GÓBOR Béla újságíró. Temerin, 1943. jan. 15. Sz.: Góbor Imre, Tóth Katalin. Nős, Zavarkó Márta. Gy.: Zsolt, Ervin. T.: Az ált. iskolát Temerinben (1949-1958), a gimnáziumot Újvidéken (1958-1963) végezte. Az Újvidéki Egyetem TTK földrajz szakára járt. É.: A tornyosi Tömörkény István Ált. Iskolában, majd a temerini szakmunkásképző iskolában dolgozott pedagógusként, majd a Magyar Szó szerkesztője lett. A temerini egyházközség Temerini Harangszó c. lapjának tervező szerkesztője. Több hazai és külföldi lap munkatársa. Társ. tev.: A temerini KKT tagja (1986-1990), az I. Helyi Közösség elnöke (1986-1988), a temerini Széchenyi István Ismeretterjesztő Társaság és a katolikus médiában dolgozók szervezetének alapító tagja. Díjak: Életmű Díj (Magyar Szó szerkesztősége 1991, 2001). C. Temerinben él. Elérhetősége: 21000 Újvidék, Magyar Szó, Vojvoda Mišić 1. (mhely). 

GÖNCZ Lajos pszichológus, tanár. Zenta, 1944. nov. 4. Sz.: Lajos, Anna. Nős, Julianna. Gy.: Anna. T.: Zenta, gimnázium (1958-62). Zágráb, BTK, pszichológia (1963-1968). Belgrád, BTK, magiszteri fokozat (1976). Belgrád, BTK, doktori fokozat (1980). A pszichológiai tudományok doktora. Érd. köre: Két- és többnyelvűség, kisebbségkutatás, fejlődéslélektan, neveléslélektan, pszicholingvisztika. É.: Középiskolai tanár (1968-1970), gyakorló pszichológus (1971-1972). Az Újvidéki Egyetem Pszichológiai Tanszékén tanársegéd (1973), docens, 1987-től egyetemi tanár. 1993-1995 között vendégelőadó a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Jelenleg Újvidéken tanszékvezető egyetemi tanár, vendégtanár a Pécsi és Veszprémi Egyetem Doktori Iskoláiban. Tagság: Több pszichológiai társaság tagja, az MTA határon túli köztestületi tagja. F. m.: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoj (szerb nyelven, 1981), A kétnyelvűség pszichológiája (1985), A magyar nyelv Jugoszláviában. - Vajdaságban (1999). A három monográfia mellett 115 tudományos és szakdolgozat szerzője. C.: 21000 Újvidék, Seljačkih buna u. 89. (lakás). Filozofski fakultet, 21000 Stevan Mušić 24. (mhely). Tel.. +381-(0)21-496-128 (lakás), +381-(0)21-459-482 (mhely), Fax: +381-(0)21-459-948. E-mail: goencz@eunet.yu goncz@unsff.ns.ac.yu

GRÓZA Sándor orvos, a fertőző betegségek szakorvosa. Zombor, 1929. aug. 5. Sz.: Gróza Sándor, Kalmár Margit. Nős, Kržalić Ljiljana. T.: Gimnázium, Zombor (1948), Zágrábi Egyetem, Orvostudományi Kar (1948-1954). Szakorvosi képesítés, Belgrádi Orvostudományi Egyetem (1957-1960), tudományos doktori fokozat, uo., (1964). Budapesti továbbképzés (1963-1964). Szak. érd.: Fertőző betegségek, májmegbetegedések, hepatológia. A világon elsők között alkalmazta az interferonos gyógykezelést. É.: 1954-1955-ig cselédkönyves orvos a Zombori Kórházban, orvos Babapusztán (Aleksa Šantić), majd a Belgrádi Orvostudományi Egyetem Fertőzőbeteg Klinikáján szakorvos, osztályvezető főorvos. Szerv. Tagság: Vajdasági Magyarok Természettudományi Egyesülete, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság és az MTA határon túli köztestületének a tagja. Díj: A munka ezüstkoszorús érdemrendje. F. m.: több mint 100 tudományos és szakdolgozat, fejezetek egyetemi tankönyvekben. Szakmunkáival számos külföldi és belföldi tudományos konferencián vett részt. C.: 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 207/III. Tel.: 381-025-411-878.

