DOBRENOV-MAJOR Mária tanár. Zombor, 1944. febr. 1. Sz.: Major István, Stocker Margit. Férjezett, Dobrenov Dušan. Gy.: Péter, Dániel. T.: Ált. isk. és alsófokú zeneiskola, Zombor (1950-1958), gimnázium és középfokú zeneiskola, Újvidék (1958-1962), Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, német szak (1962-1967). Magisztérium, Belgrád (1967-1969), doktori stúdiumok, Köln (1972-1974), doktorátus, Újvidék (1983). Szak. érd.: Pszicho-lingvisztika, összehasonlító nyelvészet, idegen nyelv oktatása. É.: Fordító Kölnben az Inter-Adria Export Import vállalatnál (1969-1972), az Újvidéki Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén szakmunkatárs, docens, rendkívüli tanár (1974-1993), a vajdasági német nyelvtanárok Államvizsgáztató Bizottságának elnöke (1982-1992), a szegedi JAT Német Tanszékén vendégtanár (1991-1992), tanár a Griffith University pedagógiai karán (Ausztrália, Brisbane) és a posztgraduális program koordinátora (1993-). F. m.: A határozottság és a határozatlanság kategóriái a német és a magyar nyelvben (1983), Tehnika prevođenja (tankönyv, társszerző, 1990), Reading compre-hension enhancement in Foreign Language learners vith a verb valency based reading-strategy (Brisbane, 2001), Teacher Educat6ion Students' Conceptuali-sation and … (2003), Lehrkompe-tenzentwicklung in Fremdsprachen-lehrerausbildung (2004). Szerv. Tagság: Az Udruženje Primenjenih Lingvista Vojvodine (1974-1993), az Internationaler Verein der Germanisten (1983-1991), az Applied Linguistics Association of Australia (1993-), az Association of Lenguage Immersion Teachers (1993-), a Vajdasági Tudós Társaság (2002-), a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium és a Professzorok Tanácsának (2002-) tagja, az MTA köztestületi tagja. C.: 21000 Újvidék, Paje Jovanovića 1. (lakás), Griffith University, Faculty of Education, CLS Nathan 4111 Qld. Australia (hiv.) Tel.: 61-7-3875-5860. E-mail: m.dobrenov-major@griffith.edu.au

DOBRODOLAC SEREGÉLY Tünde közgazdász. Csantavér, 1959. nov. 22. Sz.: Lajos, Valéria. Férjezett, Vladislav. Gy.: Neven, Alexandra, Tamara. T.: Ált. isk., Szabadka (1966-1974), közgazdasági középiskola, Szabadka (1974-1978), Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka (1978-1982). Magiszteri fokozat (1993). Szak. érd.: Kvantitatív elemzések a közgazdasági kutatásban, gazdasági statisztika. É.: Tanársegéd a szabadkai Közgazdasági Karon (1983), valamint 1999-től gazdasági statisztikát tanít a Gábor Dénes Műszaki Főiskola szabadkai kihelyezett tagozatán. Tagság: Statisztikai Társaság. Díj: Tanulmányi díjak. F. m.: Primena statistike u ekonomiji (1993), Statistika u poljoprivredi (társszerző, 1993), továbbá 10 szakmai és tudományos publikáció. C.: 24000 Szabadka, Miloš Crnjanski u. 11. (lakás), Put Moša Pijade 11 (mhely). Tel.: +381-(0)24-546-440 (lakás), +381-(0)24- 552-494 (mhely). E-mail: dneven@eunet.yu

DOLINSZKY Árpád evangélikus lelkipásztor. Sajógömörben, a Felvidéken született 1949. márc. 10-én. Sz.: Dolinszky Árpád, Szabópál Gizella. Nős, Báthory Márta. Gy.: Árpád, Gábor, Áron. T.: Iskoláit szülőfalujában fejezte be, a Pozsonyban Evangelikus Teológiai Egyetemen szerzett oklevelet (1971-1976). Érd. köre: Gyakorlati teológia, keresztény erkölcstan, egyháztörténelem. É.: Gyülekezeti lelkész, esperes, jelenleg a Szabadkán székelő Szerbiai-Vajdasági Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztény Egyház szuperintendense (ev. püspök). Tagság: A Magyar Nemzeti Tanács tagja (2002-), az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriumának tagja (2004-). C.: 24331 Bajsa, Zákina u. 21. Tel./Fax: +381-(0)24-721-048 (lakás). 24000 Szabadka, Braće Radića 17. Tel.: +381-(0)24-25-294 (hiv). Mobil: 063-805-4856. E-mail: dolinski@tippnet.co.yu, dolinski@suonline.net

