MIHÁJLOVITS Klára újságíró. Újvidék, 1971. febr. 12. Sz.: Mihájlovits Péter, Mária. Férjezett, Szabó Palócz Attila. Gy.: Orsolya. T.: Általános iskola és a középiskola 1-2 osztálya Topolya (1977-1987), középiskola 3-4. oszt. Szabadka (1987-1989), egyetemi tanulmányok, Újvidék (1993). É.: 1991-1994 között az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége és a Napló munkatársa. 1995-ben a Magyar Szóhoz kerül, 2000 óta a Képes Ifjúság munkatársa, a színházi rovat vezetője, a B92 Rádió magyar nyelvű internetes honlapjának fordítója. Érd. köre.: Újságírás, belpolitika, színházi élet. Társ. tev.: A Vajdasági Ifjúsági Tanács és a Tanács Tájékoztatási Titkárságának a tagja, a Z-11 civil szervezet tagja. F. m.: A B92 honlapjának gondozója, újságíró-iskolákat szervez. Díjak: Podolszki József pályázat 1. díja (2000), Közegellenállás, riportpályázat 3. díj (2001). C. 24400 Zenta, Alsó Tiszapart 12. Tel.: (024) 814-868 (lakás). Képes Ifjúság, Vojoda Mišić u. 1. Tel. (021) 622-707. Mobil: 063-84-26-077. E-mail: szpray@pyrotherm.co.yu

MIHÓK Béla munkaszervezési mérnök, közgazdász. Egyházaskér, 1944. nov. 1. Sz.: Mihók Vendel és Eszter. Nős, Hódi Anna. Gy.: Béla, Zsolt. T.: Közgazdasági középiskola, Kikinda (1959-1963. Munkaszervezési Főiskola, Újvidék (1973-1976). Közgazdasági Egyetem, Szabadka (1977-1980). Érd. köre: Húsfeldolgozó ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, politika, művelődés, sport. É.: A községi végrehajtó tanács elnöke, pénzügyi titkár, községi elnök, a Csóka Szalámigyár igazgatója, a Csóka Mezőgazdasági Vállalat kereskedelmi igazgatója, a Művelődési Központ igazgatója. Társ. tev.: A JKSZ pártbizottsági tagja (1962-1989), a községi képviselő-testület tagja, elnöke (1978-1987), a csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület elnöke (1975-1977), a Csóka Asztalitenisz Klub elnöke (1986-1990). C.: Csóka, Tito marsall u. 1. Tel.. +381-(0)230-71-435. 

MIKLENOVICS Tibor orvos. Szabadka, 1935. febr. 7. Sz.: Miklenovics Nándor, Januskó Ilona. Özvegy. Gy.: Gabriella. T.: Elemi iskola, Szabadka (1941-1945), gimnázium, Szabadka (1945-1953). Orvosi Egyetem, Belgrád (1953-1963). Szakosítás: munkaegészségügyi szakorvos, Belgrád, Dr. Dragomir Karajović Munkaegészségvédelmi Intézet (1970-1974). É.: Körzeti általános orvos, majd vállalati szakorvos különböző vállalatoknál, 2002-óta nyugdíjas. Szakmai érd.: Munkakörülmények, munkahelyi ártalmak és betegségek vizsgálata, ortomolekuláris medicina. Érd: Irodalom, történelem, sport, sakk, keresztrejtvény. Társ. tev.: Szocialista Szöv. képviselő a Köztársasági Képviselőház Szociális és Egészségügyi Tanácsában 1970-1974. A szabadkai Partizan-Željeznjičar Tornász Egyesület orvosa és vezetőségi tagja (1980-1989). A szakszervezet községi bizottságának elnökhelyettese és számos bizottság tagja. A Vöröskereszt községi egészségügyi bizottságának az elnöke (1980-1986), a drog és alk. elleni bizottság elnöke (1986-1990), a Vajdasági Drogellenes bizottság tagja, (1987-1990). A Lányi Ernő IME titkára (1983-1986), elnöke (1986-tól). Díjak: Vajd. Orvosok Társulata - érdemrend (1998). Partizan-Željeznčar TE Szabadka - érdemrend (1985). Vajdasági Vöröskereszt - ezüst érdemrend (1986). Vajdasági Vöröskereszt - arany érdemrend (1990). F. m.: Öt tudományos értekezés, négy szakmunka, 41 cikk. C.: 24000 Szabadka, Tito marsall sugárút 27/II. (lakás). Tel.: +381-(0)24-558-078 (lakás). Mobil: +381-(0)24-565-053. 

