MAGLAI Jenő jogász, ügyvéd. Szabadka, 1964. jan. 17. Nős, két leány apja. T.: Az általános iskolát Bajmokon, a középiskolát Szabadkán végzete. Egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán szerzett. É.: Két és fél évig a Szabadkai Községi Bíróságon dolgozott, 1991-től ügyvédi irodát működtet Bajmokon. Társ. tev.: A Vajdasági Ügyvédi Kamara tagja, a VMSZ Bajmoki Helyi Szervezetének elnöke, a Szabadkai Körzeti Szervezet alelnöke, a Magyar Nemzeti Tanács Pénzügyi és gazdasági bizottságának elnöke. C.: 24210 Bajmok, Trg Maršala Tita 7. Tel.: +381-024-764-168 (lakás). Tel./fax: +381-024-762-417 (mhely). Mobil: +381-(0)63-530-264. 

MAGYAR Attila színművész. Csantavér, 1970. jún. 3. Sz.: Magyar Ferenc, Ozsvár Rózsa. Nős, Banka Lívia. Gy.: Máté. T.: Ált. Isk., Topolya (1977-1985), középiskola, uo. (1985-1989), Színművészeti Főiskola, Újvidék (1991-1995). Érd. köre: Művészet, kultúra, építészet, képzőművészet. É.: 1990 óta az Újvidéki Színház színésze. F. m.: Szerepek: Légy jó mindhalálig - Nyilas Misi, Kakukk Marci - Kakukk Marci, Lappangó - Artúr, Kaktusz virága - doktor úr, Esőcsináló - Stabuck, Profik háza - Black, Pisti a vérzivatarban - Pisti, Ezredik játszma vége - Hep, Szelíditések - Mázsás bácsi, Öngyilkos - Sedsekalnyikov, Amit a lakáj látott - Dr. Prentis, Vérnász -Apa, Pójáca - Trilecki. Társ. tev.: Tanyaszínház, 1985 óta, elnök 1993 óta. Újvidéki Magyar Művelődési és Művészeti Központ, elnök (2002-). Díjak: Spéter Erzsébet-díj (1993), Sterija Játékok, Dnevnik különdíj (1993), Vajd. Szính. Találkozóján (Lappangó, 1993), Öngyilkos, 2001), és Kisvárdán (1996). C.: 21235 Temerin, Percel Mór 17. +381-(0)21-843-745 (lakás). Újvidéki Színház, Jovana Subotića 3-5. Tel.: +381-(0)21-622-592. Fax: +381-(0)21-843-745. Mobil: +381-(0)63-8278-265. E-mail: mati@neobe.net

MAJLÁTH Béla adminisztrátor. Topolyán született 1972. febr. 29-én. Az ált. iskolát Topolyán, a közgazdasági középiskolát Szabadkán fejezte be. Jelenleg Szabadkán él, a CMH iroda ügyintézője. A Vajdasági Ifjúsági Tanács elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács tagja. C.: 24000 Szabadka, Strossmayer u. 7. Tel.: +381-(0)24-741-531 (lakás). +381-(0)24-552-976 (mhely). Mobil: +381-(0)63-532-007. 

MAJOR Gyöngyi közgazdász. Topolya, 1969. ápr. 3. Sz.: Major Ferenc és Gernács Gizella. Férjezett. Vankó Basa Gábor. T.: Csáki Lajos Általános Iskola, Topolya (1976-1984). Svetozar Marković Társadalmi Tevékenységek Középiskolája, Szabadka (1984-1988). Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara, Szabadka (1988-1993). Magiszteri fokozat, Közgazdasági Kar, Szabadka (1994-2000). Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest (1998-2000). (Master in European Studies). Érd. köre: Közgazdaságtan, filozófia, globalizálódás és civilizáció, metaelmélet É.: A belgrádi Közgazdaságtudományok Intézetében asszisztens, majd a szabadkai Műszaki Főiskola tud. munkatársa, előadó. F. m.: Kényszerleszállás - Prinudno sletanje (Beograd, 2001). Társ. tev.: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (2000-), Magyarságkutató Tudományos Társaság (2001). Díjak: Egyetemi tanulmányi díjak. C.: 24300 Topolya, Svetozar Miletić u. 25. Tel: +381-(0)24-713-007. 1138 Budapest, Váci út 165/56. Tel: 36-1-239-8013 (lakás). 24000 Szabadka, Műszaki Főiskola, Marko Orešković 16. Tel.: +381-(0)24-552-501. E-mail: mdendi@yahoo.co.uk

