CSIKÓS Tibor tanár, festőművész. Martonos, 1957. T.: Bogdan Suput Iparművészeti Szakközépiskola, Újvidék (1972-1976), Képzőművészeti Főiskola, Budapest (1977-1981). "Atelier 63" Sokszorosító Grafikai Műhely, Párizs (1986-1987). "Atelier 17" Sokszorosító grafikai Műhely, Párizs (1987-1988. Szakmai végzettsége: rajz-ábrázoló mértan-művészettörténet szakos középiskolai tanár. Szak. érd.: Festészet, grafika, animáció, kísérleti film, kerámia, elektrografika. Érdekli a modern és a kortárs művészet, a rajz, a kézműves technikák, valamint a festészeti és sokszorosító grafikai technikák. É.: Műszaki rajzoló, majd oktató általános és középiskolákban, akadémiai felvételi vizsgákra felkészítő rajztanár. Tagság: Az Grafičar (1988-), a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (1992-), a Fiatal Művészek Stúdiója, a Magyar Grafikusművészek Szövetsége és a Magyar Festők Társasága tagja. Díj: II. Digitart nemzetközi számítógépművészeti pályázat elismerése (1990). F. m.: 1985-től több hazai és külföldi kiállítása volt. C.: Műterem: 1066 Bp., Lovag u. 3. Tel.: +36-1-3320-131. Weblap: www.dsy.hu/csikos E-mail: csikostibor@freemail.hu

CSÍKOS Zsuzsa tanár, újságíró, szerkesztő. Udvarnok 1951. márc. 15. Sz.: Csíkos István és Gyólai Verona. Férjezett, Surányi Zoltán. Gy.: Lea. T.: Általános iskola, Udvarnok (1958-1966), Kocsa Kolarov Gimázium, Nagybecskerek (1966-1970), Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszék (1970-1974). Szakmai végzettsége: magyartanári képesítés. Érd. köre: A magyar kisebbség, a vajdasági magyar újságírás, a magyarság gazdasági helyzete, anyaországi és vajdasági magyar gazdasági kapcsolatok, szociológiai kutatások. É.: A Magyar Szó ösztöndíjasa, a napilap gyakornoka, szerkesztője (1975-1987), majd az Újvidéki Televízió szerkesztője (1987-1993). Büntetések, munkahelyi felfüggesztés az 1988-as fordulat utáni ellenzéki magatartás miatt, felmondás az Újvidéki Televízióban. 1993 óta az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségében gazdasági rovatvezető, szerkesztő. A Napló alapítója és szerkesztője. A Duna Televízió tudósítója (1999-). F. m.: Riportok a Magyar Szóban a szerémségi szórványról, az Újvidéki Televízióban a Napjaink szerkesztése, az első karácsonyi és húsvéti műsor, az első többpárti vitaműsor, az egykori köztársasági elnökök találkozóinak közvetítése az ország szétesése előtt. A Napló szerkesztése. C. 21000 Újvidék, Felszabadulás sugárút 145 (Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 145). Tel.: +381-(0)21-350-011 (lakás). Újvidék, Ignjata Pavlasa 8. Tel./fax: +381-(0)21-420-074 (hiv). E-mail: suranyiz@eunet.yu

CSINCSIK Lajos vállalkozó, teológus. Ada, 1947. jan. 9. Sz.: Csincsik Alajos, Üveges Gizella. Nős, Szollár Rózsa. Gy.: Lajos (1980), Eszter (1983), Anikó (1986). T.: Ált. isk., Ada (1956-1963), gimnázium, Szabadka (1963-1967). Hittudományi Főiskola, Zágráb (1969-1975). Érd. köre: Fiatalok házasságra való felkészítése, házastársi kapcsolat ápolása, családi állapotra nevelés. É.: vállalati, majd bírósági tisztviselő (telekkönyvvezető), jelenleg magánvállalkozó: ingatlanügynökség igazgatója. Társ. tev.: Plébániai Caritas vezetője (1992-), szenvedélybeteg-segítő szolgálat (Lux, ma Kékkereszt) vezetője (1995-1998), Hit és Fény szolgálat vezetője (1994-1998), Házas hétvége közösség vezetője (1989-2001). C.: 24430 Ada, József Attila u. 53/a Tel.: +381-(0)24-852-956. E-mail: csincsik@adanet.co.yu, csincsik@eunet.yu

