FÁBIÁN Gyula építészmérnök. Szabadka, 1957. nov. 22. Sz.: Fábián Jenő, Kaszás Katalin. Özvegy, elhunyt házastársa: Tallós Zsuzsanna. Gy.: Elza (1989). T.: Ált. iskola, Szabadka (1964-1971), Moša Pijade Gimnázium, Szabadka (1972-1976), Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szabadka (1976-1981). Magiszteri fokozat, Belgrádi Egyetem, Építőmérnöki Kar (1987). Doktorátus: Újvidéki Egyetem (1992). Érd. köre: hidraulika, folyadékmechanika, vízügyi szerkezetek. É.: Tanársegéd (1981-2003), docens (1992-1994) az Újvidéki Egyetem Építőmérnöki Karán, Szabadkán. Kutatómérnök, Monash University, Melbourne (1995-1997), rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szabadka (2003). F. m.: Két monográfia, 28 tudományos munka ill. szakdolgozat. Társ. tev.: Szabadkai Vízművek Fejlesztési Tanácsa, kültag (2003-). C.: 24000 Szabadka, Ptujska u. 6. Tel.: +381-(0)24-38-560 (lakás). Építőmérnöki Kar, Szabadka, Kozaračka 2/a. Tel.: +381-(0)24-554-300. Fax: +381-(0)24-554-580 (mhely). E-mail: Julius@gf.su.ac.yu, http://www.gf.su.ac.yu

 

FAJKA Róbert orvos, szülész-nőgyógyász. Zenta, 1957. máj. 24. Sz.: Fajka András, Rottenhéber Etelka. Nős, Komlós Márta, fogorvos. Gy.: Ágnes, Zsuzsanna, Éva. T.: Gimnázium, Zenta (1972-1976), Orvostudományi Egyetem, Szeged (1976-1982). Szakosítás, szülészet-nőgyógyászat. Érd. köre: nőgyógyászati laparascopia, sterilitás kezelés. É.: Mentőorvos (1984-1986), a zentai Gerő Istán Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán dolgozik (1986-tól), osztályvezető főorvos (2002. jan. 1-től), kórházvezető, igazgató főorvos (2002. 12. 1-től). F. m.: Laparascopia bevezetése a zentai nőgyógyászati osztályon. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja (1990-1994), Ada község polgármestere (1992). C.: 24430 Ada, Zmaj Jovina 10. Tel.: +381-(0)24-851-166 (lakás). 24400 Zenta, Kórház. Tel.: +381-(0)24-815-111. Mobil: +381-(0)63-518-005 (mhely).

 

