KONCZ Lázár olajbányász, citeraoktató. Oromhegyes, 1943. okt. 20. Sz.: Koncz Illés, Nagynémedi Anna. Nős, Cseszkó Mária. Gy.: Klára, Benedek. T.: Ált. isk., Oromhegyes (1951-1959), fémipari szakiskola, Zenta (1961-1964). Átképzés, Nagybecskerek (1971-1972). Magas szakképesítés, Varazsd (1973-1975). Népdalkör-vezető és citeraoktató képzés a Magyar Művelődési Intézetben Budapesten (1993). É.: A fémiparban (5 évet) és az olajiparban (32 évet) dolgozott váltásvezető beosztásban. Érd. köre: Népdal, néphagyomány. Társ. tev.: Az oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület művészeti vezetője és elnöke (1985-), az oromhegyesi tanács tagja (1992-2004). Díjak: Az általa vezetett egyesület Vass Lajos-díjban (1997), Arnold György-díjban (1998) részesült. C.: 24426 Oromhegyes (Trešnjevac), Horváth János u. 2/a Tel./fax: +381-(0)24-883-332. Mobil: Hu: 30-364-1000, SCG: 063-8-741-415. E-mail: klazar@eunet.yu

KONTRA Ferenc író, szerkesztő. Darázs (Horvátország), 1958. jún. 18. Sz.: Kontra Ferenc, Burján Katalin. Nős, Toldi Éva. T.: Petőfi Sándor Ált. Isk., Laskó (1965-1973), Nagy Lajos Gimnázium, Pécs (1973-1977), József Attila Tudományegyetem, Szeged (1977-1982). Angol-magyar szakos gimnáziumi tanár. Szak. érd.: Irodalom, az ausztrál irod. fordítása. É.: Az eszéki Magyar Képes Újság szerkesztője (1982-1987), az újvidéki Új Symposion irodalmi szerkesztője (1987-1991), a szabadkai Üzenet szerkesztőségének tagja (1992-1997), a Magyar Szó művelődési rovatának munkatársa 1991-től, majd szerkesztője, 2001-től a Kilátó szerkesztője és a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese. Társ. tev.: A Magyar Írószövetség tagja, a József Attila Kör tiszteletbeli tagja, a nemzetközi P.E.N Klub tagja. F. m.: Jelenések (1984), Fehér tükrök (1986). Drávaszögi keresztek (1988), Nagy a sátán birodalma (1991), Ősök jussán (1993), Holtak országa (1993), Kalendárium (1993), Úgy törnek el (1995), A halász fiai (1996), Határsáv (1996), Gyilkosság a joghurt miatt (1998), Gimnazisták (2002). Fordításban: MladiCE (Eszék, 1983), Iz zajedničkog izvora (Pécs, 1990), Wengry (Varsó, 2000), Vatra (Marosvásárhely, 2000), Ironie et satire (Strasbourg, 2001). Jelentősebb antológiákban: Ablak (Székelyudvarhely, 1991), Extra Hungariam (Ungvár, 1992), Szarajevó (Bp., 1994), Körkép (Bp., 1992, 1996., 2002), Élet és Irodalom Antológia (Bp., 1995, 1996), Átvilágítás (Bp., 1997), Az év novellái (2003, 2004). Fordításban: Oberwanie chmury (2002), Jedina priča (2003), The Hour of the Wolf (2004). Díjak: Aranymikrofon (1973), Majtényi Mihály novellapályázat I. díj (1986), Sinkó Ervin-díj (1987), a Forum regénypályázatának I. díja (1987), Szirmai Károly-díj (1992), Móricz Zsigmond ösztöndíj (1994), Artisjus-ösztöndíj (1995), a Holmi novellapályázat díja (1997), Híd-díj (1998), Herrenhaus-Edenkoben irod. ösztöndíj (2000), az I. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny első díja (2001). C.: 21000 Novi Sad, Pasterova 4/24. Tel.: +381-(0)21-511-972 (lakás), Kilátó, Magyar Szó szerk. 21000 Újvidék, Vojvode Mišić 1 (mhely), Tel.: +381-(0)21-557-232 és (0)21-456-066 (mhely). Mobil: 063-567-832. E-mail: fkontra@eunet.yu, http://www.zetna.org.yu