DOMONKOS István költő, prózaíró, publicista. Ókér, 1940. aug. 7. T.: Ált. isk. Verbászon, tanítóképző Szabadkán (1960). Tanulmányokat folytat az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. É.: Az Újvidéki Rádió dzsessz-zenekarának tagja, a Képes Ifjúság munkatársa (1973-1978). 1979-től Svédországban él. Díj: A Forum regénypályázatán 3. díj (1968), Híd Irodalmi Díj (1969), Kritikusok Díja (1973). F. m.. Rátka (1963), Valóban mi lesz velünk (1969), A kitömött madár (1969, 1989), Via Itália (1970, 1984), Prevodi trajanja (szerb nyelven, 1970), Áthúzott versek (1971), Redőny (1974), Tessék engem megdicsérni (1976), Én lenni (1977), Önarckép novellával (1986), Kormányeltörésben (1998) Műfordítás: Napjaink éneke. A modern jugoszláv költészet antológiája (többekkel, 1965), Tin Ujević: Szelek játékszere (többekkel, 1981), Slavko Mihalić: Atlantisz (többekkel, 1987). C.: 57072 Gönshora, Fogarhult, Kransberg 19. Svédország.

DUDÁS Antal tanár, festőművész. Bácskertes, 1933. jan. Sz.: Dudás János, Lovász Katalin. Nős, Sáfrány Ágota. Gy.: Árpád. T.: Ált. isk. (I-V. o.), Bácskertes (1940-1945. Algimnázium, Zombor (1945-1948). Szabadkai Tanítóképző (1948-1952). Újvidéki Tanárképző Főiskola (1956-1958). Képzőművészet és történelem szakos tanár. Érd. köre: Képzőművészet, rajz, grafika, akvarell, festészet, esztétika, helytörténeti kutatás, publikálás. É.: Tanító, tanár, iskolaigazgató. Társ. tev.: JKSZ tagság (1963-1988). A képzőművészek vajdasági, és nemzetközi szervezetének tagja (1975). F. m.: Rajzok, képek különböző múzeumokban és gyűjteményekben. Barangolás a régi iskolafalak között (a kupuszinai iskola monográfiája). Szülőfalum évszázadai (Kupuszina újratelepítéséről). C.: 24413 Palics, Javorska 19. Tel.. +381-(0)24-754-209. 

DUDÁS Károly író, publicista, szerkesztő. Csantavér, 1947. Nős, egy leánygyermek édesapja. T.: Az általános iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot Szabadkán végezte (1966), az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén első fokozaton szerez oklevelet (1973). É.: 1970-től a Képes Ifjúság újságírója, majd művelődési rovatának szerkesztője, 1983-tól a 7 Nap újságírója és szerkesztője, 1993-tól az Új Hét Nap, majd 1994-től a Szabad Hét Nap alapító-főszerkesztője. 2001 óta a Hét Nap főszerkesztője, a Pannon Press Kiadó igazgatója. Társ. tev.: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, majd a Vajdasági Magyar Szövetsége alapító elnökségi tagja. Megalakulása óta (1992) elnöke a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek. 1990 óta szülőfaluja önkormányzati képviselője Szabadka Község Képviselő-testületében. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Vajdasági Íróegyesületnek, az MVSZ-nek és az MVSZ JOT-nak. A CHM elnöke. 2002 szeptembere óta a Magyar Nemzeti Tanács tagja. Díjak: 1976-ban második, 1978-ban harmadik díj a Majtényi Mihály novellapályázaton, 1982-ben Szirmai Károly Irodalmi Díjat, 2003-ban Szabó Zoltán-díjat kapott. Berzsenyi-díj, Magyar Örökség Díj (2004). F. m.: Szakadó, riportok (1977), Jártatás, novellák (1980), Ketrecbál, regény (1987), Eltévedt mezsgyekarók. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez 1918-1993 (Botlik Józseffel, Csorba Bélával, 1974), Királytemetés, novellák, cikkek (1996). Számos cikk szerzője. C.: 24000 Szabadka, Dušana Petrovića 4/11. Tel.: 381-024-21-514 (lakás). Hét Nap szerkesztősége, 24000 Szabadka, Lazar Nešić tér 1/VI. Tel.: +381-024-555-856, fax: +381-024-555-367 (mhely). Mobil: +381-(0)63-544-062. E-mail:duka@tippnet.co.yu hetnap@tippnet.co.yu www.hetnap.co.yu