GRUBER Ferenc vállalkozó. Ada, 1953. nov. 24. Sz.: Gruber Ferenc, Urbán Ilona. Nős, Piroska. Gy.: Enikő, Lehel. T.: Az általános iskolát szülővárosában végezte (1960-1968), Zentán járt gimnáziumba (1968-1972). É.: Magánvállalkozó, a községi képviselőtestület alelnöke (1992-1996). Társ. tev.: A VMDK helyi szervezetének alelnöke (1990-1994), a VMSZ ellenőrző bizottságának elnöke (1994-1997). A Vadvirág Hagyományápoló Kör és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület alapító tagja, a községi Millecente-náriumi Emlékbizottság elnöke, a Vox Humana élelmezési bizottságának tagja, az MVSZ Jugoszláv Országos Tanácsának tagja. C.: 24430 Ada, Franjo Rozmar u. 9. Mobil: +381-(0)63-8-483-070.

GUBÁS Ágota tanár, szerkesztő, újságíró. Bajmok, 1948. aug. 5. Sz.: Szakács Ferenc, Kollár Katalin. Férjezett, Gubás Jenő. Gy.: Csilla, Tímea, Noémi. T.: Ált. isk., Bajmok (1955-1963). Szabadkai gimnázium (1963-1967), Újvidéki Egyetem, Magyar Tanszék (1967-1972). Magyar nyelv és irodalom szakos tanár. É.: A belgrádi televízió újvidéki magyar szerkesztőségének első hivatásos bemondónője (1968-1971), a szabadkai rádió magyar szerkesztőségének újságírója (1971-1996-ig). Lektor, riporter, színikritikus, műsorszerkesztő, főszerkesztő-helyettes, majd fő- és felelős szerkesztő. Érd. köre: Nyelvművelés, irodalom, kultúra, színház, politika, közélet, a magyarság sorskérdései. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja (1990-1995) és képviselő (1993-1996) a szabadkai képviselő-testületben, majd a VMSZ alapító tagja (1995-), községi képviselő (1997-2000). Az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács tagja, a képviselő-testület művelődési tanácsának elnöke, a Gyermekszínház igazgató bizottságának elnöke, az Aracs Társadalmi Szervezet alelnöke (1997-től) Díjak: A Magyar Műveltség Szolgálat emlékoklevele (1999), a magyar kormány Kisebbségekért Díja (2000). C.: 24000 Szabadka, Prvog ustanka 20. Tel./fax: +381-(0)24-42-069.

GUBÁS Csilla, bemondó, műsorvezető, fogorvos. Szabadka, 1970. okt. 26. Sz.: Gubás Jenő, Szakács Ágota. Férjezett, Juhász Lóránt. Gy.: Lili. T.: Október 10. Általános iskola, Szabadka (1977-1985), Bosa Miličević Középiskola 9-10. o. (1985-1987), Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka (1987-1989), Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kar, Budapest (1989-1994), BBC televíziós továbbképzés, Budapest (1999). Szak. érd.: Konzerváló fogászat. É.: Gyermekfogorvos, majd bemondó, riporter, műsorvezető a Duna Televíziónál. Érd. köre: Film, irodalom, zene, pszichológia. C.: 24000 Szabadka, I. Ustanka 20. Tel.: +381-(0)24-42-069.

GUBÁS Jenő orvos, fül- orr- és gégeszakorvos. Törökkanizsán született, 1937. nov. 16. Sz.: Gubás Ferenc, Spang Borbála. Nős, Szakács Ágota. Gy.: Csilla, Tímea, Noémi. T.: Ált. isk., Törökkanizsa (1943-1951), Zentai Gimnázium (1951-1955), Belgrádi Orvostudományi Egyetem (1955-1962), fül-orr-gégészeti szakosítás, Belgrád (1968-1972). É.: Törökkanizsán általános orvos, általános és üzemi orvos Szabadkán, fül-orr-gégész a szabadkai Városi Kórházban. A gyermek fül-orr-gégészet osztályvezetője, főorvos (primarius). 1995-től rokkantnyugdíjas. Érd. köre: Audiológia, publicisztika, irodalom, zene, sport, közélet, politika, kisebbségi kérdéskör. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja (1990-től felbomlásáig). A VMSZ alapító tagja (és máig tagja). A Vajdasági Nyelvművelő Egyesület szabadkai orvosi alosztályának vezetője (1969-1971), a szabadkai Spartacus Birkózóegység orvosa (1966-1991), az Aracs Társadalmi Szervezet alapító elnöke (1997-), a Magyar Műveltség Szolgálat szabadkai csoportjának vezetője (1998-), az MVSZ JOT tagja (2000-). Díjak: Mocsáry Lajos-díj (1998), Szabadka város díszpolgára (1999), a magyar kormány Kisebbségekért Díja (2000), a Magyar Műveltség Szolgálat emlékoklevele (1999). F. m.: Nyelvművelő füzetek (társszerzőkkel, 1988), Egészség(ügy)ünk nyelve, nyelvünk egészsége (1993), Értelmiségi vártán (1994), Veszendő végeken (1997). C.: 24000 Szabadka, Prvog ustanka 20. Tel./fax: +381-(0)24-42-069.

