NÁRAY Éva tanár, könyvtáros. Topolya, 1959. jan. 16. Sz.: Náray László, Mák Rózsa. Férjezett, Penovác Endre. Gy.: Katalin, Sára, Dániel. T.: Gimnázium, Topolya (1973-1977), Újvidéki Egyetem, Bölcsészei Kar, Magyar Tanszék (1977-1981), PR menedzseri szakképesítés, Belgrád (1993-1994). Érd. köre: Publicisztika, képzőművészet, irodalom, fordítás, képzőművészeti kritika. É.: A Magyar Szó újságírója (1982-2002), majd szerkesztője, 2002 novembere óta a topolyai Népkönyvtár igazgatója. F. m.: 1982 óta jelennek meg írásai a Magyar Szóban, a Hídban és más hazai és külföldi folyóiratokban. Társ. tev.: A Vajdasági Iparművészek és Formatervezők Egyesülete - képzőművészeti elméleti szakosztály (1984 óta). C.: 24300 Topolya, Ognjen Prica u. 1. Tel.: +381-(0)24-713-147 (lakás). 23000 Topolya, Rade Končar u. 20. Tel.: +381-(0)24-711-725 (mhely). Mo-bil: +381-063-852-8543. E-mail: endreva@stcable.co.yu

NEMES FEKETE Edit keramikus. Szabadka, 1944. márc. 26. Sz.: Fekete István, Csizik Amália. Férjezett, Nemes János. Gy.: Attila. T.: Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Kishegyes (1951-1959). Iparművészeti Középiskola keramikus szak (Újvidék, 1965) és Pedagógiai Főiskola képzőművészet szakirány (Újvidék, 1969). Érd. köre: Művészi kerámia. É.: Képzőművészet szakos tanár, grafikai tervező. Társ. tev.: A JKSZ (1972-től megszűnéséig), a Magyar Képzőművészek és a Vajdasági Iparművészek és Formatervezők Egyesületének rendes tagja (1969-től), a kishegyesi, a Maros menti, a makói, az iloki és más művésztelepek vezetője. Díjak: Makó város önkormányzatának díja (1986), dr. Bodrogvári Ferenc-díj (Szabadka, 2002), Forum-díj (Újvidék, 2002), Életfa Díj (2003, 2004). F. m.: Anyák ciklus, Rögök ciklus, Csépe-plakett 1983-1997-ig. Menni vagy maradni c. kiállítási anyag. Legendák őrzői - hannoveri kiállítási anyag, Keresztút - Verbica, templom (1997), Majdáni Madonna-templom (1999). C.: 24000 Szabadka, Vj. Karasa 53. Tel.: +381-(0)24-546-745.

NÉMETH Emese orvos, reumatológus. Szabadka, 1952. jún. 20. Sz.: Ferenc és Borbála. Férjezett, Németh László. Gy.: Andor, Hajnalka. T.: Ált. Isk., Kanizsa (1959-1967), gimnázium, Zenta (1967-1971). Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara (1971-1976). Magiszteri fokozat, Zágráb (1986-1994). Szak. érd.: Reumatológia: a gerinc degeneratív betegségének megelőzése iskoláskorú gyermekek tartásjavító tornájával; akupunktúra, manuális medicina. É.: Általános orvos Kanizsán az egészségházban (1977-1982). Fizikális medicina és rehabilitációs szakosítás az Újvidéken (1983-1986). Posztgraduális tanulmányok reumatológiából a Zágrábi Egyetem Orvostudományi Karán (1986-1994), akupunktúrás továbbképzés uo. (1988), manuális medicina továbbképzés Németországban és Ausztriában (1994-1995). 1991-től osztályvezető főorvos a zentai kórház fizikoterápiás és rehabilitációs osztályán. Társ. tev.: A Szerb (Vajdasági) Orvostársaság tagja (1977), a Fizikális Medicina és Rehab. Szekció tagja (1983), a Reumatológiai Szekció alapító tagja, titkára (1989). A Magyar Rehabilitációs Társaság (1985-1988), a Magyar Reumatológiai Társaság és a Magyar Egészségügyi Társaság tagja (1994). A Német Manuális Medicina Társaság (1994-1998), a Vajdasági Magyar Tudományos Társasága (2000), a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium tagja (2001), a zentai Atlétikai Klub elnökségi tagja (2001). F. m: Szakközlemények a Magyar reumatológia, Medicinski pregled, Acta rheumatologia Belgradensia című orvosi szaklapokban. C.: 24400 Zenta, Belgrádi u. 63. Tel.: +381-(0)24-815-622 (lakás). Zentai Kórház, Karađorđe sz. n. Fizikoterápiás és Rehabilitációs Osztály. Tel.: +381-(0)024-815-111. Mobil: 064-19-22-600. E-mail: dremese@pyrotherm.co.yu

