GAÁL Ferenc vegyészmérnök, tanár. Ada, 1941. aug. 4. Sz.: Gaál Ferenc, Sörös Anna. Nős, Joševska Olgica. Gy: Ildikó, Anna, Ferenc. T.: Ált. isk., Ada (1948-1956), vegyészeti technikum, Szabadka (1956-1960), Belgrádi Egyetem, Vegyészmérnöki Kar (1960-1964), Természettudományi Kar, magiszteri fokozat és a kémiai tudományok doktora. É.: Tanársegéd az Újvidéki Egyetemen (1965), docens (1978), rendkívüli egyetemi tanár (1983), rendes egyetemi tanár (1990). Alapító tagja az Analitikai-Kémiai Tanszéknek és többször vezetője 2002-ig. Érd. köre: Vegyészet, analitikai kémia, műszeres analízis. F. m. Több mint 143 tudományos publikáció és szakdolgozat szerzője vagy társzerzője. Társ. tev.: Vajdaság Fiatal Kutatói, alapító tag (1985), Szerb Kémikusok Egyesülete, többször elnökségi tag, 2001-től tiszteletbeli tag. Vajdasági Kémikusok Egyesülete, alapító tag és elnök (1980-1982), tiszteletbeli tag (2001-), a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2001), a Jugoszláv Kémikusok Szövetsége főtitkára (1982-1984), az Analitikai-Kémiai bizottság elnöke. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, elnökségi tag (2002-), Európai Kémikusok Szövetsége Analitikai-Kémiai Bizottságának jugoszláv tagja (1980-2002). C: 21000 Újvidék, Narodnog fronta 43. Tel.: (021)-361-024 (lakás). 21000 Újvidék, Trg. D. Obradovića 3. Tel.: (024) 450-039. Fax: (021) -4-065 (mhely). Mobil: +381-(0)63-8-004573. E-mail: gaal@ih.ns.ac.yu

 

GÁBRITY MOLNÁR Irén közgazdász, politológus. Lukácsfalva, 1954. dec. 31. Sz.: Molnár György, Mák Verona. Férjezett, Gábrity István. Gy.: András, Eszter. T.: Általános iskola, Muzslya (1961-1968). Természettudományi Gimnázium, Nagybecskerek (1969-1973). Közgazdasági Kar, Szabadka (1973-1977). Politikai Tudományok Kara, Belgrád (1977-1980). Doktorátus, Politikai Tudományok Kara, Belgrád (1982-1986). Szak. érd.: Gazdaság-, vallás-, oktatás-, ifjúságszociológia, kisebbségkutatás, az emberi erőforrások. É.: A szabadkai Közgazdasági Kar tanársegédje (1978-1979), a Tanítóképző Főiskola tanára (1979-1987), az Újvidéki Egyetem Szociológiai Tanszékén vendégoktató (1984-1993), egyetemi docens (1987-től), egyetemi rendkívüli tanár (1992-től), egyetemi rendes tanár (1997-től). Vendégtanárként tanít a Zombori Tanítóképző Kar Szabadkai Kihelyezett Tagozatán és a Gábor Dénes Informatikai-menedzseri Főiskola Szabadkai Konzultációs Központjában. A Közgazdasági Kar egyetemista hallgatóinak dékánhelyettese (1974-1976), a Kar Oktatási dékánhelyettese (1986-1988). Társ. tev.: A Magyarságkutató Tud. Társaság alapító tagja (1991) és elnöke (1995-), az Európai Szociológiai Társaság (1996-) és a Magyar Szociológiai Társaság (1989-) tagja, a Vajdasági Magyar Tud. Társaság alapító tagja (1997-), a Magyar Professzorok Világtanácsának Elnökségi kültagja (1997-). Az MTA köztestületi tagja (2000-). Díj. Gróf Klebelsberg Kuno emlékérem (2000). F. m.: Társadalmi-politikai szervezetek és a küldöttrendszer (monográfia, 1981), Gde je akcija sindikalno organizovane radničke klase? (monográfia, 1989). Társszerkesztője és társszerzője a Magyarságkutató Tud. Társaság könyvsorozatának: Anyanyelvű oktatásunk (1997), Vajdasági útkereső (1998), Vajdasági marasztaló (1998), Fészekhagyó vajdaságiak (2001), Holnaplátók (2002), Térfoglaló (2003), Kisebbségi létjelenségek (2003). Társszerzője több egyetemi tankönyvnek: A JSZSZK politikai rendszere (1982), Politički sistem SFRJ (1982, 1983), Sociologija (1990, 1995), Sociologija za ekonomiste (1997, 2002). A JSZSZK politikai rendszere magyar nyelvű oktatásához szöveggyűjteményeket állított, több mint száz tanulmányt és cikket publikált. Több éven át a Létünk folyóirat és az Új Kép pedagógiai szaklap, valamint az Aracs folyóirat szerkesztőségi tagja. C.: 24000 Subotica, Josip Eugen Tomić u. 10/a (lakás), 24000 Subotica, Közgazdasági Kar, Segedinski put 9-11. (mhely). tel.: 024-546-210 (lakás), 024-557-494 (mhely) Fax: 024-546-211. E-mail:irengm@tippnet.co.yu