FARAGÓ Árpád színművész, tanár. Hercegszöllős (Baranya), 1931. dec. 3. Sz.: Faragó Ferenc, Varga Vilma. Nős, Bocskovics Rozália. Gy.: Attila. T.: Elemi isk., Hercegszöllős (1937-1941). Gimnázium, Kiskunhalas (1941-1942), Mohács (1942-1943), Szabadka (1946-1949). Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén magánúton tanári diplomát szerez 1969-ben. Érd. köre: Színházművészet, publicisztika. É.: Színművész a Zombori Népszínházban (1953-1955), a Szabadkai Népszínházban (1955-1959) és az Újvidéki Rádióban (1959-1985). 1985 -1995-ig az Újvidéki Színház igazgatója. Társ. tev.: A Jugoszláv Drámaművészek Szövetségének elnöke (1984-1987), az MVSZ tagja. F. m.: Egy színész naplójából (1993), Elfelejtett arcok, emberek (2001). F. Sz.: Trifica (J. S. Popović: A gonosz asszony), Kovács huszárkapitány (Molnár F.: Olympia), Bouquet festőművész (R. Fauchois: Szegény Mavrier), Báró Ulrich Tamás (Fodor László: A templom egere), Benedek Péter (Bónyi Adorján: Az elcserélt ember), Jacques (Jean de Letraz: Mackó), Építész (Zilahy Lajos: Hazajáró lélek), Az idegen (Dickens: Házitücsök), Dr. Sárkény (Molnár Ferenc: Doktor úr), Berényi (Molnár Ferenc: Delila). Vasa (J. S. Popović: A felfuvalkodott tökfej), Dr. Alen Bird (H. Wouk: Lázadás a Caine hajón), Miklós (Kvazimodo Braun István: Különös főpróba), Walter (Marc-Gilbert Sauvajon: Eduard gyermekei), James (J. P. Sartre: A tisztességtudó utcalány), Henry (Kálmán Imre: Montmartre-i ibolya), Lane (O. Wilde: Csak szilárd legyen), Komoróci (Barta Lajos: Szerelem), Roman (Berislav Kosier: Tarantella). S. Mrožek: Emigránsok, Hara (J. Kesselring: Arzén és levendula), Turai (Molnár Ferenc: Játék a kastélyban), Versi-nyin (Csehov: Három nővér), Dr. Ivan Križovec (Krleža: Agónia), Földváry (Kopeczky László: Színész és halál), Tépán úr (Fernando Arabel: Tábori piknik), Đurić úr (Branislav Nušić: A megboldogult). Az Újvidéki Rádió M-stúdiójában: Az autós (Karinthy Ferenc: A Duna-kanyarban), Cornelius (Majtényi Mihály: A száműzött), Az idősebb fiú (Deák Ferenc: A tor). Vendégszereplés a Szabadkai Népszínházban: Id. Sinkó (Bosnyák István: Nehéz honfoglalás), Kálmán (Barácius Zoltán: Szombaton és vasárnap). Tv-filmekben: Deák Ferenc: Fajkutyák ideje, Gion Nándor: A késdobáló. A rádiós évek (1959-1985) legjelentősebb produkciója Bosnyák István: Szemben a bíróval c. hétrészes dokumentumjátéka. Díj: A jugoszláv rádió- és tv-dráma országos fesztiválján első díj (1963), Pro Cultura Hungarica plakett (1993), Magyar Életfa Díj (2004). C.: 21000 Újvidék, Bulevar Oslobođenja 23. Tel.: +381-(0)21-333-429. 

 

FARAGÓ Kornélia irodalomkutató, kritikus, tanár. Temerin, 1956. jún. 5. Sz.: Faragó József, Kácsor Ilonka. Férjezett, Losoncz Alpár. Gy.: Dávid, Márk. T.: Az általános iskolát Temerinben, a gimnáziumot Újvidéken végezte (1975), magyartanári, fordítói és könyvtárosi oklevelet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerez (1980). Magiszteri fokozat uo. (1985), doktorátus uo. (2000). Érd. köre: Irodalomelmélet, térpoétika, a magyar és szerb irodalmi kultúra komparatív vizsgálata. É.: A zágrábi Miroslav Krleža Jugoszláv Lexikográfiai Intézet szakmunkatársa, a Jugoszláv Enciklopédia magyar kiadás szerkesztője (1980-1989); a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kutató-munkatársa (1992-1993), a Létünk szerkesztője (1992-1997). Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken tanársegéd (1993-2000), docens (2000-től), az újvidéki székhelyű Szakosított Akadémiai Stúdiumok tanára (2000-2002), a Belgrádi Egyetem Hungarológiai Tanszékének vendégtanára (2000-től). F. m..: Jugoszláv Enciklopédia I. A-Boc. (1987), Jugoszláv Enciklopédia II. Bod-Crn. (1988), Kapun kívül. Erdélyi, felvidéki, vajdasági írók antológiája (társ szerk., 1993), Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben (2001), Idegen kontextusban. A kortárs magyar irodalom szerb recepciójának utóbbi tíz éve (In: Bernáth Árpád, Bombitz Attila szerk.: Magyar irodalmi jelenlét - idegen kontextusban, 2003). Tagság: 1977-1983 között az Új Symposion szerkesztőbizottságának tagja. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, az MTA határon túli köztestületi tagja. C.: 21235 Temerin, Szirmai Károly u. 38. Tel.: +381-(0)21-842-318 (lakás). Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék, Stevana Mušića 24. E-mail: corna@eunet.yu