NÉMETH Anna képzőművészet szakos tanár, keramikus. Újvidék, 1940. júl. 23. Sz.: Német Antal, Kohanecz Julianna. T.: A gimnáziumot (1957-1960) és Tanárképző Főiskolát (1960-1962) Újvidéken végezte el. Érd. köre: Képzőművészeti nevelés, iparművészeti kerámia. É.: Pedagógus 1963-1995-ig. Társ. tev.: A Vajdasági Iparművészek Szövetsége tagja (1978-tól), a Vajdasági Képzőművészeti Pedagógusok Szövetsége tagja (1963-2000), a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ képzőművészeti szakkörének a vezetője (1995-). Díjak: Innovációs Díj (Vajdasági Képzőművészeti és Nevelési Központ, Újvidék, 1972), Arany Forma (A Vajdasági Iparművészek Szövetsége díja, Újvidék, 1979 és 1981), Nagyapáti-díj (Topolya, 1987). F. m.: Két tankönyv illusztrációja (Varga-Szűcs: Út a muzsikához, 1968), 28 önálló tárlat, több mint 150 közös kiállítás. C.: 24300 Topolya, Csáki Lajos u. 31. Tel.: +381-(0)24-713-583.

NÉMETH Árpád újságíró, szerkesztő. Topolya, 1952. dec. 7. Sz.: Németh György, Löschinger Marianna. Elvált. Paulik Hajnalka. Gy.: Éva (1980), Tamás (1984). T.: Általános iskola Szabadka és Újvidék (1959-1967). Moša Pijade Gimnázium, Újvidék (1967-1971). Közgazdasági Főiskola, Újvidék (1971-1974). Közgazdász. É.: Forum Lapkiadó - külkereskedelmi munkakör, Újvidéki TV - újságíró, Napló - alapító-igazgató, Magyar Szó - szerkesztő, Sky News és CNN - háborús terepi producer, Duna TV - újságíró. Érd. köre: Újságírás, utazás, számítógépes megjelenítés. Társ. tev.: A JKSZ tagja az 1980-as évek elejétől kizárásáig (1989). Díjak: Svetozar Marković-díj a legjobb riporternek (1977), a legjobb híradó-szerkesztő díj (1984), Duna TV nívódíj (1999 és 2001) C.: 1134 Bp., Botond u. 14.I/12. (lakás), 1016 Bp. Mészáros u. 48-54. (mhely). Tel: +36-1-237-0517 (lakás), +36-1-489-1550 (mhely), Fax: +36-1-489-1655. Mobil: +36-30-942-1388. E-mail: nemeth@axelero.hu, nemeth1_a@dunatv.hu nemeth3@westel900.net. www.dunatv.hu

NÉMETH Ferenc jogász. Bóka (Bánát), 1956. máj. 19. Sz.: Németh Ferenc és Anna. Nős, Vastag Renáta. Gy.: László, Gábor, Lívia. T.: Ált. isk. (1962-1970) és gimnázium (1970-1974) Nagybecskerek, majd az Újvidéki Egyetem Jogi Karán főiskolai képesítést szerez. (1980). Érd. köre: Bánát művelődéstörténete. É.: A Magyar Szó nagybecskereki tudósítója (1980-1982), az Újvidéki Rádió Magyar Szerkesztőségének újságírója (1983-1986), a Forum Lapterjesztő Osztályának vezetője (1986-2000), a Családi Kör újságírója (2000-), a Forum Könyvkiadó szerkesztője (2003-tól). Társ. tev.: Az Újvidéki Magyar Olvasókör elnökségi tagja (1997-), a Létünk folyóirat fő- és felelős szerkesztője (2004-). F. m.: A torontáli szőnyeg (1993), Bittermann Károly és a szabadkai nyomdászat kezdetei (1994), A Fülep család Becskereken (1997), Streitmann Antal, monográfia (2000), A bánáti fényképészet története, 1848-1918 (2002), Úri világ Torontálban (2003), A nagybecskereki sajtó története, 1948-1918 (2004). Díj: Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (2002). C.: 21000 Újvidék, Aleksa Šantić u. 19. (lakás), Újvidék, Vojvoda Mišić u. 1/III. (hiv.). Tel.: +381-(0)21-361-249 (lakás), Tel.: +381-(0)21-457-216 (hiv.). Mobil: 063-71-88-281.