DUJMOVICS Ferenc orvos, Temerin, 1950. máj. 9. Sz.: János, Márta. Nős, Kuhajda Ildikó. Gy.: Lívia, Emília. T.: Ált. isk., Temerin (1957-1965). Gimnázium, Újvidék (1965-1969). Egyetem, Újvidék (1969-1975). Magiszteri fokozat, Újvidék (1979-1982). Doktorátus, Újvidék (1996). A nukleáris medicina (1983) és a klinikai kórélettan, labordiagnosztika (1987) szakorvosa. Szak. érd.: Kórélettan, a gyomor-bélhuzam kórélettana, izotópdiagnosztika, az ionizáló sugárzás hatása az egészségre, ált. orvosbiológiai kérdések, környezetszennyezés, -védelem. É.: 1976-1978 általános orvos Maglićon (Bácspetrőc község). 1978-tól az újvidéki Orvosi Kar Kórélettani és Labordiagnosztikai Intézetében dolgozik. 1980-tól az újvidéki Orvostudományi Kar kórélettan tanszékén gyakorlatvezető, 1983-tól tanársegéd, 1997-től docens, 2002-től egyetemi rendkívüli tanár. 1983-tól az izotópdiagnosztikai osztály főorvosa, 2002-től az Újvidéki Klinikai Központ Laboratóriumi Orvostudományi Intézetének vezetője, majd 2003-tól a Klinikai Központ igazgatóhelyettese. Érd. köre: Szabad idejében kertészkedik, horgászik, borászkodik, muzsikál. Társ. tev.: A VMSZ tagja és Temerinben községi tanácsnok (2000-), az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának tagja (1999-2002), a MÁÉRT Szociális és Egészségügyi Szakbizottságának tagja (2000-), az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács tagja (2001-2002). A temerini Pécsi Mihály Diáksegélyező elnöke volt. Alapító tagja a temerini Széchenyi István Ismeretterjesztő Társaságnak. A Vajdasági Magyar Ösztöndíjtanács (2001-től), valamint a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium alelnöke (2001-). Az MTA köztestületi tagja 2002-). F. m.: Öt egyetemi tankönyv és gyakorlókönyv, valamint 60 hazai és külföldi tudományos közlemény szerzője és társszerzője a kórélettan és az izotópdiagnosztika területéről. Ezen kívül mintegy 60 általános orvos-biológiai és egészségvédelmi, valamint környezetvédelmi, ismeretterjesztő írás szerzője. C.: 21235 Temerin, Kodály Zoltán u. 11. (lakás), 21000 Újvidék, Hajduk Veljka 1-5 (mhely). Tel.: +381-(0)21-842-894 (lakás). Tel.: +381-(0)21-25-289 (mhely). E-mail: dujmovtep@ptt.yu

DUKAI Éva pszichológus. Zenta, 1946. szept. 6. Sz.: Bővíz István, Bóka Franciska. Férjezett. Dukai Béla. Gy.: Béla, István. T.: Általános iskola és egészségügyi középiskola, Zenta (1965-ig). Belgárdi Egyetem, pszichológia szak (1970). Érd. köre: gyermekpszichológia. É.: 1970-től a zentai Dr. Gerő István Egészségvédelmi Központ gyermekrendelőjében dolgozik. Társ. tev.: Magyar Egészségügyi Társaság, Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsa, Pax Romana tagja. F. m.: Ami éltet és összetart, A család a társadalom kristálya, A férfi sorsa a nő. A szeretet csak szeretésnek lehet jutalma. Lefordította Nikola Rot és Slavoljub Radonjić tankönyvét (Pszichológia a gimn. II. osztálya számára). C.: 24400 Zenta, Október 8. u. 26/a. Tel.: +381-(0)24-813-194 (lakás). Egészségvédelmi Központ, Boška Jugovića 6 (mhely). Tel.: +381-(0)24-814-570 (mhely).

DVORÁCSKÓ László festő. Az újvidéki Tesnevelési Főiskolán szerzett diplomát. 1993-ig Szabadkán kézilabdaedző és testnevelési tanár, majd szabadfoglalkozású művész. 1967 óta foglalkozik képzőművészettel: előbb fafaragással és szobrászattal, majd üvegfestészettel. 1983 óta közel ezer üvegképet alkotott. Alkotásait 15 önálló és mintegy száz kollektív tárlaton mutatta be, többek között Párizsban, Tel-Avivban, Budapesten, Szófiában, Várnában, Belgrádban és Újvidéken. Kétezerben fafaragó magántábort indított. C.: 24000, Szabadka, Zagorska 2. Tel.: +381-(024) 550-373.