagja, az Intézőbizottság elnöke (2002-). C.: 24000 Szabadka, Joó Lajos u. 59/21. Tel.: +381-(0)24-554-828 (lakás). 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 54. Tel.: +381-(0)24-554-590. Fax: +381-(0)24-559-051 (mhely). Mobil: +381-63-8504-708. E-mail: pabalint@tippnet.co.yupasztor@mnt.org.yu (hiv.)

PÁSZTOR Béla fémesztergályos, teológus (hitoktató). Zenta, 1962. nov. 4. Sz.: Pásztor István, Zsíros Katalin. Nős, Szabó Ilona. Gy.: Mónika, Sándor, Péter, Zsófia. T.: Általános (1969-1977) és középiskolai (1977-1981) tanulmányait Zentán, felsőfokú tanulmányait Tóthfaluban végezte (1994-1998). Érd. köre: Biblia, teológia, a katolikus egyház lelki mozgalmai, informatika, számítógép. É.: Gyakornok egy zentai szerszámgyárban, gépkezelő a Fermin Erjesztőipari Üzemben. Kisegítő lelkipásztor, majd állandó szertartásvezető a zentai Kis Szent Teréz-templomban. Társ. tev.: A Tiszamenti Nagycsaládosok Egyesülete elnökségi tagja (1998-2002). C.: 24401 Zenta, Dr. Beer Imre u. 63. (lakás), Kis Szent Teréz Plébánia, 24000 Zenta, József Attila u. 48. (hiv.). Tel.: +381-(0)24-821-440. Mobil: +381-(0)63-817-4681. E-mail: becili@sabotronic.co.yu

PÁSZTOR László vegyész, gyógyszerész, diplomata,. Felsőelemér (Bánát), 1921. szept. 1. Sz.: Pásztor Károly és Majer Mária. Nős, Bihari Nagy Adél. Gy.: László. T.: Elemi isk., Törökbálint (1926-1930), Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest (1930-1939), Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest (1939-1943.), University of Pittsburgh, USA (1957-1964). Gyógyszerész (MS), vegyész (MS). Érd. köre: A magyarság jövője, emberi jogok, nemzeti és nemzetiségi jogok, önrendelkezési jog, külpolitika és nemzetbiztonság, nemzetközi kapcsolatok. A magyarság összefogása (USA) és a magyar ügyek támogatása. É.: Gyógyszerészként kezd dolgozni 1943-ban. 1946-ban és 1951-ben hamis vádakkal bebörtönzik A Legfelsőbb Bíróság 1992-ben és 1995-ben megsemmisíti az ellene hozott ítéleteket. 1956-ban bekapcsolódik az októberi eseményekbe, az oroszlányi, győri, dunántúli forradalmi tanácsok munkájába. 1956. novemberében elhagyja Magyarországot, Bécsbe, majd Amerikába megy. 1957-től a Jones and Laughlion acélgyárban vegyész-gyakornok, kutatóvegyész, 1958-tól csoportvezető vegyész, 1965-től osztályvezető. 1969-ben a Republikánus Párt (RNC) egyik országos igazgatója, 1970-ben megszervezi az Országos Republikánus Nemzetiségi Tanácsot, és megválasztják a szervezet elnökének. 1971-ben kinevezik a Republikánus Párt Elnöki Tanácsadó Testülete elnökévé Bob Dole szenátor pártelnök mellé. 1972-1974-ig a Republikánus Párt országos végrehajtó bizottságának a tagja. 1973-ban a Fehér Ház kinevezi az UD EPA (Környezetvédelmi Minisztérium) tanácsadójának. 1974-től a Dravo mérnöki és építkezési vállalat tanácsadója, 1977-től a vállalati tervezési osztály egyik vezetője. 1980-ban Reagan elnök választási győzelme után a kormánykapcsolatok igazgatója a Dravónál, és Washingtonba helyezik. 1987-ben nyugdíjba vonul, önkéntesként az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége (AMOSZ) washingtoni irodáját vezeti, ahol az AMOSZ 104 tagintézményét is képviseli. Társ. tev.: Az amerikai Republican National Committee egyik igazgatója (1969-1972), a Magyar Szabadságharcos Szövetség (USA) intézőbizottsági tagja (1957-től főtitkára (1962-1969), tiszteletbeli elnöke (1976-), a Magyar Szabadságharcos Világszövetség főtitkára (1964-1969), tiszteletbeli elnöke, az Országos Republikánus Nemzetiségi Tanács alapító elnöke, örökös tiszteletbeli elnöke (1970-). A Nemzetiségek az Elnök Újraválasztásáért Bizottság elnöke (1972). Az Amerikai Magyar Szövetség Igazgatóságának elnöke (1974-1979), ügyvezető elnöke (1979-1984), a pénzverdék kormánybiztosa (1975). A Republikánus Párt Természeti Kincsek Tanácsának tagja (1978-1986). A Reagan-Bush Kampány Országos Nemzetiségi Tanácsadója (1980), Nemzetiségi Önkénteseinek tiszteletbeli elnöke (1980). A Nemzetek Felszabadítását Támogató Szövetség (LSA) elnöke (1989-), az AMOSZ ügyvezető elnöke (1984-1991), országos elnöke (1991-1996), tiszteletbeli örökös elnöke (1996-), számos konferencia delegátusa. Díjak: Az Év Magyarja (1969, 1970), Az Év Embere (1974, 1980). Számos országos és állami republikánus, több nemzetiségi és magyar kitüntetést is kapott a Republikánus Pártért, a republikánus nemzetiségekért és a magyarságért végzett munkájáért. F. m.: 44 tudományos értekezés, számos politikai hír, AMOSZ hírszolgálati jelentés szerzője. Több tanulmányt írt az emigrációs tevékenységről. C.: 196 Hungaria Dr. Rockwood, PA 15557-7746 (lakás), Nath. Fed. of Am. Hungarians, Washington, 717 Second Street, DC 20002 (hiv.). Tel.: (814)-352-7188 (lakás), (202)-204-5438 (hiv.) 