KÓNYA Sándor gépészmérnök, tanár. Csóka, 1952. ápr. 4. Sz.: Kónya Mihály, Banka Julianna. Nős, Zsifkó Lívia. Gy.: Bence (1977), Miklós (1984). T.: Ált. isk., Csóka (1959-1967). Gépészeti Technikum, Szabadka (1967-1971). Alapfokú zeneiskola, Zenta (1960-1966). Gépészeti Egyetem, Újvidék (1971-1982). É.: műszaki ellenőr (1978-1982), középiskolai tanár (1983-), igazgató (1990-2001). Érd. köre: Pedagógia, vajdasági népdalok, népénekek, néprajz. Társ. tev.: JKSZ tag (1986-1988), SZSZP tag (1996-2001), a csókai Móra Ferenc ME (1969-1975), az újvidéki Petőfi Sándor ME (1973-1978), az újvidéki Sonja Marinković ME (1974-1978), a szabadkai Kiss Lajos Néprajzi Társaság (1997-), a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa (2001-) tagja. F. m.: Harmatozzatok, egek! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban (2004). Publikációk a Hungarológiai Közleményekben, a Létünkben, valamint a Családi Körben. A dallamokat lejegyezte és a zenei mutatókat írta Silling István Ismeretlen anyám és Tóth Ferenc Topolya és környéke népballadái c. könyvéhez. C.: 23320 Csóka, Potiska 33. (lakás), Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola, Csóka (mhely). Tel.: 381-0230-71-919 (lakás), 381-0230-71-056 (mhely, tel./fax)

KORHECZ Tamás ügyvéd. Szabadka, 1937. dec. 29. Sz.: Korhecz Gyula, Terék Zsuzsanna. Nős, Csehák Rozália. Gy.: Tamás, Zsuzsanna. T.: Magyar Vegyes Főgimnázium, Szabadka (1950-1956). Belgrádi Egyetem Jogtud. Kar (1956-1961). Doktorátus: JATE. Szeged (1974), Újvidéki Egyetem Jogi Kar (1987), JATE, Szeged PhD honosítva (1999). Szak. érd.: Polgári jog, nemzetközi magánjog. É.: A Szabadkai Községi, Kerületi, Felsőbíróság, a Vajdasági Legfelsőbb Bíróság bírája. Ügyvéd. 1997-től a szegedi JATE nemzetközi magánjogi tanszékén meghívott előadó. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja (1990). Az Eszperantó Egyesület elnökségi tagja (1980-2001). Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja. Díjak: Hat sportágban mint aktív sportoló és sportszervező országos szinten nyert díjak, Októberi Díj (Szabadka, 1971). F. m.: 36 tudományos dolgozat és szakdolgozat magyar és szerb nyelven. Szépirodalom: Talány (regény, 1997), útleírások, novellák. C.: 24000 Szabadka, Tito marsall sugárút 19/I/41. 24000 Szabadka, Strossmayer u.12/2 (mhely). Tel.: 381-024-558-298, 381-024-26-671. E-mail: tkorhecz@eunet.yu

