KISS Sándor vegyészmérnök. Batina, 1936. dec. 19. Sz.: Kiss József, Kapitány Julianna. Nős, Kiss Helga. Gy.: Sándor (1969), Viktor (1973). T.: Az elemi iskolát szülőhelyén, Batinán (1947), a gimnáziumot Zomborban (1949), a vegyészeti középiskolát Szabadkán (1954) végezte el. Egyetemi tanulmányok (1954-1960) és doktorátus a Belgrádi Egyetem Vegyészmérnöki és Kohászati Karán. A műszaki tudományok doktora (1965). Szak. érd.: keramikai anyagok fizikai kémiája. Magas hőmérsékletű folyamatok fizikai kémiája a korszerű keramikai rendszerekben, valamint az oktatás. É.: A Nukleáris Intézetben (Vinča) tudományos munkatárs (1960-1969; 1969-2001: mellékállás uo.), a Niši Egyetem Elektronikai Karán docens (1969-1974), a Technológiai Főiskolán (Arandjelovac) főiskolai tanár (1974-1989), a belgrádi Egyetem Képzőművészeti Karán egyetemi tanár (1989-2002). 1990-től tudományos tanácsadó a vinčai Nukleáris Intézetben. 2002-ben nyugdíjba vonult. Társ. tev.: Szakszervezeti elnök 4 éven át, a laboratóriumi tanács elnöke 2 évig. A Szerb Kémiai Egyesület tagja (1963-). Díjak: Belgrád Város Októberi Díja (1965), valamint két laboratóriumi díj. F. m.: Két tankönyv és több mint 100 tudományos közlemény. C.: 11160 Beograd, Ladne vode 13. Tel.: +381-(0)11-34-22-878 (lakás). Mobil: 064-173-2986.

KISS Tibor közgazdász. Topolya, 1951. okt. 30. Sz.: Kiss Sándor, Palkovics Julianna. Nős, Csüllög Mária. Gy.: Andor (1976), Endre (1980). T.: Ált. isk., Topolya (1957-1965), gimnázium, Topolya (1965-1969). Közgazdasági Kar, Szabadka (1969-1974). Magiszteri tanulmányok: Belgrád, Közgazdasági Kar (1975-1982). Doktorátus: Közgazdasági Kar, Szabadka. A közgazdaságtudományok doktora. Szak. érd.: Ökonometria, gazdasági modellek. É.: a szabadkai Közgazdasági Karon egyetemi tanársegéd (1974-1991), docens (1991-1996), rendkívüli tanár (1996-2001). 2001-től rendes tanár. Érd. köre: Utazások F. m.: 9 tankönyv, néhány jelentősebb közülük: Privredna i finansijska matematika (társszerző, 1982), Matematika za ekonomiste (társszerző, 1992), Operaciona istraživanja (társsz., 1996), Uvod u ekonometriju (1996). A fentieken kívül félszáz tudományos értekezés és több szakmai munka szerzője. C.: 24413 Palics, Sutjeska 40. (lakás), 24000 Szabadka, Moša Pijade 9-11 (mhely). Tel.: +381-(0)24-753-319 (lakás). +381-(0)24-552-494 (mhely). Mobil: +381-(0)64-610-7511. E-mail: tkis@eunet.yu, tbkis@yahoo.com

KISS-IVÁN Anna tanár. Győr, 1955. márc. 25. Sz.: János Zoltán, Kürti Szerafin. Férjezett, Kiss-Iván Zoltán. Gy.: Orsolya, Ágnes. T.: Ált. isk., Győr (1961-1969). Jedlik Ányos Gépipari Technikum, Győr (1969-1973). Újvidéki Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1973-1978). A magyar nyelv és irodalom tanára. É.: Középiskolai tanár a kanizsai Mezőgazdasági Szakközépiskolában, majd az Október 10. Ált. Iskola tanára Horgoson. Érd. köre: Néprajz, népköltészet, drámapedagógia, színművészet. Társ. tev.: A horgosi Testvériség ME tagja, a dráma és játék szakosztály, a Pöttöm színpad vezetője. Barangoló honismereti tábor (1993, 1994). Díjak: 1985-ben, 2000-ben és 2001-ben 1. és 2. helyezések ált. isk. vetélkedőkön. F. m.: A Pöttöm színpad megalakítása, 1995, az Újvidéki TV Százszorszép műsorában önálló műsorral többszöri szereplés. C.: 24410 Horgos, Boris Kidrić u. 4. (lakás), Október 10. Ált. Iskola, Horgos, Partizán tér 14. (mhely). Tel.: +381-024-799-249 (lakás), +381-024-792-023 (mhely). E-mail: orsy82@tippnet.co.yu