PATAKI Tibor tanár. Zenta, 1963. máj. 21. Sz.: Pataki Jenő, Borsos Rózsa. Nős, Kopasz Ibolya. Gy.: Zsóka. T.: Pedagógiai Akadémia, Szabadka, Újvidéki Egyetem BTK. Doktori képzés a Pécsi Tudományegyetemen. Szakmai végzettsége: történész. Érd. köre: modern kor. É.: A Nov. 11. Ált. Iskola, a csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola tanára. A Zentai Gimnázium, igazgatója, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium alapító igazgatója. F. m.: Szakelőadások, stúdióbeszélgetések, konferenciák előadója, történelmi vetélkedők társszervezője, felkészítő tanára. Társ. tev.: A zentai Magyar Pedagógusok Egyesületének a tagja, a Natura Tudománybarátok Körének az elnöke, a Vajdasági Magyar Doktorandusok és Kutatók Szervezetében a bölcsészettudományi részleg vezetője, a Vajdasági Gazdakörök Szövetsége elnökségi tagja, a Rákóczi Szövetség délvidéki megbízottja. C.: 24400 Zenta, Szerb u. 3. Tel.: +381-(0)24-811-184 (lakás). Zentai Gimnázium, 24400 Zenta, +381-(0) 24-811-751. Fax: +381-(0)24-812-151. Mobil: +381-63-52-87-52. E-mail: tpataki@ksyu.net.

