MATUSKA Márton újságíró. Temerin, 1936. okt. 12. Sz.: Matuska Mátyás, Kovács Katalin. Nős, Kovács Mária. Gy.: Zoltán (1968), Ágnes (1973). T.: Az általános iskolát Temerinben (1943-1950), a gimnáziumot Újvidéken (1950-1956) végzi. 1957-1961 között az újvidéki Mezőgazdasági Egyetem hallgatója. É.: 1956-tól újságíró, riporter, rovatvezető. Pályája során többek között volt faluriporter, turisztikai újságíró, bírósági riporter. A kezdő újságírók tanításával is foglalkozott. 1993-tól nyugdíjas. 1982-2000 között utazásokat tett a Délvidékről elszármazott magyarokhoz Németországba, Ausztriába, Svájcba, Svédországba, Nagy-Britanniába, Kanadába, az USA-ba, Ausztráliába, Finnországba. Érd. köre: Jog, történelem, társadalomkutatás, az 1944-1945-ös atrocitások a Délvidéken. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja és elnökségi tagja. A VMDP alapító tagja és az intézőbizottság tagja. A VMMSZ elnökségi tagja. Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke (1996-2000). Díjak: A Széchenyi Társaság diplomája (1991), Bethlen Gábor-díj (1997), Táncsics Mihály-díj (1999), Federation Internationale des Journalistes et Ecrivians de Tourisme diploma (1972), Magyar Szó-díj (1985, 1990), Benedek István aranygyűrű (1998). F. m.: A temerini iparosok (1989), A temerini tűzoltóság 100 éve (1991), A megtorlás napjai (1991, 1992, angol, francia, német nyelven). Hazánk, a mostoha (1994), Hiányzunk egymásnak (1997), A temerini razzia (társszerző, 2001), Újvidéktől Újvidékig (2002), Három mártírunk (2002). C.: 21000 Újvidék, Fejős Klára u. 33/a. Tel.: +381-(0)21-366-905 (fax is). E-mail: matmarci@ptt.yu

MAURITS Ferenc, festőművész, költő, illusztrátor. Újvidék, 1945. máj. 4. T.: Ált. isk. és iparművészeti középiskola Újvidéken (1963). É.: Szabadfoglalkozású (1963-1970), az Új Symposion grafikai szerkesztője (1970-1973), a Forum Könyvkiadó műszaki szerkesztője (1983-2000). 2000-től szabadművész. Díj: Forum Képzőművészeti Díj (1979) F. m.: Piros Frankenstein (1970), Telep (1975), Miniatűr galéria (1982), Balkáni mappa (1997). Önálló tárlatai: Szabadka (1966), Belgrád (1972, 1984), Zágráb (1978, 1984), Baja (1990), Szekszárd (1993), Budapest (1993, 1994), Győr, Szeged (1994), Kecskemét (1996). Műveivel a hetvenes években a jugoszláv modern művészet bemutatóin szerepel Európa-szerte. C.: 21000 Újvidék, Bate Brkića 32. Tel.: +381-(0)21-395-096.

MÉRGES Sándor mezőgazdasági technikus. Torontálvásárhely, 1950. dec. 4. Sz.: Mérges Sándor, Nagy Ilona. Nős, Szénási Eszter. T.: Az általános iskolát szülőfalujában (1957-1965), a középiskolát Kanizsán (1965-1969) fejezte be. É.: A helyi földműves szövetkezetben munkavezető, a Művelődési Otthon igazgatója. Társ. tev.: A községi tűzoltó szövetség titkára (1980-1988), elnöke (1988-1996), a tűzoltótestület parancsnoka. A VIVE - magyarnóták és csárdások fesztiváljának egyik alapítója, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökségi tagja (1996-), a Vajdasági Magyar Szövetség tagja (1995-től), a délbánáti körzeti szervezet elnöke (2002-), a Magyar Nemzeti Tanács tagja (2002-). F. m.: Színpadi művek rendezése, amatőr színészet, aktív szerepet játszik a helyi színjátszás életében, hatvan bemutató plakátján szerepel a neve. Díjak: A Népért Tett Szolgálat Ezüstkoszorús Érdemrendje (1985), számos rendezői oklevél, díjak, tűzoltó kitüntetés tulajdonosa. C.: 26214 Torontálvásárhely (Debeljača) Save Kovačević u. 37. Tel./fax: +381-(0)13-664-999. Mobil: +381-063-8652-726.

