KARNA Margit színművész. Kishegyes, 1931. febr. 11. Sz.: Karna István, Dudás Rozália. Özvegy. Gy.: Gazdag Gábor. T.: Az elemi iskolát Kishegyesen (1942-1944), Újverbászon, a gimnáziumot Topolyán (1945-1947) végezte. Érd. köre: Színművészet. É.: A Topolyai Népszínház és a Szabadkai Népszínház színművésze, számos főszerepet és szerepet játszott, nyugdíjas. Társ. tev.: A Drámaművészeti Szövetség (1962-) és az Aracs Szervezet (2004) tagja. Díjak: a Szerbiai Drámaművészek Szövetségétől színészi díjak és elismerő oklevél, a vajdasági színházi találkozókon számos színészi díj, a III. Pécsi országos Színházi találkozó Díja, színikritikusok díja (Bp.), Életmű Díj (Kisvárda). F. Sz.: Anna királynő (Scribe: Egy pohár víz), Mariska és Fema (Sterija: Felfuvalkodott tökfej), Mariska és Kamilla (Szigligeti Ede: Liliomfi), Peachok-né (Brecht: Koldusopera), Bernarda Alba (Lorca: Bernarda Alba háza), Dorinne (Moliere: Tartuffe), Maxine Faulk (T. Williams: Az iguana éjszakája). Nagyanaya (Ágota Kristof: Nem fáj). C.: 24000 Szabadka, Október 10-e u. 2. Tel.: +381-(0)24-21-986. Mobil: 064-288-6775.

KARTAG Nándor újságíró, műsorszerkesztő, Óbecse, 1948. aug. 10. Sz.: Kartag Ferenc, Fehér Gertrúd. Elvált. Gy.: Sarolta. T.: Petőfi Sándor Ált. Iskola, Óbecse (1955-1963), Todor Dukin Gimnázium, Óbecse (1963-1973), Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1967-1973). Érd. köre: Tömegkommunikáció, nyelvészet, hagyományápolás. É.: A Képes Ifjúság tiszteletdíjas munkatársa (1967-1969), az újvidéki Ifjúsági Tribün magyar műsorainak szerkesztője (1967-1970), az Újvidéki Rádió bemondója (1970-1973), az Újvidéki Televízió újságírója, műsorszerkesztője (1973-1979), a Képes Ifjúság felelős szerkesztője (1979-1983). 1983-tól ismét az Újvidéki Televízió újságírója, műsorszerkesztője, a főszerkesztő helyettese, jelenleg a művelődési rovat vezetője. F. m.: 35 éve együtt. A Jugoszláviai magyar televíziózás története (2003). Fordítás: A vajdasági építészeti szecesszió (1983), Milivoj Nikolajević (képzőművészeti monográfia, 1987), Nemes Fekete Edit (kerámiai retrospektíva, 1988), Faragó Endre (képzőművészeti monográfia, 1988), Nagybánya és a vajdaságiak. A művésztelep száz éve (1996). Évek óta rendszeresen fordít a Híd és Létünk folyóiratokba szerbről magyarra. 1967-ben Becsén elindította a Vajdasági Magyar Középiskolások Színművészeti vetélkedőjét (később KMV), 1969-ben pedig Újvidéken a Középiskolások Színművészei vetélkedőjét. Szerkesztésében indult el az Újvidéki Televízióban, 1975-ben az Ifjúsági műsor, 1989-ben a Jelen-Lét című művelődési és a Faggató című portréműsor, 2003-ban a Vallási műsor. Társ. tev.: Korábban a JKSZ tagja, a Szocialista Ifjúsági Szövetség Tartományi elnökségének tagja, négy évig az Újvidéki Művelődési Érdekközösség Végrehajtó Bizottságának elnöke. Tagság: Szerbiai Újságírók Egyesülete (1973-), Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete, alelnök (2004-), a Durindó és a Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa (2003-), az Oktatás és nevelés, valamint az Új Symposion folyóirat Kiadói Tanácsának tagja. Díjak: A Vajdasági Újságírók Egyesülete Svetozar Marković-Toza Alapítványának első díja (1975), az Újvidéki RTV plakettje és emléklapja (1986). C.: 21000 Újvidék, Braće Dronjak u. 15. sp. XII./71. Tel.: +381-(0)21-398-854 (lakás). Televizija Novi Sad, Sutjeska u. 1. Tel.: +381-(0)21-423-651, 423-718. Fax: +381-(0)21-22-625 (hiv). Mobil: +381-(0)63-848-61-33. E-mail: nandor@eunet.yu