GALAMBOS László jogász, Tiszakálmánfalva (Budiszava), 1944. szept. 26. Sz.: Galambos László, Vasas Erzsébet. Nős, Derkovits Erzsébet. Gy.: Elvira, László. T.: Általános iskola szülőfalujában (1951-1957), gimnázium, Újvidéken (1959-1963), Jogi Kar I. fokozat, Belgrádban (1963-1966). É.: Az Újvidéki Városi Ifjúsági Vezetőség titkára, szakmunkatárs és bizottsági titkár a Szocialista Szövetség Újvidéki Vezetőségében, jogász az Újvidéki Városrendezési Intézetben, magánvállalkozó, a CMH újvidéki irodájának vezetője. Érd. köre: Vállalati alapszabályok, civil szervezetek alapszabályai, cégalapítás, ingatlanforgalom, és szabályzatok, a kisebbségek helyzete, helytörténeti kutatás. F. m.: Írásai jelentek meg a Képes Ifjúságban, Magyar Szóban. Társ. tev.: Az Ifjúsági Szövetség újvidéki városi vezetőségének titkára (1958-1973), a tartományi vezetőség tagja, a SZISZ Köztársasági Vezetősége Elnökségének tagja, a JKSZ tagja (1963-1989), a helyi Kommunista Szövetség helyi szervezetének titkársági tagja, a Szocialista Szövetség újvidéki vezetőségének tagja (1967-1991). Megalakulásától 1995-ig tagja a Vajdasági Magyarok Demokratikus közösségének, majd a Vajdasági Magyar Szövetség tagja (1997-), a VMSZ újvidéki szervezetének elnöke, alelnöke, a VMSZ elnökségének tagja (1999-), a Magyar Nemzeti Tanács tagja (2002-). Az újvidéki Kézilabda Egyesület elnöke (1969-1971), a Vojvodina Labdarúgó Klub vezetőségi tagja (1968-1990), az újvidéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetőségi tagja (1988-), az újvidéki Módszertani Központ alapító tagja (2000-), az újvidéki Felsőoktatási Kollégium alapító tagja (2001-), a Vajdasági Levéltár igazgatóbizottságának tagja. Díjak: A Munkaérdemrend ezüstkoszorúja. C.: 21000 Újvidék, Braće K. 25. Tel: 381-021-372-084 (lakás), 21000 Újvidék, S. Miletićeva 4. (mhely, CMH iroda). Tel: (21) 420-107. Fax.: 381-021-420-167. Mobil: 063-8601-494.

GALIC Zita kézilabdázó. Ada, 1962. júl. 26. Sz.: Galic László, Bacsi Piroska. Hajadon. T.: Cseh Károly Ált. Isk., Ada (1969-1977). Jogi Középiskola, Zenta. Újvidéki Jogi Egyetem, IV. éves joghallgató. Szak. végzettség: jogász technikus. Érd. köre: Sport, kézilabda. É.: A jugoszláv kézilabda válogatott tagja (1980-1989). 96-szoros válogatott. A jugoszláv válogatott tagjaként az Ifi VB-n Prištinában (1979) harmadik, Kanadában (1981) második, a budapesti VB-n (1982) harmadik, Hollandiában (1986) hetedik, Bulgáriában első hely. A szöuli olimpián (1988) negyedik hely. A francia ASPTT-METZ elsőligás kézilabdacsapat tagja (1989-1995). Jelenleg az adai Halász József MIK tisztviselője. Társ. tev.: A Jug. Ifj. Szöv. elnökségének tagja (1996-1997), a Vajdasági Sportszövetség elnökségi tagja (1996-1997). Díjak: Jug. érdemes sportolója. A jug. bajnokság legjobb góllövője (1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989). Franciaország bajnokságának legjobb góllövője (1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994). Francia bajnoki cím: 1989, 1990, 1993, 1994, 1995. Francia kupa: 1990, 1994. Európa legjobb góllövője 1984-1985. Októberi-díj (Ada, 1986), Ada Város Díja (1998), Heroj Pinki-díj, Vajdaság Legjobb Sportolója (1987). C.: 24430 Ada, Save Kovačevića 7. Tel.: 381-024-853-260.