MAJOR Nándor író, politikus. Verbász, 1931. jún. 13. Sz.: Dr. Major Nándor, orvos, Gálik Katalin. Nős, Péter Erzsébet. Gy.: Dr. Major-Zoričić Zita. T.. Elemi isk. Veprődön, gimnázium, I-III. osztály Kalocsán (1941-1944), IV. osztály Zomborban (1945-1946), V-VI. osztály Szabadkán (1946-1948). Geodéziai Technikai Iskola, Újvidék (1948-1951), Újvidéken a Tanárképző Főiskola magyar szakán szerez diplomát (1954-1957), Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar (1972-1974). É.: Újságíró, szerkesztő a Pionírújságnál, az Ifjúság Szava/Ifjúság c. lapnál (1951-1957), a Híd főszerkesztője (1957-1961), a Forum Könyvkiadó szerkesztője (1962), a Magyar Szó szerkesztője, főszerkesztő-helyettese (1962-1969), a Forum igazgatóhelyettese (1973-1974). Társ. tev.: a Szocialista Szövetség újvidéki elnöke (1969-1973), a JKSZ Tartományi Vezetőségének a titkára (1974-1978), a Központi Vezetőség végrehajtó titkára (1978-82), Vajdaság SZAT Elnökségének tagja, elnöke (1982-1988). 1989-ben kizárják a JKSZ-ből. 1989 óta nyugdíjas. Díj: Híd Irodalmi Díj (1959), a Forum regénypályázatán második díj (1968). F. m.: Udvarra nyílik az ablak (1956), Krumpli-lovacskák (1959), Vereség (1959), Dél (1965, 1987), Büntetés (1967), Esti órák (1968), Hullámok (1969), Párbeszéd a valósággal (1988), Elveszejtett ország (1993), Kisebbségi breviárium (1998), A békecsinálás mestersége (1999), Kosovói gyötrelem (2000). Műfordítás: P. Ugrinov: G-húr nyomában - Rövid kirándulás (1969). C.: 21000 Újvidék, Radnička 43/a. Tel.: +381-(0)21-612-813. E-mail: perzs@Eunet.yu

MÁK Ferenc kritikus. Óbecse, 1956. márc. 16. T.: Ált. isk. és gimnázium Óbecsén (1975), egyetemi oklevél az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (1979). É.: Tanár Óbecsén (1979-1980), a Magyar Szó Újságírója (1985-1989), a szabadkai Városi Könyvtár munkatársa (1985-1989). 1989-től Magyarországon él. A kecskeméti Forrás munkatársa (1989-1992). 1992-től Budapesten, a Határon Túli Magyarok Hivtalában dolgozik. Díj: Sinkó-díj (1979). F. m.: A magam iskolája. A hontalanság esszéi (1990), Fényesség titkai (1990). E-mail: fmak@htmh.gov.hu

MARCSÓK Vilma tanár. Bácspalánka, 1951. máj. 8. Sz.: Marcsók Mihály, Mohaupt Magda. Elvált. Gy.: Szűts Zoltán. T.: Nagybecskereken érettségizett (1970). Újvidéken, a Magyar Tanszékén szerez diplomát 1976-ban. É.: Az Újvidéki Rádió tudósítója (1966-1970), az újvidéki Ifjúsági Tribün magyar nyelvű műsorának főszerkesztője (1971-1972), magyartanár, katolikus hitoktató Nagybecskereken. Megalapította és vezette a helyi Ifjúsági Kísérleti Színpadot (1980-1995), iskolakönyvtáros (1995-), 2003-tól középiskolai tanár. Állandó munkatársa a Hét Napnak, a Muzslyai Újságnak, a Zrenjanin c. hetilap Magyar Tükör mellékletének. Érd. köre: A szórvány- és szigetmagyarság anyanyelvű oktatása, egyházi élet, a délvidéki magyarsággal és az ifjúsággal kapcsolatos kérdések, helytörténet, hagyományőrzés, színház, sajtó, politika. F. m.: Mesék, novellák, több száz riport, interjú, kommentár, karcolat. Társ. tev.: A VMDK tagja megalakulásától 2001-ig. A JMMT alapító tagja, a VMMSZ alapító és választmányi tagja. A Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület elnökségi tagja volt. A Bánsági Magyar Pedagógus Egyesület kezdeményezője, alapító tagja, első elnöke. A községi nemzetiségi és vallási ügyosztály oktatási tanácsának elnöke (2001-). A Petőfi Sándor M. E. (1980-1992) 3 szakosztályának vezetője. Író-olvasótalálkozók, irodalmi estek, vendégszereplések, karácsonyi és húsvéti ünnepségek szervezője és műsorvezetője. Az egyesület elnökségi tagja (1984-1990). Alapító tagja és első elnöke a helyi diáksegélyező egyesületnek. Kezdeményezője és vezetője az első vajdasági magyar Hétvégi Óvodának, amelyben hitoktatás is folyt. 15 éven keresztül harcolt a magyar tannyelvű középiskolai osztályok újraindításáért. Díjak: A helyi Petőfi M. E. Petőfi-díja (1987), a vajdasági Amatőrszövetség plakettje szavalásért (1988). Alapító tagja a muzslyai Sziveri János Művészeti Színpadnak. C.: 23000 Becskerek, Splitska 11. Tel.: +381-(0)44-728 és +381-(0)48-204 (lakás). Nikola Tesla Elektrotechnikum. Tel.:+381-(0)53-5548. E-mail: vilma@mgnet.co.yu, vigilia@ptt.yu

