BRENNER János publicista. Kikinda, 1932. júl. 17. Sz.: Brenner Ferenc, Fehér Teréz. Nős, Nagy Varjas Rozália. Gy.: László, Zoltán, János, Gábor. T.: Becskereki Magyar Főgimnázium (1947-1951. Érd. köre: újságírás, publicisztika, gazdaságpolitika, sport. É.: újságíró a Magyar Szóban (1951-1957), a 7 Napban (1957-1984), különböző beosztásokban dolgozik, 12 évig a 7 Nap főszerkesztő helyettese, 4 évig fő- és felelős szerkesztője volt. Társ.-pol. tev.: a VKSZ tagja (1957-1988). A Jugoszlávi Reformisták Szövetsége Tartományi Választmányának tagja, majd a Vajdasági Demokratikus Reformpárt tagja. Szabadkán VB elnök 1990-2000-ig, Jugoszláv Újságírók Szövetsége (1951-1990), Szabadkai Népkör, titkár két évig. Díjak: Svetozar Marković Újságírói Díj mindhárom fokozata, Majer Ottmar Újságírói Díj, Ezüstkoszorús munkaérdemrend. F. m.: A kinematográfia úttörője (Lifka Sándor), Aranykezű mesterek (A szabadkai Aurometal monográfiája és krónikája), Így láttam, így éreztem, emlékirataim. C.: 24000 Szabadka, Senoina 16. III. Tel.: +381-(0) 24-625. E-mail: brenner@eunet.yu

BUDA Hajnalka újságíró, szerkesztő. Káty (Kać), 1954. febr. 17. Sz.: Buda Imre, Czobor Irén. T.: Ált. Isk.: Bácskossuthfalva, Gornja Rogatica, Krivaja, Topolya. Gimnázium: Bácstopolya. Egyetem: Újvidék, BTK, Német Tanszék (1973-1977) Német nyelv- és irodalomtanár. Továbbképzés: Ludwigsburg (1991), Düsseldorf (2001). Érd. köre: fordítás, újságírás, kommunikáció, család, kultúra, hagyományápolás, szociálpolitika, egészségügy, PR, marketing. É.: Az Újvidéki Televízió oktató műsorainak a munkatársa (1977-1979), majd a Magyar Szerkesztőség újságírója, szerkesztője. 1993-tól a Duna Televízió újvidéki tudósítója. Jelenlegi beosztása: főszerkesztő-helyettes az Újvidéki Televízió Magyar Szerkesztőségében. F. m.: a Halló, TV! családi magazin adásai, írások a Családi Kör c. lapban és a Goethe Intézet Willkommen c. folyóiratában. Díjak: Az újvidéki PR-AGE Nemzetközi PR-Fesztivál különdíja A csodaszarvas centenáriuma Montenegróban c. dokumentum-riportfilmért. C.: 21000 Újvidék, Bul. V. Stepe u. 69. (lakás), TV Novi Sad, Sutjeska 1. (mhely). Tel.: +381-(0)21-396-758 (lakás). +381-(0)21-423-651 (mhely), Fax: +381-(0)21-22-625, Mobil: +381-(0)63-793-773. E-mail: budahtv@eunet.yu

BUDŽAROV Németh Ágnes rajztanár. Csantavér, 1944. szept. 9. Sz.: Németh Lajos, Petkovics Ilona. Férjezett, Budžarov Sava. Gy.: Branko, Maja. T.: gimnázium, Újvidék (1958-1962), tanárképző főiskola, rajz szak, Újvidék (1962-1964). É.: vajdasági magyar gyermeklapok, Jó Pajtás, Mézeskalács grafikai szerkesztője. Érd. köre: iparművészet, kerámia, grafikai formatervezés, irodalom, novellák és gyermekmesék. F. m.: Gúzsbvakötve (kerámia szobor), Álom és valóság szövődménye (porcelán panó), Régmúlt idők mezsgyeköve (kőedény, térplasztika), Madarak (köedény plasztika), Spirális (terakotta). Egyéni tárlatok Újvidéken, kollektív tárlatok itthon és külföldön, rendszeresen kiállít a Jug. Kerámia Triennálén, az újvidéki Szalonban. Társ. tev.: a Vajdasági Iparművészeti Egyesület tagja (1979-től), a Jugoszláv Újságíró Egyesület tagja (1984-től), a Szabad Jugoszláv Újságíró Egyesület tagja. Díjak: Az Újvidéki Szalon Nagydíja (1985). C.: 21208 Sr. Kamenica, Vojnova 32/A . Tel.: +381-(0)21-463-371 (lakás). Jó Pajtás szerk., Forum, 21000 Újvidék, Vojvode Mišića 1. Tel.: +381-(0)21-475-4008 (mhely).: +381-(0)63-8-247-135. E-mail: artufuf@eunet.yu