GAZDA Andor elektromérnök. Szabadka, 1949. jan. 1. Sz.: Gazda Andor és Piroska. Nős, Kiss Katalin. Gy.: Andor, Ferenc. T.: Főiskolát végzett Szabadkán, villamosmérnöki képesítése van. Érd. köre: Elektrotechnika, informatika, sport, zene. É.: A PTT-nél dolgozott, majd a MESC Szakközépiskolában szaktanár. 1993-tól vállalkozó az YU-Impex Kft-nél. Társ. tev.: A VMDK tanácstagja, tartományi képviselő (1990-1996). A Partizan sportegyesület tagja, a helyi közösség tanácstagja. Díj: A hatvanas években, mint ifjú szertornász a niši országos bajnokságon 3. helyezést ért el. C.: 24000 Szabadka, 51. Hadosztály u. 3. Tel.: (0)24-576-481. E-mail: tarack@tippnet.co.yu

GÉBER László költő, műfordító. Kovin, 1959. jún. 1. Sz.: Géber Antal, Kalapis Viktória. Nős, Piszár Ágnes. Gy.: Géber Áron. T.: Ált. Isk., Székelykeve (1978), a gimnáziumot Pancsován végzi, Belgrádban a Politikai Tudományok Karának Nemzetközi Szakán diplomál (1986). É.: Az Újvidéki Televízió újságírója (1987-1992), az Újvidéki Rádió irodalmi szerkesztője (1992-). F. m.: Szöveg szalonna, versek (1994), verseivel szerepel a Teleírt világ c. antológiában. C.: 21000 Újvidék, Servo Mihalj. E-mail: geber@Eunet.yu

GERE HEINRICH Olga pszichológus. Szabadka, 1964. szept. 22. Sz.: Heinrich Károly, Basarić Nada. Férjezett, Gere Tibor. Gy.: Andrea (1988), Anna (1995). T.: Ált. isk., Zenta (1971-1979), középiskola (1979-1983), Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia szak (1983-1989). Szak. érd.: Pszichoterápia. É.: Dr. Gerő István Egészségügyi Központ, Kórház (1989-1991), Stevan Sremac Ált. Isk (1991-1993), egészségház (1999-2001), zentai gimnázium (1993-1998, 2001-től). Társ. tev.: Szerb Pszichológiai Társaság (1989-), Udruženje Grpnih Analitičara (2000-), a véradók községi bizottságának tagja (1999-). C.: 24401 Zenta, Tel.: +381-(0)24-815-583 (lakás). Gimnázium, Zenta, tel.: +381-(0)24-811-751. Mobil: +381-(0)63-7745-720 (mhely).

GERGELY József biológus, újságíró. Zenta, 1958. máj. 31. Sz.: Gergely István, Kincses Etelka. Nős, Katona Edit. Gy.: Gabriella, Árpád. T.: Moša Pijade Gimnázium, Zenta (1974-1978). Újvidéki Egyetem, Biológiai Kar (1977-1981). Érd. köre: Ornitológia, ökológia. É.: Középiskolai tanár (1981-1982), a Magyar Szó újságírója (1984) Társ. tev.: A VMDK alapító tagja felbomlásáig. A Csornai Richárd Ökológus Egyesület elnökségi tagja (1987-), a Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesületnek az elnöke (1998-), a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének (1999-) és a Magyar Madártani Egyesület (1981-) tagja. F. m.: "Hallod a pallidát?" Csornai Richárd gyógyszerész, ornitológus élete és munkássága (2001), ornitológiai tárgyú szakcikkek szakfolyóiratokban. C.: 24400 Zenta, Ady Endre u. 24/a (lakás), 24400 Zenta, Petar Drapšin u. 14/IV. (mhely). Tel.: +381-(0)24-811-389 (lakás), +381-(0)24-814-550 (mhely). E-mail: gergely@pyrotherm.co.yu