GUELMINO János tanár. Zenta, 1922. júl. 24. Sz.: János, Keczeli Mészáros Etelka. Nős, Ádám Valéria. Gy.: Éva, Ágnes. T.: Tanítóképző, Belgrád, Újvidék (1937-1942). Tanárképző Főiskola, Szeged (1942-1944). Tanárképző Főiskola, Újvidék (1949), tanári szakvizsga, uo. (1950). Biológia-kémia szakos általános iskolai tanár. Szak. érd.: Zenta és környéke élővilága, környezetvédelem, ökológia. É.: A Zentai Főgimnáziumban tanár (1946-1951), Zenta községi, majd járási tanfelügyelő (1952-1959), ált. iskolai tanár (1959-1971), az Újvidéki Rádió zentai szerkesztője (1972-től 1983-ig). 1983-tól nyugdíjas. Külső munkatársa volt a Magyar Szónak (1964-1973), a 7 Napnak (1983-1989), a Jó pajtásnak (1984-1989). Társ. tev.: A Sporthorgász Szövetség Köztársasági Elnökségének (1957-1965) tagja, az Ifjúság-nevelési Bizottság elnöke, a Vajdasági Szövetség alelnöke (1975-1977), a Tájékoztatási Bizottság elnöke. A Vöröskereszt Tartományi Elnöksége, a Tartományi Környezetvédelmi Bizottság (1981-1983) tagja, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja (1999-től). F. m.: Zenta és környékének növényei I-II. (1968, 1973). Zenta és környékének állatai I-II. (1991, 1996), Zenta monográfiájában az Élővilág c. fejezet (2000). 8 tudományos közlemény ill. tanulmány, 3 természettudományi rövidfilm, köztük A Tisza virágzása c. (1977), több mint 3000 írás a sajtóban, rádióban. 30 ált. és középiskolai (főleg biológia) tankönyv fordítása, közülük 6 könyv társfordítója, a Jugoszláv Enciklopédiában több száz szócikk fordítója (1985, 1988). Díjak: A JSZNK elnöke által adományozott munkaérdemrend (1955). Pedagógiai tanácsosi cím (1961). A köztársasági Horgászszövetség aranyemblémás díszoklevele (1966), a Jugoszláv Környezetvédő Szövetség aranyoklevele (1983), Zenta díszpolgára (1998). C.: 24400 Zenta, Dos. Obradović u. 24. Tel.: +381-(0)24-814-352 

GULYÁS Gizella tanár, festő- és grafikusművész. Zenta, 1936. jún. 30. Sz.: Gulyás Lajos, Takács Kapitány Veronika. Férjezett, Biliczky László. T.: Bólyai Farkas Főgimnázium, Zenta (1950-1955). Tanárképző Főiskola, Újvidék (1961-1963). Képzőművészeti Egyetem, Budapest (1967-1972). Képzőművészet szakos ált. és középiskolai tanár. Bölcsészdoktori, majd akadémiai doktori címet szerez Budapesten (1999). Érd. köre: Képzőművészet, festészet és grafika gyakorlata, a képzőművészeti nevelés és módszertana, művészettörténet, a kreativitás fejlesztése, népművészet. É.: A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában (1963-1964) és az újvidéki Moša Pijade Gimnáziumban (1972-1974) tanár, majd főiskolai oktató (1974-1982), főiskolai professzor az újvidéki Pedagógiai Akadémián (1982-1993). Nyugdíjas. Tagság: Képzőművész Pedagógusok Egyesülete (Újvidék, 1963-1993), Kulturális és Tanügyi Tanács, Újvidék-Limán helyi közösség küldötte (1982-1986), a Pedagógiai Akadémia munkástanácsának tagja (1986-1990). Egyetemi Tanárok és Más Tudományos Dolgozók Egyesülete, tagozati titkár (1981-1988), JMMT (1990-), Magyar Néprajzi Társaság (1991-), Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága (1996-tól), MVSZ (1996-), Vajdasági Tudományos Társaság (1997), Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (2001-), Professzorok Tanácsa tagja (2001-). Az MTA határon túli köztestületi tagja (2000-). A Spomen zbirke Pavla Beljanskog Galeria igazgatóbizottságának tagja (2002). Díjak: Nemzetközi Művészeti Nevelési Szövetség díja (1974), pedagógiai munkásságáért oklevél (1976), különdíj (1977), oklevél a "Színek és formák" c. tárlatért (1996, 1997). F. m.: Kortárs vajdasági magyar művészek lexikona (2003), Délvidéki művészek és Nagybánya, 1896-1918 (2004), Mály József, 1860-1901 (2004). Több mint 100 tudományos és szakdolgozat hazai és külföldi folyóiratokban, kiadványokban. Egyéni kiállítások: a Pedagógiai Akadémia 15 éves, az Újvidéki Egyetem alapításának 30 éves jubileumára, Újvidék (1990). Fáklya Klub, Budapest (1990), Újvidéki TV (1993), Kiállítás a millennium tiszteletére, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia újvidéki tagozatának székházában (2001). Számos csoportos kiállításon vett részt. C.: 21000 Újvidék, Fruškogorska 27/11. Tel.: +381-(0)21-55-791.