 

MESTER Gyula tanár. Torontálvásárhely, 1945. jún. 10. Sz.: Mester Gyula, Lujza. Nős, Mester Gizella. Gy.: Gyula, Tibor. T. Ált. Isk., Torontálvásárhely. A Műszaki középiskola után a Belgrádi Egyetem Gépészmérnöki Karára jár, ahol 1970-ben gépészmérnöki okl. szerez. Magiszteri munkáját a Belgrádi Egyetem Természettudományi-matematikai Karán védi meg 1975-ben, a műszaki tudományok doktori fokozatát az Újvidéki Egyetem Műszaki Karán szerezte meg 1977-ben. A Bánki Donát Műszaki Főiskolán címzetes főiskolai tanár kinevezést kapott. É.: Egy ideig gépésztechnikusként dolgozik, 1969-től a szabadkai Műszaki Középiskolában tanít, tanársegéd (1974), főiskolai előadó (1976). Főiskolai tanár kinevezését az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományos Karán szerzi meg (1977), később egyetemi docensnek nevezik ki (1978), majd egyetemi tanári kinevezést kap (1983). Becskereken robottechnikát oktat (1998-2001), a szabadkai Műszaki Főiskola Automatizálási Kutatóintézetének a vezetője (1983-1988), az iskola főigazgatója (1987-2001). Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Karának oktatója. 1976-2001 között kutatási programokat vezet, aktívan részt vesz a délvidéki magyar műszaki felsőoktatás fejlesztésében. Érd. köre: Robottechnika, intelligens robotok és rendszerek, internet és multimédia, hálózati alkalmazások, internet alapú alkalmazásfejlesztés. F. m.: Több mint 140 publikációja van, több tudományos projektumot vezetett, egy monográfiát és négy tankönyvet írt. Számos nemz. konferencia szervezésében vesz részt, több szakmai testületnek tagja: Yugoslav Society of Mechanics (1974), Gesellschaft für angevandte Mathematic and Mechanic (1980-), Pannon Applied Mathematic and Mechanic (1982-), Hungarian National Commite of Robotics (1989-), a New York-i Tudományos Akadémia tagja (1994-), az MTA köztestületi tagja (2000-). C.: 24000 Szabadka, Vjekoslava Karasa 33 (lakás). 24000 Szabadka, Műszaki Főiskola. Tel: (024) 552-501 (mhely). Mobil: 063-507-223. E-mail: gmester@vts.su.ac.yu, www.mester.vts.su.ac.yu

MÉSZÁROS Ilonka vegyésztechnikus. Újvidék, 1935. aug. 17. Sz.: Mókus István, Dropka Katalin. Özvegy, Mészáros Sándor. Gy.. Tamás. T.: Újvidék (1941-1951). É. Vegyésztechnikusként 34 évig dolgozik az újvidéki Kábelműveknél és Duna-Tisza-Duna vállalatnál, majd öt évig a városi szakszervezetben tisztviselő. Érd. köre: Kultúra, amatőrizmus, színészet, szólóének, énekkar. Társ. tev.: Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke (1987-1996-ig, majd alelnöke (2000-), a Vajdasági Békemozgalom (1990-), a Vajdasági Kézimunka-kedvelő Szövetség elnöke. Díj: Szakszervezeti érem - Jugoszlávia (1984), a Magyar Kultúra Lovagja (Bp., 2003). C.: 21000 Újvidék, Ložionička 51. (lakás), Petőfi Sándor MME, Újvidék, József Attila u. 16. (hiv.), Tel.: +381-(0)21-393-865 (lakás), +381-(0)21-367-081. 