MARKULIK Balázs belsőépítészeti formatervező technikus, tanár, grafikus. Csantavér, 1968. aug. 4. Sz.: Markulik József, Zakar Rozália. Nőtlen. T.: Bogdan Šuput Iparművészeti Középiskola, Újvidék (1985-1988). Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, rajz-művészettörténet szak (Szeged, 1991-1995). Érd. köre: Iparművészet, alkalmazott grafika, fotó, film, reklámfilm, animáció, plakát. É.: Rajztanár a zentai Október 11. Általános Iskolában (1996-97), grafikus a szegedi ICON REPRO Stúdióban (1997-1998), art direktor a budapesti Young&Rubicam Reklámügynökség team részlegénél. Díjak: különdíj a szentendrei plakátpályázaton (1995), I. díj a budapesti Műszaki Egyetem plakátpályázatán (1997), III. díj a Sterija Játékokon Újvidéken (2001). C.: 24220 Csantavér Tel.: +381-(0)24-783-058. Mobil: 36-20-353-0553. E-mail: marqlik@hotmail.com

MÁRTON István jogász. Muzslya, 1948. jún. 11. Sz.: Márton István, Égető Mária. Nős, Julianna. Gy.: Attila. T.: Szervó Mihály Ált. Isk., Muzslya (1955-1963), II. Kísérleti Gimnázium, Nagybecskerek (1963-1966), Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar (1966-1970). É.: Egyetemi tanársegéd, politikai szakmunkatárs, közvélemény-kutató, a Forum (Újvidék) igazgatóhelyettese, majd igazgatója. Érd. köre: Politikai elmélet, filozófia, irodalom, zene. F. m.: Írásai az Indexben, a Létünk, a Savremenost, az Ideje c. folyóiratokban és a Magyar Szóban jelentek meg. Pol. tev.: JKSZ (1970-1989), azóta párton kívüli. C.: 21000 Újvidék, Bul. Cara Lazara 31. Tel.: +381(0)21-367-815. E-mail: martonat@nspoint.net

MATIJEVICS István villamosmérnök. Szabadka, 1952. máj. 24. Sz.: Matijevics István és Margit. Nős, Éva. Gy.: Emil, Ármin. T.: Az ált. iskolát (1958-1966) és a gimnáziumot (1966-1970) Szabadkán végezte. A budapesti Műszaki Egyetemen (1970-1975) villamosmérnöki oklevelet szerez. (Híradástechnika szak, digitális számítástechnika ágazat). Magiszteri fokozat, Zágrábi Egyetem Elektrotechnikai Kar (1977-1981). Doktorátus, Belgrád (1995). Szak. érd.: Számítástechnika, informatika, hálózatok megbízhatóság-vizsgálata. É.: Tudományos munkatárs (1977), tanársegéd gyakornok (1979), főiskolai előadó (1987), tudományos kutató 1991) a Mihajlo Pupin Kutatóintézetben, Belgrádban. Főiskolai tanár (1996), egyetemi docens (1999) az Újvidéki Egyetem Villamosmérnöki Karán Becskereken. Egyetemi adjunktus a Pollak Mihály Műszaki Főiskolán Pécsett (1999), uo. megbízott tanszékvezető (2002-), 2003-tól főiskolai tanár. Társ. tev.: A Vajdasági Ösztöndíjbizottság tagja (1988-). Az MTA határon túli köztestületi tagja. F. m.: Programozási példatár (jegyzet), Mikroszámítógépek (tankönyv), A programozás alapjai és programozási nyelvek (tankönyv), Mikroszámítógépek (tankönyv), A digitális technika alapjai (jegyzet), Assembly (jegyzet), ezenkívül 25 szakdolgozat, 6 jegyzet szerzője. C.: 24000 Szabadka, Jovan Mikić u. 138. (lakás), Műszaki Főiskola, 24000 Szabadka, M. Orešković u. 16. (hiv.) Tel.: +381-(0)24-576-344 (lakás), +381-(0)24-552-501 (hiv.). Mobil: +381-64-122-8871, +36-20-31-59-249. E-mail: mistvan@vts.su.ac.yu, www.come.to/istvan