PATÓ Imre tanár. Tóthfalu, 1931. nov. 10. Sz.: Pató Ferenc, kántortanító, Flesz Piroska. Nős, Törtei Gizella ált. isk. tanár. Gy.: Imre (1962). T.: Elemi. Tóthfalu (1938-1942), Ref. Főgimnázium, Mezőtúr (1942-1944), Algimnázium, Kanizsa (1944-1946), Tanítóképző, Szabadka (1946-1950), Tanárképző Főiskola, Újvidék, magyar-szerbhorvát szak (1959-1966). Bölcsészdoktor, Szeged, JATE (1977), az irodtud. doktora, Újvidéki Egyetem (1986). Érd. köre: Irodalom- és művelődéstörténet, lexikográfia, metodika. É.: Törökbecsén (1950-1951), majd Magyarkanizsán tanító, általános iskolai és középiskolai tanár, általános isk. igazgató, községi tanfelügyelő (1952-1975); egyidejűleg a kanizsai József Attila Községi Könyvtár igazgatója (1962-1975), Újvidéken a Magyar Nyelv, Irodalom és Hung. Kut. Intézetének tud. munkatársa, docense (1975-1987); nyugdíjba vonulásáig igazgatója (1987-1991). A lexikográfiai projektum vezetője, a Magyar-szerbhorvát nagyszótár munkálatainak az irányítója. F. m.: A Híd repertóriuma 1934-1941 (1976), Önigazgatási és társadalmi-politikai kifejezések szerbhorvát-magyar szótára (társsz. 1979). Uporedni rečnik vojnih pojmova (szerbhorvát, macedón, szlovén, albán, magyar nyelven (társsz. 1982.). A Hétről-Hétre repertóriuma (1983), A Kanizsai Írótábor bibliográfiája (1984), A Híd-mozgalom Képeskönyve (képanyag, előszó, összekötő szöveg, Híd, tematikus szám, 1975. 5-6.). Írótábor (Urbán Jánossal, Üzenet tematikus szám, 1979). A magyar-szerbhorvát szótár mintafüzete (társsz., 1988). Tankönyvek: Gyakorló nyelvtan és kif. Készs. Fejl. Az ált. isk. 7. o. sz. 7. kiadás (2003), Magyar nyelv a középiskolák I-IV. o. sz. (társszerző, 6. kiadás, 2003), Olvasókönyv - gyógypedagógiai ált. isk. nev. és oktatás 6. oszt 1980, 7. oszt. 1980, 8. oszt. 1981). Társ. tev.: JKSZ (1965-1988), a Kanizsai Írótábor Elnökségének tagja (1968-1980), Magyar-kanizsa monográfiáját előkészítő bizottság tagja, a Vajdasági Pax Romana tanácstagja (1996-), a helyi tagozat vezetője. Díjak: Számos elismerő oklevél, a Kanizsai Írótábor emlékplakettje (1972), Zsáki József Irodalmi Díj (Dolgozók, 1970). C.: 244200 Magyar-kanizsa, Moša Pijade u. 16. Tel.: +381-(0)24-875-818.

PECZE Ferenc jogász. Péterréve, 1922. jún. 6. Sz.: Pecze Imre, Horváth Rozália. Nős, Dombay Margit. Gy.: Rozália, Zoltán. T.: Mohol, Nagybecskerek, Újvidék (középiskolák). Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1945-1949). A Magyar Tudományos Akadémia doktora (Dr. sci.) Kut. téma: Alkotmánytörténet, parlamenti jog intézményei, egyetemtörténet, összehasonlító államjog. É.: Egyetemi oktatás, egyetemi jogtanácsos, külföldi egyetemeken és akadémiákon tart előadásokat. Tudományos tanácsadó a Pécsi Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szent István Egyetemen. Társ. tev.: A Magyar Tudományos Akadémia tagja 1994-től. Az MTA Állam. és Jogtörténeti Szakosztály tudományos titkára (1956-84). Association d´ histoire comparativa des institu-tions et du droit 1980-tól. A Hunyadi Szövetség elnöke 1991-től, a Magyar Professzorok Világtanácsának tagja 1997-től. F. m.: A magyar parlamenti jog intézményei a 19. század második felében (1861- 1900). A parlamenti képviselők szabad mandátumának és interpellációs jogának kialakulása, Egyetemtörténeti tanulmányok, Beitrage zur Geschichte der Ungarischen Universitatsjurisdiktion, Az európai alkotmánytörténet és a nyolc évszázados magyar-horvát államközösség fejlődése (1102-1918). Kiadványsorozatok alapítása és szerkesztése: Jogtörténeti Tanulmányok, Publication and Research Achievements, A Hunyadi Szövetség Füzetei. C. 1061 Budapest, Andrássy út 46. Tel.: 312-7619, mobil: 06-30-9425-335