 

FARKAS Imre gépészmérnök, helikopter pilóta. Szabadka, 1970. márc. 26. Sz.: Farkas Imre, Ceitler Etelka. Nős, Nagy Tünde T.: Kizúr István Általános iskola, Szabadka (1977-1985), katonai repülési középiskola, Mosztár (1985-1989), Katonai Akadémia, Zadar (1989-Í993). Szakmai végzettsége: gépészmérnök, könnyű és középnehéz helikopter pilóta. Érd. köre: Sugárhajtású motorok, meteorológia, navigáció, repülési technika fejlesztése. Gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönzés. É.: Katonatiszt, katonai helikopter pilóta; eladó a Funero temetkezési magánvállalatban, PR. igazgató a Sinalco Kft-ben, igazgató a Most-Híd Körzeti Térségfejlesztési Központban, irodavezető az ITDH (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht) szabadkai irodájában. Társ. tev.: A Vajdasági Magyar Szövetség tagja (1996-1997), a Magyar Nemzeti Tanács Gazdasági Bizottságának a tagja (2002-től), a MENSA YU., szabadkai régió elnöke (2002-), a Keresztény Értel-miségi Kör alapító tagja (2001), a Zenith Műhely civil szervezet ellen-őrző bizottságának tagja (2001-). C.: 24000 Szabadka, Vinogradska 44. Tel.: +381-24-576-910 (lakás). Mobil: +381-63-55-28-27. E-mail: pilota@tippnet.co.yu

 

FARKAS Zsuzsa publicista, szerkesztő. Újvidék, 1943. jún. 8. Sz.: Farkas Mihály, Mikoska Margit. Gy.: Kubát Gábor. T.: Ált. isk. és tanítóképző Szabadkán (1962), általános iskolai tanári (1964) és középiskolai tanári oklevél az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén (1966). É.: Tanár Temerinben és az újvidéki gimnáziumban (1966-1968), a Magyar Szó újságírója, lektora (1968-1992), szabadkai főmunkatársa (1993), a Napsugár című gyermekrovat szerkesztője (1970-2000). 2000-től nyugdíjas. Továbbra is ír, szerkeszt, lektorál. F. m.: Hullik a gesztenye (szerk. és előszó, 1993), Nyelvőrökkel nyelvőrségen (1994). Lévay Endre: Holnapvárók (szerk. és előszó, 2002). Mindent a Városért (2004). C.: 24000 Szabadka, Kis Ferenc u. 17. Tel.: 381-(0)24-547-666.

 

FAZEKAS Ferenc teológus, római katolikus plébános. Óbecse, 1958. szept. 29. Sz.: Ferenc, Cseszák Piroska. T.: Általános iskola, Óbecse (1965-1973), Paulinum, Szabadka (1973-1977), Teológiai Egyetem, Zágráb (1979-1984). Érd. köre: Teológia, számítástechnika. É.: Lelkipásztori tevékenység: Zombor (1984-1986), Bajsa (1986-1988), Gombos (1988-1994), Zenta - Szent Ferenc plébánia (1994-1998), Topolya (1998-). C.: Plébánia Hivatal, Topolya, Adria u. 1. Tel.. +381-(0)24-711-902. E-mail: heszed@yunord.net, heszed@topolanet.co.yu, www.topolanet.co.yu/katolikus

 

