KOVÁCS Béla elektromérnök, feltaláló. Körtés (Kruševlje) 1930. jan. 20. Sz.: Kovács József, Horn Gizella. Nős, Bedrosian Almas. Gy.: Ildikó, Anna. T.: Pestszentő-rinc (1936-1942), Zombor (1942-1946), Nagybecskerek (1946-1948), Pancsova (1948-1949), Belgrádi Egyetem (1953-1970). Érd. köre: Nukleáris mérési technológia. É.: Vinčai Nukleáris Kutatóintézet (1952-1975), Nuncion-International Inc. Columbus, Ohio, USA (1975-2004), beosztása: mérnöki csoportvezető, menedzser. F. m.: 30 tudományos munka, több találmány, szabadalom. Legjelentősebb találmánya az egyenáram közvetlen átalakítása, ezen alapszik a hordozható elektromos berendezések (pl. mobiltelefon) üzemeltetése. Egy másik találmánya a Geiger számlálók kapcsolóelemként való felhasználásával kapcsolatos. Egy általa kifejlesztett légszűrőberendezések ellenőrzésére szolgáló mérőműszert a világ számos atomerőművében használnak az Egyesült Államoktól Kínáig. Tagság: A Sugárvédelmi Szövetség (1962-1975), Health Physics Society (1977-2004), amelyben 1993-1994 között vezetői tisztséget tölt be. Részt vesz a Hungarian Americans for Human Rights in Délvidék munkájában, a Kosztolányi Dezső Diáksegélyezőn és más szervezeteken keresztül több mint egy évtizede nyújt támogatást a délvidéki magyar tanulóknak. Díjak: Arany és ezüstérem a bruxelles-i nemzetközi találmányok kiállításán (1964), Mihajlo Pupin-díj (1970), találmányai díjak (1985). C.: Lewis Center, Ohio. Tel.: 740-548-5158. NUCON International Inc. P.O. Box 29151 Columbus, OH43229. Tel.: 614-846-5710. Fax: 614-431-0858. E-mail: bkovach13@yahoo.com

KOVÁCS Biacs Mária ápolónő. Kispiac, 1942. szept. 30. Sz.: Biacs Ferenc, Ágoston Julianna. Férjezett, Kovács Sándor. Gy.: Dóra, Zsolt. T.: Ált. isk., Kispiac (1949-1957). Ápolónői tanfolyam, Zenta (1960-1961). É.: A kispiaci egészségház ápolónője, 1994-től nyugdíjas. Társ. tev.: A JKP tagja (1966-1985), a Szocialista Szövetség tagja annak megszűnéséig (1980). A Kispiaci Népdalkör vezetője (1996-tól), a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke (1982-), a Caritas tagja (2003-). Az Új kanizsai Újság (1997-) és a Bácsország (2002-) tudósítója. A Jókai Mór Művelődési Egyesület titkára (1966-1996). A kanizsai Szociográfiai Műhely tagja (1997-), a helyi hagyományőrző csoport vezetője (1997-), a nyugdíjas egyesület helyi szervezetének titkára (2002-), Díj: A Vajd. Vöröskereszt ezüstérme (1985). F. m.: Örökség (szociográfia), Ha én madár volnék (verseskötet) C.: 24416 Kispiac, Kossuth Lajos u. 46. Tel: +381-(0)24-882-064.

KOVÁCS Ervin teológus. Újvidék, 1973. nov. 11. Sz.: Kovács László, Bajšanski Mirjana. T.: Ált. isk., Újvidék (1980-1988). Április 7. Egészségügyi Középiskola, Újvidék (1988-1992). Hittudományi Főiskola, Szeged (1992-1996). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara. Budapest (1996-1998). É.: A szabadkai Szent Teréz plébánia káplánja, a szabadkai egyházmegye Teológiai-Katekétikai Intézetének liturgia tanára, a Hitélet és a Szabadkai Rádió vallási műsorának munkatársa, az egyházmegyei liturgikus bizottság titkára. Érd. köre: Liturgia, egyházzene. F. m.: Teológiai témájú cikkek, fordítások különböző vallásos folyóiratokban. Jáki Szaniszló: A papi cölibátus teológiája (fordító, 1998) C.: Szabadka, Harambašić u. 7. Tel./fax: +381-(0)24-600-240. E-mail: kovacser@tippnet.co.yu