BUNFORD Vilmos római katolikus lelkész. Szaján, 1949. nov. 20. Sz.: Bunford Ferenc, Liptai Julianna. T.: Ált. isk.: Szaján (1956-1958) és Telecska (1958-1964). Gimnázium, Szabadka, Paulinum-Szeminárium (1964-1968). Teológiai Főiskola Dijakóvár Đakovo (1970-1975). Pappá szentelve Szabadkán 1975-ben. É.: Káplán Zomborban (1975-1977), vicarius oeconomicus Budiszava, Káty, Kovilj (1977-1987), 1984-től plébános, 1987-től plébános Kupuszinán, 1989-től Szilágyin, ugyanezen időtől az apatini esperesi kerület esperese. Érd. köre: teológia, pszichológia, történelem, irodalom, néprajz, jog. Társ. tev.: a zombori Herceg János Diáksegélyező Egyesület alapító tagja (1999). Az Egyházmegyei Katehetikai Bizottság tagja (1996-), az Egyházmegyei Papi Tanács tagja (200-). (F. m.: A család (1994). C.: 25262 Kupuszina, Ady Endre u. 2. Tel./ fax: +381-(0)25-786-621.

BUNYIK Zoltán tanár, matematikus. Újvidék, 1954. okt. 29. Sz.: Bunyik János, Gombár Erzsébet. Nős, Bunyik Zrenka. Gy.: Karina (1984), Flórián (1988). T.: Vasa Stajić Általános Iskola, Újvidék (1961-1969), Moša Pijade Gimnázium, Újvidék (1969-1973), Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, matematika (1973-1977). Szakmai végzettsége: okl. matematikus. Érd. köre: a matematika története, az informatika tanítása és módszertana. É.: egy ideig az Egyetemista Központban dolgozott Újvidéken (1977-1980), majd községi elnök, (Dunamente-Újvidék, 1980-1982), matematika tanár általános és középiskolában (1983-1986), a József Attila Általános Iskola igazgatója (1986-1993), alapító-igazgatója egy magán matematika iskolának (1993-2000), tartományi művelődési, oktatási és tudományügyi titkár (2000-). F. m: Hogyan tanuljam meg a matematikát? (1998), Hogyan készüljünk fel a fölvételi vizsgára? (2000). Pol. tev.: független tartományi képviselő (1992-1996), az Új Demokrácia Mozgalom Újvidékért elnöke (1996-1997), VMSZ, tag (1998-), a VMSZ Újvidéki Városi Szervezete elnöke (2001-), VMSZ alelnöke (2000-). Társ. tev.: Az Újvidéki Módszertani Központ elnöke (2001-2002), a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium alelnöke (2001-2003), a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnökségi tagja (2000-), a Vajdasági Módszertani Központ elnökségi tagja (1999-2003), a Magyar Szó Kiadóvállalat igazgatóbizottságának elnöke (2002-), a Mozaik Alapítvány kuratóriumának elnöke (2003-). C.: 21000 Újvidék, Arany János u. 14. Tel.: +381-(0)21-361-749 (lakás). Tartományi Végrehajtó Tanács, Bul. Mihajla Pupina 16. Tel.: +381-(0)21-456-120. Fax: +381-(0)21-456-986 (mhely). Mobil: +381-(6)3-580-156. E-mail: zbunjik@eunet.yu BunyikZoltan@pskon.eunet.yu. Weblap: www.psok.org.yu és www.fmozaik@eunet.yu