KLAMÁR Zoltán néprajzkutató. Topolya, 1955. szept. 22. T.: Ált. isk. Topolyán, kereskedelmi középiskola Szabadkán (1974). Egyetemi oklevelet az ELTE BTK néprajz szakán szerez (1999). É.: a Zentai Múzeum (1979-1980), majd egy kanizsai Kereskedelmi Vállalat munkatársa (1981-1993), az Új Kanizsai Újság szerkesztője (1994-1996), az Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület titkára (1996-1998), a kanizsai Cnesa munkatársa (1998-1999), a Cnesa Könyvkiadó szerkesztője (1999). 1999-től Magyarországon él. F. m.: Örökségünk: kanizsai képeskönyv (1995), Adorján népi építészete (Harkai Imrével, 1997), 35 tanulmánya jelent meg. C.: 24420 Magyarkanizsa, Fehér Ferenc u. 2. E-mail: klamar@freemail.hu

KLEMM József újságíró, szerkesztő. Székelykeve, 1954. febr. 28. Nős, egy fiúgyermek apja. T.: Az általános iskolát és a középiskolát Nagybecskereken végezte, majd az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén szerzett tanári oklevelet. Az ELTE Bölcsészkarán folytatott posztgraduális tanulmányokat magyar nyelvből, és Belgrádban a Politikai Tudományok Karán tömegkommunikációból. É. 1977-től az Újvidéki Televízió munkatársa, 1982-től máig az Újvidéki Rádió magyar műsorainak külpolitikai- hírszerkesztője. Éveken keresztül tudósította a Magyar Rádiót, 1992 óta pedig a BBC magyar műsorainak jugoszláviai külső munkatársa. F. m.: Jegyzetei, kommentárjai, színházi- és filmkritikái szinte valamennyi vajdasági médiumban megjelentek. Fontos szerepet vállal a vajdasági magyar tájékoztatási rendszer kidolgozásában. Társ. tev.: A Magyar Nemzeti Tanács Intézőbizottságának a sajtófelelőse, a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület létrehozásának a kezdeményezője. C.: Tel: +381-(0)64-19-82-962.

KLIMÓ Attila orvos, fizioterápiai és rehabilitációs szakorvos. Becse, 1961. júl. 5. Sz.: Klimó Nándor és Valéria. Nős, Bagi Györgyi. Gy.: Sándor, Péter. T.: Petőfi Sándor Ált. Iskola, Becse (1968-1976), Vlada Provči Ált. Középiskola, Becse (1976-1978), Október 8. Egészségügyi Szakközépiskola, Zenta (1978-1980), Újvidéki Orvostudományi Egyetem (1980-1989), Orvostudományi Egyetem, Rehabilitációs Klinika, Újvidék (1993-1996). Érd. köre: Mozgásszervi rehabilitáció, reumatológia, ortopédia, akupunktúra, természetgyógyászat. É.: Általános orvos a becsei egészségház péterrévei ambulanciáján (1990-1993), mentőorvos a becsei egészségház mentő- és terepes szolgálatában (1994-1995), utókezelési szakszolgálat a zentai Dr. Gerő István Kórházban (1995-2003). A zentai egészségügyi középiskola fizikoterápiás szakápoló tagozatának tanára. 2003-tól Magyarkanizsán dolgozik a Rehabilitációs Intézetben. F. m.: Péterréve lakosságának egészségi állapota az 1977-től 1992-ig terjedő demográfiai változások tükrében (Létünk, 1993). Társ. tev.: A Szerb és a Vajdasági Orvosi Társaság (1989-), a Magyar Egészségügyi Társaság (2001-) tagja, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium alapító tagja (2001-). C.: 24420 Magyarkanizsa, Népkert sz. n. Tel.: +381-(0)24-875-163 (lakás). E-mail: banjamar@Eunet.yu, www.banja/kanjiza.co.yu

KOCZÓ Ferenc fizikus. Kikinda, 1940. márc. 1. Sz.: Koczó Ferenc, Kusner Ilona. Elvált. Gy.: Csaba (26), Levente (27) T.: Ált. isk., Bácskossuthfalva (1947-1955). Moša Pijade Gimnázium, Szabadka (1955-1959). Belgrádi Egyetem Természettudományi Kar, fizika szak (1959-1964). Egyetemi doktorátus, József Attila Tudományegyetem, Szeged (1975). Érd. köre: Méréstechnika, akusztika, csillagászat, a természettudományok mai eredményei. É.: Középiskolai tanár Szabadkán a Gépészeti és Elektrotechnikai Iskolaközpontban (GEIK), majd 20 évig a Műszaki Főiskolában dolgozik mint tiszteletdíjas főiskolai tanársegéd, főiskolai tanársegéd, majd főiskolai tanár. 1988-tól az Energoinvest - Sigma cégnél a fejlesztési laboratórium vezetője és főnöke. A győri Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola tanára, majd két évig egy budapesti magáncégnél dolgozott. 1995-től a szabadkai Egészségügyi Középiskolában helyezkedett el, majd az Építészeti Karon. 2001-ben nyugdíjba vonult. Jelenleg a szabadkai Zeneiskolában fizikát tanít. Társ. tev.: Népi technika (1965-1975), Tudományt a fiataloknak mozgalom tagja, helyi fotóklub tagja volt (első osztályú fotóamatőr). Díj: Boris Kidrić-bronzérem. F. m.: Főiskolai jegyzetek: Praktikum za lab. vežbe iz Fizike (II. 1973), III., 1974), Praktikum za lab. vežbe iz mehanike fluida (társszerző, 1973), Zenei akusztika (2000), ezen kívül példatárak, laboratóriumi útmutatók és 30 tudományos publikáció szerzője. Tagság: Fotóklub - Szabadka (1964-75). C.: 24105 Szabadka, Költő u. 13/8. Tel.: +381-(0)24-548-035. Mobil: +381-064-1844-530 (yu), (06)20-44-56-566 (hu). E-mail: kferi@tippnet.co.yu