KOVÁCS Frigyes színművész, rendező. Tornyos, 1955. febr. 20. Sz.: Kovács Győző, Víg Erzsébet. Nős, Kabók Erika újságíró. Gy.: Nóra (1979), Ákos (1991). T.: Az ált. iskolát Tornyoson (1961-1964) és Gunarason (1954-1969), a gimnáziumot Topolyán (1969-1974), a Művészeti Akadémiát Újvidéken (1974-1978) végezte. É.: 1973-ban, gimnazista korában, Topolyán diákszínjátszó csoportot alapított, itt rendezett és játszott is. 1978-tól 1989-ig a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának a tagja, 1984-1985-ben a társulat igazgatója, művészeti vezetője. 1978-ban a Tanyaszínház egyik megalapítója. 1979-től több pódiumműsort készít (Karinthy: Tanár úr, kérem. Arany: Toldi stb.) 1980-1981-ben beszédművelést tanít a Pedagógiai Főiskolán. 1989-1998 között az Újvidéki Rádió színészegyüttesének tagja. 1994-ben Szabadkán megalapította a Kosztolányi Színházat, amelynek keretén belül 1998-1999-ben színi-stúdiót vezetett. 1998-tól ismét a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának igazgatója, művészeti vezetője és színésze. 2004-től az Újvidéki Művészeti Akadémián beszédtechnikát tanít. Társ. tev.: A VMDK egyik alapítója. Díjak: A Vajd. Hivatásos Színházak szemléjén Haiman szerepéért (1979), Bodrogvári-díj (1998), Aracs-díj (2002), Pataki Gyűrű Díj (2003). F. m.: Az utóbbi évek tíz legjelentősebb alakítása: Bertold Brecht: Kurázsi mama, Eilif (1991). Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja, Kolhaas Mihály (1994). Boris Vian: Schmürz, Apa (1994) A. P. Csehov: Medve, Medve (1998). Csáth, Fodor, Hernyák: Zách Klára, Zách Felícián (1999) W. Shakespeare: Romeó és Júlia, Lőrinc barát (2000). Szophoklész: Antigoné, Theirésziász (2001). Örkény: Tóték, Tót (2001). Rideg Sándor: Indul a bakterház, Szabó bakter (2002). Jelentősebb rendezései: J. S. Popović: A felfuvalkodott tökfej (1977). Déry Tibor: Talpsimogató (1980). Ken Kesey: Kakukkfészek (1984). Szophoklész: Antigoné (1985). Tone Partljič: Apám, a szocialista kulák (1985). Swajda György: Himnusz (1986). Hans Sacks: Vásári komédiák (1986). Kopeczky László: Ludas Matyi (1990). John Steinbeck: Egerek és emberek (1992). Illyés Gyula: Tűvétevők (1994). Goldoni: Két úr szolgája (1995). Slavomir Mrožek: Örvendetes esemény (1998). Hubay Miklós: A zsenik iskolája (1999). Masteroff-Kander-Ebb: Cabaret (2003). C.: 24 000 Szabadka, Aleksa Dundić u.18. (lakás), 24 000 Sava Vojnović u. 2. Népszínház (mhely). Tel.: 381-24-548-397 (lakás), +381-(0)24-556-429 (mhely), fax: +381-(0)24-556-429 (mhely). Mobil: 381-(0)63-542-624. E-mail: frici@tippnet.co.yu