KORHECZ Tamás jogász, Szabadka, 1967. dec. 13. Sz.: dr. Korhecz Tmás, dr. Csehák Rozália. Nős. Gy.: Dalma (1996), Réka (1998), Viola (2003). T.: Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Szabadka (1974-1982), Lazar Nešić Középiskola (1982-1984), Svetozar Marković Gimnázium (1984-1986), Újvidéki Egyetem Jogi Kar (1987-1992). Magiszteri fokozat (1994-1995), Budapesten, a Közép-európai Egyetemen (CEU) doktorált (Phd. 1997-2000). É.: Ügyvédjelölt, egyetemi vendégtanár, jelenleg Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának jogalkotási, közigazgatási és kisebbségügyi titkára - egyetemi docens. Érd. köre: Alkotmányjog, jogalkotás, nemzetközi jog, emberi jogok, közigazgatási jog, kisebbségvédelem. Társ. tev.: Jogegyenlőség, elnök (1995-től), MKTT elnökségi tag (1995-1998), Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács, elnök (1997-2003), a szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium iskolaszékének elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács tagja (2002-) Főbb műv.: Több mint húsz szakdolgozat magyar, angol és szerb nyelven. Díjak: Grimasz-díj (2002). C.: 24413 Palics, Pap Pál u. 10. (lakás), 21000 Újvidék, Pupinova 16. Tel.: +381-(0)24-755-315, +381-(0)21-456-170 (mhely). E-mail: tkorhecz@tippnet.co.yu

KORICZA Miklós színész. Sz.: Magyarkanizsa, 1949. máj. 6. Nős, Jónás Gabriella. Egy gyermek apja. T.: Budapesten, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerez diplomát, Szabadkára szerződik. F. m.: Főszerepet játszott a Rómeó és Júliában, a Kaukázusi Krétakörben, a Galíciában, az Út a paradicsomba c. drámában, az Angyal szállt le Babilonba c. Dürrenmatt szatírában, az Antigonéban, Csáth-Franyó: A varázsló kertjében, Danek Negyven gazfickó meg egy ma született bárányában, a Koldusopera újabb változatában. Játszott a Viharban, a Macska a forró bádogtetőn c. színjátékban, a Mirandolinában, Ibsen Nórájában, a Bolha a fülbe című vígjátékban. Egerben játszott a Kakukkfészek, a Bánk bán, a Diótörő, az Anna Karenina stb. előadásokban. Az Újvidéki színházban a Tóték Őrnagya volt, játszott a Mesél az erdő, az Egy lócsiszár virágvasárnapja stb. drámákban. Kassán megrendezte Jean-Paul Sartre: Zárt tárgyalás című kamaradrámáját. Irodalmi műsorokban vett részt. Az Újvidéki Művészeti Akadémián 10 évig színészmesterséget tanított, docens. Feleségével, Jónás Gabriellával dolgoztak a szabadkai Népkörben, Újvidéken, Kassán, Egerben, Gyulán, Kisvárdán. Több hazai és nemzetközi filmben 30 év alatt 90 szerepet játszott el. Tagság.: 1974- óta tagja a szabadkai Népszínháznak. Díjak: A Vajdasági színházak Találkozóján a legjobb férfi főszerep alakításáért 3 díjat nyert (M. Krleža: galicia - Gregor hadnagy, Szophoklész: Antigone - Kreon, Csáth-Franyó: A varázsló kerje - Szerenádi Szerafin). C.: 24000 Szabadka, Trg Cara J. Nenada 9. Tel.: +381-(0)24-31-580 (lakás), 21000 Újvidék, Akademija Umetnosti, Đure Jaskšića 7. Tel.: +381-(0)21-422-176. E-mail: jonas.korica@petike74.hu

KÓRIZS József gyógyszerész. Bácsfeketehegy, 1949. jún. 23. Sz.: Kórizs József, Molnár Erzsébet. Nős, Kiss Julianna. Gy.: József, Erzsébet. T.: Ált. isk., Bácsfeketehegy (1956-1964), gimnázium, Újvidék (1964-1968). Tanárképző Főiskola, Szabadka (1968-1970. Gyógyszerészeti Kar, Belgrád (1970-1975). É.: Gyógyszerész Topolyán, Lovćenacon és Bácsfeketehegyen. Jelenleg főgyógyszerész. Érd. köre: A természetes gyógymódok, a népi gyógyászat, helytörténet, hagyományaink. Társ. tev.: A feketicsi Művelődési Egyesület vezetőségi tagja (2001). Díj: Pályázati díjak (1995, 1997). F. m.: Helytörténeti írások Feketehegyről. C.: Feketics, Kiss Ernő u. 48. (lakás), Gyógyszertár, Feketics (mhely). Tel: 738-220 (lakás), 738-052. E-mail: korizs@eunet.yu