MIKLÓS Ilona tanár. Becse, 1955. márc. 27. Sz.: Szabó Ferenc, Fehér Franciska. Férjezett, Miklós Rudolf. Gy.: Melánia (1978), Mónika (1980). T.: Újvidéki Egyetem, BTK. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 1982. A magyar nyelv és irodalom tanára. Érd. köre: Kultúra, közművelődés, vallásos irodalom, hagyományápolás. É.: Tisztviselő (1976-1982), középiskolai magyartanár (1982-1989), ügyintéző (1989-2001), általános iskolai magyartanár (2001-től). Társ. tev.: A moholi Csobolyó Művelődési Egyesület alapító tagja és elnöke (1998-). Az Adai Rádió vallásos műsorának irodalmi rovatvezetője (1998-2001). A moholi betlehemes találkozó szervezője (1993-). C.: Mohol, Október 8. u. 62. (lakás), Mohol, JNH 54/56 (mhely). Tel.: +381-(0)24-861-262 (lakás), +381-(0)24-861-132. E-mail: rudolfm@sksyu.net

MIOCS József teológus. Kúla, 1942. ápr. 16. Sz.: Szaniszló, Éva. T.: Általános iskola, Kúla (1949-1957). Érseki klasszikus gimnázium, Zágráb (1957-1961). Teológiai Fakultás, Zágráb (1961-1968). Zeneművészeti Főiskola, Zágráb (1969-1975). Teológus, az egyházi zene magisztere (artifex musicae sacrae). Érd. köre: Egyházzene, orgonamuzsika, muzikológia, pedagógia, teológia. É.: Segédlelkész (káplán) Szabadkán, a Püspöki Hivatal jegyzője, szemináriumi segédlelkész, a Paulinum zenetanára, székesegyházi karnagy, a Paulinum Gimnázium igazgatója, valamint a Szeminárium rektora. Társ. tev.: IAH - Világszervezet Himnológiai Társaság, CEDAME - Európai Egyházzenei Társaság, a Magyar Egyházzenei Társaság és a Horvát Egyházzenei Társaság tagja. Díjak: Monsigniore (msgr) - vatikáni kitüntetés, a helytállásért '56-os érdemkereszt, Menden-díjas (Németország Menden városának - Rheinland-Westfallen Bundesland) díjazottja. F. m.: Missa Theresiana (Szent Teréz mise - egyszólamra, többszólamra). Énekeljetek az Úrnak (többszólamú művek gyűjteménye), A szabadkai egyházmegye orgonái. Zsoltárok (kántorok részére) és négy passió. C.: 24000 Szabadka, Püspökségi Paulinum Szeminárium, Áldozatok tere 19. Tel.: +381-(0)24-553-610. Fax: +381-(0)24-552-497.

MIRNICS Károly szociológus, politológus. Szabadka, 1937. ápr. 11. Sz.: Mirnics Károly, Hegedűs Erzsébet. Nős, Roncsák Zsuzsanna. Gy.: Károly (1962), Zsuzsanna (1973). T.: Ált. isk., Szabadka (1944-1951). Gimnázium, Szabadka (1951-1955). Újvidéki Egyetem BTK, történelem szak, Újvidék (1955-1959). Társadalomtudományi Intézet, szociológia, Belgrád (1959-1962). Politikai tudományok (1962-1964). Szakmai végzettsége: a politikai tudományok magisztere. Érd. köre: Demográfia, szociológia. É.: Tisztviselő, közalkalmazott, tanácsos a Belgrádi Társadalomtudományi Intézetben (1960-1962), Újvidéki Egyetem BTK (1962), Tartományi Szociális Intézet (1963-1964), Szakszervezetek Tanácsa (1964-1968), Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság (1968-1980), Tartományi Statisztikai Intézet (1980-1993). Társ. tev.: A JKSZ tagja (1960-1970). A VMDK elnökségi tagja (1990-1995), alelnöke (1997). A Matica Srpska tudományos tanácsának a tagja (1968-1974), a Teleki László Intézet külső munkatársa (1991-2001), a Magyarságkutató Tud. Társaság alelnöke (1994-2002). Több civil szervezet alapító és vezetőségi tagja. Díj: A Magyar Köztársaság Kiskeresztje Érdemrend. F. m.: Kisebbségi sors (1993), Kis-Jugoszlávia hozománya (1996). Társszerző az alábbi kötetekben: Anyanyelvű oktatásunk (1997), Vajdasági útkereső (1998), Magyaroszág - 2000 (1997, 1998), Magyarok a világban (2000), Vajdasági marasztaló (2000), Fészekhagyó Vajdaságiak (2001), Térfoglaló (2003), Kisebbségi létjelenségek (2003), Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében (2003). Tanulmányai jelentek meg különböző folyóiratokban és hetilapokban. C.: 24000 Szabadka, Tito marsall sugárút 27/I/24. Tel.: +381-(0)24-552-112. Mobil: +381-36-70221-2142. E-mail: mirnix@tippnet.co.yu