MÉSZÁROS István tisztviselő. Nagykikinda, 1945. jan. 1. Sz.: Mészáros István, Tóth Mária. Nős, Zombori Mária. Gy.: két fia és egy leánya van. T.: Ált. isk., Kisorosz (1951-1959). Kereskedelmi középiskola, Nagykikinda (1960-1965). Közigazgatási főiskola, Szarajevó (1981-1982). Közigazgatási jogász. É.: A szajáni Móra Károly Általános Iskolában iskolatitkár (1965-1974), majd a szajáni helyi iroda főnöke és anyakönyvvezetője (1974-2000), Kikindán anyakönyvvesztő (2003-). Érd. köre: Közigazgatási és családi jog, ifjúság, tűzoltóság, vadászat, művelődési élet. Társ. tev.: A szajáni ifjúsági szervezet titkára, elnöke (1965-1967), a JKSZ tagja, titkára (1964-1984). Az önkéntes tűzoltó egyesület titkára (1965-1967), a vadászegyesület elnökségi tagja, pénztárosa (1966-1992), a vajdasági vadászszövetség ellenőrző biz. elnöke (1974-1984), a Vajdasági Magyar Folklórközpont tagja (1988), az Ady Endre Művelődési Egyesület tagja (1994-1997), elnöke (1997-). C.: 23324 Szaján, Szabó u. 41. Tel.: +381-230-66-025 (lakás). Községi képviselő-testület, Kikinda, tel.: +381-230-410-160 és +381-230-22-907 (mhely).

MÉSZÁROS SZÉCSÉNYI Katalin vegyész. Mohol, 1952. febr. 14. Sz.: Szabó Rózsa, Szécsényi Ferenc. Férjezett, Mészáros Tibor. Gy.: Ágnes, Zoltán. T.: Ált. isk., Ada (1958-1966), gimnázium, Zenta (1966-1970). Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet (1970-1974). Magiszteri fokozat, uo. (1982), doktorátus, uo. (1991). Érd. köre: Termoanalitikai módszerek alkalmazása a környezet-kémiában, szerves fémkomplexek kémiája. É.: Az Újvidéki Egyetem TTK Kémiai Intézetében tanársegéd (1975), docens (1994), egyetemi rendkívüli tanár (1999), egyetemi tanár (2004). Társ. tev.: JKP tagság, a párt megszűnéséig. A Srpsko hemijsko društvo (1976-tól), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (1997-től), a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület (1995-től), az Árgus - Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület alapító tagja (2001-), az MTA határon túli köztestületi tagja (2000-), az MTA Termoanalitikai Munkabizottságának tagja (2001-). F. m.: Praktikum za kvalitativnu analitičku hemiju za studente hemije (társszerző, 1980), A minőségi kémiai analízis alapjai (2000), Osnovi kvalitativne analitičke hemije (társszerző, 2000). Mintegy 40, külföldi folyóiratokban megjelentetett tudományos szakdolgozat társszerzője. C.: 21000 Újvidék, Bul. Vojvode Stepe 59. Tel.: +381-(0) 21-396-679 (lakás). 21000 Újvidék, Trg Dositeja Obradovića 3 (mhely). Tel.: +381-(0) 21-350-122/746. Fax: +381-(0) 21-55-662 (mhely). E-mail: mszk@eunet.yu, mszk@im.ns.ac.yu

