PÁL Károly közgazdász, politikus. Bácsfeketehegy, 1951. jan. 13. Nős, két gyermek apja. T.: Az általános iskolát Bácsfeketehegyen, a gimnáziumot Topolyán végezte. A szabadkai Közgazdasági Karon szerzett főiskolai diplomát. É.: Tíz éven át a feketicsi mezőgazdasági birtokon dolgozott közgazdászként. Mintegy húsz éve Kishegyes Község Önkormányzatában tisztségviselő, több megbízatási időszakban a végrehajtó bizottság tagja illetve elnöke, valamint a községi képviselő-testület elnöke. Társ. tev.: A VMSZ alapító tagja, több ízben a VMSZ alelnöke. Huszonöt éve községi, két mandátumban tartományi, egy mandátumban pedig köztársasági képviselő. A bácsfeketehegyi helyi közösség tanácsának elnöke, a Feketics Művelődési Egyesület elnöke, a bácsfeketehegyi Református Egyházközség presbitere. C.: 24000 Szabadka, Aga Mamužić u. 13/II. Tel.: 381-(0)24-730-010 (hiv.). Mobil: 381-(0)63-83-33-966. E-mail: palkaroly@tippnet.co.yu

PÁL Tibor történész. Káty (Kać), 1963. márc. 25. Sz.: Pál János, Balázs Jolán. Gy.: Egy fiú apja. T.: Kókai Imre Általános Iskola, Temerin (1970-1978). Május 25. Ált. Középiskola Temerin (1978-1980). Július 4. Építészeti Szakközépiskola, Újvidék (1980-1981). Újvidéki Egyetem BTK Történelem Tanszék (1981-1987). Magiszteri fokozat, Belgrádi Egyetem BTK, Történelem Tanszék (1996). Szak. érd.: Magyar-szerb kapcsolatok a XIX-XX. században (politika, gazdaság, kultúra). É.: Az Újvidéki Egyetem BTK Történelem Tanszékén egyetemi tanársegéd (1988-tól). Társ. tev.: A VMDK tagja (1990-1997), temerini önkormányzati és tartományi képviselője (1992-1997). A VMDP tagja (1997-től), temerini önkormányzati és tartományi képviselője (1997-). A Szirmai Károly MME elnöke (1994-98), alelnöke (1998-). A VMMSZ elnökségi tagja (1996-2000), alelnöke (2000-), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja F. m.: Mađarska politička javnost i srpsko pitanje na Balkanu 1860-1878 (monográfia, 2001), több mint 70 tanulmánya, szakdolgozata jelent meg különböző kiadványokban és folyóiratokban. C.: 21235 Temerin, Kossuth Lajos u. 43. Tel.: +381-(0)21-842-036 (lakás). Filozofski fakultet, Katedra za istoriju, 21000 Novi Sad, Stevana Mušića 24. Tel.: +381-(0)21-58-577 (mhely). Mobil: +381-(0)63-84-72-414. E-mail: paltibor@neobee.net 

PALATINUS Aranka újságíró. Muzslya, 1951. dec. 12. Sz.: Samu Mihály, Papp Ágnes. Férjezett, Palatinus János. Gy.: Ervin és János. T.: Ált. iskola, Muzslya, Nagybecskereken jár gimnáziumba, majd a Közigazgatási Főiskolára íratkozik Szarajevóban. Érd. köre: vallási néprajz, paraszti kultúra. É.: 15 évig a muzslyai Földműves-szövetkezetben dolgozik, majd a községi közigazgatásban, Muzslyán a helyi irodában titkár, igazgató, anyakönyvvezető. F. m.: A Szűzanya oltalmában (2002). Szakcikk a Létünk folyóiratban. Társ. tev.: A muzslyai Nők Klubjának az elnöke (1974-1980, 1994-), a Muzslyai Újság szerkesztőségi tagja (1977-). A Kiss Lajos Néprajzi Társaság (1996-tól), a Szalézi Munkatársak Közössége (2000-), a Rákóczi Szövetség (2000), a Vajdasági Magyar Folklórközpont, a JMNYT, a Pax Romana (2001-től), a VMTT (2002-től és a Magyar Néprajzi Társaság (2003-) tagja. C.: 23206 Muzslya, Magyar kommün u. 100/a. Tel.: +381-(0)23-540-150 (lakás). Muzslya, magyar kommün 59. Tel.: +381-(0)23-549-812.(hiv.) Mobil: +381-(0)63-71-55-316. E-mail: palatinusj@ptt.yu