KARTAG-ÓDRI Ágnes jogász. Csóka, 1951. júl. 7. Sz.: Ódri Bálint, Györe Zsófia. Elvált. Gy.: Sarolta. T.: Moša Pijade Gimnázium, Újvidék (1966-1960), California State Colege, USA (1970-1971), Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar (1971-1975), magiszteri fokozat, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kar (1983), doktori fokozat, uo. (1990). Érd. köre: Állam- és jogelmélet, kisebbségi jogvédelem, női jogok. É.: Újságíró, Újvidéki Televízió (1975-1977), tanársegéd, majd docens az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán (1977-1995). Tudományos főmunkatárs a Kriminológiai és Szociológiai Kutatóintézetben, Belgrád (1995-2000). Miniszterhelyettes a Nemzeti és Etnikai Közösségek Szövetségi Minisztériumában (2000-2002). Rendkívüli tanár az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán (2003-tól). F. m.: Kulturna prava (1999), Manjine u SFRJ: između međunarodnih standarda i proklamovanih opredelejenja (2000), Pregled Evropskih zakona o nacionalnim manjinama (2002), Csoportidentitás és kisebbségi jogok (IRegió, 1981/1), Putting the Crisis and History into Constitutional Context (In. Rechtstheorie, Heft 3. (1995). C.: 21000 Újvidék, M. Antića 14. Tel.: +381-(0)21-624-889 (lakás). Pravni fakultet, Trg Dos. Obradovića 1. Tel.: +381-(0)21-355-370. Mobil: +381-(0)63-23-85-27. E-mail: akartag@pf.ns.ac.yu

KASZA Éva színésznő. Bácskossuthfalva. 1949. aug. 9. Sz.: Kasza Sándor, Papp Julianna. Férjezett, Budincsevity Antun. Gy.: Mónika, Tímea. T.: Színészképző stúdió (1965-1967). É.: A szabadkai Népszínház művésznője (1967-1994). Érd. köre: Művelődés. F. m.: Több mint 200 darab főszereplője. Társ. tev.: Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület kurátora (2000-től), a Gerontológiai Klub tanácsának tagja, a szabadkai Népkör elnökségi tagja. Díjak: Két magyarországi díj (1994) az Én Shirley, különdíj az Ajándék, ajándék c. darabban nyújtott alakításáért. Közönség Díj a 24 szál piros rózsa női főszerepéért (2000). C.: 24000 Szabadka, Prvomajska 13. Tel.: (024) 34-391 (lakás).

KASZA József közgazdász, politikus. Szabadka, 1945. febr. 6. Sz.: Kasza Sándor, Pásztás Erzsébet. Nős, Árpási Ildikó. Gy.: Kinga (1973), Csongor (1975), Miksa (1997). T.: A közgazdasági középiskolát (1959-1963) és a közgazdasági egyetemet (1965-1969) Szabadkán végezte. Okleveles közgazdász, 1979-ben diplomált. Szak. érd.: Pénzügyek, politika. É. Közgazdászként és pénzügyi igazgatóként különböző vállalatokban dolgozott Szabadkán: Szabadkai Vízművek Közművesítési Vállalat, Bačkaprodukt Textilipari Kombinát, ZORKA Vegyi Művek, Novogradnja Építőipari Társult Vállalat. 1989 májusától 2001 januárjáig Szabadka polgármestere. Társ. tev.: A Reformerők tagja (1991), a VMDK tagja (1992), a VMSZ tagja (1994-), a VMSZ elnökségi tagja, majd elnöke mind a mai napig. A VMSZ képviselője a szerbiai képviselőházban (1990-2003), a Jugoszláv Képviselőházban (2000-2003), ez idő alatt a szerbiai kormány alelnöke. Díjak: Szabadka díszpolgára. C.: Kelebia, Karađorđe út 7. Tel/Fax: +381-(0)24-602-060 (lakás). Szabadság tér 1. Tel.: 381-(0)24-666-666. E-mail: kasza@tippnet.co.yu

KASZÁS Károly, tanár. Nagybecskerek, 1929. aug. 24. Sz.: Kaszás Lajos, Stefán Aranka. Nős, Hessz Erzsébet. Gy.: Albina, Karolina. T.: Elemi Isk., Újvidék (1936-1940). Gimnázium, Újvidék (1940-1944), Nagybecskerek (1945-1949). Tanárképző Főiskola, Újvidék (1949-1951). É.: 1952-1955-ig tanár. 1955-1978-ig iskolaigazgató. 1978-1992-ig újságíró, oktató műsorok szerkesztője. Társ. tev.: Az újvidéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke 1978-1986-ig. A Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület ügyvezetője 1988-1992-ig és 1996-2001-ig. Érd. köre: Botanika, kéttannyelvű iskolák szervezése, az anyanyelv a közéletben Díjak: Munka Érdemrend (1954), Ezüstkoszorús Testvériség-egység Érdemrend (1970), Szarvas Gábor-díj (1985). F. m.: Természetismeret tankönyv (III. o. részére) fordítása. C.: 21000 Újvidék, Lázár cár u. 43. Tel.: +381-(0)24-366-824. 