NÉMETH István író, publicista. Kishegyes, 1930. aug. 18. Sz.: Németh János, Kiss Julianna. Nős, Tóth Ibolya. Gy.: Zoltán, Gábor. T.: Verbászi főgimnázium (1943-1944), kishegyesi és topolyai algimnázium (1944-1946). Szabadkai Építészeti Technikum (1946-1949). É.: Egy évig tisztviselő Kishegyesen (1954-1955), tíz évig (1955-1965) az Ifjúság Szava belső munkatársa, huszonnégy évig (1965-1989) a Magyar Szó riportere. 1989-től nyugdíjas. Érd. köre: Szépirodalom, prózaírás, újságírás. F. m.: Parasztkirályság (novellák, 1954), Egy ember ül az udvaron (elbeszélés, 1959), Lepkelánc (gyermeknov., 1961, 1865, 1976), Hűtlen este (elb., 1964), Vadalma (ifjúsági regény, 1970, 1984), Sebestyén (ifjúsági regény, 1972), Zsebtükör (riportok, 1973), Ki látta azt a kisfiút? (gyermeknov., 1973). Szomszédok vagyunk (riport, 1976), Hajnali utazás (gyermeknov., 1978, 1979), Egy múzeum tárgyai (riportok, 1979), Kertmozi (jegyzetek, 1980), Szeptemberi emlék (válogatott nov., 1981). Vörösbegy (gyermeknovellák, 1983), Arcok zsebtükörben (riportok, 1984), Hegyomlás (elb., 1985), Díszudvar (tárcák, karcolatok, 1989). Mogyorófavirág (vál. nov., 1990), Kánaáni történetek (önéletrajzok, vallomások, közreadja N. I., 1994), Jegykendő (vasárnapi írások 1984-1994, 1995), Házioltár (családi krónika, 1996), Bühüm meg a Lotyogi (1996), Ünnep Raguzában (publ., 1998), Ima Tündérlakért (nov., publ., 2000), Lélekvesztőn (följegyzések az ezredvégről, 2002), Hegyalja utca (rendhagyó napló, 2004). Társ. tev.: 1957-től 1989-ig a JKSZ tagja, majd rövid ideig a VMDK tagja. Díjak: Három Híd Irodalmi Díj, két Szirmai-díj, egy Szenteleky Díj, két Neven-díj, Pro Literatura Díj (Magyarország), Újvidék, majd Kishegyes Októberi Díja, Mlado polenje-díj, Svetozar Marković-díj, Magyar Szó plakett. Kitüntetés: a Testvériség-Egység Ezüstkoszorús Érdemrendje. C.: 21000 Újvidék, Párizsi kommün u. 17. Tel.: +381-(0)21-336-240. 

NÉMETH Zoltán újságíró. Kishegyes, 1956. márc. 18. T.: Ált. isk. és gimnázium Újvidéken (1974), majd a Közgazdasági Főiskola idegenforgalmi szakán szerez diplomát (1979). É.: A Magyar Szó újságírója, szerkesztője (1979-), főszerkesztő-helyettese (1996-1998), a Recefice c. lap alapító igazgatója (1997-1998). F. m.: Téves csatatéren I. (többekkel, 1993). Téves csatatéren II. (többekkel, 1996), Balkáni fenevad (1996). 

NYERS József gépészmérnök. Szabadka, 1948. márc. 17. Sz.: Nyers Menyhért, Etelka. Nős, Ágnes. Gy.: Árpád, Lehel. T.: Műszaki szakközépiskola, Szabadka (1964-1968). Újvidéki Egyetem, Gépészmérnöki Kar (1968-1974). Magiszteri fokozat (1986), doktorátus, uo. (1992). Szak. érd.: Hőszivattyúk, fűtési-hűtési rendszerek. É.: Középiskolai tanár, főiskolai tanár, igazgató a szabadkai Műszaki Főiskolán. Társ. tev.: A Feltalálók Szövetsége, a Vajdasági Magyar Mérnökök Szövetsége, az MTA határon túli köztestületi tagja, Magyar Professzorok Világtanácsának a tagja. Díjak: Mihajlo Pupin-díj fejlesztői munkáért, a budapesti feltalálók olimpiáján elnyert Genius Díj. F. m.: Pneumatika, tankönyv, Hőszivattyú család fejlesztése, gyártása, telepítése, továbbá 15 tudományos és szakdolgozat szerzője. C.: 24000 Szabadka, Vígh István u. 1. Tel.: +381-(0)24-552-501 (lakás), Műszaki Főiskola, M. Orešković 16. Tel. +381-(0)24-547-116. Mobil: 063-84-777-99. E-mail: jnyers@vts.su.ac.yu