KORMÁNYOS KATONA Gyöngyi tanár, könyvtáros. Zenta, 1975. jún. 23. Sz.: Kormányos József, Bollók Katalin. Férjezett, Katona Róbert. Gy.: Réka, Sára. T. Ált. Isk., Zenta (1982-1990), gimnázium, Zenta (1990-1994), Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék (1994-1999). É.: A zentai gimnázium iskolakönyvtárosa, a zentai Információs Iroda (CMH, Concordia Minoritatis Hungaricae) vezetője. Érd. köre: Lingvisztika, nyelvtörténet, politológia, kommunikáció és rádiózás, irodalom, versmondás, népművészet, sport. F. m.: Hazai és külföldi vers- és prózamondó versenyeken, művészeti vetélkedőkön, irodalmi esteken való bemutatkozás, a tehetséges diákok versenyre történő felkészítése. Tanulmányok publikálása. Társ. tev.: A Vajdasági Versmondók Egyesületének tagja (1995-), a Zentai Városi Versmondó Kör tagja (2000-), a Z-11 csoport tagja (2000-). A kulturális rendezvények, városnapi ünnepségek szervezője és aktív résztvevője. Díj: Anyanyelvi pályázati díj (2003). C.: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 24400 Zenta, Posta u. 18/A (mhely). Tel. +381-(0)24-813-610 (lakás). E-mail: CMHZenta@thurzol.org.yu

KORMOS László programozó, analitikus. Zimony, 1970. febr. 6. Sz.: Kormos László és Katalin. Elvált. Gy.: Dennis és Isabella. T. Csáki Lajos Ált. Isk., Topolya (1977-1985), Petőfi Brigád Gimnázium, Topolya (1985-1989), Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka (1990-1991), System Science & Computing, Linköping University (1998-1999), Web Administration & Webdesign, Norköping (1999-2000). É.: Színházi hangtechnikus (Kiruna, Észak-Svédország), webdesinger tanár (felnőttoktatás), analitikus, piackutatás. Érd. köre: Számítástechnika, honlapszerkesztés, magyarságtudat, multimédia, történelem, humanitárius segélyezés, zene. Társ. tev.: Alapítója, főszerkesztője honlap-gazdája a HUNSOR Magyar-Svéd Online Források honlapjának. A norköpingi magyarok Szent István nevét viselő egyesületének egyik alapítója, vezetőségi tagja és informatikai felelőse, az egyesület honlapjának, a Magyar Tükörnek a főszerkesztője (1997), a Híradó (Svédországi Magyarok Országos Szövetségének a lapja) szerkesztő bizottságának tagja (2000-), a Svéd-Magyar Vállalkozó Kamara honlapjának szerkesztője. C.: Norköping. www.hunsor.org. laszlokormos@hotmail.com, www.szinme.cjb.net, www.swedenhungary.com

KÓSZÓ János tanár. Kisorosz (Rusko Selo), 1933. nov. 6. Sz.: Kószó János, Gazsó Katalin. Nős, Szigeti Irénke. Gy.: János, Katalin. T.: Ált. isk., Kisorosz (1941-1948). Algimnázium, Kikinda (1948-1949). Főgimnázium, Zenta (1949-1953). Belgrádi Egyetem, Természettudományi-Matematikai Kar (1954-1958). Érd. köre: Földrajz, történelem, társadalmi, gazdasági élet. É.: Földrajztanár Kisoroszon, polgármester, végrehajtó bizottsági tag Topolyán. Társ. tev.: A VMDK elnökségi tagja (1992-1994), a VMSZ elnökségi tagja (1995-1998), a Pax Romana alapító tagja. C.: 24300 Topolya, Dalmát u. 26. Tel.: 381-024-712-445.