KOCSIS SZÜRKE Edit közgazdász. Bácska Palánka, 1959. júl. 10. Sz.: Pásztor Lajos, Urbán Margit. Férjezett, Kocsis Szürke Béla. Gy.: Szabolcs, Attila. T.: Cseh Károly Ált. Iskola, Ada (1974), Moša Pijade Gimnázium, Zenta (1978), Közgazdasági-külkereskedelmi Főiskola, Újvidék (1981). Érd. köre: külkereskedelem, behozatal, kivitel, vámfölvezetés. É.: Az adai Potisje Szerszámgépgyár és Öntödék behozatali osztályának előadója, majd a Royal Sped és a Woll-Pann cégeknél dolgozik (külkereskedelem, vámfölvezetés). Jelenleg az Adai Községi Képviselő-testület végrehajtó bizottságának az elnöke. Társ. tev.: A Vajdasági Magyar Szövetség tagja, a helyi szervezet elnökségi tagja. C.: 24430 Ada, József Attila u. 33. Ada, Felszabadulás tér 1. Tel.: +381-(0)24-852-106. Fax: +381-(0)24-853-342 (hiv). Mobil: 063-568-953. E-mail: kszcsalad@tippnet.co.yu, Weblap: www.ada.org.yu

KÓDÉ Károly órás és ékszerész. Mohol, 1936. jún. 20. Sz.: Kódé Gizella. Nős, Ella. Gy.: Eleonóra, Edit. T.: Ált. isk., Mohol (1943-1950), inasiskola (1950-1953). Szak. érd.: Elektromos és digitális órák készítése. Egy egyedi kivitelezésű rugós óraszerkezettel 1954-ben egy szakmai kiállításon első díjat nyert. É.: Órássegéd, kisiparos, az elektromos műveknél, majd Németországban a TIMEX cégnél dolgozott. 1952-1953-ban néptánccal és színjátszással kezd foglalkozni. Társ. tev.: A Tisza népi együttes alapítója (1980), művészeti vezetője (1980-), a Tisza Művelődési Egyesület alapító tagja és alelnöke (2002-). Díjak: Októberi Díj (1984), számos, néptánccal kapcsolatos hazai és külföldi dicsérő oklevél, diploma. C.: Péterréve, Puskin u. 43. (lakás), Péterréve, Đura Đaković u. 23. (mhely). Tel.: 381-021-803-939 (lakás), 381-021-803-976 (mhely).

KÓKAI Imre orvos. Temerin, 1942. máj. 25. Sz.: Kókai Péter, Kiss Terézia. Nős, Tóth Ildikó. Gy.: Tímea (1973, orvos), Beáta, 1975, tanár). T.: Gimnázium (1957-1961), orvosi fakultás, Újvidék (1962-1968). Szakmai végzettsége: sportorvos, elsősegély-oktató, tekeedző. É.: Papnak készült, 1969-től Becsén terepes orvos, majd a mileševói rendelőben dolgozik. 1970-től kényszernyugdíjaztatásáig a temerini egészségház család-, mentő-, terepes- és sportorvosa, szak-konzultánsa. Két mandátumon át a munkásellenőrző bizottság elnöke. Érd. köre: Az étel az orvostan és a Biblia tükrében, vallások, ökumenizmus. F. m.: Az eledelről teljességgel, bibliai szöveggyűjtemény. Az 1993-as Biblia-fordítással kapcsolatos észrevételek. Társ. tev.: A VMDK tagja megalakulásától széthullásáig, az egészségügyi bizottság és a helyi szervezet elnökségének tagja. Tanácsnok a Temerini Községi Képviselő-testületeben (1989-1996), a Tartományi Képviselőház Egészségügyi Biz. tagja. A Magyar Bioetikai Társaság (1994-), a Vajdasági Pax Romana (1997-), a Szerbiai Orvosi Társaság tagja (1970-1995). Díjak: Országos tekebajnok (1963), elismerő oklevelek, Május 9. Díj (1985). C.: 21235 Temerin, Május 1. u. 34. Tel.: (021) 843-379 (lakás). Dom Zdravlja. (021) 843-904. Fax: (021) 843-904 (mhely).