CSINCSIK Rózsa tanár. Völgypart, 1953. márc. 5. Sz.: László, Török Piroska. Férjezett, Csincsik Lajos. Gy.: Lajos (1980), Eszter (1983), Anikó (1986). T.: Ált. isk., Ada (1960-1968). Zentai Gimnázium (1968-1972). Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék (1972-1976). Érd. köre: nyelvészet, irodalom, oktatás és nevelés kérdései. É.: Az adai Műszaki Középiskola magyartanára. Társ. tev.: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnökségi tagja (1997-), a Házas hétvége egyházi közösség vajdasági vezetője (1989-2001), a Kékkereszt alapító tagja (1995-). C.: 24430 Ada, József Attila u. 53/a. (lakás), Ada, Moša Pijade 47 (mhely). Tel.: +381-(0)24-852-956 (lakás), +381-(0)24-853-034 (mhely). E-mail: csincsik@adanet.co.yucsincsik@eunet.co.yu

CSOMITY Irén tanár, matematikus. Szabadka, 1938. márc. 29. Sz.: Kenyeres András, Biharc Mária. Férjezett, Čomić Ljubomir. Gy.: Lidia, Szandra. T.: Ált. iskola, Szabadka (1944-1951), Magyar Vegyes Főgimnázium, Szabadka (1951-1956). Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, matematika-fizika szak (1956-1960). Szakmai végzettsége: a tudományok doktora. Érd. köre: matematika, differenciál geometria. É.: rendes egyetemi tanár az Újvidéki Egyetem Műszaki Karán. F. m.: 83 tudományos közleménye és szakmai tanulmánya jelent meg elsősorban angol és szerb nyelven. C.: 21000 Újvidék, Bul. Cara Lazara 25. Tel.: +381-(0)21-366-546 (lakás). Trg. D. Obradovića 6. Tel.: +381-(0)21-350-750 (hiv.). E-mail: comirena@uns.ns.ac.yu. Weblap: http://imft.ns.ac.yu

CSOMOR József tudományos kutató. Törökbecse, 1960. márc. 5. Sz.: Csomor János, Gomba Rozália. Nős, Vučelinović Mirjana. Gy.: Anna, Fülöp. T.: Ált. iskola, Törökbecse (1966-1974), vegyészeti technikum, Nagybecskerek (1974-1978). Belgrádi Egyetem, Természettudományi Kar, fizikai kémia szak. Magisztérium: uo., Természettudományi Kar, Fizikai Kémia Tanszék 1982. Doktorátus: uo., 1992. Érd. köre: Radiokémia, radioizotópok előállítása. É.: Vincsai Nukleáris Kutatóintézet, Fizikai Laboratórium, segédkutató (1983), tudományos szakmunkatárs (1994), tudományos főmunkatárs (1997). Társ. tev.: Politikával nem foglalkozott. Tagság: Srpsko hemijsko društvo (1995-), Društvo fiziko-hemičara Srbije (1996-), Jugoslovensko nuklerarno društvo (1996-), Nuclear Target Development Society (2000). Díjak: A szerb vegyészeti társaság díja, 1997. C.: 11080 Zimony, Kej oslobođenja 59, Tel.: +381-011-611-351 (lakás). Institut za nuklearne nauke Vinča, P. fah 522, 11001 Beograd, Tel. +381-011-444-7700. E-mail: jcomor@vin.bg.ac.yu. www.vin.bg.ac.yu/~jcomor