KASZTORI Rudolf mezőgazdasági mérnök. Karlovac (Károlyváros, Horvátország), 1935. okt. 8. Sz.: Kasztori Rudolf, Fehér Istvánka. Nős, Kasztori Miroslava. T.: Középfokú Mezőgazdasági Technikum (1948-1952). Újvidéki Egyetem, Agrármérnöki Kar (1954-1958). Az agrártudományok doktora (1963). Érd. köre: Növényélettan, a makro- és mikrotápanyagok szerepe a növények életfolyamataiban, az agroökoszisztéma védelme. É.: Az Újvidéki Egyetem Agrártudományi Karán asszisztens (1960), docens (1967), rendkívüli tanár (1975), rendes tanár (1978). 1999-ben nyugdíjba vonul. Az Újvidéki Mezőgazdasági és Konyhakertészeti Intézet munkatársa (1960-2002). 1966-ban a nemzetközi Atomenergia Bizottság ösztöndíjasa, a Deutsche Akademische Austauschdienst és az Alexander von Humboldt ösztöndíjasa. 1979-1983-ig az Agrártudományi Kar dékánhelyettese, 1979-1998-ig a Talajtani és Növénytáplálástani Tanszék vezetője, 1989-től 2002-ig az Újvidéki Növénytermesztési és Konyhakerti Intézet igazgatóhelyettese. Társ. tev.: A Vajdasági Biológusok Egyesületének elnöke (1978-1982). A Vajdasági Növényélettani Egyesület elnöke (1980-1983). A Jugoszláv Növényélettani Egyesület elnökségének tagja (1980-1982). A Vajdasági Önigazgatási Érdekközösség tudományos munkabizottságának elnöke (1987-1991). A Tartományi Tudományos Alap tanácsadója (1991-1993). A Szerb Tudományos és Technológiai Minisztérium biotechnikai bizottságának tagja (1992-1998). Az Újvidéki Ökológiai Mozgalom Képviselő Tanácsának elnöke (2001-). Az European Society for New Methods in Agricultural Research tagja (1988-tól). Az International Scientific Cetnre of Fertilizer végrehajtó titkára (1988-1992), az International Scientific Centre of Fertilizer Yugoslav Branch elnöke (1996-). A Federation of European Societies of Plant Physiology tagja (1985-). A Cancil of Vojvodina Experts tagja (2000-2002). Az Arhiv za poljoprivredne nauke szerkesztőbizottságának az elnöke. A Bilten za kontrolu plodnosti zemljišta szerkesztőbizottsági tagja (1977-1980). A Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povratarstvo (1992-2002) és a Zbornik Matice srpske za prirodne nauke (1996-) fő- és felelős szerkesztője. Az Acta Agriculturae Serbica szerkesztőbizottságának tagja (1996-). A Bilten Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka főszerkesztője (1999-). Az MTA külső tagja (1999-), a Magyar Nemzeti Tanács tiszteletbeli tagja (2003-). Díjak: Az Újvidéki TTK plakettje (1979), az Újvidéki Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet plakettje (1978), a Jugoszláv Mezőgazdasági Mérnökök és Technikusok diplomája és plakettje (1984), az Újvidéki Mezőgazdasági Kar plakettje (1984). A hallei Martin-Luther Egyetem plakettje (1985), a brnói Mezőgazdasági Egyetem emlékérme (1989), Újvidék Októberi Díja (1988), az Egyetemi Tanárok és Oktatók Szerbiai Egyesületének arany emlékérme (1996), a Jugoszláv Talajtanosok Egyesületének plakettje (2001). F. m.: Fiziologija semena (1984), Fiziologija biljaka (1985), Uloga elemenata u ishrani biljaka (1983), Neophodni mikroelementi (1990), Zaštita agroekosistema (1995). 384 tudományos publikáció hazai és külföldi folyóiratokban. 13 könyv, több tankönyv és számos szakcikk. C.: 21000 Újvidék, Radnička 55. (lakás), Maksima Gorkog 30. Tel.. 381-021-618-147 (lakás). Tel.: 381-021-4898-116 (mhely). E-mail: kastori@ifvcns.ns.ac.yu