MIRNICS Zsuzsa újságíró, szerkesztő. Bácskossuthfalva, 1940. febr. 11. Sz.: Roncsák András, Tepliczki Zsuzsanna. Férjezett, Mirnics Károly. Gy.: Károly (1962), Zsuzsanna (1973). T.: Általános iskola, Bácskossuthfalva (1947-1955), gimnázium, Szabadka (1955-1959), Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszék (1959-1963). Szakmai végzettsége: magyar szakos tanár. Érd. köre: gyermekirodalom, média, gyermeksajtó. É.: Magyar Szó (1963-1964), Ifjúság/Képes Ifjúság (1964-1970), (Dolgozók) Családi Kör (1970-1987), Jó Pajtás (1987-1997). Beosztása: újságíró, szerkesztő, főszerkesztő, igazgató. Jelenleg a Mézeskalács gyermeklap szerkesztője. F. m.: Égig érő fák (1971), Ellopott csillagok (1973), Órásköz 12 (1979), Kapaszkodó (1988), Mesevirág (1998). A Magyarságkutató Tudományos Társaság könyvsorozatának társszerkesztője. Társ. tev.: A Magyarságkutató Tudományos Társaságnak, a Pataki Gyűrű zsűrijének a tagja. Díj: Neven-díj (1979). C.: 24000 Szabadka, Tito marsall sugárút 27/I./24. Tel.: +381-(0)24-552-112. Mobil: +381-064-17-90-294. E-mail: mirnix@tippnet.co.yu

MISKOLCI Magdolna újságíró. Szabadka, 1958. nov. 30. Sz.: Miskolci László, Kinka Magdolna. Özvegy. Gy.: Miskolci Dániel (1985), Nyári Péter (1964). T.: Ált. isk., Horgos (1965-1973). Moša Pijade Gimnázium, Szabadka (1973-1977). Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1977-1982). Szak. érd.: Publicisztika. É.: Rövid ideig tanár, majd könyvtáros Adán, lektor Újvidéken, jelenleg a Magyar Szó újságírója a kanizsai községben. Beosztása: riporter. Társ. tev.: A Vajdasági Reformisták községi képviselője volt két mandátumban, 2001-ig a horgosi pártszervezet elnöke, a községi elnökség és a tartományi főbizottság tagja. A horgosi Helyi Közösség tanácsának tagja a második mandátumban. A horgosi művelődési egyesület titkára (1998-2000), a G17 Plusz civil szervezet agrárhálózatának volontere a G17 párttá válásáig. Jelenleg pártonkívüli, az ABC Településfejlesztési Központ főtitkára. F. m: Riportok, interjúk, jegyzetek a napi sajtóban, a Családi Kör c. hetilapban a gyermekrovat és a Családi Klub rovat vezetése. Díj: A Magyar Szó újságírói díja (2000), a Családi Kör kiadásában megjelent Karácsonyi Kincseskönyv (1995-ben) elnyerte a legszebb vajdasági magyar könyv címet). C.: 24410 Horgos, Kamarás u. szám n. Tel.: +381-(0)24-792-201. Mobil: +381-063-8936-702. E-mail: mami@tippnet.co.yu, magdi@sezampro.net