CSORBA Béla tanár, költő, néprajzkutató. Temerin, 1950. jún. 26. Nős, két gyermek apja. T.: Az általános iskolát szülőhelyén végzi, gimnáziumba Kaposvárott és Újvidéken jár, Újvidéken érettségizik (1969), majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerez tanári oklevelet (1975). Érd. köre: Irodalom, folklorisztika, régió- és helytörténet. É.: A kanizsai Mezőgazdasági és Ipari Középiskolában tanít (1974-1975), tanár a temerini Május 25-e Általános és Egységes Középiskolában, (1976-1982), nyelvi lektor az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén (1981-től). F. m.: Stratégia (1980), Tücsökmadarak a hóban (1984), Temerini néphagyományok (1988), Rögeszmélet (1989), A kultúrtanti visszavág (A Symposion-mozgalom krónikája 1954-1993, társszerző, 1994), Bácskai magyar népviseletek (többekkel, 1994), Eltévedt mezsgyekarók: adalékok a délvidéki magyarság történetéhez 1918-1993 (Dudás Károllyal és Botlik Józseffel, 1994). Ceruza vagy cenzúra (1995), Még azt mondják, Temerinben… (1997). Afelett sokszor harcolást töttek… Források a Délvidék történetéhez I. (1997), Árnyéka eltűnő nevemnek… Források a Délvidék történetéhez (társszerző, 1998), S nem törődtek vele, a malom mit őröl… Források a Délvidék történetéhez III. (1999), Kacifánt és Bakafánt (1999). Monográfiái, tanulmánykötete és szöveggyűjteményei mellett félszáz tanulmány és nyolcvan cikk szerzője. Társ. tev.: Tagja volt a JKSZ-nek, de 1989-ben a koszovói vérfürdő hatására kilépett a szervezetből. Alapító tagja volt az UJDI újvidéki szervezetének, 1990-ben egyik alapítója és elnökségi tagja a belgrádi Demokratikus Fórumnak, később szakít a mozgalommal. A VMDK elnökségének és emberjogi bizottságának tagja, a Temerini Körzeti Szervezet elnöke. A Hírmondó közlöny felelős szerkesztője. Tagja a Szövetségi Képviselőház Emberjogi Bizottságának. Később a VMDP elnökségi tagja, a párt alelnöke, a helyi szervezet elnöke. Temerinben több művelődési intézmény (Helytörténeti Múzeum, Művelődési Kör, TAKT) alapító tagja. Díjak: Sinkó Ervin-díj (1980), 1988-ban egy amatőrfilmes szemlén különdíj. C.: 21235 Temerin, Népfront u. 227. Tel.:+381-(0)21-841-131. E-mail: csorbab@neobee.yu

CSORDÁS Mihály író, irodalomtörténész, kritikus, újságíró. Kishegyes, 1950. jún. 19. Sz.: Csordás Mihály, Deák Ilona. T.: Ady Endre Kísérleti Ált. Isk., Kishegyes (1957-1965). Topolyai Gimnázium (1965-1969). ELTE BTK, Budapest (1969-1974). Doktori tanulmányok, ELTE, BTK, Budapest (1975-1977). Szak. végz.: Középiskolai magyartanár, a bölcsészeti tud. doktora. Érd. köre: Irodalom-, művelődés- és színháztörténet, irodalom- és színikritika, kispróza, esszé, publicisztika, mai magyar irodalom és színművészet, népi folklór. É.: 1974-től a 7 Nap irodalmi szerkesztője egy évtizeden át. 1983-tól az Üzenet szépirodalmi rovatát szerkeszti, 1985-1989-ig az Üzenet fő- és felelős szerkesztője. A 7 Nap kommentátora, 1991-2000-ig főszerkesztője, 1993-tól igazgatója. Társ. tev.: A kanizsai Tiszai Ünnepi Játékok zsűrijének elnöke több éven ár (1975-1985), a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja (1977-), a szabadkai Bodrogvári-díj bíráló bizottságának elnöke (1979-1986), a Jugoszláv Újságíró Szövetség tagja (1984-1992), a kishegyesi Műv. Önig. Érdekköz. közgyűlésének elnöke (1986-1990), a Petőfi Sándor ME közgyűlés elnöke (1991-1993), a Csépe Imre Emlékbiz. elnöke több ízben (1992-1997), a Vajdasági Független Újságíró Egyesület tagja (1992), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja (2002), a Magyar Írószövetség (Bp) tagja (1993-), az MTA köztestületének tagja (2003-). Díjak: Üzenet-díj (1984), a szabadkai Újságírók Közösségének Mayer Ottmár-díja (1985), Kishegyes község Októberi Díja (1985), Csépe-emlékplakett. F. m.: A Csépe-emléknapok egy évtizede, 1972-82 (1982), Követni az időt (1984), Csépe Imre emlékezete (a szövegek egybegyűjt., gond. és előszó) (1985), Tóth Ferenc: Önvédelem (v., vál. és útószó, 2000). C.: 24321 Kishegyes, Petőfi brigád u. 18. Tel.: +381-(0)24-730-297. E-mail: isim@suonline 