GEROLD László tanár, irodalom- és színháztörténész, kritikus. Újvidék, 1940. szept. 24. T.: Ált. isk., Újvidék (1947-1955), gimnázium, Újvidék (1955-1959), Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék (1959-1963). Az irodalomtudományok doktora (1983). Érd. köre: Irodalom, színház, publicisztika. É.: 1964-1971-ig a Magyar Szó munkatársa, a művelődési rovat újságírója, 1971-től egyetemi tanársegéd az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén, docens (1982-1988), a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője (1983-1991), 1995-től rendes egyetemi tanár, 1995 és 2000 között a zombori Tanítóképző Karon, 2000-től a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karán vendégtanár. Tagság: Magyar Írók Szövetsége, Vajdasági Íróegyesület, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Magyar Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának felsőoktatási és tudományügyi kérdésekkel megbízott tagja, az MTA határon túli köztestületi tagja. 1986-től a Híd kritikarovatának szerkesztője, 1991 és 1994 között a Tanulmányok, 1995-től a Hungarológiai Közlemények főszerkesztője, számos irodalmi díj birtokosa. Díjak: Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (1980), Híd Irodalmi Díj (1990). F. m.: Rólunk is vallanak (1970), Színház és kritika (1970), Színház a nézőtérről (1983), Színházesszék (1985), Száz év színház (1990), Meglelt örökség (1994), Legendák és konfliktusok (1997), Drámakalauz (1998), Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon 1918-2000 (2001), továbbá mintegy 100 tudományos munka, számos irodalmi és színházi kritika. C.: 21000 Újvidék, Jevrejs-ka 10. Tel: +381-(0)21-371-823 (lakás). Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék. Tel.: +381-(0)21-58-673. (mhely). E-mail: gerlgalm@eunet.yu, gerold@eunet.yu

GOBBY FEHÉR Gyula író, publicista. Bácsfeketehegy, 1943. ápr. 11). T.: Ált. isk. Kishegyesen és Verbászon, gimnázium Újvidéken (1961). Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén általános iskolai tanári (1964), majd középiskolai tanári oklevelet szerez (1966). É.: Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsorának újságírója (1961-1962), az Ifjúság főszerkesztő-helyettese (1963-1966), tanár a moholi általános iskolában (1967-1968), a Belgrádi Televízió magyar szerkesztőségében szerkesztő (1968-1974), az Újvidéki Televízió szerkesztője (1974-1978), főszerkesztő-helyettese (1978-1983), majd műsorigazgatója (1983-1986). A Tartományi Oktatási és Kulturális Minisztérium miniszterhelyettese (1986-1990), az Újvidéki Televízió szerkesztője (1990-1994), a Forum vezérigazgatója (1993-1995), a Szerbiai Televízió magyar szerkesztőségének kommentátora (1995-). F. m.: Elrontott csodák (1965), Kenyér (1966), A verseny végén (1969), Statisztikusok (Rádiószínház, 1970), A szabadság pillanata (Szabadkai Népszínház, 1974), Szent bolond (1976), Vallatás (Szabadkai Népszínház (1976), A budaiak szabadsága (Gyulai Várszínház, 1978), Másokat hívó hang (1979), Bűnös-e a szél? (Újvidéki Színház, 1979), Az ellenállás fényei (1981), A zöldhajú lány (Szabadkai Népszínház, 1981), Testek és álmok, (1984), Armánd gróf halála és más történetek (1985), Duna menti Hollywood (Újvidéki Színház, 1986), A hajó (1989), Vallatás (drámák, 1989), Tekergők (1996), A sötét árnyéka. Újvidéki dekameron II. (1999), A tűz közepéből. Újvidéki dekameron III. (2001), Az angyal álma (Újvidéki Színház, 2002). Díjak: A Forum színműpályázatán harmadik díj (1970), Szirmai Károly Irodalmi Díj (1980), a Forum regénypályázatán második díj (1982). C.: 21000 Újvidék, Bul. Vojvode Stepe 1. Tel.: 381-(0)21-396-041. E-mail: gobby@Eunet.yu