MISKOLCZI József közgazdász technikus, újságíró-szerkesztő, vállalkozó. Szabadka, 1951. márc. 13. Sz.: Miskolczi István, Molnár Julianna. Nős, Vörösbaranyi Ágnes. Gy.: Magdaléna, Zsófia. T.: Szabadkai közgazdasági technikum (1965-1969). É.: A Szabadkai Rádió ifjúsági műsorainak szerkesztője 5 évig, a 7 Nap hetilap újságírója, majd főszerkesztő helyettese, a November 29. Húsárugyár tájékoztatási osztályvezetője, a szabadkai községi ifjúsági szervezet függetlenített titkára, majd elnöke, a Dolgozók szakszervezeti hetilap újságírója, az Újvidéki Televízió magyar nyelvű tájékoztató műsorai szerkesztőségének az újságíró-szerkesztője, a szabadkai Funero Temetkezési Magánvállalat alapító-igazgatója, a Tipp-Topp System informatikai Kft alapító menedzsere, a Szabadkai Rádió megbízott igazgatója. Érd. köre: Vállalkozásfejlesztés, az informatikai eszközök felhasználásának elősegítése, ifjúság, civil szervezetek, gazdaság, egyházi élet, politika, sajtó. Társ.- tev.: A VMSZ szabadkai körzeti szervezetének első elnöke volt. Három megbízatási időszakban Szabadka község önkormányzati képviselője (2000-ig). Tartományi képviselő egy megbízatási időszakban (2000-ig). A Vajdasági Módszertani központ elnökségi tagja volt. Az Új Kép pedagógiai folyóirat laptanácsának elnöke 1998-tól. A Vajdasági Pax Romana Keresztény Értelmiségiek Egyesületének alelnöke 2001-től. A Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület elnökhelyettese (2000-2001). A Zenith Műhely Polgárok Egyesülete közgyűlésének elnöke 1999-től. A Jugoszláv Teleház Szövetség alelnöke, majd elnöke (1999-2001). A Most-Híd Regionális Térségfejlesztési Központ Kft. alapítója. A jugoszláviai Német Népi Szövetség tiszteletbeli tagja 1998-tól. A Szabadkai Városi Könyvtár igazgatóbizottságának elnöke (1996-2000). A Szabadkai Rádió igazgatóbizottságának tagja (1996-1998). A Keresztény Értelmiségi Kör alapító tagja és elnöke, a Vajdasági Magyar Szakoktatásért Egyesület alapító tagja, az újvidéki székhelyű Mozaik Alapítvány alapító tagja. F. m.: Több ezer újságcikket írt, több száz tévériportot készített. A Vajdasági Nótafa (magyar népzenei hanghordozók) kiadása. Díj.: Filantrópia Oklevél a civil szféra támogatásáért. C.: 24000 Szabadka, Petra Čajkovskog 18/a (lakás), Karađorđe út 2. (mhely). Tel: 381-021-546-653 (lakás), 381-021-55-44-33 (mhely, tel/fax). Mobil: 063-607-270. E-mail: jomi@tippnet.co.yu, http://www.tippnet.co.yu/hu/about/employers/miskolczi.htm

MOHÁCSI Zoltán tanár, grafikus. Trebinje 1954. máj. 12. Sz.: Mohácsi Sándor, Bóka Katalin. Nős, Komáromi Ágnes. Gy.: Zoltán (1982), Viktória (1985). T.: Petőfi Sándor Ált. Isk., Újvidék (1961-1969). Bogdan Šuput Képzőművészeti Szakközépiskola, grafikai szak, Újvidék (1975). A Képzőművészeti Akadémia grafikai szakán, Halil Tikveša csoportjában szerzett oklevelet. (Újvidék, 1982). Szak. érd.: Pasztell technika, védjegyek grafikai tervezése. É.: 1982-1990-ig reklámgrafikus a topolyai Topola Univerzal kereskedelmi vállalatnál. 1990-től önálló művész. Társ. tev.: A Vajdasági Képzőművészek Egyesületének, a Topolyai Művésztelepnek és a 9+1 (Bácskossuthfalva) művészeti csoportnak a tagja. A kishegyesi Firka tábor egyik alapítója. Sport tev.: Neves tekéző családból származik. Az újvidéki Vojvodina tekeklub tagja 10 éven át. Jelenleg a topolyai Umetnost és a szolnoki MÁV MB tekecsapatában játszik. Újvidék, Vajdaság és Jugoszlávia többszörös válogatott tagja. Díjak: Az újvidéki Vojvodina Sportegyesület érdemes sportolója. A zágrábi teke EB ezüstérmese (1977). F. m.: Önálló tárlatok Kishegyes (1991), Kaposvár (1994), Csongrád (1996), Újvidék (1996), Szeged (2002). Számos csoportos kiállításon vett részt. C.: 24321 Kishegyes, Vasút u. 46. Tel.: +381-(0)24-730-259. Mobil: HU-20-510-1589.