KOVÁCS József fordító, szerkesztő. Bezdán, 1927. dec. 27. Nős, Sárosi Valéria. Gy.: Ákos (1954). T.: gimnázium, Budapest, Zombor, Szabadka (1937-1946), majd az Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékén folytatott tanulmányokat a fordítói szakon. É.: Az Újvidéki Rádióban bemondó, fordító, szerkesztő (1949-1988), utána nyugdíjasként a TV szerkesztőségében nyelvi lektor 1999-ig. 1971-1979 között a Magyar Szóban a Nyelvművelő társszerkesztője, később főszerkesztője. A Buksi c. gyermeklap fordítója (1957-1962). Részt vett a Szerbhorvát-magyar szótár munkálataiban (1963-1974), a II. és III. kötetnél mint szerkesztő. Az 1980-as években fordító munkatársa volt a Jugoszláv Enciklopédia magyar változatának. Érd. köre: Nyelvművelés, idegenforgalom. F. m.: A Nyelvművelő írások c. kötetben 19 szakcikke, a Családi Kör hetilapban több mint 200 nyelvművelő írása jelent meg. Általános és középiskolai tankönyveket fordít szerbről magyarra, eddig 38 könyve jelent meg földrajz, környezetismeret, társadalmi ismeretek, honvédelem, közlekedés és egészségügy tárgyköréből. Társ. tev.: A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete tagja, a Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság tiszteletbeli tagja. Díjak: Kitüntetések: Népért tett szolgálatok érdemérme, Ezüstkoszorús munkaérdemrend (1974). Újságírói Díjak: JRT-díj (1959), Svetozar Marković-díj (1966), Idegenforgalmi Aranytoll Díj (1979), Újvidék Város Októberi Díja (1975), Szarvas Gábor-díj (1996). 21000 Újvidék, Branimira Ćosića 12. Tel: +381-(0)21-330-745 (lakás). 

KOVÁCS Nándor zenetanár. Újvidék, 1947. nov. 20. Sz.: Lajos, Júlia. Nős, Irén. Gy.: Andrea és Krisztina. T.: Ált. isk., Becse (1954-1962). Zenei középiskola, Újvidék (1962-1965). Zeneakadémia, Belgrád (1966-1968). É.: 3 évig az újvidéki Opera zenekarában, 4 évig a belgárdi Opera zenekarában, 1974-től a zentai zeneiskolában dolgozott. A zentai Zeneiskola igazgatója 1989-1996-ig. Zenta alpolgármestere (1998-2000), a végrehajtó bizottság alelnöke (2000-től). Érd. köre: Zenekultúra, társadalmi tevékenység, oktatás, kultúra, civil szervezetek. Társ. tev.: A VMSZ tanácsnoka (1996-), a Pedagógus Egyesület tagja (1999-). Díj: Pedagógiai díjak és kitüntetések. C.: 24400 Zenta, Jurij Gagarin u. 12. (lakás), Zentai önkormányzat (mhely). Tel.: +381-(0)24-813-673 (lakás). +381-(0)24-813-574 (mhely). Fax: +381-(0)24-812-034. Mobil: +381-(0)63-522-508.

KOVÁCS Nándor költő, újságíró. Kishegyes, 1948. okt. 27. Sz.: Kovács Péter, Boja Mária. Nős, Littvay Erzsébet. Gy.: Ágota, Áron. T.: Az általános iskolát Gunarason (1961) és Szabadkán (1964), a gépészeti középiskolát Szabadkán végezte (1968), majd az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén folytatta tanulmányait (1974). Érd. köre: A költészet és a társadalmi átalakulás minden területe. É.: Szabadkán a szakmunkásképző középiskolában magyartanár (1974-1983), gépésztechnikus és géplakatos (1983-1995) a vegyiművekben, majd újságíró-riporter, a 7 Nap munkatársa (1995-). Társ. tev.: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a tagja, a Pax Romana (1997-) és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének (2000-) tagja. F. m.: Fölöttünk az ég (v., 1978). C.: 24104 Kelebia, Mayer Ottmár u. 12. Tel.: +381-(0)24-789-254 (lakás). Hét Nap, Szabadka, Trg Lazar 1. Tel.: +381-(0)24-555-181 (mhely). Mobil: 063-86-35-564. E-mail: aron@tippnet.co.yu, hetnap@tippnet.co.yu