CSÖMÖRE Zoltán tanár. Kikinda, 1971. júl. 28. Sz.: Csömöre Lajos, Bálint Erzsébet. Nőtlen. T.: Testvériség-egység Ált. Isk., Töröktopolya (1972-1986). Dušan Vasiljev Gimnázium, Kikinda (1986-1990). Újvidéki Egyetem, BTK, történelem szak (1991-1996). É.: Történelemtanár a töröktopolyai Testvériség-Egység Ált. Iskolában, a kikindai Sveti Sava és a Fejős Klára Ált. Iskolában. A Kikindai és a Vajdasági Múzeum külmunkatársa. Érd. köre: Középkor, régészet, (Észak-Bánátban 19 új régészeti lelőhelyet kutatott fel), régészeti kiállítások szervezése. Társ. tev.: A Vajdasági Magyar Pedagógiai Egyesület (2000-), a G17 civil szervezet (2000-2002), a G17 párt (2002-) és az Euro-Clio Történészek Egyesületének tagja (2001-től). F. m.: Szakcikkek C.: 23315 Töröktopolya, V, Karadžića 39 (lakás). Testvériség-egység Általános Iskola (mhely.). Tel.: +381-(0)30-67-264 (lakás), +381-(0)230-67-203 (mhely). Mobil: 064-28-06-218.

CSÜLLÖGH Csilla tisztviselő. Törökkanizsa, 1968. jún. 8. Sz.: Csüllög János, Kovács Gizella. Gy.: Csüllög István, Jenovác Lili. T.: Ált. iskola, Zenta (1975-1983), középiskola 9.-10. osztály, Zenta (1983-1985), középiskola 3-4. o., Szabadka (1985-1987). Érd. köre: Kommunikáció, szervezés, pedagógia, színház, film. É.: A zentai Hófehérke Óvoda szakmunkatársa, a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Egyesület munkatársa, a Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium ügyintézője. Társ. tev.: A VMSZ tagja, United Games Nemzetközi Ifjúsági Társaság (Zenta) szervezője, koordinátora. C.: 24000 Szabadka, Tito marsall sugárút 10/14 (lakás). Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium, Fasizmus áldozatainak tere 21. Tel.: +381-(0) 24-524-785. Mobil: +381-064-211-5965. E-mail:tegim@suonline.net Weblap: www.nyelvigim.edu.yu

CSÜLLÖG Mária közgazdász. Szerbittabé, 1949. október 27. Sz.: Csüllög Péter, Szakál Julianna. Férjezett, Kiss Tibor. Gy.: Andor (1976), Endre (1980). T.: Ált. isk., Ittabé (1956-1964). Gimnázium Topolyán (1964-1968. Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka (1968-1972). Magiszteri tanulmányok a Belgrádi Egyetem Közgazdasági Karán (1978-1988). Doktorátus az Újvidéki Egyetem Közgazdásági Karán, Szabadkán (1991). Érd. köre: Operációkutatás, gazdasági modellek, ökológia, utazások, művészetek. É.: A szabadkai Közgazdasági Karon egyetemi tanársegéd (1974-1991), docens (1991-1996), rendkívüli tanár (1996-2001). 2001-től egyetemi rendes tanár. F. m.: 6 tankönyv, a jelentősebbek: Matematika za ekonomiste (társsz., 1992), Operaciona istrazivanja (társsz., 1996), Ekonometrija (társsz., 1994). A fentieken kívül félszáz tudományos értekezés és több szakmai munka szerzője. Tagság: Jugoszláviai Statisztikusok Társasága, Jugoszláviai Operációkutatók Társasága, az Európai Agro-közgazdászok Egyesülete, az MTA határon túli köztestülete. C.: 24413 Palics, Sutjeska 40. (lakás), 24000 Szabadka, Moša Pijade u. 9-11 (mhely). Tel.: 381-024-753-319 (lakás), 381-024-552-494 (mhely). Mobil: 064-125-1360. E-mail: macileg@yahoo.com