KATONA Edit tanár. Zenta, 1958. márc. 8. Sz.: Katona János, Gergely Verona. Férjezett, Gergely József. Gy.: Gabriella, Árpád. T.: Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk., Felsőhegy (1964-1972). Moša Pijade Gimnázium, Zenta (1972-1976). Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék (1976-1980). Magiszteri fokozat, Újvidék (1986). Doktorátus, uo. (2002). Érd. köre: Nyelvészet, mondattan, nyelvművelés, összehasonlító nyelvészet, nyelvi-irodalmi játékok. É.: Öt éven keresztül középiskolai magyartanárként dolgozott Topolyán, Kanizsán, Törökkanizsán, majd három évig levéltáros a zentai Történelmi Levéltárban. 1988-tól az újvidéki Magyar Tanszéken végez kutatói munkát. 1992 óta tanársegéd, 2003-ban docenssé választották. Egyetemi oktatói-kutatói tevékenysége mellett jelenleg is tanít középiskolai tanárként. Társ. tev.: A Kapocs Versmondó Kör vezetője (2000-), a Nemzetközi Magyarságkutató Társaság (Korábban Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság) tagja (1996-), az MTA határon túli köztestületi tagja. F. m.: Nyelvművelés kisebbségben (2003), nyelvészeti tanulmányok különböző kiadványokban és szakfolyóiratokban. C.: 24400 Zenta, Ady Endre u. 24/a. Újvidéki Egyetem, BTK Magyar Tanszék, Stevan Mušić u. 24 (mhely). Tel.: +381-(0)21-811-389 (lakás), +381-(0)21-458-673 (mhely). E-mail: gergely@pyrotherm.co.yu

KECK Balázs fordító, újságíró. Feketics, 1948. jún. 24. Sz.: Keck Zsigmond, Ágoston Erzsébet. Nős, Halász Éva. Gy.: Dániel, Mária. T.: Ált. iskola, Feketics (1956-1959), Újvidék (1959-1963), gimnázium, Újvidék (1963-1967). Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1969-1973). 1980-ban a szegedi József Attila Tudományegyetemen nyelvtudományi doktorátust szerzett. É.: Az újvidéki Dnevnik Lapkiadó és Nyomdaipari Vállalatnál szerb-magyar szakfordító, a Hungarológiai Intézetben (Újvidék) kutató (szakterület: alkalmazott nyelvészet), az Újvidéki Rádió és az Újvidéki Televízió újságírója, majd humanitárius tevékenységgel foglalkozik Budapesten a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálatnál és a Mercy Corp International nevű intézményben. Jelenleg az ICN Magyarország Rt. (Bp.) PR-igazgatója. F. m.: nyelvészeti tanulmányok a magyar-szerbhorvát kontrasztív kutatások területéről C.: 1119 Bp. Albert u. 42. (lakás), 1025 Bp. Csatárka u. 82-84. (mhely). Tel.: 208-28-59 (lakás), 36-1-345-5975 (mhely). Fax: 36-1-345-5934 Mobil: 06-30-9357-115. E-mail: bkeck@icnpharm.com.

KEMÉNY Mária népművész. Hertelendyfalva, 1936. febr. 14. Sz.: Varga József, Fehér Anna. Férjezett, Kemény Lajos. Gy.: Lajos. T.: Elemi isk., Hertelendyfalva (1943-1947). Gimnázium 4 osztálya, Pancsova (1947-1952). Tanítóképző 1 osztály, Szabadka (1952-1953). Érd. köre: Népművészet. Társ. tev.: Az Ady Endre Művelődési Egyesület (1961-), majd a Tamási Áron Székely Magyar M. E. vezetője (1969-1982). Díj: A Népművészet mestere (JMMT, Kiss Lajos Néprajzi Szakosztály díja, 1992), MIRK-Díjak: aranyérmek, nagymesteri plakettek, életmű-díj stb. F. m.: 1977 óta minden évben jelen van mint egyéni kiállító a MIRK nemzetközi kiállításain székely hímzéseivel és székely gyűjteményével. Kiállítások 1961-1982 között Hertelendyfalván, Pancsován, Torontálvásárhelyen, Kovinban, Székelykevén, Újvidéken, Kúlán, Szabadkán stb. Egyéni kiállító 1992-2001 között Szabadkán, Szegeden, Temerinben, Kanizsán, Bácsföldváron, Belgrádban, Budapesten, Kolozsvárott, Sándoregyházán és más helyeken. 1994-ben a Magyar Kultúra Alapítvány és a VMMSZ szervezésében részt vesz a budapesti kiállításon, 2001-ben a Vajdasági Magyar Kulturális Napok keretében az Örökségünk c. kiállításon a Thália Színházban. C.: Pancsova, Svet. Markovića 61. Tel.: 381-013-47-836. Mobil: 063-376-124