KOVÁCS Róbert tanár, könyvtáros, lektor. Újvidék, 1964. jan. 27. T.: A gimnáziumot Karlócán végezte. Egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerzett. Magiszteri tanulmányok folyamatban (1997-). Érd. köre: Német, szerb, magyar kontrasztív nyelvészet. É.: Középiskolai tanár az újvidéki Elektrotechnikai Középiskolában (1995), könyvtáros az újvidéki Matica srpska könyvtárban (1996-1998), lektor az újvidéki Bölcsészeti Kar Német Nyelv és Irodalom Tanszékén (1998-tól), főiskolai tanár az újvidéki Óvónőképző Főiskolán (1999-2001). Egyetemi oktatói továbbképzés Düsseldorfban (2002). F. m.: Több szakmai fordítás szerbről és magyarról németre (Bibliotheksführer, Matica srpska, 1998). Tagság: Vajdaság Műszaki és Tud. Fordítóinak Egyesülete. C.: 21000 Újvidék, Narodnog fronta u. 28. Tel.: +381-(0)21-366-089 (lakás). Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Német Nyelv és Irodalmi Tanszék (mhely). E-mail: r_kovac@eunet.yu, rkovac@eunet.yu

KŐMŰVES Zoltán vegyésztechnikus. Szaján, 1959. jún. l. Sz.: Kőműves András, Ambrus Ilona. Nős, Nyáry Márta. T.: Általános Iskola, Szaján (1966-1974). Vegyészeti Technikum, Zenta (1974-1978). Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, tanári és fordítói szak, Újvidék (1978-1983). Abszolvens. É.: Üzemi vegyész-technikus, újságíró, Kikinda Község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának alelnöke (1999-2000). Érd. köre: Közélet, politika, irodalom, publicisztika, szociológia, pszichológia, teológia. Társ. tev.: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége tagja, a helyi szervezetének elnöke (1990-1994). A Vajdasági Magyar szövetség tanácsának tagja (1995-1997). A kikindai önkormányzatban képviselő (1996-2000). A Kereszténydemokrata Tömörülés alelnöke (1995-1997). A szajáni Délibáb Hagyományápoló Kör titkára (1992-1994). Az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács tagja (1999-2000). C.: 23324 Szaján, Đura Đaković u. 9. (lakás), Metanolsko Sirćetni Kompleks, Kikinda (mhely). Tel.: +381-0230-66-079 (lakás), +381-0230-23-050/525 mellék (mhely).

KŐMŰVES Nyáry Márta tanár, újságíró. Kisorosz, 1960. máj. 30. Sz.: Nyári Pál, Gazsó Mária. Férjezett, Kőműves Zoltán. T.: Általános iskola, Kisorosz (1967-1975). Középiskola, kulturológiai szakirány, Szabadka (1975-1979). Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1979-1984). Érd. köre.: Irodalom, újságírás, pedagógia, művelődés, vallás, közélet. É.: Magyartanár Kisoroszon és Padén, írással, újságírással, lektorálással, hitoktatással foglalkozik. Jelenleg szabadúszó újságíró és magántanár. Társ. tev.: A Vajdasági Független Újságírók Szövetségének tagja. 1992-től a Magyar Szó tudósítója. 2001-től a Hét Nap munkatársa. F. m.: Itt-hon, történelmi színjáték. Kukkantson Orosziba, vígjáték. C.: 23324 Szaján, Đuro Đaković u. 9. Tel.: +381-0230-66-079. 

