ODRY Péter mérnök, tanár. Nemesmilitics, 1955. jan. 23. Sz.: Odry Mihály, Knézy Apollónia. Nős, Zsuzsanna. Gy.: Ákos, Szilvia. T.: Ált. isk., Nemesmilitics (1962-1970). Gimnázium, Zombor (1970-1974). Egyetemi tanulmányok (1974-1980), magiszteri fokozat (1982-1986) és doktorátus (1989-1992) a Belgrádi Egyetem Villamosmérnöki Karán. A műszaki tudományok doktora. Szak. érd.: Digitális jelfeldolgozás, alkalmazott DSP processzoros technika. É.: Tervezőmérnök a szabadkai Postán (1980-1987), a szabadkai Műszaki Főiskolán tanár (1987-től). F. m.: Jelfeldolgozás (tankönyv, 2000), Híradástechnika alapjai (főiskolai jegyzet, 2001), valamint 40 tudományos dolgozat. Tagság: Az MTA határon túli köztestületi tagja, a Magyar Professzorok Világtanácsának tagja. C.: 24413 Palics, Lovačka 70/a (lakás), Marka Oreškovića 16 (mhely). Tel.: +381-(0)24-753-477 (lakás), +381-(0)24-552-501 (mhely). Fax: +381-(0)24-553-087. E-mail: odry@vts.su.ac.yu

OROVEC Julianna osztálytanító. Becse, 1947. febr. 17. Sz.: Faragó Illés, Ragács Katalin. Férjezett, Orovec Josip. Gy.: Endre, Krisztina. T.: Ált. isk., Becse (1954-1962). Tanítóképző, Szabadka (1962-1968). Pedagógiai Akadémia, Szabadka (1968-1970). É.: Az általános iskola felső tagozatán tanár, napköziben nevelő, osztálytanító (osztatlan tagozaton, I-IV. o. Érd. köre: Módszertan, gyermekpszichológia, pedagógia, szociológia, irodalom, képzőművészet, zene, újítási lehetőségek az oktatásban, nevelésben. Társ. tev.: A VMKDM elnökségi tagja volt. A VMPE alelnöke, majd elnökségi tagja. A Tankönyvtanács, az UDE, a Petőfi Sándor ME tagja. Díj: Fehér Ferenc Könyvbarátok Köre díja, a becsei Májusi Játékok különdíja, a VMPE elismerő oklevele. F. m: Foglalkoztató könyvek kisiskolásoknak anyanyelvápoláshoz, Betűerdő - ismeretterjesztő füzetek, Varázsdoboz, ezen kívül novellák, cikkek napi- és hetilapokban, folyóiratokban. C.: 21000 Újvidék, Dušana Danilovića 36 (lakás). Nikola Tesla Általános Iskola, Futaki út 25. (mhely). Tel.: 381-021-397-656 (lakás), 021-400-822. E-mail: kriszta@teamnet.ws

ÓZER Ágnes muzeológus, történész. Csóka, 1955. márc. 19. Sz.: Bori Imre, Bubelényi Mária. Férjezett, Ózer György. Gy.: Katalin (1981), László Gergely (1988) T.: Általános iskola Újvidék (1963-1971). Gimnázium, Újvidék (1971-1974). Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1974-1979). Posztgraduális tanulmányok, magiszteri fokozat, Belgrádban (1979-1988). Doktorandusz Újvidéken és Budapesten (1999). É. Történész, igazgatóhelyettes. 1979-től az Újvidéki Városi Múzeum történész munkatársa. Érd. köre: Újvidék története, városiasodása, a történetírás története, a történelmi tudat fejlődése, a szerb történetírás magyarságképe, az újvidéki magyarság története. Társ. tev.: A Szülői Fórum elnökhelyettese (2001-), a Magyar Nemzeti Tanács tagja (2002-től). F. m.: Benjamin Kalaj istoričar jugoslovenskih naroda (magiszteri) Doseljavanje Srba i njihova istorija kao tema mađ. istoriografije. A szerb tört. tud. szemléletváltása és a magyarokról alkotott képe a 20. sz. végén (Bp.), Historical conditions of urban development of Novi Sad. Mintegy 10 kiállítás Újvidék történetéből. C.: 21000 Újvidék, Narodnog fronta 34. Tel.: 021-369-036 (lakás). Muzej grada Novog Sada, Tvrđava 4. Tel.: 021-433-145 (mhely). Fax:021-369-036. E-mail: ozer@eunet.yu 

ÓZER György jogász, Doroszló, 1955. július 17. Sz.: Ózer György, Kovács Rozália. Nős, Ózer Ágnes. Gy.: Katalin (1981), László Gergely (1988). T.: Általános isk., Újvidék (1963-1971). Moša Pijade Gimnázium uo. (1971-1974), Újvidéki Egyetem Jogi Kar (1974-1979), posztgraduális képzés (1979-1987). Érd. köre: Alkotmányjog, államigazgatás jog. É.: Assziszens az Újvidéki Egy. Jogi Karán, vállalkozó (1996-2000), Újvidék Város Végrehajtó Bizottságának alelnöke (2000-). Társ. tev.: Az UJDI alapító tagja (1990), a Vajdasági Reformpárt alapító tagja, 1991-től elnökségi tag, küldött Újvidék Város Képviselő-testületében (1996-). C.: 21000 Újvidék, Narodnog fronta u. 34. (lakás), 21000 Újvidék, Izvršni odbor grada Novog Sada (hiv.). Tel./Fax.: 361-021-369-036 (lakás). 361-22-369-377 (hiv.). Mobil: 063-50-44-06. E-mail: ozer@eunet.yu

ÓZSVÁR Péter keramikus. Kishomok, 1963. Az iparművészeti középiskola kerámiai szakán végzett. 1984-től a kanizsai Potisje kerámiai üzem alkalmazottja. Önállóan 1990 óta foglalkozik agyagművességgel. Önálló kiállításai: Szabadka (1993), Kanizsa (1994), Ada (1995), Zenta (1996), Topolya (1998). Kollektív tárlaton Szabadkán, Zentán, Kiskunhalason és Gornji Milanovacon szerepelt. 1997-ben Forum Képzőművészeti Díjat kapott. C.: 24420 Magyarkaniza, Vojvođanska 17. Tel.: +381-(0)24)-871-013.

 

ŐSZ SZABÓ Imre géplakatos. Zenta, 1957. szept. 13. Sz.: Ősz Szabó Péter, Kalmár Teréz. Nős, Márta. Gy.: Zsolt (1985), Norbert (1988) T.: Orompart (1964-1968, Felsőhegy 1969-1973, Zenta (1973-1976). Érd. köre: gépészet, hegesztés, kultúra, hagyományőrzés, falufejlesztés, környezetvédelem. É.: A Fodor István Kisipari Műhelyben géplakatos, a TAMP Fémipari Vállalatnál, majd a zentai Dohányipari Vállalatnál dolgozik. Társ. tev.: A felsőhegyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke (1991-2002), a Vajdasági Aratók Szövetsége elnöke (2002). Díj: A Békés Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottságának oklevele (2001). C.: 24406 Felsőhegy, Jugoszláv néphadsereg u. 59. (lakás), Zenta, Dohányipari Vállalat (mhely). tel.: 024-812-764 (mhely) Fax: +381-(0)24-843-058.