PÁLL Sándor politikus, tanár, lektor. Péterréve, 1954. febr. 15. T.: Az általános iskolát szülőfalujában végezte, az óbecsei gimnáziumban érettségizett (1973), egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett jugoszláv irodalomból (1977), ugyanitt védte meg doktori értekezését (1988). Érd. köre: Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok, fordításelmélet. É.: Középiskolai tanár az óbecsei gimnáziumban (1977-1979); lektor a budapesti ELTE BTK Szláv Tanszékén (1979-1983), munkatárs az óbecsei Városi Múzeumban (1983-1985), lektor a Pozsonyi Egyetem Szlavisztikai és Indoeurópai Tanszékén (1985-1987), munkatárs az óbecsei Városi Múzeumban (1987-1998), docens az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szerb Nyelvi és Általános Lingvisztikai Tanszékén (1998-). F. m.: Több mint 150 tanulmány és 7 önálló könyv szerzője. Társ. tev: A VMDK óbecsei tagozatának elnökségi tagja, a VMDK elnökségének tagja, majd a pártszakadás után a VMDK elnöke. Több mandátumban képviselő a községi képviselő-testületben, a tartományi, köztársasági és szövetségi parlamentben. A Vajdasági Íróegyesület, a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, a Térzene, az MTA határon túli köztestületi tagja. C.: 21226 Péterréve, Lenin u. 44. Tel.: +381-(0) 21-804-119.

PALUSEK Endre osztálytanító. Szabadka, 1959. dec. 6. Sz.: Palusek Béla, Anna. Nős, Bajusz Edit. Gy.: Erik (1984), Edina (1989). T. Ált. isk. (1966-1974), gimnázium (1974-1978) és Pedagógiai Akadémia (1979-1981) Szabadkán. Szak. érd.: Zenetanítás, gyermekirodalom, énekkar, gyermekversek megzenésítése, gyermekzenekar felkészítése, szép szóra való nevelés. É.: 18 évig osztálytanító az adai Cseh Károly Általános Iskolában, majd a padéi Szervó Mihály Általános Iskola igazgatója. F. m.: Több önállóan elkészített hangkazetta és CD lemez megjelentetése (Zsófika, Csere-bere, Mielőtt a gyertya csonkig ég) C.: 24430 Ada, Északi u. 22. (lakás), Padé, Tito marsall u. 45 (mhely). Tel.: 063-8522-695 (mobil), 0230-75-509 (mhely tel./fax). 

PAPP Árpád gépészmérnök, néprajzkutató, antropológus. Szabadka, 1968. ápr. 1. Sz.: Papp József, Palotás Veronika. Nős, Korhecz Papp Zsuzsanna. Gy.: Katalin, Sarolta, Erzsébet. T.: Ált. isk. Szabadka, (1974-1982), műszaki középiskola, Szabadka (1982-1986), Műszaki Főiskola (1987-1991), Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK (1992-1997). Posztgraduális tanulmányok, ELTE BTK (1999-2001). É.: Újságárus, muzeológus, művelődési tanácsos. F. m.: Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza, CD-ROM. Társ. tev.: A VMSZ tagja (2003-), a Magyarságkutató Tudományos Társaság tagja (1993-tól), a Magyar Néprajzi Társaság titkára (1999-), a Magyar Nemzeti Tanács Művelődési Bizottságának a tagja (2002-). Díjak: Jankó János-díj (2002). C.: 24000 Szabadka, B. Stankovića 26. Tel.: +381-(0) 24-553-583 (lakás). Szabadság tér 1. Tel.: +381-(0) 24-525-755. E-mail: papparpad@szubotica.co.yu

PAPP Ferenc nyugalmazott kárpitos. Inđija, 1929. márc. 27. Sz.: Papp Pál, Halasi Viktória. Nős, Kalapáti Erzsébet. Gy.: Papp Csongor, Kojity Tünde. T.: Iskoláit Újvidéken végezte (1939-1947). É.: 1947-ben illegális szervezkedés miatt két évre elítélték. Szabadulása után nem folytathatta gimnáziumi tanulmányait. Kárpitos szakmát tanult, és 1970-től önálló mesterként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja, 1997-ig az elnökség tagja, az újvidéki körzeti szervezet elnöke. A VMDK szétesése után létrehozza a Vajdasági Magyarok Kereszténydemokrata Mozgalmát, amelynek 2000-ig elnöke. Jelenleg a Nagy Sándor nevét viselő Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület elnöke, az Újvidéki Diáksegélyező ellenőrző bizottságának tagja. Nevéhez fűződik az Újvidéki Katonatemető megtisztítása, a megemlékezések megszervezése és 100 kereszt elhelyezése a vérengzések magyar áldozatainak emlékére. Három mandátumban az Újvidéki Községi Képviselő-testület tanácsnoka. Az újvidéki Nikola Tesla Ált. Iskola iskolaszékének, a Városi Közlekedési Vállalat igazgatóbizottságának és a Pax Romana ellenőrző bizottságának a tagja. C.: 21000 Újvidék. Szenteleky Kornél utca 17. Tel.: +381-(0)21-503-099. Mobil: 064-170-4245. E-mail: papppf@neobee.net www.geocities.com/pappferenc29