MÉSZÁROS Zoltán levéltáros, történelemtanár. Zenta, 1969. okt. 1. T.: középiskola (1984-1988), Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1989-1994), PhD halgató, Pécsi Tudományegyetem, modern kori történeti tanszék (2001-). É.: tanári állások Padén, Törökkanizsán, Szabadkán, a Képes Ifjúság és a Hét Nap külső munkatársa. Érd. köre: Ideológiák, modernkor, titóizmus, propaganda, pszichológia, politológia, szociológia, publicisztika, pedagógia. F. m.: Úton a csók felé, esszék. Írásai rendszeresen jelennek meg különböző kiadványokban, lapokban és folyóiratokban. Néhány történelmi tárgyú munkája az interneten (Sulinet) is olvasható. Társ. tev.: Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, VMPSZ, ÉMPE, (1990-), Pax Romana (2000), Zenith (2001), Magyarságkutató Tudományos Társaság (2000), Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. Díjak: Különböző riport-, esszé- és nyelvművelő pályázatokon ért el 2. és 3. helyezést, 1998-ban a Bábel esszépályázat 1. díjasa, 2000-ben Sinkó-díjat, 2003-ban Híd Irodalmi Díjat kap. C.: E-mail: mzolta@tippnet.co.yu

MEZEI Erzsébet képzőművész. Székelykeve, 1947. jan. 29. Sz.: Sebestyén Mátyás, Kurkó Erzsébet. Férjezett, Mezei Jenő. Gy.: Szilárd, Kinga. T.: Ált. Isk. Székelykeve (1954-1961), gimnázium, Óbecse (1962-1966), Pedagógiai Főiskola, képzőművészeti szak, Újvidék (1968-1971), képzőművészeti tanári szakvizsga, Újvidék (1976). É.: általános iskolai tanár, a zentai Grafikai Műhely vezetője. Érd. köre: Grafika, iparművészet, alkotómunka szervezése gyermekeknek. F. m.: Több grafikai és rajzsorozat. Önálló tárlatai: Újvidék (1991, 1992, 1999), Szabadka (1991, 1993, 1997), Kiskunhalas (1993), Szeged (1993, 1997), Zenta (1993, 1994, 2000), Esztergom (1994), Ada (1994), Zsámbék (1995), Kishegyes (1996), Gyergyószentmiklós (1996), Magyarkanizsa (1999). Díjak: Katona József grafikai pályázat Kecskemét, Lakitelek Alap. különdíja (1991), TAKT-díj, Temerin (1996), Forum Képzőművészeti Díj (1998). C.: 24400 Zenta, Jurij Gagarin u. 1. Tel.: +381(0)24-813-594 (lakás). 24400 Zenta, Thurzó Lajos ált. iskola, Vasút sor 44. Tel.: +381(0)24-821-038 (mhely). Mobil: +381(0)64-207-3386. E-mail: bakter@sksyu.net

MEZEI Kinga színművész. Zenta, 1976. aug. 9. Sz.: Mezei Jenő és Erzsébet. Hajadon. T.: Gimnázium, Zenta (1991-1995), Művészeti Akadémia, színész szak, Újvidék (1995-1999). Érd. köre: Színház, zene, képzőművészet, iparművészet. É.: 1998-tól az Újvidéki Színház színésze, több előadás rendezője. 2004-től a budapesti Bárka színházban dolgozik színészként és rendezőként. F. m.: Fontosabb szerepei: Marianne (I. Bergmann: Jelenetek egy házasságból); Claire (J. Genet: Cselédek); Első színésznő (L. Pirandello: Hat szereplő szerzőt keres); Rizi (Örkény I.: Pisti a vérzivatarban); Maria Lukjanovna (Ny. Erdman: Az öngyilkos); Cryssy (Dermot-Rado-Ragni: Hair); Edith Piaf (Ljubomir Feldek: A rózsaszínű halál); Satine (Ben Akiba Night Club, Showw); Gloria (Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye?); Velma Kelly (Kander-Ebb-Fosse: Chicago); Menyassszony (F. G. Lorca: Vérnász); Szofia Jegorovna (Csehov: Pojáca). Több darab rendezésében és színpadi adaptációjában vett részt. Díjak: Színészdíj (2000), legjobb díszlet (2002), Vajd. színházak találkozója (2003, 2004), legjobb rendezés, Ardalion-díj (2003), Jászai Mari-díj (2003). C.: 24400 Zenta, Jurij Gagarin u. 1. Tel.: +381-(0)24-813-594 (lakás). 21000 Újvidék, Jovana Subotića 3-5. E-mail: mk.kukac@Eunet.yu