FEHÉR Illés vegyész, biokémikus. Kastav (Isztria), 1941. okt. 29. Gy.: Péter. T. 1960-ban Zentán érettségizett, a Zágrábi Tudományegyetem Gyógyszerészeti-biokémiai Karán szerez diplomát (1964), magiszteri fokozatot (1966), majd a kémiai tudományok doktori fokozatát (1979). É.: 1967-ben Zentán kezdett dolgozni, 1970-től 1979-ig a Bosanska Gradiška-i Egészségügyi Központ laboratóriumának vezetője, 1976-tól az Intézet igazgatója. 1979-1989 között Banja Lukán az Egyetemi Klinikai Központ központi diagnosztikai szolgálatának igazgatója, majd a laboratórium vezetője. 1986-tól Banja Lukán a Védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársa, majd 1988-tól főmunkatársa. 1989 óta Zentán az Egészségügyi Központ egyik laboratóriumát vezeti. 1996 óta a Budapesti Kertészeti Egyetem zentai kihelyezett távoktatási központjában konzulens tanár. Érd. köre: Endokrinológia, környezetvédelem, filatélia, műfordítás (költészet). F. m.: Nyomtatásban 36 tudományos és szakmai munkája jelent meg (ebből négy monográfia), több mint 90 tudományos-szakmai előadást tartott. Műfordítással is foglakozik. Társ. tev.: Különböző szakmai egyesületekben és bizottságokban vett részt: Bosznia-Hercegovinai Biokémikusok Társasága, Jugoszláv Biokémikusok Társasága. 1989-ig tagja volt a JKP-nek. A JKP és Jugoszlávia szétesése óta politikai tagságot nem vállalt. Jelenleg a Szerbiai Filatelisták Szövetségének, a Zentai Kertészek Egyesületének, a Jugoszláviai Magyar Tudományos Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének a tagja. Díjak: A Népért Tett Szolgálatok emlékérem (1974), a Szerbiai Filatelista Szövetség arany jelvénye. C.: 24400 Zenta, Pristanisna 2. Tel.: +381-(0)24-815-686 (lakás). 24400 Zenta, Egészségügyi Központ. Boška Jugovića u. 6. Tel. +381-(0)24-813 871 (mhely). E-mail:feher@zdravstvosenta.co.yu

 

FEHÉR István újságíró-publicista. Topolya, 1948. okt. 9. Nős, két gyermek apja. T.: Az általános iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte, később magyar nyelvet és irodalmat tanult Szegeden és Újvidéken. É.: Tanulmányai befejezése óta a Magyar Szó újságírója, jelenleg hírmagyarázó kommentátora, valamint a Hét Nap és a Családi Kör állandó munkatársa. Társ. tev.: A VMSZ elnökségi tagja, 2000 óta tartományi képviselő, a tájékoztatási szakbizottság alelnöke, a statútumügyi szakbizottság tagja, Topolya Község Képviselő-testületének tagja, a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási bizottságának alelnöke. C.: 24340 Bácskossuthfalva, Vojvođanska 4. Tel: +381-(0)24- 741-424 (lakás). +381-(0)24-56-066 (mhely). Mobil: +381-(0)63-511-867. E-mail: feher@topolanet.yufzoltan@Eunet.yu

 

FEHÉR Kálmán költő, műfordító. Csóka, 1940. máj. 14. T.: Ált. isk. Csókán, gimnázium Zentán (1959). Belgrádban jogot végez.(1963). É.: A Híd szerkesztője (1963-1964), az Új Symposion főszerkesztője (1965-1967), a Létünk szerkesztője (1974-1975), főszerkesztője (2000-től). A Forum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője (1975-1982), vezérigazgatója (1982-1986), Jugoszlávia bangladesi nagykövete (1986-1991), a Forum vezérigazgató-helyettese (1991-1997), majd a nyomda igazgatója (1997-). F. m.: Akvárium (1964), Száz panasz (1966), Összjáték (1970, 1984), Fürjvadászat (1971), Pannónia (szövegkönyv, kétnyelvű, hanglemez, 1984), Látomásnak ajtót nyitni (1984), Szemkút (1999). Műfordítások: Vasko Popa: Kéreg (többekkel, 1963), Napjaink éneke. A modern jugoszláv költészet antológiája (többekkel, 1965), Slavko Mihalić: Atlantisz (többekkel, 1987). C.: 23320 Csóka, M. Tita 59. Tel.: +381-(0) 230-71-036.