PAPP György tanár, szerkesztő, kritikus. Magyarkanizsa, 1941. jún. 10. Nős, három gyermeke van. T.: Az általános iskolát és a fémipari szakmunkásképzőt szülővárosában, a gimnáziumot Zentán végezte (1963), egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett 1967-ben. Magiszteri fokozat uo. (1983), doktorátus uo. (1990). A nyelvtudomány doktora. Érd. köre: Nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, fordítástudomány. É.: 1973-ig a kanizsai szakmunkásképző iskola és a törökkanizsai gimnázium tanára, majd fordítói szakon a Magyar Tanszék tanársegédje. 1991-től egyetemi docens, 1996-től rendkívüli, 2001-től rendes egyetemi tanár. 1992 és 1993 között a Hungarológiai Intézet megbízott igazgatója. Társ. tev.: Alapító elnöke a kanizsai Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek, alapító fő- és felelős szerkesztője az Új Kanizsai Újságnak és a kanizsai Monográfiabizottságnak. A MNT Oktatási Bizottságának az alelnöke. A Magyar Nyelvtudományi Társaság, az Alkalmazott Nyelvészeti Társaság, az MTA határon túli köztestületi tagja. F. m.: 5 könyv, 50 tudományos és 30 szakdolgozat. Visszapillantás. Kispiac története és művelődéstörténete (1976), Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára, I., II. (1982, 1989), Betlehemnek nyissunk ajtót! (1994). Díj: Bazsalikom Műfordító Díj (1997). C.: 24420 Magyarkanizsa, Đure Đakovića 8. Tel.: +381-(0)24-876-360 (lakás). +381-(0)21-58-673. E-mail: kanizsa@tippnet.co.yu

PAP József orvos, költő. műfordító. Óbecse, 1926. márc. 18. T.: Elemi isk. Óbecsén, gimn. Szabadkán (1947), orvosi egyetem Belgrádban (1956). É.: Általános orvos, bőrgyógyász szakorvos, tanársegéd Újvidéken (1956-1985). A Híd főszerkesztője (1963-1964). 1985-től nyugdíjas. Díj: Híd Irodalmi Díj (1963, 1974). Életmű Díj (1994), Szenteleky Irodalmi Díj (1995), Bazsalikom Műfordítói Díj (1998). F. m.: Rés (1963), Rendhagyó halászás (1974), Hűsség (kétnyelvű, 1976), Véraláfutás (1984), Jegy (1987), Hunyócska (1989), Kert(v)észének (1996). Szerepel a Téglák, barázdák. c. antológiában (1947). Műfordítások: Vasko Popa: Kéreg (többekkel, 1963), Napjaink éneke. A modern jugoszláv költészet antológiája I., II.(többekkel, 1965, 1967) J. J. Zmaj: Hol megálltam... (többekkel, 1983). Paszkal Gilevszki: A dal élete (többekkel, 1985), Salvko Mihalić: Atlantisz (többekkel, 1987). C.: 21000 Novi Sad, Futoška 62. Tel.: 381-(0)21-548-612.

PAPP Zsuzsanna tisztviselő. Óbecse, 1961. dec. 12. Sz.: Márton, Rozália. Hajadon. T.: Élelmiszeripari Szakközépiskola, Óbecse (1979-1980). Érd. köre: A magyarság politikai, történelmi sorskérdései, jövője. É.: Különböző intézményeknél hivatalnok, az önkormányzatban a Végrehajtó Bizottság titkára, VMDK irodavezető. Társ. tev.: A VMDK községi képviselője (1992-1996), a VMDK elnökségi tagja (1996-2000). A Vox Humana alapító tagja (1993-). C.: 21220 Óbecse, Hajduk Veljko 53. Tel.: +381-(0)21-818-253.