GUZSVÁNY Valéria vegyész. Zombor, 1975. márc. 7. Sz.: Guzsvány János, Forgács Mária. T.: Ált. iskola, Kupuszina (1982-1990), gimnázium, Zombor (1990-1994), Újvidéki Egyetem, TTK, vegyész szak (1994-1998). A kémiai tudományok magisztere (2003). Érd. köre: Analitikai kémia, műszeres analízis, környezetkémia. É.: Kutató gyakornok (2000), majd tanársegéd gyakornok (2001-) az Újvidéki Egyetem TTK Analitikai Kémiai Tanszékén. Szakmai Tagság: a Szerb Kémikusok Egyesülete (1999-), a Vajdasági Kémikusok Egyesülete (1999-) és a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (2000-) tagja. Díjak: Egyetemi díjak több alkalommal, a Szerb Kémikusok Egyesületének díja (1999). F. m.: 10 tudományos munka és közlemény társszerzője. C.: 21000 Újvidék, Tolstojeva 16. (lakás), 21000 Újvidék, Trg D. Obradovića 3. (hiv.) Mobil: 064-156-40-82. E-mail: gvaleria@ih.ns.ac.yu

GYARMATI Simon vegyészmérnök. Nagybecskerek, 1952. ápr. 8. Sz.: Gyarmati Antal, Kormányos Rozália. Nős, Bijeli Danica. Gy.: Anna, Dániel. T.: Ált. iskola, Nagybecskerek (1959-1966), vegyészeti szakközépiskola, uo. (1967-1971), Belgrádi Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Tanszék (1971-1975), magiszteri fokozat, uo. (1978), doktorátus, Belgrádi Egyetem, Civilvédelmi Kar (1986). Érd. köre: Kémiai balesetek, toxikológia. É.: Tanársegéd (1977), docens (1988), rendkívüli egyetemi tanár (1993) az Újvidéki Egyetem Műszaki Karán Becskereken, Szerbia óvóhelyeivel foglalkozó vállalat szaktanácsadója. F. m.: A környezetvédelem fizikakémiai alapjai, I. és II. rész (egyetemi tankönyvek), Biotoxinok (monográfia), Civilvédelem Jugoszláviában (egyetemi tankönyv), A mérgek és a méregkeverők nagykönyve (mongráfia), a fenti, szerb nyelven megjelent könyvek mellett csaknem 100 tudományos közlemény szerzője. Társ. tev.: a Szociáldemokrácia alapító tagja, a végrehajtó bizottság tagja (1997-1999), a G17+ tagja (2003-), a Szerbiai Kémiai Társaság tagja (1971-). C.: 11000 Belgrád, 27. Marta 29/1. Tel.: +381-(0)11-322-2947. Mobil: +381-(0)63-358-137. E-mail: nuna@net.yu Weblap: www.Djarmati.tk

GYARMATI Zoltán vegyészmérnök. Nagybecskerek 1945. márc. 2. Sz.: Gyarmati Antal, Kormányos Rozália. Nős, Csokás Ágnes. Gy.: Éva (1975), Zoltán (1976). T.: Általános és középiskola, Nagybecskerek (1952-1964). Belgrádi Egyetem, Természettudományi Kar (1964-1968). Magiszteri fokozat, Belgrád (1969-1971). Doktorátus, Belgrád (1971-1973). Külföldi tanulmányok. Georgia, USA (1973-1976). Érd. köre: Természetes anyagok kivonása és szerkezetkutatása, szerves kémiai szintézisek, ökológia, természetes hatóanyagok felhasználása a jószágtenyésztésben. É.: Tanársegéd, osztályvezető, főiskolai professzor, docens, rendkívüli tanár, rendes tanár, tanszékvezető, a nagybecskereki Bioökológiai Központ igazgatója. F. m.: Diterpenoidi roda Salvia i njihov industrijski značaj, Žalfija (Salvia officinalis L.) (Beograd, 1999), valamint tudományos közlemények. C.: Nagybecskerek, Jovan Trajković 5/2 (lakás), Petar Drapšin 15 (mhely). Tel.: +381-(0)23-43-261 (lakás), +381-(0)23-545-712 (mhely). Fax: +381(0)23-523-158. Mobil. +381-(0(63-845-79-38. E-mail: tecnauka@beotel.yu