KÖNYVES Tibor mezőgazdasági mérnök. Mohol, 1964. okt. 22. Sz.: Könyves Lajos, Pozsár Borbála. Nős, Horváth-Militicsi Csilla. Gy.: Benkő, Lilla, Fanni. T.: Egyetemi tanulmányok (1984-1990), magiszteri fokozat (1990-1993) és doktorátus (1993-1996) az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán. A mezőgazdasági tudományok doktora (Ph.D.) Szak. érd.: A biotechnológia alkalmazása a tejgazdaságban. Erjesztett tejtermékek - új technológiák. Állattenyésztés, új termelési eljárások. Vállalat- és ügyvezetés. Környezetvédelem. É.: Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán a Tejgazdasági Tanszék (1990-1996) munkatársa, majd az adai földművesszövetkezetben (1997-) műszaki igazgató. Társ. tev.: Az MTA Határon Túli Köztestületének tagja, a VMTT tagja, a Jó gazda mezőgazdasági folyóirat munkatársa. F. m.: 25 tudományos munka C.: 24430 Ada, Petar Drapšin u. 36. (lakás). Ada, D. Tucovića 28. (mhely). Tel.: +381-024-852-026 (mhely). Fax: 381-024-852-870. Mobil: 063-569-045, +381-(0)63-8533-012. E-mail: tdhada@adanet.co.yu

KÖRMENDI Ferenc atomfizikus. Zenta, 1940. máj. 5. T.: Ált. isk. és gimnázium Zentán (1959), majd a belgrádi Elektrotechnikai Kar Atomfizikai Tanszékén diplomál (1964). Magiszteri fokozat atomfizikából (Belgrád, 1968), Doktorátus atomfizikából (Belgrád, 1973). É.: A Belgrádi Egyetem tudományos munkatársa (1964-1968), tanársegéd (1968-1975), docens (1975-1989), majd tudományos főmunkatárs (1989-1991), egyetemi rendkívüli tanár (1991-). 1970-1973-ig vendégkutatóként Amerikában dolgozik. Tud. eredményei elismeréseként a Szövetségi Végrehajtó Tanács Fejlesztési Titkársága tanácsosává nevezték ki. Díj: A Magyar Köztársaság Tisztikeresztje (1992), dicsérő oklevél az USA Kereskedelmi Minisztériumától a sikeres nemzetközi tudományos együttműködésért. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja, több mandátumban köztársasági képviselő. Az MVSZ Védnöki Testületének tagja, az MVSZ JOT elnökségi tagja. F. m.: Számos tudományos munkája, értekezése, könyve jelent meg. Fizikai esztétika (1982). C.: 24400 Zenta, Petőfi Sándor u. 34. 

KREKITY Olga tanár, szerkesztő, újságíró. Szabadka, 1956. szept. 12. Sz.: Paušić Aleksandar, Kerekes Klára. Özvegy (Krekity Ferenc). Gy.: Gabriella, Csaba. T.: Matko Vuković Ált. Isk., Szabadka (1963-1966), Ivan G. Kovačić Általános Iskola, Szabadka (1967-1970). Moša Pijade Gimnázium, Szabadka (1971-1975), Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék (1976-1980). Magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Érd. köre: Versmondás, beszédművészet, diákszínjátszás, művelődés. É.: Tanár a szabadkai Egység Általános Középiskolában és a Nyelvi Gimnáziumban, majd a szabadkai Hét Nap - Új Hét Nap - Szabad Hét Nap - Hét Nap szerkesztő-újságírója. Társ. tev.: A Vajdasági Magyar Vers-mondók Egyesületének alapítója és elnöke (1996-2003). F. m.: Vajdasági Magyar kalendárium I-VII. (szerkesztő). Díjak: Gellért Sándor Nemzetközi Szavalóverseny I. díja (Szatmárnémeti, 1991), Csengey Dénes Országos Szavalóverseny II. díja (Nagykanizsa, 1992), Szarvas Gábor Emlékérem (Ada, 1997), Legjobb Felkészítő Tanár Díj (Kápolnás-nyék, 1999), Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj (2004), Csokonai-díj (2004). C.: 24000 Szabadka, Szabadság tér 2. (lakás), Hét Nap, Lazar Nešić tér 1/VI. Szép Szó Műhely, 24000 Szabadka, Branislav Nušić u. I/2. (hiv.). Tel.: +381-(0)24-28-796 (lakás). Mobil: +381-(0)64-1887-961. E-mail: napolga@tippnet.co.yu