PÉICS Hajnalka matematikus. Szabadka, 1964. júl. 30. Sz.: Péics Károly, Kovács Eszter. T.: Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Kar, matematikatanári szak (1983-1987). Magiszteri tanulmányok (1991-1996). Doktori tanulmányok Szegedi Tudományegyetem, TTK, Bolyai Intézet (1994-2000). A matematika tudományok doktora, Ph. D. (2000.) Szak. érd.: Differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív vizsgálata, a matematika története, matematikát népszerűsítő tevékenység; tehetségápolás (Bolyai Iskola), matematikaversenyek szervezése. É.: Matematikatanár a szabadkai gimnáziumban (1987-1989), egyetemi docens, Újvidéki Egyetem Építőmérnöki Kar (Szabadka, 1989-től), oktatásügyi dékánhelyettes. F. m.: H. Peić, L. Szarapka, 100 rešenih ispitnih zadataka iz matematike, példatár (1996), több mint tíz szakmai tanulmány. Társ. tev.: Az MNT Oktatási Bizottságának tagja (2002-től), a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium alelnöke (2000-), a Vajdasági Magyar Ösztöndíjtanács elnöke (2002-től), az Észak-bácskai Magyar Pedagógus Egyesület tagja (2003-). C.: 24000 Szabadka, Kizúr István u. 10. (lakás). 24000 Szabadka, Építőmérnöki Kar, Szabadka, Kozara u. 2/A (mhely). Tel.: 381-24-757-598 (lakás). 381-24-554-300. Fax.: 381-24-554-580 (mhely). Mobil: +381-(0)63-8-552-842. E-mail: peics@gf.su.ac.yu

PEJIN Attila történész, muzeológus. Zenta, 1961. febr. 23. Nős. Gy.: két gyermeke van. T.: Az ált. iskolát, az ált. középiskolát (9. és 10. o.), valamint a szakirányú oktatás jogi irányzatát Zentán végzi, majd az Újvidéki Egyetem BTK Történelem Érd. köre: Helytörténet, a magyar zsidóság, a történelemtanítás. É.: Ált. iskolai tanár (1987-1989), majd 1989-től történész-muzeológus a zentai Városi Múzeumban. Társ. tev.: A Vajdasági Reformisták (korábban VDRP) községi szervezetében a végrehajtó bizottság tagja. Jelenleg a zentai községi képviselő-testület tanácsnoka. A zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének elnöke (1994-2003). F. m.: A zentai csata olvasókönyve (dokumentumválogatás, 1997), Zenta 1848-49-ben (forrásválogatás, 1999), Magyarkanizsa 1848-49-ben (tan., 1999), Zenta monográfiája (társszerző, 2000), Zenta utcanévlexikona (2003), A zentai zsidóság története (2003). C.: 24400 Zenta, Belgrádi u. 31. (lakás), Városi Múzeum, Zenta, Posta u. 18. (hiv.). Tel.: +381-(0)24-811-348 (hiv.) Fax: +381-(0)24-812-511. Mobil: 064-180-2524. E-mail: muzeum@thurzol.org.yu

PÉNOVÁTZ Antal tanár, nyelvjárás- és néprajzkutató. Csantavér, 1935. ápr. 26. T.: Az elemi iskolát Csantvéren, a gimnáziumot Szabadkán végzi el (1953). Az Újvidéki Tanárképző Főikola magyar és szerbhorvát nyelvszakán szerez diplomát (1959). Bölcsészdoktori fokozat nyelvészetből Szegeden (1974). É.: Iskolatitkár (1955-1957), magyartanár Pacséron (1957-1974), tisztviselő Topolyán (1974-1987), igazgató Pacséron (1987-1989), szakfelügyelő Szabadkán a Pedagógiai Intézetben (1989-1993), a topolyai könyvtár igazgatója (1993-1996). 1996-tól nyugdíjas. F. m.: A pacséri földművelés és állattartás szótára (1975), Vajdasági magyar néprajzi kalauz (1979), A topolyai és kishegyesi község vízgazdaságának száz éve (1986), Pacsér - Pačir (1988), Pacsér a levéltári okmányok tükrében (1988), Jászkunsági református magyarok Bácskában. (Emléksorok Pacsér, Moravica, Feketics és Piros betelepüléséről, 1996). C. 24342 Pacsér, Zöld u. 9/A.