GYŐRFI Sándor belsőépítész, amatőr színész. Bezdán, 1945. febr. 21. Sz.: Sándor, Teréz. Nős, Sinkovics Klára. Gy.: Zoltán, Erika. T.: Építészeti középiskola (1960-1965). Építészeti főiskola (1965-1966). É.: Építésvezető Bezdánban, műszaki igazgató Kupuszinán és Zomborban 1973-1985-ig. 1985-től építkezési vállalkozó. Társ. tev.: A VMSZ tanácstagja és a nyugat-bácskai körzet elnöke (1997-2002). A Vajdasági Magyar Amatőrszínház koordinátora (1996-tól) és a Berta Ferenc Zsebszínház koordinátora (2001-től). Díjak: 16 oklevél, melyeket mint színész, rendező, díszlettervező kapott. C.: Zombor, Jaše Ignjatovića 7. Tel.: +381-025-462-068. Mobil: +381-(0)64-175-96-38.

GYURA Julianna tanár. Zenta, 1947. febr. 14. Sz.: Gyura Ferenc (1919), Sándor Julianna (1924). Gy.: Gyura Burány Julianna (1980). T.: Vegyészeti szakközépiskola, Zenta (1961-1965), Újvidéki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar (1965-1971), magiszteri fokozat (1982), doktorátus, uo. (1992). É.: tanársegéd (1972), docens (1993), rendkívüli egyetemi tanár (1999) az Újvidéki Egyetem Technológiai Karán. Érd. köre: A cukorgyártás technológiája, Zenta hiedelemvilága. F. m.: Egy cukoripari kézikönyv, két monográfia társszerzője és több mint száz tudományos dolgozat szerzője vagy társszerzője, melyek hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Köz. tev.: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság alapító tagja, a Szerb Vegyészeti Társaság tagja. C.: 21131 Petrovaradin, Vere Mišević u. 12. Tel.: +381-(0)21-433-167 (lakás). 21000 Újvidék, Tehnološki fakultet, Bul. Cara Lazara 1 (mhely). Tel.: +381(0)21-350-122. Fax: +381(0)21-450-413 (mhely). Mobil: +381(0)63-591-028. E-mail: gyura@ptt.yu, gyuraj@tehnol.ns.ac.yu

GYURKOVICS Hunor grafikus, festőművész. Pécs, 1941. dec. 31. Sz.: Gyurkovics Ernő, Boros Irén. Nős, Farkas Mária. Gy.: Réka, Róna, Virág. T.: Ált. isk., Haraszti (1948-1952), Vörösmart (1953-1957), gimnázium, Eszék (1957-1958), iparművészeti középiskola, Újvidék (1958-1964), Iparművészeti Akadémia, reklám-grafikai szak, Belgrád (1964-1969). É.: 1971 óta a szabadkai Pedagógiai Akadémia művészettanára. Képzőművészeti gyakorlatot, módszertant, bábművészetet ad elő. Docens. Érd. köre: Képzőművészet, iparművészet, grafika, festészet, néprajz, népművészet, régészet, építészet, sport, film. F. m.: Iparművészeti alkotások (kaputerv, zászlóterv, fényreklám), mintegy 30 védjegy, címer, plakát, könyv címlap, illusztráció stb. Mintegy 300 kollektív kiállításon és tárlaton szerepeltek munkái, 130 önálló kiállítást rendezett, 170 művésztelepi összejövetelen vett részt. Sokrétű művészi tevékenysége mellett több helyi múzeum és tájház megalapítója. Társ. tev.: Több külföldi és hazai művésztelep tagja. 1971 óta tagja a Szerbiai és a Vajdasági Iparművészek Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társaságának, a Vajdasági szekció alapító tagja. Díjak: eddigi munkásságát 31 díjjal, kitüntetéssel, elismeréssel jutalmazták. C.: 24000 Szabadka, Teslina 68/IV. 17. Tel.: +381(0)45-979 (lakás). 24000 Szabadka, Óvóképző Főiskola, Banijska 67. Tel: +381(0)24-547-870 (mhely).