KRNÁCS Erika újságíró, dramaturg. Topolya, 1961. júl. 22. Sz.: Krnács Aleksandar, Szabó Erzsébet. Férjezett, Verebes Ernő. Gy.: Judit. Középiskola, kulturológia szakirány, Topolya (1978-1980), Egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén szerzett (1980-1984). Érd. köre: Előadóművészet, dramaturgia, rádiózás, nyilvános irodalomórák bemutatása Vajdaságban. É.: Általános iskolai magyartanár Szabadkán a Széchenyi István Ált. Iskolában. A Népszínházban ügyelő, az Újvidéki Rádiónál újságíró, dramaturg, lektor, újabban a gyermek- és ifjúsági műsorok szerkesztője. Díjak: Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Becse, versmondás, 1. díj. C.: 24400 Zenta, Októberi forradalom u. 11. Tel.: +381-(0)24-813-793 (lakás). Újvidéki Rádió, Magyar Szerkesztőség, 21000 Újvidék. Tel./Fax: +381-(0)21-420-074 (mhely). Mobil: 063-849-1254. E-mail: verebes@sksyu.net

KUDLIK Gábor távközlési technikus. Szabadka, 1952. ápr. 6. Sz.: Kudlik Mihály, Majláth Erzsébet. Elvált. Gy.: Gábor Zalán (27), Zoltán (23). T.: Elektrotechnikum, Újvidék (1969-1973). Érd. köre: Civil önszerveződés, politika, kisebbségi kollektív jogok, európai demokratikus értékek. É.: Szabadkai posta, szabadkai önkormányzat (1993-1996) szakmunkatárs munkakör. Társ. tev.: A VMDK önkormányzati képviselője és elnökségi tagja (1992-1996). A VMDP elnökségi tagja (1997-2000). A Nyitott Ajtó elnöke (1998-2000), a Vox Humana elnökségi tagja (1997-2000), a Nyitott Távlatok elnöke (2000-). F. m.: 56 és Délvidék (társszerző, 2002), Kisebbségek a DTKM Eurorégióban (társszerző, Temesvár, 2001), Jugoszlávia és a kisebbségek (társszerző, Temesvár, 2001), A délvidéki történelmi magyar egyházak nemzetmegőrző szerepe (társszerző, Kolozsvár 2002). C.: 24000 Subotica, Zapadni vinogradi 117c (lakás), 24000 Szabadka, Limska 12 (hiv.). Tel.: 024-555-615 (lakás), 381-024-557-001 (hiv., fax is) Fax. 381-024-551-736. Mobil: 064-114-20-45. E-mail: verona@eunet.yu

KUNKIN-DRAXLER Zsuzsanna tanár, könyvtáros. Budapest, 1940. máj. 21. Sz.: Draxler Lipót, Demkó Eszter. Férjezett, Kunkin Nikola. Gy.: Andrej, Alaksandar. T.: Gimnázium, Nagybecsekerek (1951-1959). Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék (1959-1963). É.: 1963-1966-ig fordító, 1966-tól könyvtáros a szabadkai Városi Könyvtárban. Jelenleg könyvtárigazgató. Szak. érd.: Régi és ritka könyvek. Díj: Bodrogvári Ferenc különdíj, Surep-díj (köztársasági szintű). F. m.: A szabadkai Városi Könyvtár XVI. századi könyveinek katalógusa (1990), A szabadkai Városi Könyvtár XVII. századi könyveinek katalógusa (Kiss Gusztáv társszerzővel, 2002), közel száz helyismereti és állománynépszerűsítő munka jugoszláviai és magyarországi folyóiratokban, újságokban C.: 24000 Szabadka, Októberi forradalom tér 16. Tel.: +381-(0)24-552-558 (lakás). Városi Könyvtár Szabadka (mhely). Tel.: +381-(0) 24-553-115 (mhely).