BURÁNY Béla orvos, epidemiológus. Zenta, 1931. febr. 12. Sz.: Burány Béla, Bodor Julianna. Nős. Szabó Erzsébet. Gy.: Béla, Katalin, Julianna, András, Zita. T.: Gimnázium, Zenta (1941-1949), Orvosi fakultás, Zágráb (1949-1956). Epidemiológus szakorvos, Belgrád (1961), az orvostudományok doktora (1975). Szak. érd.: a nem fertőző tömegbetegségek járványtana, néprajz, szociográfia, szépirodalom. É.: A Községi Egészségügyi Központ főorvosa Zentán. A Tartományi Közegészségügyi Intézetben (Újvidék) a nem fertőző tömegbetegségekkel foglalkozó osztályvezető főorvosa. A kamenicai Onkológiai Intézet Járványtani Intézetének a főnöke. Egyetemi tanár. Az MTA határon túli köztestületi tagja (2002-). Társ.-pol. tev.: a zentai VB tagja (2000-), Tartományi Képviselő (2000-). Az Ady Endre Kultúrkör (Zágráb) vezetőségi tagja (1949-56). Az újvidéki Petőfi vezetőségi tagja 1998-ig. A Magyar Egészségügyi Társaság (MET, Bp), az MVSZ JOT tanácsának tagja. Díjak: Mocsáry Lajos-díj (1999). Aracs-díj (2000). F. m.: 160 szakcikk, száznál több újságcikk. Szakkönyvek: Smrtnost od malignih neoplazmi u SAP Vajvodini od 1964 do 1967. (1969). Istraživanje nekih epidemioloskih faktora malignih neoplazmi uterusa u žena u Vojvodini s posebnim ostvrtom na narodnosti (1976). Opšta i specijalna epidemiologija malignih neoplazmi sa posebnim osvrtom na najučestalije lokalizacije (szerk.). Tankönyv (1984.). Epidemiologija malignih neoplazmi uterusa (társszerző, 1988.) Néprajz, szociográfia: Zentavidéki népballadák (1962), Száraz kútgém, üres válú (társszerző, 1966), Két szivárvány koszorúzza az eget (társszerző, 1969). Rukkolnak a szép zentai legények (társszerző, 1972). Hej, széna, széna! (1973), Tiszából a Dunába folyik a víz (társzerző, 1978). Hallották-e hírét? (1977). Zabosné Geleta Piroska: Így zajlott az életem (gondozta és sajtó alá rendezte B. B., 1983). Szomjas a vakló (Újvidék, 1984, II. kiad., Bp. 1988). Piros a tromf (1988). Nádsípot fújtam (1987). A legkisebb királylány kívánsága (1990). Dél-Tisza vidéki vadvirágok (1991). Emberek, sorsok, balladák - Így éltünk Dél-Pannóniában I. (1991). Emberek, sorsok, katonák - Így éltünk Dél-Pannóniában II. (1993). A menyecske meg a feketerigó (1997). Szakad a part! Tünetek magyarságunk kórélettanából (1988). Így éltünk a Délvidéken (1999). Ünnepek, szokások, babonák I. (2000), Ünnepek, szokások, babonák II. (2001). Állati mesék (2002). Díj: Az év könyve díj (Így éltünk a Délvidéken, 2000). C.: 24400 Zenta, Beogradska 11. (lakás), Községi KKT, VB Zenta (hiv.). Tel.: +381-(0)24-812-459 (lakás), +381-(0)24-812-636 (hiv). Fax: +381-(0)24-912-034.

BURÁNY Nándor prózaíró, publicista. Zenta. 1932. dec. 6. T.: Ált. isk. és gimnázium Zentán (1951), Tanárképző Főiskola, magyar-szerb szakos tanári oklevél, Újvidék, (1955), egyetemi diploma, Jogi Kar (1963). É.: a zentai gimnáziumban tanár (1955-56), majd újságíró az Újvidéki Rádióban (1956-57), az Ifjúságban (1957-60), újságíró-szerkesztő a Magyar Szónál (1960-92). 1992. óta nyugdíjas. Díj: Neven-díj (1980), a Forum regénypályázat második díja (1984), Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (1991). F. m.: Homok az aszfalton (1962), Magunk próbaköve (1964). Összeroppanás (1968), Csőd (1970), Különszoba (1972), Hadjárat (1975), Sós Péter boldogsága (1976), Kamanci Balázs (1977), Keselyűlegelő (1979), Guzsaly (1980), Megtorlás (1984), Cserbenhagyott (1985), Gyümölcsöskert házzal eladó (1987), Margit-híd (1991). C.: 21000 Újvidék, Dragiše Brašovana 14. Tel.: +381-(0)21-455-064.

BURKUS Valéria író, újságíró. Antalfalva (Kovačica), 1917. máj. 2. Sz.: Bojin Trandafir és Anna. Özvegy. Gy.: Péter, Valéria. T.: Elemi iskolába Antalfalván és Torontálvásárhelyen járt, majd Nagybecskereken kereskedelmi középiskolába (1932–1936). Érd. köre: Újságírás, irodalom, család. É.: Egy ideig tisztviselő, 1951-ben Szabadkára költözik, újságíró-szerkesztő a 7 Napnál (1956–1980), a Jó Pajtás című gyermekrovat és az Otthon családrovat szerkesztője, 1980 óta nyugdíjas, a Hét Nap állandó munkatársa. F. m.: Elkésett nyár (1963), Mesélek a zöld disznóról (1967), Ibolya (életrajz Ferenczi Ibolyáról, 1970). Irány a tenger (ifjúsági r., 1973), Dr. Milan Bikar (életrajz, 1972), Magamon átszűrve (1981), Sećam te se Banjico (szerb-horvát fordítás, 1986), Én, a dolgozó háziasszony (receptek, tanácsok, 1996, 1998). Fekete kanári (ifj. regény, 1997), Muksi mesék (1997), Mesék szárnyán (1997, 1999). Nudista lelkek (életrajzi regény, 2001), Toni titka, Furkósbot ki az üvegből (ifjúsági sci-fi, 2001), Megunt játékok szigete (meseregény, 2001), Befordultam a konyhába (régi receptek, 2002), Gondolkoztam, tehát voltam (életrajzi regény, 2002). Magunkról. Beszélgetések (válogatás, 2003), Poleti sa nama. Ostrvo zaboravljenih igračka (mesék, fordítás, 2003). C.: 24000 Szabadka, Braće Radić u. 11., I/9. Tel.: 
+381-(0)24-29-915.